Případ Sokolov: Otevřený dopis ústřednímu školnímu inspektorovi Mgr. Tomáši Zatloukalovi

Případ Sokolov: Otevřený dopis ústřednímu školnímu inspektorovi Mgr. Tomáši Zatloukalovi

Vážený pane ústřední školní inspektore,

píši Vám zejména kvůli zprávě ČŠIK-32/23-K, kterou zhotovili inspektoři Karlovarského inspektorátu a která se týká případu Základní školy Sokolov, Rokycanova 258. Učitelka této školy, Taťána Pohořalová, ve své stížnosti uváděla, že: 1) žáci 6. A jsou diskriminováni ředitelkou školy předurčeným negativním hodnocením, 2) že se paní učitelka stala terčem šikany ředitelky Petry Šiškové a že 3) ve vytýkacím dopisu i v další korespondenci ředitelka Šišková lhala. Aby bylo jasno, tito „žáci 6.A“ jsou převážně romští žáci, odložení do této třídy, protože nezvládnou požadavky této konkrétní veřejné školy. Tu ředitelka školy Petra Šišková nesmyslně transformuje do jakési jazykové školy pro lokální smetánku. Tam samozřejmě romské děti překážejí, což ona sama zdůrazňuje romským rodičům při zápisu, při kterém je směruje do jiných škol.

Všechny tyto věci jsou doloženy, včetně toho, že ředitelka Šišková svévolně mazala romským žákům dobré známky a písemně revokovala (například o dva stupně zhoršovala) i celkovou známku z předmětu. Zpráva, kterou sepsali Vaši podřízení, je alibistická, zbabělá a v podstatě nepřijatelné jednání ředitelky Šiškové obhajuje.

Víte, jak je ve zprávě označená několik měsíců trvající šikana? Takto: „Při prošetřování stížnosti ČŠI zjistila, že komunikace mezi ředitelkou a učitelkou byla nekonstruktivní“. Víte, jak je ve zprávě označeno hromadné falšování známek ředitelkou, kterým ředitelka porušila Školský zákon i Klasifikační řád školy? Takto: „Ředitelka v písemném rozhodnutí použila nesprávně ustanovení § 52 odst. 5 školského zákona…“ Víte, jak je ve zprávě hodnoceno, že učitelka Pohořalová diferencuje obtížnost úkolů, opakuje na začátku roku učivo z konce minulého a dává žákům dobré známky za zvládnuté úkoly a aktivity? Takto: „při výuce stále nedocházelo k potřebnému zohledňování vzdělávacích potřeb žáků, nebyly efektivně podporovány vzdělávací možnosti, znalosti a dovednosti žáků…Nebyly plněny povinnosti pedagogického pracovníka, které jsou stanoveny školským zákonem“. K tomu mám hned dvě otázky: 1) Jak jinak má učitel zohledňovat vzdělávací potřeby žáků než tak, jak to dělala paní učitelka Pohořalová? Má dávat žákům pětky už od první třídy, jak je v této škole zvykem právě u těchto romských žáků? 2) Proč se zpráva věnuje obviňování paní učitelky, když to není relevantní k bodům stížnosti? Jste si vědom toho, že podobně hloupě lze obvinit každého učitele, který opakuje látku z minulých ročníků a obvinit ho, že „neplní povinnosti pedagogického pracovníka“? I kdyby někdo pochybil ve své práci, je to snad oprávnění k šikaně, v tomto případě k dlouhotrvajícímu bossingu i mobbingu, podněcovaného ředitelkou?

Vážený pane šéfinspektore, mohl byste mi interpretovat větu Vašich podřízených „Z výše uvedeného je zřejmé, že nefunkční a nekonstruktivní komunikace mezi ředitelkou a učitelkou měla negativní dopad na vzdělávání žáků 6. A“? Ono to totiž vypadá, jako kdyby ředitelka a učitelka nekomunikovaly správně, vina byla 50:50 a celé to bylo nějaké nedorozumění. Chtěly tím Vaši podřízení zakrýt jednoznačné podvádění se známkami, bossing, nařizování paní učitelce, aby známky romských dětem zhoršila a každodenní diskriminaci romských dětí? To všechno je skryto pod pojmem „komunikace“? Protože jinak ve zprávě už nic není! Není tam ani zmínka o dvou vytýkacích dopisech plných lží, není tam ani zmínka o manipulování s váhami známek v neprospěch romských žáků, není tam nic o výhrůžkách, štvaní sborovny a žáků proti paní učitelce Pohořalové a její soustavné nucení k výpovědi… Inspektoři zapoměli, že se podněty musí prošetřit? Všimněte si ve formulaci stížnosti bodu tři: „ Ve vytýkacím dopisu i v další korespondenci uvádí ŘŠ nepravdivá tvrzení“. Víte, kolikrát zpráva ČŠI obsahuje termín „vytýkací dopis“? Ani jednou! Proč tuto část vynechali a podnět neprošetřili?

Nebudu se již detailně věnovat té nekompetentně a amatérsky (pravděpodobně však účelově) zpracované zprávě, která byla zhotovena 5 měsíců od šetření ve škole (!) a přejdu k závěru. Zpráva hovoří o tom, že ČŠI hodnotí stížnost jako důvodnou. To tedy znamená, že ředitelka školy Šišková diskriminuje žáky 6.A, že se paní učitelka opravdu stala terčem šikany a že ředitelka uvedla ve vytýkacím dopisu i další korespondenci nepravdivá tvrzení. Ještě jednou ten konec minulé věty: ředitelka školy opakovaně lhala nejen ve vytýkacím dopise, ale i při samotném vyšetřování ČŠI! A důkazy, že to byly lži, obsahuje samotný spis. To je v pořádku? A nyní příchází klíčová otázka: kde jsou ve zprávě doporučení, kde jsou závěry a kde jsou lhůty? Odpovím za Vás: nikde! Zatímco každá druhá zpráva obsahuje kvůli kdejaké prkotině různá doporučení a lhůty na nápravu, zde není nic. Inspektoři, kterých se na případu vystřídalo nadstandardní množství, nenašli odvahu cokoliv takového napsat. V této sokolovské škole se dějí odporné věci, které měli inspektoři vyšetřit. Něco vyšetřili, mnohému se úplně vyhnuli, aby pak co nejopatrněji a mlhavě potvrdili to, co ani vyvrátit nešlo. A pak si inspekce umyje ruce touto alibistickou formulací v závěru: „Stěžovatelku, která byla o tomto postupu vyrozuměna, prosím písemně informujte o výsledku Vašeho vyřízení její stížnosti a opatřeních k odstranění případných nedostatků“. Případných nedostatků!? Případných??? O jakém postupu se tu píše?

Vážený ústřední školní inspektore, nevím nakolik jste si vědom, jak mizernou pověst má v našem vzdělávacím prostředí Česká školní inspekce. Když školím moderní metody nebo způsoby podporujícího hodnocení, často se ozve: ale co mám dělat, když inspektor říká to nebo to? A většinou jsou to věci, které konzervují mizernou výuku. Jakoby inspektoři byli brzdou rozvoje kvalitní edukace. Není mi jasná jedna věc: některé materiály, které jdou z centra České školní inspekce, vypadají málem jako by autor byl ten nejprogresivnější pedagog. Ale každodenní činnost mnohých inspektorů je toho pravým opakem. Pro tento jev existují jen dvě vysvětlení: buď se jedná o kamufláž neschopnosti České školní inspekce kvalitní výuku podporovat nebo neumíte tyto myšlenky mezi své inspektory rozšířit, aby se staly podkladem pro jejich práci.

Pamatujete si na své nadšení tím hloupým etickým kodexem, po kterém se nyní už naštěstí zavřela voda? Jsem přesvědčen, že mnohem lepší je mít etické hodnoty v sobě. V tomto případu totálně selhává zřizovatel (kterého politické názory pravděpodobně souzní s rasismem ředitelky), školský ombudsman (který je kamarád s ředitelkou a nedokázal se zachovat čestně a profesionálně) a tak mnozí spoléhali na objektivní závěry šetření ze strany České školní inspekce. Myslíte si čestně, že jsme se dočkali? Jak se vám z etického, procesního, profesionálního pohledu líbí práce Vašich podřízených? Proč nepojmenovali věci pravými jmény? Proč se snažili ve své zprávě očerňovat paní učitelku, která by za svůj statečný a ryzí pedagogický postoj zasloužila ocenění ministra školství? Jako to, že nedoporučili zřizovateli odvolat ředitelku školy za mnohonásobné porušení Školského zákona a antidiskriminačního zákona? Uvědomujete si, jak tato zpráva posílila beztrestnost podobného nezákonného počínání? A tím myslím jak šikanu, tak diskriminaci romských žáků nebo falšování známek. Zpráva Vaší instituce svou bezzubostí a alibismem v podstatě poskytla krytí pro ředitele škol, zneužívající pravomoci k šikaně a dalšímu porušování Školského zákona. Co takhle jedničku pro starostovu dceru, jako to udělala ředitelka Šišková? Proč by ne? Proč vlastně učitelé hodnotí žáky, nebylo by prospěšnější, kdyby známky udělovali ředitelé škol podle postavení rodičů v lokální politice a barvy kůže? V Sokolovské Centrálce to tak funguje a ČŠI ani školský ombudsman s tím nemá problém… Ovlivňoval snad školský ombudsman celé šetření a loboval za svou kamarádku ředitelku?

Myslíte si, že takhle vypadá „podpora nediskriminačního přístupu ke kvalitnímu vzdělávání“, jak se o ní píše ve strategii 2030+? Věřte mi, že pokud nesjednáte nápravu, zostudí to Českou školní inspekci jako celek a zpochybní to legitimitu její činnosti ve školách. Nejste tu přece od toho, abyste podporovali šikanu, diskriminaci, rasismus a porušování předpisů a zákonů – nebo snad ano?

Považujte můj otevřený dopis za stížnost k šetření a znění zprávy ČŠIK-32/23-K, podepsané Mgr. Radomírou Jenkovou a tedy na otázky v této stížnosti očekávám odpovědi v zákonné lhůtě.

S pozdravem

Robert Čapek

Tento dopis by odeslán ČŠI 1.6. 2023. Zde je celé znění textu „Výsledek šetření stížnosti“ ČŠIK-32/23-K

Podání ze dne 1.6.2023 16:23:47 v obsahu zprávy: Otevřený dopis ústřednímu školnímu inspektorovi Mgr. Tomáši Zatloukalovi podané na adresu el. podatelny bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji: Identifikátor dokumentu: CSI0X00BIVJW, datum zaevidování: 2.6.2023 08:11:22.

 

Všechny texty:

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 1. : ředitelka Šišková svévolně upravuje známky

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 2. : ředitelka Šišková posílá vytýkací dopis

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 3. : ředitelka Šišková diskriminuje

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 4. : bossing ředitelky Šiškové pokračuje

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 5. : ředitelka Šišková lže České školní inspekci

Sokolov: Otevřený dopis školskému ombudsmanovi PaedDr. Ladislavu Hrzalovi

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 7. : jak ČŠI podporuje diskriminaci, falšování známek a šikanu

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, finále: Mission Impossible

 

 

 

Tags: , , , ,