Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 3. : ředitelka Šišková diskriminuje

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 3. : ředitelka Šišková diskriminuje

Velmi nedávno jsem zveřejnil dva texty („Ředitelka Šišková svévolně upravuje známky“ a „Ředitelka Šišková posílá vytýkací dopis„) o Základní škole Sokolov, Rokycanova 258, kde ředitelka Mgr. Petra Šišková šikanuje paní učitelku Mgr. Taťánu Pohořalovou. Tato učitelka učí v 6.A, kde jsou vyčleněny děti z romských a sociálně slabých rodin, které už od prvního stupně dostávají špatné známky. Paní učitelka jim uděluje jedničky za jejich práci a na čtvrtletí jim napsala jedničky a dvojky. Ředitelka Šišková tyto známky neoprávněně přepsala (a porušila tím Školní řád vlastní školy) na čtyřky, jiné smazala, dalším zase změnila váhu a při tom na paní učitelku nevhodným způsobem tlačila, aby známky změnila sama. Nakonec dala paní učitelece vytýkací dopis a snaží se ji vyštvat ze školy. Bossing v mnoha ohledech. Ve vytýkacím dopisu je jasně vidět, že na škole probíhá vzdělávání, které neodpovídá RVP a dalším závazným dokumentům. Diskriminace a vytváření neúspěšných žáků, na druhé straně VIP třídy pro vyvolené. To vše ve veřejné škole. Na tyto texty reagovaly i hlasy, které se ředitelky zastávaly. Uvedu dva a pak také ty, které pocházejí od učitelů z této školy.

Jednou z obhájkyň byla Barbora Bardonovávedoucí odboru školství na městském úřadě v Sokolově. Mimo jiné napsala: „Já mám osobní zkušenost spokojeného rodiče šťastného žáka této školy“ a „naprosto kladném vyhodnocení inspekční činnosti ČŠI před dvěma měsíci“ a „pokud je v této situaci co prošetřit, zcela jistě s výsledky šetření bude škola objektivně pracovat“ a „naše třída je stejně heterogenní jako další dvě ostatní v ročníku„.

Líný učitel: Důsledkem přístupu ředitelky Šiškové jsou právě tyto nůžky. Ve škole jsou samozřejmě spokojení rodiče žáků v VIP třídách, neboť ty mají skvělé známky (dále uvidíme proč) a rodiče potom mají tendenci hodnotit školu s růžovými brýlemi na očích. Tvrdit o návštěvě ČŠI, že hodnocení bylo „naprosto kladné“ je nesmyslný sebeklam. Ve zprávě ČŠI jsou uvedeny citelné nedostatky: „učitelé volili zpravidla frontální způsob výuky… žákům byly předkládány zpravidla stejné úkoly, chyběla diferenciace nároků a úkolů v souvislosti s rozdílnými možnostmi žáků a nabídkou úloh s odlišnou kognitivní náročností… žáci se jen ojediněle vyjadřovali k vlastnímu pokroku učení nebo k hodnocení svých spolužáků…. Převažující frontální způsob vzdělávání s chybějícím individuálním přístupem bez diferenciace zadávaných úloh ve vztahu k možnostem žáků vedl ke ztrátě jejich zájmu v některých přírodovědných předmětech… Jen v některých hodinách byla rozvíjena schopnost sebehodnocení vlastního učení a znalostí na základě známých kritérií“. Tedy: žádná sláva. Názor vedoucí školského odboru, že škola bude s výsledky šetření „objektivně pracovat“, je úsměvný a naivní. Víte, jak škola „objektivně“ pracuje s tím, že se objevily informace o bossingu, tedy šikaně vzhledem k učitelce Taťána Pohořalové? Ředitelka Šišková ji zakázala už dvakrát účast na poradě VŠECH pedagogů se slovy: „Vás se to netýká.“ Šikana se tedy ještě prohloubila a paní učitelce je zabraňováno plnit své pracovní úkoly, ke kterým potřebuje informace z porad a součinnost se svými kolegy. Jenže někteří učitelé na té škole se s ní už bojí promluvit, aby nebyli další na řadě! Pokud si paní Bardonová myslí, že to je všechno v pořádku a že třídy jsou „heterogenní“, ať si zajde do 6.A. Má to blízko. Tahle zaslepenost zřizovatele je odpovědí těm, kteří se ptají, zda zřizovatel koná. Nekoná, protože mu tento stav vyhovuje. Jeho dítě je přece „šťastné“ a jako rodič je „spokojený“. Rodiče vyřazených dětí nejsou důležití, do školy ani na úřad si stěžovat nepřijdou – tak o co jde?

Druhý hlas, který chválil ředitelku Šiškovou byl od bývalé žákyně této školy, Adély. Ta mj. psala: „Vy jste ve svém psaní líčil, že je na škole nespravedlnost a diskriminace a neosobní přístup… V hodinách občanské výchovy jsme vedli diskuse i na tak citlivá témata, jako je například diskriminace… V těch nejazykových, nevýběrových třídách nebyli jen Romové, a ne každý z těchto tříd měl nutně špatné známky„.

Líný učitel: To musely být velmi kvalitní diskuze na téma diskriminace, když pak tito žáci nepoznají ani diskriminaci, kterou mají na svých školních chodbách! A čtení s porozuměním, na to ve VIP třídách asi nebyl čas. Nikdy jsem nepsal, že v nevýběrových třídách, jsou „jen Romové„, ani to, že mají „nutně špatné známky„. Tvrdím to, že v nevýběrové třídě 6.A. jsou převážně romské děti a že jim ředitelka svévolně a neoprávněně zhoršuje známky. Sama ředitelka uvedla ve vytýkacím dopise, že tito žáci jsou s velmi slabým prospěchem v naukových předmětech již od 1. stupně.

Napsal mi u bývalý učitel této školy, který potvrdil, že byl také terčem bossingu, do které patřily i zásahy do jeho hodnocení. Píše: Ve škole jsou VIP žáci mocných, na které se nesmí sáhnout natož je hodnotit jinak, než by bylo akceptováno mocnymi„. Zásadní informace poskytla také další učitelka. Cituji: „Ve škole byly sociálně slabé a romské děti velmi podceňovány a už před nějakou dobou mi paní ředitelka řekla, že chce mít jen jazykové třídy a tyto děti pod tíhou špatných známek samy dobrovolně odejdou na jiné školy. Naopak dětem v jazykových třídách se směly dávat jen dobré známky – například její dceři se kolegyně bála dát dvojku. Nebo když dostala dvojku dcera bývalého starosty, někdo ji přepsal na jedničku. Když chtěla učitelka učit právě v tzv. áčkové třídě, aby využila i svou kvalifikaci speciální pedagožky, bylo jí řečeno, že to by byla škoda. Velmi špatně je snášeno zvýhodňování sestry paní ředitelky, která ve škole učí anglický jazyk. Dále jsem zažila online poradu velmi protiromsky zaměřenou – když chtěl kolega mluvit o romském dítěti, paní ředitelka řekla, že tato jména nechce slyšet a abychom se zabývali jen dětmi, které nás jednou budou živit„.

Líný učitel: Tak, žáci, máte první úkol v naší hodině o diskriminaci. Určete, jak se nazývají podobné názory ředitelky Šiškové? Rasisitické? Protiromské? Diskriminační? Cítili byste se také „šťastni“ a byli by vaši rodiče také „spokojení“, kdyby vám ředitelka měnila známky, které vám učitel dá, k horšímu a támhle vašemu spolužákovi s maminkou na městském úřadě zase k lepšímu? Cítili byste se jako rodiče štastni, kdybyste se dozvěděli, že na vaše děti je speciální pedagožky „škoda“ a není třeba se jimi ani na poradě zabývat, protože nás živit nebudou?

A co ta inspekce a to údajně „naprosto kladné“ hodnocení? Inu, na inspektory se hrála obvyklá habuďůra!

Paní učitelka ji popisuje takto: „Docházelo též k protikladným příkazům, např. že při online výuce děti nemusí mít kameru, takže je k tomu v žádném případě nesmíme nutit. Ale pak měla přijít inspekce, takže nám bylo na poradě řečeno, že máme děti přesvědčovat a dělat vše proto, abych když tam inspekce bude, děti byli na kameře, protože to se prý inspekci líbí„.

Líný učitel: Přesně tak, nejde přece o kvalitu vzdělávání, tak jak je veřejná škola povinna ji zabezpečit pro všechny žáky. Jde o známky, které se líbí panu starostovi, jde o výuku, která se líbí inspekci, jde o důraz na vzdělání VIP dětí, tedy těch, kteří nás podle ředitelky „budou živit“ a to se líbí jejich rodičům.

K tomu co jsem napsal již dříve o kvalitě výuky Táni Pohořalové, kterou se ředitelka snaží ze školy vyrazit, se paní učitelka také vyjádřila: „Paní Pohořalovou jsem vždy vnímala jako milou kolegyni s obrovským elánem, dobře se mi s ní spolupracovalo, líbilo se mi, jak na sobě neustále pracuje, je aktivní, jak jedná s žáky a co pro ně všechno dělá. Od dětí vím, že jí mají velmi rádí, váží si jí, umí udělat ve třídě pohodovou pracovní atmosféru a má smysl pro humor. Já sama, pokaždé, když jsem ji ve škole potkala, jsem se cítila tak nějak lépe😊 “

Než mi budou někteří učitelé z této školy a VIP rodiče psát pochvaly na ředitelku Šiškovou, projděme si pár faktů. Veřejná škola nesmí být jazykovým ústavem pro VIP děti = FAKT. Na škole vládne tuhý bossing a ředitelka Šišková šikanuje paní učitelku Pohořalovou, které navíc nyní svévolně stěžuje vykonávat kvalitní práci pro žáky a kterou se snaží vyštvat ze školy, jako to udělala s řadou jiných učitelů = FAKT. Ředitelka Šišková se snaží veřejnou školu změnit na ústav, kde budou úspěšné VIP děti, zatímco ty „nevýběrové“ se snaží ze školy odstranit. Přístup k této druhé skupině dětí je diskriminační = FAKT. Ředitelka Šišková svévolně upravuje známky, udělené učiteli žákům. Pro nevýběrové děti je zhoršuje, pro VIP děti vlivných rodičů je zase zlepšuje a tím nejen zneužívá své postavení, ale také hrubě porušuje Školní řád = FAKT. Tím, co ředitelka Šišková na škole dělá, porušuje RVP, ŠVP a další dokumenty této školy, stejně jako různé závazné školské dokumenty, vyhlášky a pokyny MŠMT = FAKT. Ředitelka Šišková je nositelka protiromských názorů, které negativně ovlivňují její povinnosti a kvalitu vzdělání těchto žáků = FAKT.

Předchozí a další části:

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 1. : ředitelka Šišková svévolně upravuje známky

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 2. : ředitelka Šišková posílá vytýkací dopis

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 4. : bossing ředitelky Šiškové pokračuje
Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 5. : ředitelka Šišková lže České školní inspekci
Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 6. : malý slovníček pojmů

Tags: , , , ,