Štítek: frontální výuka

Otevřený dopis Karlu Pelánovi: Tryzna za zdravý rozum

Učitelé někdy narážejí v případech rodičů na názory podobné tomu, který se objevil v časopise „Rodina a škola“ v rubrice Názory. Už ten název: „Tryzna za frontální výuku“! V první řadě bych chtěl autora – Karel Pelána, Praha – ujistit, že bohužel nemusí za frontální výuku držet tryznu. Na českých školách se jí daří dobře. Až moc dobře! Důvodem toho…
Více

Pavel Bobek a jeho frontální omyly

Pavel Bobek, jak se píše v textu u jeho rozhovoru „Školy se tu vracejí k frontální výuce, ale děti nejsou pasivní. Výsledky mají skvělé, říká český učitel žijící v Londýně“ vystudoval politologii na FF UK a německo-rakouská studia na FSV UK. Pracoval v Goethe-Institutu v Praze jako mezinárodní koordinátor debatní soutěže pro středoškoláky Jugend debattiert. Posléze pokračoval ve studiu veřejné správy v Berlíně.…
Více

Zápisy v sešitě? Proboha, jsme snad ve středověku?

Ve všech knihách “Líný učitel” se jako zlatá nit nese zpráva, že nejhorší způsob výuky je výklad a zápis žáka do sešitu. Proč? Výklad: je neefektivní, neumožňuje individuální přístup ani diferenciaci, neumožňuje konstruktivisticky získávat poznatky, je často plný slov a spojení, které žáci nechápou, indoktrinuje žáky tím, co si myslí učitel – a to někdy bývá jen jeho…
Více

Ať se jde frontálka stydět do kouta

Tyhle názory se budou objevovat stále: frontální výuka je prý důležitá a nenahraditelná. Já dodávám: zejména pak u těch, kteří neumějí nic jiného. Nikdy jsem nepochopil, jak ji někdo může obhajovat. Je to něco, jako kdyby trenér hráčům vyprávěl o tom, jak se hraje fotbal, místo toho, aby vyběhli na trávník a sami si ho zahráli. Ne, ještě hůře:…
Více