CV

Moje první pedagogická profese se datuje od roku 1992, kdy jsem pracoval jako učitel ve Zvláštní internátní škole v Chudeřicích. Později jsem nastoupil jako vychovatel v Domově mládeže při SOU Hudební nástroje HK a později na SOU Březhrad (1992 – 1993). Následně jsem pracoval jako učitel na ZŠ B. Němcové v Jaroměři (1993 – 2002) od roku 2000 souběžně i i na katedře pedagogiky a psychologie (Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta). Vyučoval jsem zde pedagogické předměty, například Didaktiku, Dramatickou výchovu nebo Teorii výchovy. Během své činnosti na pedagogické fakultě jsem postupně přijal i úvazky jako učitel na ZŠ v Hořicích, později i na SOU obchodní a na Hotelové škole v Třebechovicích. Od roku 2006 jsem přešel na jinou fakultu UHK (Fakultu informatiky a managementu), kde jsem pracoval na katedře managementu jako vyučující psychologických předmětů a sociologie až do roku 2017. Lze tedy konstatovat, že moje 24 letá učitelská historie obsahuje všechny typy škol – od zvláštní, přes základní, střední až po vysokou školu. Za zmínku snad také stojí mé působení externího lektora pro Business InstitutCambridge Business School v Praze.

Po této učitelské éře jsem pracoval jako školní psycholog. nejdéle na ZŠ v Miroslavi, v menších „grantových“ úsecích na ZŠ Morkovice, ZŠ Zruč nad Sázavou a SŠ a VOŠ v Bystřici nad Pernštejnem. V některých z těchto škol jsem kromě obvyklé činnosti psychologa působil i jako didaktický mentor: učil jsem ve třídách ukázkové hodiny a pracoval s pedagogy na zkvalitnění jejich výuky.

Úspěšně jsem realizoval jako řešitel několik grantů MŠMT, FRVŠ i jiných. Na pozici lektora, vedoucího lektora nebo vedoucího projektu jsem se podílel na řešení evropských grantů OPRLZ a OPVK.

Důležitou součástí mé činnosti je postgraduální vzdělávání, zejména pedagogických pracovníků. Od roku 2000 lektoruji semináře pro sborovny základních a středních škol a vzdělávací instituce. Zabývám se pedagogicko – psychologickými tématy, jako jsou Líný učitel, Alternativní výukové metody, Třídní klima, Hodnocení a sebehodnocení žáků, Odměny a tresty ve školní praxi, Vedení třídní schůzky a rozhovor s rodičem a další. Za školní rok lektoruji desítky seminářů a školení, ke kterým často vytvářím i metodické materiály a učební texty. Bloguji na této mé stránce i jinde, vedu FB stránku Líný učitel, pro učitele realizuji i webináře a píšu knihy.

K mé výuce a lektorské činnosti patří i další odborné aktivity : účast na konferencích, panelových diskuzích, edukačních projektech, expertní činnost pro ČŠI, práce pro neziskové organizace v oblasti prevence rizikového chování, oponentura a hodnocení grantů apod. V současnosti pracuji pro nakladatelství Taktik na sérii moderních učebnic.

Mé odborné studium:
Sociální pedagogika, specializace VMV . Vysoká škola pedagogická Hradec Králové (1995);

Vychovatelství se zaměřením na TV. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta (1997);

Školský management a výchovné poradenství. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta (2001);

Učitelství ZŠ: Rodinná výchova. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta (2001);

Psychologie – sociologie. Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií (2002);

Pedagogika, doktorské studium. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta Ph.D. (2006);

Pedagogická psychologie, doktorské studium. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra školní a pedagogické psychologie, Ph.D. (2009).