CV

Moje první pedagogická profese se datuje od roku 1992, kdy jsem pracoval jako učitel ve Zvláštní internátní škole v Chudeřicích. Později jsem nastoupil jako vychovatel v Domově mládeže při SOU Hudební nástroje HK a později na SOU Březhrad (1992 – 1993). Následně jsem pracoval jako učitel na ZŠ B. Němcové v Jaroměři (1993 – 2002) a v roce 2000 i na katedře pedagogiky a psychologie (Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta) jako asistent (později odborný asistent). Vyučoval jsem zde pedagogické předměty, například Didaktiku, Dramatickou výchovu nebo Teorii výchovy. Během své činnosti na pedagogické fakultě jsem postupně přijal i úvazky jako učitel na ZŠ v Hořicích, později i na SOU obchodní a na Hotelové škole v Třebechovicích. Od roku 2006 jsem přešel na jinou fakultu UHK (Fakultu informatiky a managementu), kde jsem pracoval na katedře managementu jako vyučující psychologických předmětů a sociologie až do roku 2017. Lze tedy konstatovat, že moje 24 letá učitelská historie obsahuje všechny typy škol – od zvláštní, přes základní, střední až po vysokou školu. Za zmínku snad také stojí mé působení externího lektora pro Business InstitutCambridge Business School v Praze.

Po této učitelské éře jsem pracoval jako školní psycholog. nejdéle na ZŠ v Miroslavi, v menších „grantových“ úsecích na ZŠ Morkovice ZŠ Zruč nad Sázavou a SŠ a VOŠ v Bystřici nad Pernštejnem. V některých z těchto škol jsem kromě obvyklé činnosti psychologa působil  i jako didaktický mentor: učil jsem ve třídách ukázkové hodiny a pracoval s pedagogy na zkvalitnění jejich výuky.

Úspěšně jsem realizoval jako řešitel několik grantů MŠMT, FRVŠ i jiných. Na pozici lektora, vedoucího lektora nebo vedoucího projektu jsem se podílel na řešení evropských grantů OPRLZ a OPVK.

 Důležitou součástí mé činnosti je postgraduální vzdělávání, zejména pedagogických pracovníků. Od roku 2000 lektoruji semináře pro sborovny základních a středních škol a vzdělávací instituce. Zabývám se pedagogicko – psychologickými tématy, jako jsou Líný učitel, Alternativní výukové metody, Třídní klima, Hodnocení a sebehodnocení žáků, Odměny a tresty ve školní praxi, Vedení třídní schůzky a rozhovor s rodičem a další. Za školní rok lektoruji desítky seminářů a školení, ke kterým často vytvářím i metodické materiály a učební texty. Bloguji na této mé stránce i jinde, vedu FB stránku Líný učitel, pro učitele realizuji i webináře a píšu knihy. 

K mé výuce a lektorské činnosti patří i další odborné aktivity : účast na konferencích, panelových diskuzích, edukačních projektech, expertní činnost pro ČŠI, práce pro neziskové organizace v oblasti prevence rizikového chování, oponentura a hodnocení grantů apod. V současnosti pracuji pro nakladatelství Taktik na sérii moderních učebnic.

 

Mé odborné studium: 
Sociální pedagogika, specializace VMV . Vysoká škola pedagogická Hradec Králové (1995);

Vychovatelství se zaměřením na TV. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta (1997);

Školský management a výchovné poradenství. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta  (2001);

Učitelství ZŠ: Rodinná výchova. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta (2001);

Psychologie – sociologie. Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií (2002);

Pedagogika, doktorské studium. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta Ph.D. (2006);

Pedagogická psychologie, doktorské studium. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra školní a pedagogické psychologie, Ph.D. (2009).