Štítek: Líný učitel

Líný učitel a domácí úkoly

Jak je v českém školství zvykem, stále dokola tu máme debaty o palčivých tématech. Když odezní, většinou se po nich nestane nic. Mobily, energetické nápoje, začátky vyučování v devět hodin a podobně. Nyní přišly na řadu domácí úkoly. Zakázat, nezakázat, nechat po staru, modernizovat? Je to ovšem věc, která je důležitá. Dokonce se nabízí myšlenka: řekni mi, jaké dáváš domácí úkoly…
Více

Rok 2022 v českém školství: zlepšení v nedohlednu

České školství není v dobré kondici a rok 2022 to bohužel nijak nezlepšil. Udály se však některé pamětihodné momenty, které je dobré připomenout. Některé věci byly důležité více, jiné méně, ale tyhle utkvěly v paměti Línému učiteli: Válka na Ukrajině Rusové vpadli na Ukrajinu, kde zabíjejí civilní obyvatele a konají svá obvyklá svinstva. Školy musely přijmout mnoho ukrajinských žáků…
Více

Pro Učitelský měsíčník 7: Líný učitel (ne)referátuje

Když ve sborovně hovořím s učiteli o hodnocení, dostane se i na způsob, jakým sbírají známky. Píší písemky a testy, někteří zkouší u tabule, což je opravdu hrozné. Ale občas zazní i další zdroje známek – například referáty. Leckoho z učitelů pak udiví, že právě tento způsob nepokládám za žádnou velkou didaktickou hitparádu. Jaké mě k tomu vedou důvodu? Je jich hned několik.…
Více

Pro Učitelský měsíčník 6: Líný učitel brainstormuje

Ve výčtu metod se velmi často objevuje „brainstorming“. Je to jedna z evokačních metod, i když její využití může být mnohem všestrannější. Mnoho pedagogů předpokládá, že je to metoda velmi dobře realizovatelná a v podstatě „snadná“ – aniž by ovšem tuto metodu reálně používali. Představa, že žáci „vykřikují“ své nápady, jim připadá nepatřičná. Někteří mají obavy třeba z nadměrného hluku…
Více

Pro Učitelský měsíčník 5: Líný učitel hodnotí

Dovolím si hned v úvodu tvrdit, že pokud někdo učí nevhodně z hlediska metod, tedy používá přemíru frontální výuky (výklad, prezentace, řízenou diskuzi a práci s učebnicí), nemůže ani kvalitně hodnotit. A ten, kdo pestrými metodami rozvíjí dovednosti a softskills žáků, ten se naopak v tradičním používání klasifikace nemůže cítit dobře. Jedním z důvod je to, že známky, tak jak jsou používány, hodnotí…
Více