Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 4. : bossing ředitelky Šiškové pokračuje

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 4. : bossing ředitelky Šiškové pokračuje

Případ v Sokolově vzbudil velkou pozornost. Situace na Základní škole Sokolov, Rokycanova 258 – zvané Centrálka – se bohužel nezměnila, ale další vývoj má a ten je pro české školství hodně ilustrativní. Rozdělím současné dění kolem ředitelky Šiškové do několika kapitol. Nejprve rekapitulace: ve veřejné škole, která si bůhvíproč hraje na jazykovou, jsou děti rozděleny do VIP tříd a třídy, kde jsou vyloučené děti. V takových třídách je většina romských dětí a dětí ze sociálně slabých rodin. Paní učitelka Taťána Pohořalová realizuje moderní výuku a podporující hodnocení. Děti si například na vlastní náklady nechaly vyrobit trička a když se s ní v deváté třídě loučily, napsaly na tabuli citát jejích oblíbené písně: „Andere Fächer sind total egal, ihr Deutschunterricht ist so phänomenal“, tedy „ostatní předměty nám jsou jedno, její hodiny němčiny jsou fenomenální„. Ale v této škole smí být jen jedna učitelská „hvězda“, držitelka Zlatého Ámosa z dávné doby, ředitelka Mgr. Petra Šišková. Ta ji na začátku školního roku přiřadila třídu 6.A, kde jsou právě ty odložené převážně romské děti, které jsou devastovány špatnými známkami už od prvního stupně. Učitelka Pohořalová je začala získávat pro výuku, dávala jim diferencované úkoly, individualizovala zadání a ejhle – děti začaly pracovat a získávat své první úspěchy, po dlouhé době své první jedničky.

Ředitelka Šišková ale začala do hodnocení paní učitelky zasahovat. Svévolně mazala ty dobré známky, nařizovala snížení váh a dokonce sama hrubě porušila klasifikační řád tím, že známky „revokovala“. Tedy změnila například žákyni jedničku na trojku z naprosto nepatřičného důvodu, že žákyně nesplňuje „nároky 6. třídy“, což je z hlediska RVP i ŠVP školy naprostý nesmysl. Nic podobného jako nároky pro šesťáky totiž neexistuje!

Právní vsuvka: Platné školní předpisy sice umožňují, aby došlo ke změně hodnocení žáka, nikoli však kdykoli, jakkoli, libovolně či svévolně, což ředitelka školy učinila, když známky z českého jazyka vymazala a čtvrtletní hodnocení svévolně změnila. Iniciátorem změny hodnocení může být podle platných předpisů jen zákonný zástupce žáka. Tzn. iniciátorem nemůže být nikdo jiný, a to ani ředitel školy. Změna v předmětu český jazyk nemůže proběhnout jinak než komisionálně. K rozhodování, týkající se změny hodnocení žáka, není oprávněn ředitel, ale komise. To jen komise při zachování všech ostatních podmínek může rozhodnout o změně hodnocení žáka. Tímto jednáním ředitelka školy porušila § 52 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb. Zároveň zneužila pravomoc úřední osoby.

Ředitelka školy dala paní učitelce vytýkací dopis, kde ji vyhrožuje výpovědí a začala ji šikanovat: například má paní učitelka Pohořalová zákaz chodit na ty porady pracovníků školy, kde se jedná právě o ní. Opakovaně je vyzývána, aby ze školy odešla. To paní učitelka právě kvůli svým žákům odmítá udělat. Když se pak k případu ozvali bývalí učitelé této školy, popsali změnu známek i opačnou: ředitelka nejen že romským dětem známky zhoršuje, ale VIP dětem známky zlepšuje. Jak vypadá hrubé porušení školních předpisů a doslova ukázkové zneužití pravomoci, vidíte na dokumentu této „revokace„.

Současnost ve škole

Ve škole proběhlo dvoudenní šetření ČŠI. Na výsledek si nějaký čas počkáme, ale skandální šikana a bossing trvají. Zástupkyně ředitelky Mgr. Hana Flenerová nařídila všem zaměstnancům, aby s paní učitelkou Pohořalovou nespolupracovali, nezdravili ji a nezůstávali s ní o samotě. Naštěstí se najde několik kolegů, kteří tento příkaz nedodržují, ale není jich mnoho. Důkaz této šikany vidíte i na snímku: takto vypadá kabinet paní učitelky, kde dřívě sedělo 5 učitelů. Dokážete si představit, jaký nepředstavitelný tlak musí snášet? Jednoho dne přišla do práce a spatřila, že byla z kabinetu odstraněna cedulka s jejím jménem. Tak, jak to nařídila ředitelka Šišková – přitom paní učitelka ve škole stále pracuje a děti stále učí. Každý jen trochu slabší povahy anebo menší idealista by už dávno takové šikaně podlehl. Ale naštěstí jsou ve škole děti. Stvoření, kterým by měl učitel pomáhat, jakkoliv jsou nebo nejsou VIP nebo ze sociálně slabých rodin. Oddělovat je od sebe a dávat jim rozdílnou kvalitu vzdělávání je odporné. Naše školství má být integrované – do veřejné školy nepatří taková ředitelka, co si hraje na jazykovku a děti, které těmto vymyšleným požadavkům nestačí, prostě vyhodí do odpadu se špatnými známkami. Ale děti nejsou hloupé a vědí, kdo je ve škole pro ně. Ptají se samy: „Paní učitelko, jak se dnes máte?“ a vracejí jí pozitivní emoce, se kterými s nimi jedná. Když má paní učitelka dozor na chodbě, ptají se: „Můžeme chodit s Vámi?“. A když jde okolo nějaká kolegyně, paní učitelka Pohořalová pozdraví a ta kolegyně neodpoví a odvrátí hlavu, tak to žákyně s údivem pozorují. „Paní učitelko, ona Vás nepozdravila!“ Co na tohle říct? Co odpovědět na otázku dětí, které přijdou do kabinetu a diví se: „Vy jste tady sama?“. Prohledněte si nyní prosím obrázek z kabinetu paní učitelky a na chvilku se vžijte do situace, kdy každý den Vás čeká tahle „cela“. Za to, že jste formativně a podporujícím způsobem hodnotili žáky, odsouzené k neúspěchu. Jak řekla ředitelka Šiškova: „těmi se nezabývejme, ti nás živit nebudou„. A váš prohřešek? Pouze ten, že s podobnými věcmi nesouhlasíte a chcete, aby se také tyto děti těšily do školy, měly radost ze splněných úkolů a dobře se vzdělávaly.

Petice a korespondence

Jeden ze způsobů, jak se sokolovská Centrálka chce s věcí vypořádat, je petice. Petici založil švagr ředitelky a píše se tam mimo jiné: „Ve zmíněných článcích se vyskytují nepravdivé informace, které v kombinaci s přehnanou, opulentní rétorikou autora textu, který pravděpodobně čerpal pouze z jednostranné výpovědi, vrhají neoprávněně negativní stín na ředitelku školy, a potažmo tak dehonestuje práci všech učitelů na ZŠ Sokolov, Rokycanova 258.“

Líný učitel: Tady se musím ohradit. Informace nejsou nepravdivé a také je nikdo nijak konkrétně nerozporoval. Co konkrétně není pravda? Na změnu známek jsou písemné důkazy, vytýkací dopis s nesmyslnými argumenty si můžeme přečíst, stejně tak dokument „Revokace rozhodnutí“… Moje rétorika určitě není „opulentní“, tedy „oplývající nadbytkem“. Výpověď není „jednostranná“, neboť už se negativně o situaci ve škole vyjádřili tři učitelé – a vzájemně i když nezávisle na sobě potvrdili to, o čem píšu. A také: nikde nedehonestuji práci všech učitelů. Naopak, jsem si vědom, že i na této škole pravděpodobně jsou kvalitní učitelé a je mi smutno, čemu nyní musí čelit. Jsou k podpisu petic nuceni, sleduje se, jak lajkují FB školy, tlak na ně musí být také velmi nepříjemný. Jistě se do hloubi duše za svou ředitelku stydí a snaží se paní učitelku Pohořalovou podpořit. Je jim špatně ze svých servilních kolegů, z pokřivených a nemorálních pokynů zástupkyně. Není jejich vina, že ředitelka Šišková používá školu jako výtah k moci a zneužívá svou pravomoc, aby se (například úpravou známek dětí prominentů) zalíbila mocným tohoto města.

Rád bych ocitoval jeden z mailů, které mi přišly. Zda byl právě o této škole, není důležité, protože autorka píše věci, které se dokonale hodí i na Sokolov. Uvádí: „Co mi ale nepřijde správné, je fakt, že tímto zveřejňováním informací.. poškozujete a znevažujete práci řady jiných tamních učitelů. Nesouhlasím s tím, že od této školy odrazujete všechny potenciální budoucí žáky, že stávajícím žákům dáváte důvod stydět se za to, jakou školu navštěvují, shazujete v jejich očích i kvalitní pedagogy, kteří dělají svou práci více než dobře…

Líný učitel: Hrozně rád bych uváděl příklady kvalitních učitelů ještě více, než teď, věřte mi. Ale jedno mě vrtá hlavou. Nejen u tohoto případu, ale u všech podobných. Když jsem učil na základní škole (nebo na jiných), věděl jsem za nějakou dobu velmi dobře, jaký kdo z mých kolegů má vztah k žákům. Věděl jsem, kdo na ně řve, kdo na ně nestačí, koho mají žáci rádi a koho ne. Pamatuji si na jednu poradu, kdy jsem vystoupil a řekl paní ředitelce, že by do školy na výpomoc neměla brát učitelku / důchodkyni X. Proč ne? ptala se ředitelka. Řekl jsem: Protože fyzicky ubližuje dětem. Chňape jim po rukách, lomcuje s nimi a po jejich nabroušených nehtech mají na pažích krvavé šrámy. To není pravda! rozhořčila se ředitelka, ale některé mladší kolegyně to potvrdily. Hned po poradě si mě vzala na kobereček. Tam mi řekla, že o tom ví, ale nemá učitelky na skladě, proto ji opět osloví. Byl jsem v šoku. Kdybych měl do třídy poslat družinářku nebo školníka, je to pro mě lepší řešení, než takovou učitelku. Takto jsem ve sborovně bojoval vícekrát. Nebylo mi lhostejné, co se děje v „mé“ škole. Podporoval jsem ty dobré učitele, ohrazoval jsem se proti špatné praxi. Byť nebyla ani zdaleka tak závažná, jako ta v sokolovské škole. Proč o tom píšu? Zajímá mě, proč ti – snad výborní učitelé z dané školy – nezasáhnou. Proč se proti těmto praktikám neohradí? Je jim jedno, jak zachází se žáky? Je jim lhostejné, jaké jméno to dělá škole? Není jim líto diskriminovaných dětí? Takže – co ti kvalitní učitelé ve škole? Mám věřit, že tam jsou? Co ale dělají? A tahle sborovna přitom šikanuje svou kolegyni, u které je jediná „vada“: má své žáky ráda, se zhoršováním známek se nesmířila, dala jim dobré známky – a proto dostala vytýkací list. Ano, jsou tam pedagogové, co ji podporují. Před nimi smekám. Osobně bych ani jako řadový učitel bych s něčím podobným od ředitelky zásadně nesouhlasil a vyžadoval ve sborovně od vedení školy vysvětlení a nápravu. Jinak se spíš musíme ptát: co je v té škole za „učitele“? Co tihle mohu nabídnout dětem? Perfektní gramatiku? Jsou ale mnohem důležitější věci. A pokud můj text, jak se píše: „od této školy odrazuje všechny potenciální budoucí žáky“ je to pro mě OK, protože by mohli skončit v podobné 6.A. – pokud to nebudou třeba zrovna děti starosty. A nikdo mi nezaručí, že ti učitelé, co prý „dělají svou práci více než dobře“ by jim pomohli. Dětem v tomto případě mnozí z učitelů nepomohli a ani své kolegyni. Naopak, ubližují dětem a ubližují i kolegyni. Sborovna má velikou sílu. Když ji využije dobře, pomůže to dětem. Pokud ne, protože je to učitelům lhostejné, jsou pohodlní, dělají, že nevidí, bojí se ředitelky a podobně – nemůžeme takové učitelé považovat za ty, kdo dělají svou práci dobře. Podívejte se nyní na snímek paní učitelky Pohořalové s její bývalou třídou němčiny ve slušivých rozlučkových tričkách. Předpokládám, že nápis znamená „Milujeme hodiny němčiny“. Téhle paní učitelky se tu chtějí zbavit. Tohoto výborného pedagoga tu šikanují.

Ombudsman

Shodou okolností jsme měli v předchozích týdnech korespondenci se školským ombudsmanem Slávkem Hrzalem. Týkala se mimo jiné soutěže Zlatý Ámos, kterou pan Hrzal organizuje. Tato soutěž má ještě svou váhu, i když její formát hodně zastaral a nutně potřebuje řádnou revizi. Pár nápadů mám v hlavě. Například jsem navrhoval, aby Zlatý Amos nebyl jen vítězem show ve stylu okresní Ein Kessel Buntes, ale aby prokázal své odborné kvality. Dál jsme už zatím věci nerozvinuli, ale dojednali jsme, že bych byl v porotě „nové edice“ této soutěže a měl i besedu s letošními kandidáty. Pan Hrzal je nepochybně slušný člověk. Poslal jsem mu texty o tomto případu hned ze dvou důvodů: bossing spadá do jeho kompetence a ředitelka Šišková je držitelem titulu Zlatý Ámos, i když už z dávné historie. Ombudsman mi ale mimo jiné napsal: „Z šetření mnoha stížností na podobné téma vím, že velmi často tzv. šikanovaná učitelka nebo učitel vidí situaci úplně jinak než vedení školy a další zaměstnanci. Je to obvykle tvrzení proti tvrzení. A je velmi těžké zjistit, kdo má pravdu. Bývá někde uprostřed. Podobné situace často řeším a snažím se, aby se řešily mezi těmi, kterých se to bezprostředně dotýká. Ne v médiích a na sociálních sítích„. Někde uprostřed? Tady není žádný prostředek. Co měla paní učitelka dělat? Čekat jako ovce, až ji šikana poškodí psychické zdraví a ani nedutat? Nechat se zastrašit, když do školy na podporu ředitelky naběhl starosta, místostarosta a šéfka školského odboru? Podlehnout toxickému prostředí školy a podřídit se nebo odejít, jako to udělali jiní učitelé? Mlčky a poslušně „být odejita“ ze školy a své žáky opustit? To se nestalo, ať tedy ombudsman neprodleně zasáhne! Klidně mezi těmi, „kterých se to bezprostředně týká„. Tím lépe, když ředitelku zná a v té škole „několikrát byl„. Tohle přece není „slovo proti slovu„! Každý si může prohlédnout důkazy, které ilustrují celou situaci. Nikdo by se neměl nechat opít rohlíkem pestrých akcí pro VIP děti, když se současně ve škole děje jasná diskriminace. I kdyby byla pravda „uprostřed“, i tak by to bylo hrozné a ukazovalo by to nekompetentnost vedení školy. Ombudsman sice o situaci ví celé týdny, ale neudělal nic. Nyní o případu referují média. Takže na co čeká? Mimochodem, pan ombudsman mi také později napsal: „musím zrušit plánovanou besedu s finalisty Zlatého Ámose i vaši účast v porotě finále ankety. Při včerejším jednání přípravného výboru mě o to požádali všichni členové. Důvodem jsou vaše články o ZŠ v Sokolově„. Ano, je to tak: vinu nenese ten, kdo provádí ostudný bossing ve své škole, trousí o romských žácích nechutné rasistické komentáře, upravuje známky, aby se zalíbil mocným a ničí prospěch romských dětí. To je přece jejich Zlatý Ámos! Vinu nese ten, kdo o tom veřejně informuje. Říkám si, jestli žiju v realitě nebo jestli jsem se náhodou nepropadl teleportem do toho pitomého seriálu „Ochránce“? Odpověď je hodně znepokojivá. Nu, slavný výbore, můžete dál strkat hlavu do písku a brzy se dočkáte toho, že nálepka „Zde učí vítěz ankety Zlatý Ámos bude všem už jenom pro smích.

O dalším vývoji budu informovat.

Předchozí texty o sokolovské škole:

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 1. : ředitelka Šišková svévolně upravuje známky

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 2. : ředitelka Šišková posílá vytýkací dopis

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 3. : ředitelka Šišková diskriminuje

Další část:

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 5. : ředitelka Šišková lže České školní inspekci

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 6. : malý slovníček pojmů

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , ,