Štítek: Základní škola Sokolov Rokycanova 258

Případ Sokolov: Otevřený dopis ústřednímu školnímu inspektorovi Mgr. Tomáši Zatloukalovi

Vážený pane ústřední školní inspektore, píši Vám zejména kvůli zprávě ČŠIK-32/23-K, kterou zhotovili inspektoři Karlovarského inspektorátu a která se týká případu Základní školy Sokolov, Rokycanova 258. Učitelka této školy, Taťána Pohořalová, ve své stížnosti uváděla, že: 1) žáci 6. A jsou diskriminováni ředitelkou školy předurčeným negativním hodnocením, 2) že se paní učitelka stala terčem šikany ředitelky Petry…
Více

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 7. : jak ČŠI podporuje diskriminaci, falšování známek a šikanu

Tak se Česká školní inspekce konečně rozhoupala a vydala výsledky svého šetření na podnět paní učitelky Pohořalové. Dala jí za pravdu, ale tak zbabělým, alibistickým a pokryteckým způsobem, že to jen posiluje negativní názor, který na tuto instituci většina českých učitelů má. Za neuvěřitelných 5 měsíců zpracovali zprávu na dvě stránky, kde ani nedokázali objektivně popsat to,…
Více

Sokolov: Otevřený dopis školskému ombudsmanovi PaedDr. Ladislavu Hrzalovi

  Pane školský ombudsmane, obracím se na Vás kvůli situaci na Základní škole Sokolov, Rokycanova 258. V této škole probíhá zjevná diskriminace romských dětí a porušování antidiskriminačního zákona (zákon č. 198/2009 Sb.). Učitelka Taťána Pohořalová jako jediná pracovala s romskými žáky odloženými ve třídě 6. A jinak než ostatní učitelé této školy. Používala diferencované úkoly, tito žáci dostávali i jedničky…
Více

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 6. : malý slovníček pojmů

V Základní škole Sokolov, Rokycanova 258 – zvané Centrálka – se dějí věci, které až na dřeň ukazují mnoho špatného, co se děje v našem školství. Přestože se celému případu začínají stále více a více věnovat média a vzbuzuje pozornost odborné i laické veřejnosti, škola stále pokračuje v porušování zákonů, předepsaných norem i základů dobré pedagogiky. Aby bylo zcela zřejmé, co…
Více

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 5. : ředitelka Šišková lže České školní inspekci

Nejprve krátká rekapitulace: na Základní škole Sokolov, Rokycanova 258 – zvané Centrálka – se paní učitelka Taťána Pohořalová snažila kvalitně učit ve třídě 6. A, ve které jsou odloženy děti z romských a sociáně slabých rodin. Ředitelka školy Petra Šišková neoprávněně intervenovala do hodnocení těchto dětí: nařizovala paní učitelce zhoršovat známky, měnit jejich váhy a pak i sama známky…
Více