Sokolov: Otevřený dopis školskému ombudsmanovi PaedDr. Ladislavu Hrzalovi

Sokolov: Otevřený dopis školskému ombudsmanovi PaedDr. Ladislavu Hrzalovi

 

Pane školský ombudsmane,

obracím se na Vás kvůli situaci na Základní škole Sokolov, Rokycanova 258. V této škole probíhá zjevná diskriminace romských dětí a porušování antidiskriminačního zákona (zákon č. 198/2009 Sb.). Učitelka Taťána Pohořalová jako jediná pracovala s romskými žáky odloženými ve třídě 6. A jinak než ostatní učitelé této školy. Používala diferencované úkoly, tito žáci dostávali i jedničky a změna přístupu výrazně zlepšovala jejich motivaci se vzdělávat. Jenomže ředitelka školy Petra Šišková těmto romským žákům dobré známky mazala ze systému, zhoršovala jim váhy známek, a dokonce revokovala závěrečné známky, které zhoršovala i o dva stupně. K těmto krokům nemá oprávnění. Navíc od té doby šikanovala paní učitelku tím nejodpornějším způsobem bossingu a k této šikaně se pod jejím vedením připojila i část sborovny. O situaci víte a 12. ledna 2023 jste mi o ní mimo jiné napsal toto:

Je to obvykle tvrzení proti tvrzení. A je velmi těžké zjistit, kdo má pravdu. Bývá někde uprostřed… Neříkám, že paní ředitelka není schopná šikanovat svou podřízenou. Ale nemohu tomu uvěřit, pokud nemám důkazy.

Pravda je někde uprostřed? Pane ombudsmane, když se podíváte na obrázky ze systému a vidíte ty vymazané známky, kde přesně je „prostředek“? Když si přečtete dokument o revokaci známky, což je jasné zneužití pravomoci úřední osoby, co uvidíte „uprostřed“? Když se podíváte na snímek kabinetu paní učitelky, kde je sama, izolována od ostatních, a kde jí ze dveří byla na příkaz ředitelky odstraněna jmenovka, to pro Vás není důkaz? A konečně: o situaci víte od začátku ledna. Proč jste doposud nic nepodnikl, když víte, že situace na škole eskaluje? Měl jste snad za celé ty týdny, které paní učitelka Pohořalová snáší brutální psychický nátlak, na práci něco důležitějšího, že jste si nenašel čas ani na jeden jediný telefonát?

Vlastně jste si čas našel. Protože 13. dubna 2023 jste paní učitelce napsal toto vyjádření jako opověď na její žádost o prošetření celého případu: „Dobrý den, kauzu školy znám z článků pana Čapka, z otevřeného dopisu pedagogických pracovníků školy a z rozhovoru s paní ředitelkou. Jsem s ní domluvený, že koncem dubna školu navštívím. Mohu se setkat i s vámi. Podle mého názoru se stalo to nejhorší, co se stát mohlo – medializace, navíc zaujatá. To poškodilo nejen školu a pedagogy, ale bohužel i žáky školy. Ukončení celé věci nebude snadné a je především ve vašich rukách a v rukách vedení školy. Pokud věc nepředáte k soudu. Pak samozřejmě kauzu ukončí soud. Hezký den, PaedDr. Ladislav Hrzal, školský ombudsman

Nebudu tu rozebírat ten zdrcující nedostatek empatie a tu bezcitnou a dobře ilustrativní poznámku, že do školy vlastně jedete za ředitelkou Šiškovou a s paní učitelkou se můžete (ale nemusíte) setkat. Chápete vůbec, že Vás využívá jako živý štít pro tu svou rasistickou a diskriminační Potěmkinovu vesnici? Ani slovem jste neocenil odvahu a chvályhodný postoj paní učitelky Pohořalové. Rád bych se nyní pozastavil nad Vašimi šokujícími formulacemi. Tak nejhorší pro Vás není sama diskriminace romských dětí a to, že ředitelka školy podvádí se známkami nebo šikanuje paní učitelku. Nejhorší podle Vás je to, že nastala „medializace, navíc zaujatá“. Rád bych se Vás zeptal: co si myslíte, že by se stalo bez té medializace? Nemyslíte, že by ředitelka s částí s ní spolčených zaměstnanců školy paní učitelku prostě utrápili? A přitom by se nikdo nikdy nedozvěděl, jaké protizákonné věci ředitelka Šišková spáchala, kolika žákům se na této škole se ubližuje, a Vy byste ji možná pozval i do poroty Zlatého Ámose. Víte přece, jak ji chválí místní politici, jejichž děti má ve svých VIP třídách! Jak byste si představoval popis diskriminace dětí a agrese na statečné paní učitelce jinak než zaujatý? Vždyť „nezaujatý“ by v tomto případě znamenalo totéž co bezcitný a amébní. Ano, něco jako ten Váš dopis paní učitelce. Na ten hrdý být opravdu nemůžete.

Zeptám se ještě na další otázky. Takhle vy případ prošetřujete: prostě napíšete, že to kdekoho poškodilo a že „kauzu ukončí soud“? Žádné stanovisko, žádný názor, dokonalý alibismus a nulová aktivita? Zajímalo by mě, jak byste hodnotil situaci v této škole, kdy přijde jiný učitel do kabinetu a velmi hrubě řekne této paní učitelce: „Vrať titul. Kdy už konečně odejdeš?“ Jak byste hodnotil porady sborovny, kde se o akcích proti paní Pohořalové jedná a kam má zakázaný přístup? Je to pro Vás už důkaz mobbingu? Co se ještě musí stát, abyste jednal jako školní ombudsman, a ne jako kamarád ředitelky Šiškové, se kterou Vašimi slovy „udržujeme stálý kontakt, stýkáme se, probíráme nejrůznější témata školství, diskutujeme“?

Pane školský ombudsmane, apeluji na Vás: začněte se chovat jako ten, kdo má ve školství být „mediátorem případných sporů“. Zachraňte si alespoň zbytek morální autority, kterou svým jednáním pomalu, ale jistě ztrácíte. Nestrkejte hlavu do písku a postavte se proti jednání, které je zjevně nezákonné a proti zájmům dětí.

 

Robert Čapek

lektor a didaktik

Líný učitel s.r.o.

 

Přílohy:

  1. Snímek dokumentu revokace
  2. Snímek jazykového kabinetu paní Pohořalové
  3. Snímek odstraněné jmenovky

Tento dopis byl odeslán 20. dubna 2023

Tags: , , , , , ,