Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 2. : ředitelka Šišková posílá vytýkací dopis

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 2. : ředitelka Šišková posílá vytýkací dopis

V první části jsem představil situaci, která se právě nyní děje na Základní škole Sokolov, Rokycanova 258. Pod záminkou „studijní“ / „jazykové“ třídy se tu oddělí děti romské a děti z nepodnětného prostředí od zbytku a už od začátku jsou terčem špatných známek a neúspěchu. Diskriminace, návrat k té nejhorší podobě segregovaného školství (kterou jsme však v realitě nikdy neopustili), skrytý rasismus – můžete si to nazvat, jak chcete. Jedna z učitelek, Mgr. Taťána Pohořalová, realizuje pedagogicky mnohem správnější přístup. Třídu 6. A, ve které učí, tvoří právě takto oddělené „zbytky“: převážně romské děti, které jsou už od prvního stupně zvyklé na špatné známky a přezíravý přístup od pedagogů. Ale Taťána se je snaží z této nepěkné a nevhodné škatulky vymanit. Děti pod jejím vedením pracují, dostávají individualizované úkoly, jsou úspěšné a výrazně se zlepšují. Ve zpětné vazbě typu loďka daly nedávno samy této paní učitelce zpětnou vazbu. To, co je pedagogicky nejdůležitější, jsou jejich věty: „vždy když něco vysvětluje, tak to chápu“ nebo „líbí se mi, jak nám to vysvětluje“ či „jste úžasná, nejlepší, rozumím všemu„. Kolik učitelů češtiny dosáhne toho, aby takoví žáci rozuměli tomu, co jim vysvětluje? Tohle je skvělý základ, aby došlo nejen k výraznému zlepšení v tomto předmětu, ale i ke zlepšení vztahu ke vzdělávání obecně! Zpětná vazba dětí:

 

Jenomže ředitelka školy – Mgr. Petra Šišková – jede diskriminující linii. Tyhle děti podle ní zasluhují jedině špatné hodnocení, takže jim svévolně známky (udělené paní učitelkou) zhoršila a tato učitelka se stala terčem její šikany. Po změně známek, o které jsem psal v první části, situace ve škole dále eskaluje. Paní učitelka je neustále na koberečku, ředitelka školy jí naznačuje i otevřeně vybízí, aby ze školy odešla. Ke konci minulého kalendářního roku došlo i k doslova toxické a skoro až neuvěřitelné situaci. Ředitelka byla ve středu 23. 11. na hospitaci, po které učitelku velmi chválila a omluvila se za své předchozí chování. Ředitelka Šišková při tom označila učitelku za „vynikající“, chválila práci žáků v této problematické třídě i jejich „soustředěnost po celých 45 minut“. Vyzdvihla spolupráci učitelky s asistentkou i to, jak pozitivní vztah k učitelce žáci mají. Požádala jen paní učitelku o dílčí změny v systému Bakalář. Ta je provedla a domnívala se tedy, že celá věc je uzavřena. Ale už v pondělí – tedy za 5 dní – si paní učitelku zavolala ředitelka opět a předala jí vytýkací dopis! To není jen sprostá šikana a bossing, to je psychický teror.

Ředitelka prý svůj názor „přehodnotila„. Učitelka Pahořalová prý „poškodila všechny žáky školy, degradovala práci všech učitelů školy“ a protože podle ředitelky „s ní nikdo nebude chtít spolupracovat„, měla by zvážit „zda je její pozice udržitelná a zda by neměla školu opustit„. Prostě schíza!

Líný učitel: Je mi stydno za tuto ředitelku, která je přímo obrazem šikany a bossingu, je mi stydno i za zástupkyně téhle osoby – Hanu Flenerovou a Janu Balko, které tento ostudný dopis podepsaly.

Ve vytýkacím dopise bylo mimo jiné uvedeno: „Na výpisu třídy 6.A byly uvedeny známky z českého jazyka v rozmezí 1- až 2-. Třída je tvořena 11 žáky, všichni s velmi slabým prospěchem v naukových předmětech již od 1. stupně. Jako vyučující českého jazyka v 6. A Vám bylo ředitelkou školy týž den oznámeno, že s tímto navrženým hodnocením nesouhlasí, protože neodpovídá realitě (tzn. skutečným znalostem a dovednostem žáků 6. ročníku) a pravidlům hodnocení dle klasifikačního řádu“. A také: „Žáci mají nadprůměr motivačních známek s vysokými hodnotami (v Bakalářích 3 – 5), mají velké množství známek za aktivitu (která opět neodpovídá učivu, výstupům a nárokům na žáky 6. ročníku)“.

Líný učitel: Odůvodnění ředitelky Šiškové zosobňuje to nejhorší v českém školství v oblasti hodnocení. Už to, že ředitelka otevřeně konstatuje, že tato skupina žáků dostává špatné známky už od 1. stupně, je velmi zarážející a jde o přiznání špatné pedagogické práce a nevhodného hodnocení v této škole. Tak aby bylo jasno: neexistují žádné určené standardy, které by určovaly, co mají a nemají umět žáci v 6. třídě. Není nikde v RVP napsáno, nakolik má šesťák umět shodu podmětu s přísudkem ani jak bezchybný má být jeho pravopis apod. Žáci mají zvládat očekávané výstupy podle svých schopností a dovedností! Všechny ty normy typu „za bezchybné cvičení jednička, za 1 až 2 chyby dvojka“ apod. jsou antipedagogické. Nikde není dáno – a je to pomýlený názor – že jedničky mají znamenat bezchybné výkony a dokonale ovládnuté učivo. Tyhle osnovové názory už měly být 18 let mrtvé, právě už od zrušení osnov! Pokud učitel dá žákům diferencované úkoly, jedničky nejsou „motivační“, ale jsou zaslouženým hodnocením splněného úkolu! Vytýkat učiteli, že hodnotí individualizovaně a vypisovat zásady diskriminačního a normativního hodnocení, je zcestné. Stejně tak je dokonale stupidní kritika, že známky za aktivitu neodpovídají učivu, výstupům a nárokům na žáky 6. ročníků. Je to hloupá lež a obrácení věci na hlavu. Žádné centrálně vymezené učivo „pro 6. ročník“ neexistuje, žádné „nároky“ stanoveny nejsou. Učitel by měl plnit očekávané výstupy, ale ne s nároky na jejich dokonalé zvládnutí u všech žáků. Podívejte se na ŠVP této školy na obrázku. Většinu věcí ani nelze učit jinak, než aktivitou žáků. Tohle ředitelka vyčítá paní učitelce – že známkuje aktivity?? Mimochodem, pokud si přečtete tyto výstupy, nikde není stanoveno, do jaké míry a do jaké kvality má být daný výstup splněn. Tak to má také být, aby bylo možné s žáky individuálně pracovat. Takže žádné „nároky“ nejsou ani v ŠVP této školy a „učivo“ tu rozhodně není žádným požadavkem! Učivo by mělo být jen tématem aktivit, kterými učitel s žáky právě plní očekávané výstupy.

Ředitelka Šišková také ve vytýkacím dopise kritizovala: „V navrhovaných známkách nejsou hodnoceny výstupy ŠVP Škola jazyků otevřená 6. ročníků, ale dílčí výstupy z ročníků nižších„.

Líný učitel: Tohle je asi vrchol hlouposti a také ukázka, jak špatně se ředitelce hledalo, co by mohla ještě kritizovat. Co udělá učitel s žáky na začátku školního roku, zejména pokud přijdou s „velmi slabým prospěchem“? V předmětu, který se učí návazně a kontinuálně? Opakuje! Vyčítat učitelce, že na začátku školního roku dává známky za učivo z předešlých ročníků je stupidita. Každý učitel by to měl dělat, zejména v českém jazyce. Zejména se žáky, jejichž jazyk není na bůhvíjaké úrovni. Očekávané výstupy pro 6 třídu se plní v průběhu 6. třídy. Tedy kdykoliv, ne nutně od prvního září! Tady vidíte, že ředitelka se ve vytýkacím dopise sama dopustila mnoha chyb. Jak může někdo, kdo ani po dvaceti letech nechápe smysl RVP a popírá ŠVP své vlastní školy, být ředitelkou? Jak může zodpovídat za kvalitu vzdělávání v celé škole osoba, který svými skutky kvalitu vzdělávání zhoršuje?

Vytýkací dopis obsahuje i tradiční formulaci o možnosti výpovědi. Vím, že každý druhý pedagog by si už hledal jiné místo. Mít za ředitelku někoho podobného – to zacloumá s motivací každého učitele. Jak ale Taťána Pohořalová tvrdí: „Nemíním se vzdát, už kvůli mým žákům ne!“ Napsala tedy dopis České školní inspekci a žádost o anulaci vytýkacího dopisu. Já zase přeposílám tento text školskému ombudsmanovi. Je zřejmé, že v případě výpovědi by šlo o výpověď neoprávněnou, protože je nepravdivě, nesprávně a velmi zmatečně odůvodněná, je přímým důsledkem šikanování a uvedené argumenty přímo odporují závazným školským dokumentům.

Ředitelka odmítla žádost o anulaci. Tahle osoba měla tu drzost napsat do odpovědi mimo jiné toto: „Vaše pedagogická činnost ve třídě 6. A není v souladu se zásadami a cíli vzdělávání“ a „Vaše činnost nevede k naplňování výstupů RVP pro ZV v daném ročníku (resp. ŠVP)“. To, co dělá Taťána Pohořalová je ve skutečnosti v naprostém souladu s RVP, zatímco názory ředitelky Šiškové tomuto dokumentu zásadně odporují. Škola má na webu značku: Zde učí Zlatý Amos. Neučí zde, to je lež. Správně by tam mělo být: zde řediteluje osoba, která před 12 lety vyhrála v soutěži, jejíž hodnoty od té doby sama mnohokrát pošlapala a dlouhodobě dělá tomuto titulu ostudu. Už dávno ji nepatří.

 

Předchozí část: Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 1. : ředitelka Šišková svévolně upravuje známky

Další části: Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 3. : ředitelka Šišková diskriminuje

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 4. : bossing ředitelky Šiškové pokračuje

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 5. : ředitelka Šišková lže České školní inspekci

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 6. : malý slovníček pojmů

Tags: , , , ,