Dva dokumenty: distanční vzdělávání očima MŠMT a ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí

Dva dokumenty: distanční vzdělávání očima MŠMT a ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí

Dva dokumenty. Oba se týkají distančního vzdělávání a oba jsou pro české školství charakteristické. Bohužel, ne tím pozitivním způsobem. A protože je mezi nimi spojitost, rozhodl jsem se je zmínit společně. Prvním je materiál s názvem „DISTANČNÍ VÝUKA A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ. METODICKÉ DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY“. Ne něm je nejzajímavější to, že byl zveřejněn 15.3.2021. Ano, celý jeden rok se odehrává distanční výuka a nyní, po roce, přichází MŠMT s materiálem na sedmi stránkách (!), jak chránit duševní zdraví žáků. Po roce! Sedm stran! Co ty tisíce úředníků na ministerstvu dělají? Jistě, mají homeoffice, jenomže na rozdíl od učitelů neučí – takže na čem vlastně pracují? Že rok nemají čas zpracovat několikastránkovou metodiku o tom, co se ve školách už celé měsíce děje. Mně to připadá jako výsměch. Ministerstvo bývá nejvíce kritizováno za to, že se školami nekomunikuje včas – a teď tohle. To je jako kdyby si MŠMT řeklo – my vám ukážeme, jak doopravdy dokážeme být pozadu, když chceme! My umíme opozdit naše materiály ne o týdny nebo měsíce, ale klidně o roky. Trhněte si.

Na druhou stranu, jsou zde i rozumné pokyny. Například: „Přestože někteří rodiče požadují od škol navýšení rozsahu synchronní výuky či dokonce kompletní převedení běžného rozvrhu do synchronních on-line hodin, MŠMT doporučuje školám zachovat vyvážený poměr mezi synchronní a asynchronní výukou. Větší část by měla zabírat výuka asynchronní.“ Ano, super. Jenže rok distanční výuky znamená, že školy už dávinko svoje rozvrhy mají a na tohle doporučení se už mohou leda vykašlat. A mnohé školy jednají přímo opačně.

V těchto metodických pokynech je také napsáno: „Synchronní výuka na 2. stupni by měla být rozdělena do kratších bloků. Neměla by trvat déle než 3 x 45 min nebo 4 x 30 minut za jeden den“. A podívejme se třeba na takovou ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí. Tam mají žáci 9. B výuku od 9 hodin do 13 a další den dokonce od 8 do 13 hodin. Koho zajímá metodika MŠMT? Tam sice stojí „V 1. až 3. ročníku by neměla trvat déle než 2 x 30 minut za den“, ale u Bratří Čapků si s nějakým duševním zdravím žáků hlavu nelámou, žák třetí třídy má třeba dvě hodiny 45 min. denně (1x3hod) a těchto 165 minut výrazně přesahuje v metodice MŠMT doporučené „2 x 30 minut za den“ tedy 60 minut.

V materiálu MŠMT se také píše „je velmi důležité posilovat i na dálku školní klima a podporovat pozitivní vztahy mezi žáky i mezi žáky a pedagogy“.  A tady přichází na řadu druhý dokument, kterých je „Dodatek Školního řádu v rámci distanční výuky“, který zavedla už zmíněná ZŠ Bratří Čapků Ústí nad Orlicí. Je mi opravdu líto žáků té školy, ale hlavně nechápu, jak někdo se zdravým rozumem mohl splácat tohle nařízení. Cituji: „Při distanční výuce dodržují žáci zásady slušného chování a jednání. Není přípustné komunikovat s vyučujícími ani se svými spolužáky neadekvátním způsobem (používat neslušné výrazy, nepatřičné výkřiky a zvolání, v psaném projevu atypické zkratky a neslušné piktogramy, emodži, emotikony v podobě např. smajlíků apod).“

Líný učitel: Ano, čtete správně. Emotikony v podobě smajlíků jsou porušením zásad slušného chování a jednání. Nedejbože, aby žák naznačil smajlíkem, že má radost. To by se učitel té školy hned oprávněně rozlobil! Co je to nepatřičný výkřik si ani netroufám odhadnout, ale nejspíš to bude jakýkoliv výkřik. Prostě seďte na zadku před monitorem a kušujte, právě tak má na ZŠ Bratří Čapků vypadat výuka.

Další citace z dodatku: „Pokud žáci v rámci výuky (distanční i prezenční) používají tzv. avatary (obrázky nebo fotografie reprezentující jejich osobu), jsou povinni používat svou fotografii či nějaký neutrální obrázek (ne tedy např. fotografii nebo obrázek nějaké známé osoby či postavičky z počítačové hry nebo filmu)“.

Líný učitel: Hned jsem si vzpomněl na jeden ze svých úkolů v Zeměpisu. Jeho součástí bylo, aby si žáci vytvořili avatara na cestu kolem světa. Třeba i Indiana Jonese nebo Laru Croft.  A proč by vlastně neměli? Co bude víc motivovat žáka k prožívání příběhu: neutrální obrázek nebo postava z filmu, ve kterou se promění?

Z dodatku ke Školnímu řádu: „Pokud by se rozhodl zákonný zástupce žáka aktivně účastnit vyučovací on-line hodiny (aktivně pomoci při hodině – dovysvětlit žákovi látku, dopomoci s přípravou a kontrolou apod.), vždy o tom musí informovat před začátkem hodiny příslušného vyučujícího do CHATu navázaného spojení a vyčkat, zda mu to bude povoleno. Pokud vyučující s aktivní účastí zákonného zástupce žáka souhlasí, tuto účast povolí a následně provede PrintScreen – vyfocení obrazovky se zapsanými rodiči aktivně se podílejících na výuce příslušného konkrétního předmětu. V průběhu hodiny již další aktivní zapojení zákonných zástupců z důvodu narušení výuky není možné.“

Líný učitel: Tohle je taky dobré – učitel povoluje nebo nepovoluje rodičům něco, co se odehrává v domově těchto rodičů. Co když rodič v průběhu hodiny uvidí, že by žákovi pomohla krátká dopomoc, na kterou učitel nemá prostor? Nesmí dělat nic, neboť to „z důvodu narušení výuky“ není možné. Jak by to výuku narušilo? Fakt nevím.

Pokračujeme s Dodatkem: „Žák má právo na základě domluvy s vyučujícím řešit další případné dovysvětlení probrané látky za předpokladu, že se aktivně účastní hodin a svědomitě termínově plní své zadané úkoly“.

Líný učitel: Takže žák, který nesplnil úkoly například z důvodu, že jim nerozuměl nebo byly učitelem zadány příliš obtížné, je z „dovysvětlení“ vyloučen. Stejně tak pomalejší žák nebo introvert, který se hodin neúčastní „aktivně“. To je ale hezký Kocourkov, když učitel dovysvětluje látku pouze těm, kdo dělají v termínu úkoly a aktivně pracují.

A co tohle: „Stále je zakázáno (je to trestné) pořizování jakéhokoliv audiovizuálního záznamu z probíhající on-line výuky a jeho případné následné šíření dál (video či audio záznam z hodin, focení obrazovek, PrintScreen obrazovek a další bez předchozího svolení vyučujícího v právě probíhané on-line hodině). Pokud by bylo něco podobného zaznamenáno, bude věc bez dalšího interního šetření nahlášena Policii ČR“.

Líný učitel: Takže mnoho učitelů používá prezentace, jiní ale čmárají na tabuli nebo používají jiné pomůcky. Učitelé jedou v reálném čase, často si žák nestihne něco přečíst nebo potřebuje na pochopení nějakého schématu víc času. Proč by si tedy nemohl udělat PrintScreen? Protože by na něj škola – bez interního šetření – poslala Policii ČR! Chápu, že někteří učitelé nechtějí, aby jejich bláboly byly zvěčněny, ale vyhrožovat vlastním žákům Policií? Takhle se vytváří pozitivní klima a zlepšují vztahy mezi učiteli a žáky? Žádné smajlíky, žádní avataři, za típnutí obrazovky Policie… Jako učitel dané školy bych se musel stydět za taková nařízení.

Ironické jsou pak slova, že škola chce „chápat žáky jako důležité partnery při vzdělávání a výchově“, což jsou viditelně jen bezobsažné klišé. Je vidět, jak je ta škola úspěšná při vzdělávání žáků, když jim musí vyhrožovat. Třeba v Dodatku ke Školnímu řádu píše: „není přípustné, aby žák komunikoval s ostatními členy skupiny bez souhlasu vyučujícího oddělenou komunikací (email, zprávy, oddělený chat, telefonní hovor a další)… v případě zjištění porušení budou veškerá tato pochybení považována za hrubé porušení kázně při distanční výuce a budou z nich vyvozena příslušná kázeňská opatření.“ Tak někomu chatovat při výuce je prý hrubé porušení kázně. Ano, vítejte v české škole. Zákazy, výhrůžky, represe. Není tedy jedno, jaké pokyny vyjdou po roce z MŠMT o duševním zdraví žáků? Česká škola to stejně vidí jinak. Jo, a doufám, že na ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí alespoň hezky oslavili den učitelů, tedy pokud se mezi ně ještě počítají.

Celá kauza:

2.díl: Kauza ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí pokračuje

3.díl: ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí: poučení z krizového vývoje

4.díl: Kauza ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí: inspekce píše další díl 

 

 

 

Tags: , , , , , ,