Autor: Robert Čapek

Čínské vzdělávání – náš vzor?

Viděl jsem na National Geographic dokument s názvem „Gaokao 2020 aneb čínské přijímačky“ a měl jsem z toho velmi nepříjemné mrazení. Ne ani tolik z toho, jaký škodlivý vliv to má na čínské školáky, ale kolik paralel lze nalézt s naší vzdělávací praxí. Ukazovalo se, že naše hledání inspirací například ve Finsku, které je mnohými učiteli vysmíváno a ironizováno, je v některých…
Více

Janek Wagner (mazal / mazač z webu Pedagogické info) v akci

Janek Wagner byl kdysi editorem České školy. Prý byl velmi tolerentní k jiným názorům. To je ale historie, podobná tomu, za kolik byla ovce za krále Holce. Nyní tento pověstný čistič maže a vyhazuje lidi jak z diskuzí Falešné pedagogické komory, tak i z webu Pedagogické info. Postupně se Janek Wagner totiž proměnil (koho mi to jen připomíná?) ve zlostného…
Více

Kauza ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí: inspekce píše další díl

Myslel jsem, že jsem dostatečně popsal příběh nechvalně proslulého Dodatku ke Školnímu řádu, Dopisu rodičům a dalšího jednání vedení ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí. Stručná rekapitulace: tato škola realizovala v Dodatku ke školnímu řádu celou řadu represivních a nepedagogických opatření. Rozkazovala rodičům, co v průběhu distanční výuky mají a nemají dělat, za úplné malichernosti uplatňovala drakonické kázeňské tresty a dokonce…
Více

Karvaiové bufet nebo moderní škola?

Jak mínil už Jan Werich, nejhorší srážka je s blbcem. Ovšem být tu a tam blbcem je právo každého z nás a nepochybně i každý z nás občas blbne. Ale mnohem horší je, když je učitel blbec, neboť pak ovlivňuje druhé, kterými jsou i děti. Tady se situace mění. Chceme být profesionály, chceme být kvalitními učiteli! Se znalostí pedagogiky, pedagogické psychologie, didaktiky,…
Více

Recenze vyprávění o webináři: Michaela Veselá a (bez)Kontaktní učitel

Tak jsem zase potkal svého kamaráda učitele, který disponuje dokonalou pamětí a byl mi schopen slovo od slova přeříkat webinář M. Veselé (bez)Kontaktní učitel. Už jsem jeho služeb využil při minulé recenzi. Už víme, že poslech webinářů M. Veselé přináší poznání o nejspodnějších patrech pedagogiky. Jen můj smysl pro odpovědnost mi káže některé vyslechnout a několik z jejich názorů analyzovat…
Více