Potvrzeno od ombudsmana: Česká školní inspekce odvedla v Sokolově mizernou práci!

Potvrzeno od ombudsmana: Česká školní inspekce odvedla v Sokolově mizernou práci!

Šokující případ, kterému jsem se v několika textech věnoval, má velmi zajímavé pokračování. Malá rekapitulace: v Základní škole Sokolov, Rokycanova 258 (zvané Centrálka) ředitelka Petra Šišková diskriminuje romské žáky, trousí rasistické poznámky a například nařizuje učitelům, aby jim dávali špatné známky. Tomu se postavila učitelka Taťána Pohořalová, která těmto žákům dávala i jedničky. Tyto děti se pak skokově zlepšovaly a získávaly chuť chodit do školy a motivaci pro vzdělávání. Šišková jim však tyto dobré známka smazala, dokonce jim revokací snížila o dva stupně i závěrečné známky – jakkoliv k tomu nemá žádnou zákonnou oporu a naopak mnoho norem porušila. Také rozjela proti paní učitelce Pohořalové s celou svou kukluxklaní sborovnou masivní bossing. Paní Pohořalová se ale bránila a jedním z jejích činů byl podnět České školní inspekci.

A jsme u jádra věci. Česká školní inspekce totiž odvedla mizernou práci. Jen pro začátek uvádím, že případ vyšetřoval tým inspektorky Radomíry Jenkové. Téže osoby, která v předchozí rutinní inspekci přehlédla nebo ignorovala existenci romské 6.A a tedy porušení antidiskriminačního zákona. Nyní tedy Jenková opět v akci, tentokrát s posíleným týmem. Na její dvoustránkovou zprávu se čekalo zarážejících 5 měsíců od šetření a obsahovala přímo neuvěřitelné pitomosti a kotrmelce. Namátkou:

  1. Ředitelka Šišková inspekci při vyšetřování mnohokrát prokazatelně lhala. To inspektory nezajímalo, přestože to bylo zjevné a každou tu lež bylo lehké vyvrátit. Lhala například v tom, že „odstranila 5 – 7 známek“ (bylo jich 40%, tedy desítky), že učitelka Pohořalová „upravila váhy podle svého„, že „nevyužívá sebehodnocení„, že „nevyužívá podpůrné pomůcky„, že „neobjednala knihy na podporu čtení“ apod. Lživě naházela špínu na výuku paní Pohořalové, takže o ní inspekce ve zprávě napsala, že údajně „nebyly plněny povinnosti pedagogického pracovníka“ – naprosto neoprávněně, falešně a úplně mimo téma podnětu, který měli šetřit. A to, co šetřit měli, inspektoři úplně ignorovali.
  2. Falšování známek a neoprávněná revokace byla ve zprávě nazvána: „Ředitelka v písemném rozhodnutí použila nesprávně ustanovení § 52 odst. 5 školského zákona…“ Použila nesprávně!
  3. Hnusný a zákeřný bossing, zbabělá šikana – trvající mnoho měsíců a to i během šetření inspekce – je ve zprávě popsána takto: „Při prošetřování stížnosti ČŠI zjistila, že komunikace mezi ředitelkou a učitelkou byla nekonstruktivní“.
  4. To, jací pitomci psali zprávu, ukazuje i formulace: „Podle vyjádření ředitelky volila učitelka pro podporu žáků vlastní postup, snižovala nároky na žáky ve třídě bez ohledu na jejich vzdělávací možnosti a potřeby, znalosti a dovednosti“. Totální hloupost. Protože ve skutečnosti kvalitní učitelé snižují nároky na žáky PRÁVĚ S OHLEDEM na jejich vzdělávací možnosti a potřeby, znalosti a dovednosti. Není to věc na vytýkání, ale na pochválení! Říká se tomu individuální přístup a diferenciace obtížnosti. Je šokující a smutně ilustrativní, že to čeští inspektoři neznají a kvalitní výuku u dětí, které škola celé roky zanedbávala, takto vlastně kritizují.
  5. Vrcholem té tuposti pak bylo, že přestože inspekce uznala oprávněnost podnětu, nic konkrétního neuvedla, žádné opatření ani lhůty nestanovila a uvedla: „stěžovatelku, která byla o tomto postupu vyrozuměna, prosím písemně informujte o výsledku Vašeho vyřízení její stížnosti a opatřeních k odstranění případných nedostatků“. Případných nedostatků! Ale jakých? O tom zpráva mlčí.

Divíte se, že pak od takových jednostranně zaměřených nedouků odmítla paní učitelka Pohořalová mediaci? Odkdy mají školní inspektoři mediační oprávnění? Nebo je to další věc, které rozumějí jako prdel navigaci parníku, ale cpou se do ní? Zapsaný mediátor skládá zkoušky z oboru práva, psychologie, sociologie, komunikace a z mediačního procesu. To opravdu nemůže kvalitně dělat kdejaká inspektorka, která navíc viditelně není nestranná – což ukázala ta stupidní zpráva.

Takový šlendrián nemohl zůstat bez odpovědi. Takže jsem nejen já hned napsal stížnost na tuto inspekční zprávu ČŠIK-32/23-K přímo ústřednímu školnímu inspektorovi Mgr. Tomáši Zatloukalovi. Ten moji v podatelně evidovanou stížnost ignoroval a nechal bez odpovědi. Zbabělá pštrosí taktika. Zbraň úředníka, který v rozhovorech sype krásné a bezobsažné fráze, přestože každodenní realita inspektorů je často pravý opak. Ale je tu ještě ombudsman, který by měl dbát na to, aby státní instituce jednaly správně. Teď nemyslím školského ombudsmana Ladislava Hrzala, toho apatického, nekompetentního a škodícího kašpárka, ale opravdového ombudsmana. V jeho úřadě si vyžádali celou dokumentaci. JUDr. Vít Alexander Schorm, zástupce veřejného ochránce práv, pak ve napsal ve svém dopise ústřednímu šéfinspektorovi Tomáši Zatloukalovi: „Postup úřadu by měl být popsán v přiměřeném rozsahu, přehledně a srozumitelně. Za stěžejní také považuji, aby své závěry do zprávy o výsledku šetření stížnosti uvedl a přesvědčivě je odůvodnil„.

A dále: „zpráva nereaguje na stěžovatelčiny stěžejní námitky.

 Není jasné, jak se inspektorát vypořádal s námitkou diskriminace a předurčeného hodnocení.
 Není zřejmé, jak inspektorát vyhodnotil otázku zákonnosti postupu ředitelky, pokud se jedná o úpravu hodnocení.
 Inspektorát uvádí, že stěžovatelka neplnila povinnosti stanovené školským zákonem. Není však jasné, které konkrétní povinnosti porušila.
 V odůvodnění zprávy o výsledku šetření stížnosti inspektorát neuvedl, v jakých bodech považoval stížnost za důvodnou. (Na to, že není patrné, v jakých bodech je stížnost důvodná, upozorňoval i zřizovatel.)

Zpráva o výsledku šetření stížnosti proto nenaplnila zásadu přesvědčivosti, jež patří mezi principy dobré správy, a vytvořila prostor pro pochybnosti o správnosti postupu inspektorátu. Vážený pane ústřední školní inspektore, podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv žádám o Vaše vyjádření ke zjištěným pochybením a informaci o přijatých opatřeních k nápravě, a to ve lhůtě 30 dnů od doručení této zprávy. Na základě Vašeho vyjádření zvážím další postup ve smyslu ustanovení § 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv, o čemž budu informovat Vás i stěžovatelku.“

Howgh!

 

 

 

Díly o inspekci:

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 5. : ředitelka Šišková lže České školní inspekci

Jak se ničí dobrý učitel v Sokolově, díl 7. : jak ČŠI podporuje diskriminaci, falšování známek a šikanu

Případ Sokolov: Otevřený dopis ústřednímu školnímu inspektorovi Mgr. Tomáši Zatloukalovi

 

 

 

 

Tags: , , , , , ,