Když učitelka šikanuje, ředitel zastrašuje a inspekce lže II – odpověď řediteli

Když učitelka šikanuje, ředitel zastrašuje a inspekce lže II – odpověď řediteli

Příklad šikanované holčičky ve druhé třídě vzbudil pozornost. V diskuzi zaznělo i toto: „Jakožto autor byste měl v rámci alespoň základu investigace dát možnost vyjádření i druhé strany.“ Hned v úvodu musím prohlásit, že nejsem investigativní pistatel. Někdy ale hodnotím situace nebo testy nebo různé kauzy z hlediska kvalitní edukace. Pokud je test s pětkou na papíře, je to nezpochybnitelné. Daný případ, který jsem popsal v textu Když učitelka šikanuje, ředitel zastrašuje a inspekce lže je zdokumentován celkem dobře. Vidíte alibistický dopis vedení školy, nesmyslné stanovisko České školní inspekce i posudek znalce, který dává zapravdu rodině. Nikdy se ale nebráním dát možnost druhé straně, a buď své texty doplním updatem, nebo vytvořím pokračování blogu. Nyní tedy dám slovo řediteli školy – v nezkrácené podobě – a také zveřejňuji svou odpověď, opět nezkrácenou. Udělejte si obrázek sami.

Ředitel Antoš mi píše: „Vážený pane, dnes se na mě obrátila redakce deníku Blesk, abych se vyjádřil k obsahu článku na Vašem blogu https://robertcapek.cz/kdyz-ucitelka-sikanuje-reditel-zastrasuje-a-inspekce-lze/?fbclid=IwAR0y1h-jQCEYWG6Ve_jvM7HhMR66Lhq2M6u94cmmNkEL1XLLlkjjzhaV8GI „Když učitelka šikanuje, ředitel zastrašuje a inspekce lže. Musí to být vskutku „pecka“, když i bulvární noviny vznesou zájem (na rozdíl od Vás) o naše stanovisko. Je s podivem, že spisovatel a publicista Vašeho formátu uveřejní článek s obsahem, který si nedokáže ověřit či zkonzultovat alespoň základní fakta se stranou, které se tento obsah, ale i forma sdělení týkají. Zřejmě v tom bude nutkavá touha se neustále k něčemu vyjadřovat, předesílat druhým svůj jediný a správný pohled. Nejedná se ovšem o nic jiného než o jistou formu exhibicionismu. Ano, žijeme v době, kdy si každý může napsat a zveřejnit o komkoli, co chce (včetně osobních údajů), je nepostižitelný, a dokonce sám sebe považuje za investigavce. Bohužel nemáte ani tušení, čím si škola procházela celých pět let s těmito rodiči našich dvou bývalých žákyň. Kdybyste totiž alespoň zdvihl telefon, dostalo by se Vám vysvětlení, co se dělo. Těmto zákonným zástupcům (i jejich starší dceři) se sice dařilo ponižovat zaměstnance a učitele, ničit dobré jméno školy prostřednictvím takových jednostranných lidí, jako jste Vy či „proslulá“ Liga na obranu lidských práv, ale nikdy se jim nepodařilo, a ani nepodaří zvrátit veřejné mínění těch, kteří v naší obci žijí a dávají k nám do školy své děti. Ti všichni totiž vědí, že je naše škola nejen inkluzivní již řadu let, kdy o společném vzdělávání ještě nikdo skoro neslyšel, ale snaží se být vstřícná k potřebám všech žáků i jejich rodičů. Ovšem také vědí a respektují, že existuje jistý řád a povinnosti, bez kterých žádné společenství nefunguje.Chápu, že třeba plnění povinností a řád jsou dnes pomalu sprostými slovy a liberálové Vašeho ražení je přímo nesnáší. Nemíním s Vámi vést polemiku. Navrhuji Vám, abyste se přišel do naší školy podívat a na místě se přesvědčil, co naše škola dělá, jak pracují její zaměstnanci a jaký duch v našem společenství panuje a možná, že byste změnil názor. Ale to zbytečně předjímám. Na setkání se těší Pavel Antoš“

Líný učitel: „Vážený pane řediteli, na svých stránkách někdy zveřejňuji opravdu hrozné případy špatné pedagogiky. Někdy se tam objevují i komentáře, které znějí podobně jako Váš názor: proč nemá možnost se daný učitel „obhájit“? Proč jsem Vám nevolal? Prozradím Vám, jak na to nahlížím.

Existují totiž věci, které obhájit nejde. Není NIJAK obhajitelné, když dá učitelka první třídy prvňáčkovi pětku. Není NIJAK obhajitelné třeba to, když učitelka dá do testu žákovi s poruchou učení razítko „Na to se nedá dívat“. Není NIJAK obhajitelné, když ředitel školy přikáže učitelce nasázet slabší první třídě čtyřky v pololetí, když všechny lepší žáky přeřadil od prvního dne do jiné první třídy. Doufám, že mi rozumíte. Pro mě NIJAK neobhájíte, že učitelka donutila psychickým tlakem žákyni k přiznání. Ani to, že jste pak vy osobně vše zametal pod koberec. A co je horší, ani jste nereagovali na zjištění, že jste se pravděpodobně oba zmýlili. I kdyby byla ona rodina jakkoliv šílená nebo hrozná, žákyně druhé třídy za to nijak nemůže. Vy jste se viditelně mstili na této dívence za historii, kterou s touto rodinou máte. To je hanebné. Myslíte, že podobné jednání z vás dělá kvalitní pedagogy? Myslíte, že podobné jednání z vás dělá dobré lidi?
Veřejné mínění vaší obce mě nezajímá. Dobře vím, jak jsou lidi ovlivnitelní a jak hloupé názory může někdy většina zastávat. Všiml jste si, že v celém dlouhém mailu nemáte jediný argument k dané konkrétní kauze? Zato mě okamžitě nálepkujete slovy o „liberálech“, „exhibicionismu“ nebo „jednostranných lidech“. Ano, v něčem se nemýlíte: mě opravdu jednostranně zajímá jen dobré vzdělávání a alibismus, tedy snahu maskovat svou odpovědnost, to já přímo nesnáším. Děkuji za pozvání, ale musím ho prozatím odmítnout. Myslím, že oba víme, co bych ve škole viděl. Ocituji vám z jedné zprávy o Vaší škole: „převažovaly tradiční metody a formy výuky, které vycházely z úrovně znalostí a dovedností žáků. Ve velké míře se jednalo o činnosti vedené frontálně, doplňované samostatnou prací žáků, řízeným rozhovorem a prací ve skupinách nebo ve dvojicích“.  Předpokládám tedy, že bych viděl klasickou výuku s nijak kvalitní didaktikou, prostě samou frontálku, kde se této obvyklé bídě někteří učitelé vymykají (doufejme!) a jiní jsou zase velmi špatní. Ale možná se mýlím, možná jste udělali kus cesty a Vaše škola ční nad českým průměrem. Stejně jako se dobrý učitel pozná podle toho, jak pracuje s těmi nejslabšími žáky, dobrý ředitel se pozná podle toho, jak jedná v krizových situacích. A podle mého soudu jste v tomto konkrétním případě s vymyšleným „podvodem“ žákyně selhal. Rád jste se chopil příležitosti vyřídit si s nepohodlnou rodinou účty. To, že to odnesla sedmiletá žákyně druhé třídy, označená neprávem za podvodnici, vás nezastavilo. Nestydíte se ani trochu? Ani stín svědomí vás nedonutí to napravit? Budu Vás motivovat: pokud uděláte nějaký smírný a opravný, sebekritický krok, přijedu a pokud je vaše škola opravdu kvalitní, rád její obraz veřejně napravím.
Robert Čapek“
UPDATE: ředitel školy se v reakci, která se objevila ve článku v Blesku.cz zmohl jen to, že jsem „zveřejnil název naší školy, moje i kolegynino jméno a příjmení, čímž bez jakýchkoli důkazů rozpoutal debatu čtenářů, která poškodila pověst naší školy. Nehledě na ochranu osobních údajů dle platného evropského nařízení GDPR.“ Ano, veřím, že by se leckomu hodilo, aby se jména ředitelů a učitelů nikde nezveřejňovala, takže by si mohli dělat cokoliv. Rád bych ho ale upozornil, že jeho jméno a jména paní učitelky je všude: na stránkách školy, na inspekční zprávě, v tisku apod. Školu poškodil on sám tím, jak se choval. Co je zajímavější, od pana ředitele mi přišel další mail, krajně urážlivý, který tentokrát nebudu zveřejňovat. Z určitých ohledů, protože v něm vypadá jako… jak to napsat slušně? Zoufalec? Kromě toho, že mě zahrnuje různými osobními urážkami, píše třeba: „Nejste schopni obhájit zoufalý pokles úrovně vzdělání, vymýšlíte dávno vymyšlené či naprosto nesmyslné (nezkoušet matematiku, zrušit špatné známky), což vydáváte za pokrok„. Podobnými hloupostmi bych se už ani nezabýval, kdyby navíc v mailu netvrdil, že matka oné druhačky prý zfalšovala i všechny ty texty, které předložila znalci písma (!). Takže ředitel školy se ukázal nejen jako malý člověk, ale viditelně úplně ztratil soudnost a možná i kontakt s realitou. Snad je v okolí nějaká dobrá sanatoř…
Další část:

 

Tags: