Slovenská mozaika, dílek druhý: Komenského institut v akci I.

Slovenská mozaika, dílek druhý: Komenského institut v akci I.

Komenského institut vybírá každý rok ty nejlepší učitele na základě jejich předložených projektů, aby je pak celý rok školil, inspiroval a síťoval je s jejich předchůdci a pak i nástupci. Jsou pak všichni součástí velké rodiny učitelů, kteří hýbají celým učitelským Slovenskem: realizují další školení, konference, webináře, píší a sdílejí dobrou praxi. Stanou se z nich pilíře dobré edukace.

Možná by někoho zajímalo, jak si takoví vybraní učitelé vedou didakticky, jak kvalitně jsou schopni plnit různé úkoly na didaktickém semináři. Takovou představu si může každý udělat, neboť já nyní popíšu „volnou disciplínu“: utváření aktivity na zadané téma. Skupiny si vybraly každá své (metodou „Fishing pool“) a měly 30 minut na didaktické zpracování tématu do vzdělávací aktivity. Zbytek účastníků vytvořil žáky ve třídě a daná skupina vždy vyslala jednoho učitele, aby aktivitu se „žáky“ předvedl. Zbytek týmu pak hodnotil realizaci.

Každý z nás je James Bond… alespoň částečně

1.Téma James Bond

Učitel se žáky začal asociační metodou, žáci vyslovovali vlastnosti, které jsou spojené s osobou Jamese Bonda. Poté učitel dal důraz na ty kladné: síla, sebedůvěra, jistota. Žáci pak utvořili slavobránu, kterým postupně každý „sebevědomě“ procházel, za aplausu a povzbuzování ostatních.  Na konci aktivity reflektovali žáci svou spokojenost s aktivitou bondovskými pózami.

 Zápory: hodí se spíše jen na třídnickou hodinu, někteří žáci mohou mít od celé věci distanci a uprostřed všech, v centru pozornosti, se cítit nepříjemně.

Klady: v podstatě teambuildingová aktivita (vzájemná podpora), zábavná reflexe. V hodině angličtiny by to ale bylo dokonalé!

2. Téma Mona Lisa

Mona Lisa… od LEONARDA DA VINCI!

 

Žáci se rozdělili do skupin a sledovali obraz Mony Lisy. Když obraz zmizel, měli zapsat 5 zajímavých detailů. Poté se obraz znovu objevil, zapisovali dalších 5 věcí. Vedle obrazu Mony Lisy se pak ukázal obraz Panny Marie. Žáci zapisovali, čím se liší. Nakonec učitelka na rozdílech dovodila rozdíl mezi renesancígotikou.

Zápory: tabule se zaplnila různými znaky a byl mezi nimi celkem bordel, tady by věci slušela pevnější struktura. Právě to bychom měli učit žáky, učivo samé je pro to jen záminkou. Dělat však Monu Lisu tak, aby za celou dobu nepadla zmínka o jejím „tajemném úsměvu“ (což je terminus technicus), to je na pováženou. Ale co víc,  za celou aktivitu nepadlo jména autora nejslavnějšího obrazu na světě! Sorry, Leonardo!

Klady: aktivita dobře reflektovala činnost mozku (práce s detaily), práce vyžadovala vyšší úroveň myšlení (analýza, srovnávání), byla tu i dobrá vizualizace.

3.  Téma Batman

Opět se měnila třída z klasického uspořádání lavic (to se stalo ostatně vždy) a třída se rozdělila do 4 skupin. Za úkol měli nakreslit svého superhrdinu a pak ho prezentovat s jednou superschopností a jednou slabinou.

 Zápory: jako u většiny aktivit jakoby „zmizelo učivo“ a aktivita se přepnula na „osobnostně rozvojovou“. Já osobně mám raději podobné věci více podložené tématem.

Klady: jako u většiny aktivit práci provázela skvělá nálada, kterou podporoval učitel v „superhrdinském obleku“, který se pokoušel o Batmanův chraplák. Vznikly skvělé žákovské produkty, se kterými se dalo dobře pracovat.

Trollové spinkají

4. Téma Norsko

Věc vzala do ruky učitelka prvního stupně, zapálená pro Montessori a bylo to vidět. Žáci se změnili na severské trolly, kteří loví ryby, papají, spinkají, objímají se a dělají kupu dalších roztomilých věcí. Nakonec měli všichni trollové najednou vykřiknout název své země. Ukázalo se, že si nikdo není jistý, zda je to Norsko, Finsko, Švédsko nebo Dánsko, takže po poradě žáci vykřikli jenom „Sko!“

Zápory: Ostatní „žáci“ to nevěděli, ale ještě několik minut před vypršením limitu učitelé z této přípravné skupiny probírali zpracování teroristy Breivika. To jim připadalo temné, takže když pak utekli k tématu trollů, moc o nich nevěděli a pořádnou rešerši už udělat nestihli. Nikdo asi už nezapomene na památné věty učitelky: „Jsme v jeskyni…“ a po chvíli: „vzbudili jsme se, otevřeli okno…“. Ale co je nejhorší – nějak nám z té aktivity zmizelo Norsko! Úplně!

Klady: Skvělá aktivita na posílení vzájemných vztahů a klimatu ve třídě.

Pomoc! Nevím, co se tady děje!

 5. Téma 1984

Tato aktivita byl učiněný chaos až bordel. Žáci ve skupinách dostali „tajné úkoly“, které vykonávali na nic netušících spolužácích. Jedna skupina například nutila ostatní opisovat, druhá se chovala povýšeně apod. To mělo vyjadřovat kastování podle slavného Orwellova románu „1984“. Jenomže ten zmatek byl opravdu příliš zmatečný…

 Zápory: Nepovedlo se vyjádřit nic z díla, kromě pocitů zmatku a bezmoci. Chaos je však opakem totality a přísného pořádku, o který v románu šlo. Žáci by mohou být zmateni z toho, co se ve třídě děje (což by mohl být dobrý motivační prvek), ale neměli by být zmateni z toho, co mají vůbec dělat. Aktivita byla nejvíce ambiciózní ze všech, bohužel skončila jako největší propadák.

Klady: Ale zajímavé věci se děly, to ano. Emoce byly hodně intenzivní, dramatizace je skvělý způsob edukace. Ale musí se dobře didakticky zvládnout!

6.Téma Robin Нood

Bádání nad plánkem….

Tendence „utéct od učiva“ se zde prokázala nejsilněji, členové týmu z tohoto tématu udělali „úkolový“ tělocvik s libretem „osvobození“ Malého Johna. Skupiny se rozdělily a vykonávaly úkoly s lanem, jablky apod.

Zápory: Tělocvik místo Robina Нooda? Ale no tak!

Klady: Pohybu není nikdy dost. Zvláště s diferenciací činnosti, s posílením týmového ducha a se zajímavým příběhem!

Co říci na závěr? Není to samozřejmost ve slovenských a českých školách, ale tito učitelé VŠE řešili správným způsobem: zábavně, aktivizačně, dovednostně, softskillově, velmi často i diferencovaně a na základě konstruktivistického získávání poznatků. To je dělá výjimečné, a nejen je – každého, kdo tímto způsobem přemýšlí. Právě to je ten správný a cenný způsob učitelského uvažování, byť se při něm lze dopustit i mnoha chyb. Ale co na tom? Sami takto dobře vedení žáci vám řeknou: důležitý není cíl, ale cesta!

 

Tags: , ,