Pedagogická komora: spolek zpátečníků

Pedagogická komora: spolek zpátečníků

Jsou zpátečníci jen členové komory, anebo všichni čeští učitelé? To opravdu nevím, ale výsledky ankety, kterou provedla Pedagogická komora u svých členů, mně naplnily zděšením a nedůvěrou. Proč, to bych chtěl ukázat na několika případech.

Případ první, zjištění ankety:

Navyšovat by se měla především

– tarifní část platu. (86,3 % respondentů)

Interpretace:

Každý odborník na vzdělávání, každý, kdo se zabývá školním managementem nebo obecně lidskými zdroji, potvrdí: na zvýšení a udržení motivace musí být prostor pro diferenciaci odměn. Tedy ředitelé by měli realizovat mnohem větší rozptyl platů (odměn), aby zaslouženě odměnili kvalitu a penalizovali nekvalitu. Nehledě na to, že tabulkový systém podle praxe, když 1) délka praxe nemá vliv na kvalitu vyučování, 2) všichni dělají tu stejnou učitelskou práci – je hloupost. Každý, kdo pracuje ve škole, ví že délka praxe nevypovídá o ničem. Jakmile pedagog překročí učednická léta (řekněme 1 – 2 roky), může podávat stejný i lepší výkon jako jeho kolega o 15 let zkušenější. Takže proč učitelé chtějí navýšit tarifní část platu? Důvod může být takový: protože nevěří, že by při oceňování kvality na tom byli dobře. Je to přiznání podprůměrnosti a nekompetentnosti. Je to i znak sobectví: je mi jedno, co je dobré pro vzdělávání, je důležitější, co mám v peněžence. A lépe, když nemusím dělat svou práci dobře, když s každým rokem budu mít automaticky víc a víc…

Může tu však být i skupina učitelů, které chce peníze do tarifů, protože nedůvěřuje vedení své školy, že kvalitu vůbec rozezná. I když je podle mého odhadu tato část učitelů menší, ani tohle neslouží českému školství ke cti.

Případ druhý, zjištění ankety:

Výstupem revize rámcových vzdělávacích programů by mělo být…

– zestručnění RVP a ŠVP. (26,1 % respondentů)

– takové pojetí RVP, aby jednotlivé školy již nemusely psát vlastní ŠVP. (57,0 % respondentů)

– revize není zapotřebí, současné RVP jsou zpracovány dobře a ŠVP není třeba předělávat. (6,3 % respondentů)

Interpretace:

Tedy 57% učitelů by rádo mělo nařízené RVP, na kterém už by neměnili ani čárku. Otevřeně řečeno: to jsou vlastně osnovy. Podobným způsobem bychom se vrátili o desetiletí nazpět, k jednotné (socialistické) výchově, ke státnímu diktátu, který by posílil i roli ČŠI. Ti byli doposud nuceni respektovat individuální rozdíly, jaké si školy samy stanovily. To, čeho se učitelé obávají – inspekce – by tak byla do systému vpuštěna jako Kraken, s ještě výraznějšími pravomocemi a dopadem.

Pedagogická komora učí: ruce za záda!

Anketa je anketa, řeknete si. Tak jsem se snažil zjistit stanovisku vůdce Pedagogické komory. Na můj přímý komentář Radek Sárközy odpověděl: „Jsou dva způsoby řešení – jednostupňové kurikulum (existuje v řadě zemí) nebo vzorové školní vzdělávací programy.“ To, co je „v řadě zemí“, nás podle mých zkušeností nemusí zajímat. Pokud je to dobré, stejně máme obrovský talent to zprznit, pokud je to špatné, tedy kašlat na to. Pravdou však je to, že je to pouhá kamufláž. Tu odhalil Radek vzápětí, když napsal: „Spojovat RVP a ŠVP s čímkoliv pozitivním, je nesmysl.“ a také: „ŠVP se stalo zbytečnou administrativou.“ To je nejen ignorantský názor, ale i jasně zpátečnické stanovisko. Je to plivnutí do tváře mnoha kvalitních škol, které si na svém ŠVP postavili svou vlastní vzdělávací filozofii a exkluzivní náplň. Je to pohlavek tisícům učitelů, kteří si díky ŠVP mohli svobodně naložit se svým předmětem a odhodit okovy osnov. Tímto se tedy Sárközy dosadil do pozice volačů po jednotném obsahu a státní kontrole. ŠVP je totiž „zbytečnou administrativou“ pouze u mizerných škol s neschopným managementem, který dobré ŠVP nedokázal spolu s učiteli napsat. Samozřejmě, že jejich ŠVP je jen formálním nesmyslem a učitelé stejně po žácích vymáhají tematické plány, do kterých překlopili osnovy. To je hanba. A zdá se, že Pedagogická komora je právě tribunou takových neschopných učitelů a mizerných ředitelů, pokud tedy oni sdílejí tyhle názory. Ona “zbytečná administrativa” je manipulace a demagogie, protože u ŠVP je administrace téměř nulová (v porovnání se stáními přijímačkami a státními maturitami). Proč se Pedagogická komora nezasazuje o jejich zrušení? To by ubylo administrativy a ušetřilo se peněz!

Přitom tento negativní názor k RVP / ŠVP není v našem školství většinový! Nedávná anketa u učitelů fyziky ukázala, že na otázku „Čím je pro vás RVP?“ odpověděla téměř polovina učitelů „inspirace, volnost“ nebo „základ, rámec, návod“ (a to rozhodně není negativní postoj). Druhá polovina pak „formalita“ nebo „nutné zlo“ nebo „byrokracie“. Na které straně stojí Sárközy, je nyní jasné.

Když máte nějaké peníze ve firmě, velmi zjednodušeným pohledem volíte dvě cesty: 1) dát to do rozvoje, 2) rozdat to v dividendách a odměnách, neboli „prožrat to“. Je dobré vědět, že Pedagogická komora je s největší pravděpodobností zastáncem té druhé varianty. To mě přivádí k myšlence, že jedním z významných znaků diagnózy vyhořelého učitele je starost o vlastní benefity, zvláště v předdůchodovém věku. Je možné, že tím stálým „poeovským“ havraním krákáním „peníze, peníze“ si Sárközyho sborná přitáhla právě takové lidi. Jistě, nejsou takoví všichni, ale ta zbývající část by si měla uvědomit, za jakou partu se pravděpodobně kope. Za ty, kteří chtějí zdroje zkonzumovat, ne investovat do budoucnosti. Ani při cestě ke kvalitě by učitelé nemuseli o zvýšení svých platů přijít, jen by se ono zkvalitnění definovalo, podporovalo, odměňovalo i v platech. Ne, to Pedagogická komora nechce. Jen nastavuje ruce, ať teče! A co nám za ty peníze dají? To, že odmítli sami spoluvytvářet vzdělávací obsahy svých škol a čekají, až jim to někdo zpracuje seshora? To, že se vrátí do dob komančů, kdy učitel musel učit v daný měsíc stejnou látku na všech školách? Možná by mohli centrálně dostávat i písemné přípravy pro svou frontální výuku, všichni stejnou…

O Pedagogické komoře musíme tedy začít pomalu smýšlet jako o nepříteli zkvalitňování našeho vzdělávání. Kalhoty jsou dole, vidíme obrysy malinkatého impotentního penisu a i když se ho snaží zakrýt mlhou, spatřili jsme už dost.

 

Tags: , , ,