Revize RVP má mizerný start

Revize RVP má mizerný start

Možná jsem ministra školství trochu onehdy přechválil, neboť další jeho krok – revize RVP – se prozatím ukazuje jako rozporuplný. Už jeho nezbytnost je věcí diskutabilní. Tvrdím, že velká většina učitelů neumí s RVP (potažmo svými ŠVP) pracovat, neboť stejně jako svaté tele vzývají staré dobré osnovy, tedy učivo. A také tvrdím, že minimálně 80% ŠVP je zpracováno chybně, formálně a didakticky mizerně. Úkol dne by tedy neměl být RVP revidovat, ale naučit učitele, vedení školy a českou inspekci s ŠVP správně zacházet. To se ale neděje, takže budeme revidovat. Národní ústav pro vzdělávání (NÚV) tedy pracuje dle zadání MŠMT na přípravě revizí RVP pro všeobecné a odborné vzdělávání. Komise byly zveřejněny, tedy je na místě otázka: kdo má budoucnost našich škol v rukou?

Podívejme se na komisi pro primární vzdělávání:

doc. PaedDr. Ivana Brtnová Čepičková, Ph.D.: Pedagogická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Koťátková Soňa, doc., PaedDr., Ph.D.: Pedagogická fakulta, UK v Praze, Hana Splavcová: Národní ústav pro vzdělávání, Bc Jana Smolková: Národní ústav pro vzdělávání; Vítečková Miluše, PhDr., Ph.D.: JU KPP; Burkovičová Radmila, doc. PaedDr., Ph.D.: PdF Ostravská Univerzita; Kropáčková Jana, PhDr., Ph.D: UK v Praze; Syslová Zora, doc., PhDr., Ph.D: Masarykova Univerzita Brno; Wiegerová Adriana, doc., PaedDr., Ph.D. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně; PaedDr. Vladimíra Hornáčková, Ph.D. – Univerzita Hradec Králové; Mgr. Milan Podpera, Ph.D. – FPE ZČU; doc. PhDr. Renata Šikulová, Ph.D. – Pedagogická fakulta UJEP; Johnová Jana, PhDr., Ph.D.: Technická Univerzita v Liberci; Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci

Bilance: pracovnice NÚV – dvě, Univerzity: 13 členů. Tvrdím, že revizi RVP v oblasti primárního vzdělávání zpracovávají osoby, které nikdy ve škole podle RVP nepracovali a tedy vůbec nevědí, jak dobře nebo špatně se jednotlivé očekávané výstupy učí!

Pojďme se nyní podívat na matematiku, v poslední době poznamenanou i spory o Hejného matematiku. Tam je v komisi:

RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.: Masarykova univerzita; Mgr., Ph.D. Jana Hanušová: Gymnázium Mnichovo Hradiště; Mgr. Eva Nováková, Ph.D.: Masarykova univerzita; Mgr. Miroslav Staněk, SŠ André Citroëna Boskovic; RNDr. Růžena Blažková, CSc., Masarykova univerzita; doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D. – Pedagogická fakulta JU; Perný Jaroslav, doc., PaedDr., Ph.D.: Technická univerzita Liberec: Šlechtová Markéta, Ing., Bc., MPA: ředitelka Střední uměleckoprůmyslová školy Karlovy Vary; Bobek Josef, Mgr. Střední průmyslové školy Třebíč; RNDr. Marie Kupčáková, Ph.D.: Univerzita Hradec Králové; Mgr. František Procházka: SPS Chrudim; prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc.: Masarykova univerzita; doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.: Masarykova univerzita; Lišková Hana VOŠP a SPgŠ Litomyšl; doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.: Univerzita Karlova; Zelendová Eva, RNDr: Národní ústav pro vzdělávání.

Bilance: pracovnice NÚV – jedna, Univerzity: 9 členů; střední školy: 6. Tvrdím, že revizi RVP v matematice zpracovávají osoby, které nikdy podle RVP nepracovali na ZŠ a tedy vůbec nevědí, jak dobře nebo špatně se zde jednotlivé očekávané výstupy učí! Navíc je velmi obtížné si představit, že by v komisi neprošlo to, co si vymyslí na Masarykově univerzitě v Brně, která má v komisi 5 členů!

Ještě zkusme nějaký normální předmět, třeba můj oblíbený zeměpis. Tam jsou v komisi Mgr. Pavel Červený: Západočeská univerzita; doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.: Masarykova univerzita; doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.: Masarykova univerzita; RNDr. Jaroslav Vávra, Ph.D.: Masarykova univerzita; Herink Josef, RNDr.: Národní ústav pro vzdělávání; Janoušková Eva, RNDr., Ph.D Vysoká škola polytechnická; doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc.: Západočeská univerzita.

Bilance: pracovník NÚV – jeden, Univerzity: 6 členů. Tvrdím, že revizi RVP v oblasti zeměpisu zpracovávají osoby, které nikdy podle RVP nepracovali ani na základní, ani na střední škole a tedy vůbec nevědí, jak dobře nebo špatně se jednotlivé očekávané výstupy učí! Je ovšem pravdou, že například J. Herink ve škole učil, ale v dobách, kdy školám pevnou rukou vládly osnovy a jednotná socialistická výchova. Tak je to výhoda, nebo ne? A také mě napadá – je normální a vítaná ta přeprezentovanost členů Brněnské univerzity v komisích? Určitě ne! Proč by měly učitelé na základních a středních školách učit podle toho, co se upeče v Brně?

Stejné nebo podobné je to ve všech předmětech. Nechápu, proč je revize RVP svěřena do rukou těch, kteří s ním nikdy nepracovali a ve škole podle něj neučili. Nerozumím tomu, proč je vůbec jakákoliv zodpovědná práce svěřována akademikům z pedagogických fakult, nechvalně známých tím, že nedokáží pořádně vykonat ani svůj primární úkol: kvalitně připravit budoucí učitele? Nebo snad úroveň komisí vylepšili členové z technických univerzit? Tohle je zkrátka tragické šlápnutí vedle už na startu. Já jen doufám, že se z toho naše školy zase nebudou roky vyhrabávat, a že tyto revize nebudou důvodem, proč se učitelé vykašlou na ŠVP už definitivně.

Tags: , , , ,