Z dávných archivů 3: Odborné termíny všem proletářům!

Z dávných archivů 3: Odborné termíny všem proletářům!

Kdysi hodně dávno, v roce 2007, jsem založil svůj první blog o vzdělávání, nazvaný velmi originálně: Pedagog bloguje. Umístil jsem na něm přesně šest textů a pak se mu nevěnoval a vesele na něj zapomněl. Až nyní se mi blog náhle a nečekaně vynořil, nebo spíše vypadl z netu – jako nežádaná kostra ze skříně.  Tak jsem si vyžádal od správce heslo (po 13 letech jsem ho samozřejmě zapoměl) a blog jsem smazal. Ale napadlo mě, že by bylo zajímavé některé ty texty zveřejnit a kriticky zhodnotit, jak zestárly a zda jejich autor zmoudřel. Ten nejkratší text se jmenoval „Odborné termíny všem proletářům!“ a je pravdu kraťounký. Neměním na něm ani slovo a po mnoha letech znovu ožije. A možná si to ani nezaslouží 😀

Takže: „Nedávno jsem poslouchal nějaké ty mistry odborného výcviku, vychovatele a asistenty pedagoga obhajovat své závěrečné práce v závěru pedagogického kurzu. Je jasné a pochopitelné, že někteří tito pracovníci mnoho odborných knížek nečetli, zejména proto, že je živí ruce a schopnost svoje zkušenosti předat. To tedy také znamená, že svou práci mohou dělat dobře i bez zbytečně velkého množství „odborně-pedagogických“ dat v hlavách…. Ovšem jedna dívenka, vychovatelka s velmi krátkou praxí, ve své práci používala slova jako deprese, skupinová terapie apod. To rozlítilo jednu přísedící, psycholožku, která to komentovala: „Jak může někdo používat tyto slova bez psychologického vzdělání? Jak si taková nicka může dovolit diagnostikovat deprese, doporučovat skupinovou terapii?! … atd. atd.“ A posléze nebohou vychovatelku začala na termínech mučit a zkoušet ji jako někde u státnice na fakultě psychologie… a to jen kvůli své poraněné odborné ješitnosti. O takových pojmech, jako je deprese, přece může hovořit pouze ona a ještě jiní výhradně v odborných kruzích!

Ale proč vlastně? Co ji vedlo ke snaze přivlastnit si a nárokovat pojmy, které mohou sloužit i obyčejným smrtelníkům k vyjadřování? Je jisté, že když dívka řekne o své kamarádce, že trpí depresemi není to totéž jako diagnóza psychiatra. Má si snad vymýšlet vlastní slovo? Mám snad v servisu říkat akumulátoru „ta bednička v motoru“ jen proto, že nejsem automechanik? Ne… Jen ať odborné termíny slouží všem pracujícím, dělníkům a rolníkům, a nejen „pracující inteligenci“…. a mohlo by se pak i ukázat, že leccos není taková věda, jak se zdá být 😉 „

 

 

UPDATE: Ti, kdo si myslí, že hora porodila myš, mají podle mě pravdu, ale byl jsem mladý. Relativně 😀

 

První text z dávných archivů: Mirek Dušín, sex a morálka

Druhý text z dávných archivů: Chybují žáci v sexuálních větných rozborech?

Tags: ,