Update aneb Prý “není důstojné, aby vzdělávatel budoucích učitelů pobíral nižší plat než učitel.” Bullshit! část 2

Update aneb Prý “není důstojné, aby vzdělávatel budoucích učitelů pobíral nižší plat než učitel.” Bullshit! část 2

V prosinci jsem napsal blog Prý „není důstojné, aby vzdělávatel budoucích učitelů pobíral nižší plat než učitel.“ Bullshit!což je asi text s nejdelším názvem ze všech mých téměř dvou stovek blogů. Samořejmě, ten aktuální název ho ještě překonává! Ale vážně: polemizuji v něm s názorem, že by učitelé pedagogických a jiných fakult, připravující buducí učitele, měli mít víc peněz než samotní učitelé a také s tím, že by vůbec méně peněz měli. Tento názor vyslovil (mimo dalších) také docent Kopecký ve svém textu “Máte za sebou mnoho let praxe v základním školství a chcete učit na pedagogické fakultě jako didaktik? Tak se připravte na minimální podprůměrný plat.” To je sugestivní a nepravdivý titulek a já se ve svém blogu snažil doložit, že ve srovnání s učiteli na VŠ pedagogického směru:

  • časová náročnost práce je tedy nesrovnatelně náročnější u učitelů na ZŠ a SŠ;
  • délka výukového období je nesrovnatelně delší u učitelů na ZŠ a SŠ;
  • výchovná práce se žáky je nesrovnatelně náročnější u učitelů na ZŠ a některých SŠ;
  • připravit výuku (různé metody a aktivity) je nesrovnatelně náročnější u učitelů na ZŠ, zejména 1. stupně;
  • pestrá paleta činností je nesrovnatelně náročnější u učitelů na ZŠ/SŠ;
  • možnost zvýšit si příjem je nesrovnatelně obtížnější u učitelů na ZŠ / SŠ.

Takže výsledný rezultát byl: „není fér alibisticky zahánět experty z vysokých škol nabízením minimálního platu, není důstojné lhát o tom, že vzdělavatel budoucích učitelů pobírá plat nižší než učitel a navíc je nemravné předstírat, že by si vůbec zasloužil pobírat vyšší“.

A to když jsem porovnával benefity jednotlivých učitelů (UŠ a SŠ versus akademici na VŠ) vynechal jsem další podstatný rozdíl a tím je konferenční turistika. Samozřejmě, někteří učitelé ZŠ a SŠ se také dostanou do zahraničí na nějaký poznávací zájezd se školou, ale není to běžné a pro velkou část učitelstva je to nedosažitelná záležitost. U VŠ učitelů je to však samozřejmost, pocestovat si po světě a ještě si to nechat univerzitou hezky platit. Kdybych na mapě označil za 17 let mého akademického působení všechny destinace mých kolegů z nevýznamné katedry na nevýznamné univerzitě, to by mi atlas nestačil. Čím je akademik na hierarchii výše, tím více podobných rozmařilostí si může dopřát. Tahle rozežranost s názvem konferenční turistika už tak pokročila, že když jsem hodnotil žádosti o granty doktorandů na Karlově univerzitě, odhadem tak jen malá část z nich neobsahovala hezký výlet do Londýna nebo Madridu či pláže Waikiki. Popisuji to na svém starším blogu „Granty, doktorandi a konferenční turistika aneb jak se to rýmuje?„.

S nerovnoměrnou pracovní zátěží souvisí i to, že si učitel ZŠ / SŠ si nemůže vzít dovolenou mimo sezónu, zatímco akademik ano. To je z hlediska dovolené přímo fatální výhoda. Učitel ZŠ zkrátka jiné než narvané pláže a sezónní ceny v oblíbených letoviscích nezažije. Zkuste si u ředitele ZŠ nebo SŠ požádat o dovolenou během školního roku! Je to skoro absurdní představa. ZAtímco akademik si jede na několik měsíců na zahraniří stáž nebo odletí za sluncem na konferenci a nikdo nemrkne okem. Studenti počkají.
doc. Mgr. Kamila Kopeckého Ph.D. působícího na Univerzitě Palackého v Olomouci jsem si také vybral jako příklad toho, na kolik angažmá má učitel VŠ čas. Dělá mnoho činností u mnoha subjektů, zatímco učitel ZŠ je rád, když si udělá čas nějaký homework nebo večerní směnu. S kolegou Kopeckým jsme si vyměnili několik mailů, ze kterých nyní vybírám k jednotlivým tématům úryvky.
Multiangažmá: úvazek přímé výukové zátěže u kolegy je 21 hodin (+ nějací dálkaři navíc) s tarifním platem při tomto úvazku 40 000 hrubého. Mnhá spolupráce ( Policie ČR, Google ČR, MVČR) = 0 Kč.,  NÚKIB, Avast a další jen řádově jednotky tisíc ročně.  A cituji: „Samozřejmě je pravda, že dělám na mnoho projektech – odměny mi jdou zejména z ESF, kde se něco tvoří (a kde aktuálně zaměstnávám cca 10 učitelů ze základek). Ale to vše je nad rámec běžné činnosti… a v žádném případě to není náhrada za práci se studenty nebo za běžnou činnost na fakultě.“
Plat didaktiků:Už 5 let snažíme získat na několik míst na katedry didaktiky – třeba didaktika technické výchovy, didaktika češtiny, didaktika matematiky – a v 99 procentech nenastoupí kvůli platu, protože tabulkově mají 28 a benefity nejisté. Naše absolventka teď nastupuje v Hradci a zděsila se, jak spadne platově… Proto nepíši o „akademicích“, ale „nastupujících didakticích z praxe“. Mimochodem i ten odborný asistent s Ph.D. je tabulkově na 32 tisících… a pokud není v grantech, tak je na této částce často do důchodu – s úvazkem stejným jak na ZŠ. A ano, nenárokové složky samozřejmě může dostat – nicméně třeba u nás na katedře matematiky – protože mají málo studentů – mají základní plat bez odměn.

A také docent Kopecký píše: „vůbec se s vámi nepřu o benefity akademického prostředí, sám jsem u nás značným kritikem podobných zvěrstev, jako je konferenční turistika či publikování „výzkumu pro výzkum“ a citační bratrstva. A stejně tak naprosto souhlasím s tím, že se prostředky na konference a vědu a výzkum mrhá, často vznikají věci s nulovou hodnotou. V tom máte naprostou pravdu. Na druhou stranu já tuhle cestu opustil hned po doktorátu a konferenční turistiku od roku cca 2004 neprovozuji, jezdím pouze tam, kde je znatelný a jasný impakt – stejně tak na podobné věci nečerpám žádné finance ani z rozpočtu fakulty či státu. Stejně tak ve vědě a výzkumu jsem se rozhodl cestou jít ryze aplikovaným výzkumem, který má jasný společenský dopad (https://www.e-bezpeci.cz/vyzkum/). Viz právě třeba bezpečnost, dezinformace, fake news nebo mně blízké technologie. A tady je super, že máme partnery, kteří nám pomáhají výzkum realizovat – za což jsem strašně rád.“

Jak už jsem psal, docent Kopecký je jeden z mála akademiků, jejichž činnost má dosah do vzdělávací praxe, jeho práce je hodna respektu a možná proto, že se v podstatě ani jako akademik nechová. Je to taková vzácná bílá vrána, které je třeba si vážit a která se snaží vyvážit podobná individua, s jakými se VŠ studenti také setkávají.  Jen si to představte, tihle dva akademici na jednom pracovišti. Když si vytáhnete dlouhou sirku, máte jednoho, když krátkou, máte druhého. Mercedes a Trabant. Kde je nějaká konzistentní kvalita? Kde je náprava toho bídného stavu? A to nám podobní akademici a univerzity budou tvrdit, že by měli mít monopol na přípravu budoucích učitelů?

Tags: , ,