Radek Sárközi: lhář, podvodník a manipulátor?

Radek Sárközi: lhář, podvodník a manipulátor?

Radek Sárközi, prezident falešné Pedagogické komory, jejíž název vytuneloval českým pedagogům a kde vede svou agresivní a hloupou agendu, byl na mém blogu vícekrát označen jako lhář, podvodník a manipulátor. Jeho lži jsou četné a lehce dohledatelné, jeho manipulace je zdokumentovaná a podvodem je zejména jeho vystupování údajného jako „prezidenta“ neexistující profesní komory, za kterého se ale vydává.

Radek Sarközi ovšem vytiskl pečlivě mé blogy, donesl je na Policii České republiky a požadoval mé trestní stíhání za urážku na cti. Já jsem se zasmál té ironii, že prý má Sarközi čest a policisté se zasmáli tomu, že by to měl být trestný čin. Takže to spadlo jako údajný přestupek na Městskou část Prahy 11.

Zkoumaly se tu pak v řízení konkrétně tyto výroky:

Článek Radek Sárközi, prezident Titaniku:

 „A to jsem neukradl název, který mi nepatří ani funkci která mi nenáleží — jako to obojí udělal Radek Sárközi, samozvaný „prezident“ u jeho vlastní soukromé „Pedagogické komory“.

Článek Radek Sárközi Na cestě lží:

Proč ten, kdo mluví za několik tisíc učitelů a desítky ředitelů škol a kdo si pro sebe tuneluje nálepku prezident pedagogické komory, není důvěryhodná osoba? Protože lháři nikdo nevěří a Radka Sárköziho jeho lži dohánějí…“,

Radek Sárközi se žádné lži neštítí, lhát je jeho přirozenost a bude to dělat stále, i z malicherných pohnutek. Možná se diví, proč není pro nikoho partner pro jednání — ale tohle je jeden z důvodů. Nelze mu věřit. Lže ve svůj prospěch a lež klidně vloží i do úst druhých.“

Článek Odborníci ve spolku Pedagogická komora: Radek Sárközi:

Sárközi ani neváhá zjevně lhát nebo mlžit, pokud se mu něco hodí do krámu“.

„Způsob, kterým Sárközi prezentuje činnost svého spolku je v podstatě čirý podvod“.

A s čím jsem šel do jednání? S tímhle: „K doložení uvádění nepravdy a klamu veřejnosti je v tomto řízení předložena a dokázána důkazy snaha Radka Sárköziho vzbudit dojem, že je prezidentem pedagogické komory jakožto profesní komory sdružující příslušníky regulovaných povolání. Tuto skutečnost dokládá fakt, že si do titulků při poskytování rozhovorů nechává psát „prezident Pedagogické komory“, čímž navozuje zdání, že tuto neexistující funkci skutečně zastává. Přitom se v tomto případě nemůže jednat o omyl redaktorů či novinářů, neboť titulek bývá vždy konzultován s účinkujícím zaměstnanci televize nebo jiných médií. Přitom jde o zcela účelově šířenou nepravdivou informaci o zastávání postu a klam veřejnosti, jelikož Radek Sárközi stojí v čele spolku Pedagogická komora, tedy je předsedou spolku a nikoli prezidentem Pedagogické komory.“

Myslíte si, že tato kritika je nepravdivá, podvod není podvod a Radkovi se ublížilo na cti, pokud předpokládáme, že nějakou má? Zajímá vás, jak to všechno dopadlo“ Naštěstí tu máme usnesení! A spravedlnosti bylo učiněno zadost.

Ale nyní, jak říkají Monthy Python, kompletně něco jiného!

Je tu totiž jisté usnesení o člověku, kterého nebudeme jmenovat. Anonymizujeme totiž o sto šest. Může to být Robert Čapek nebo někdo jiný stejného jména nebo kdokoliv další. A ten byl osočen jistým RS z toho, že svou kritikou na blogu někoho uráží na cti a ten by ho jistě nejraději viděl za katrem nebo v Brixenu. Ale co se objevilo v usnesení? Totiž to, že „hlavním předpokladem naplnění skutkové podstaty tohoto přestupku je také objektivní skutečnost ublížení na cti, nikoli jen subjektivní dojem druhé strany. Jedná o kritiku, a to kritiku přípustnou a oprávněnou, kterou v demokratickém právním státě jsou osoby požívající práva se svobodně vyjadřovat oprávněni činit, neboť vždy pouze reaguje na určitou ověřitelnou faktickou situaci či skutečnost, jejíž existenci je obviněný schopen prokázat, tj. existují objektivní důkazy o tom, že RS skutečně uvádí nepravdivá tvrzení (lže) a klame veřejnost.“ A je také řečeno, že „ironie, sarkasmus, vtip a výsměch patří ke svobodě projevu stejně jako právo svobodně se projevovat patří k demokratickému právnímu státu.

A nakonec je v usnesení psáno a dáno: Správní orgán tedy postupoval v souladu se zákonem a řízení ve věci podle § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich zastavuje, neboť skutek, o němž se vede řízení, není přestupkem.

Takže co z toho všeho vyplývá? Že lháři, podvodníkovi a manipulátorovi nevyjdou výhrůžky soudem, neboť stále ještě žijeme v demokratickém státě. Pokud o někom, třeba o Radku Sárközim, napíšeme že je lhářem, protože lže, podvodníkem, protože podvádí veřejnost a manipulátorem, neboť manipuluje s pedagogy – zákony nás chrání před jeho šikanou. V zemi Karla Havlíčka Borovského a Jaroslava Haška nesmí být kritika a satira stíhána. Kdo koná nepravosti a potom oprávněným kritikům vyhrožuje soudem, musí z každého řízení vyjít s porážkou! Přesně jako se to stalo lháři, podvodníkovi a manipulátorovi Radku Sárközimu.

 

P. S. Je smutné, že podobné boje proti podvodné Pedagogické komoře vedu na svém blogu jen já, zatímco jiné učitelské organizace se s tímto stavem zřejmě smířily a kromě prozatímního důsledného postoje MŠMT nevidíme jakoukoliv snahu s tímto nepřijatelným podvodem něco udělat.

Tags: ,