Jsou mezi námi. Ach jo. Totalitní sentiment.

Jsou mezi námi. Ach jo. Totalitní sentiment.

Česká školní inspekce vydala zprávu Rozvoj matematické gramotnosti na základních školách ve školním roce 2019/2020. Úryvky z této zprávy byly zvěřejněny na různých pedagogických informačních webech, včetně České školy. Známý diskutér, vystupující pod jménem mirek vaněk se tu dopustil velkého komentáře, který ukázal v dokonalé nahotě myšlení, které nazývám totalitní sentiment. A vím, že je mnoho kolegů, kteří ho v sobě skrývají nebo ho dokonce dávají najevo. Ano, svoboda názorů je krásná věc, ale co byste si mysleli o „lékaři“, který by veřejně prohlašoval, že je nejlepší přikládat pijavice? Tihle lidí jsou i mezi námi, pedagogy, nekompetentní, negativní a vyhořelí.

Text: „Opětovně však zdůrazněme, že v žádném případě nemůžeme hovořit o horšících se matematických dovednostech českých žáků, neboť výsledky mezinárodních šetření TIMSS a PISA jasně dokládají, že z vývojového hlediska nedochází v posledních zhruba deseti letech ke zhoršování výsledků českých žáků v oblasti matematického vzdělávání.“

mirek vaněk: „Ano psledních 10 let je to stále stejná katastrofa i když se masivně rozjíždí Hejného metoda a stálá modernizace na všech frontách. Ta léta před tím se raději neřeší a nesrovnávají. I když, kdyby se chtělo a srovnaly se výsledky státních přijímaček před 40 lety se současnými, možná by se zjistilo leccos.“

Líný učitel: A co by se zjistilo? Že vzdělávání v roce 198o bylo dobré? Nebo dokonce že jednotné socialistické vzdělávání v dobách totality bylo kvalitnější? Jde snad o chválu unifikované frontální výuky, kdy se na každé škole v celé zemi daný týden muselo učit stejné učivo podle jedné naší dělnickou stranou povolené učebnice? Chápu, že to je sen všech školometů, ale tenhle socialistický sentiment nemůže žádný normální pedagog myslet vážně.

Text: „Zatímco ve školním roce 2015/2016 hodnotilo svůj edukační styl 96 % učitelů hospitovaných hodin jako tradiční, ve školním roce 2017/2018 se k jinému než tradičnímu edukačnímu stylu přihlásila čtvrtina a ve školním roce 2019/2020 již třetina učitelů hospitovaných hodin.

mirek vaněk: Co to je tradiční přístup?

Líný učitel: Ano, dělejte ze sebe hlupáka, který neví, že je tím myšlena především frontální výuka, tedy zejména výklad, tedy výuka s dominantní rolí učitele.

mirek vaněk: Takže, když určitý počet učitelů hodnotí svůj přístup jako tradiční, vůbec to neznamená, že neučí dobře, třeba konstruktivisticky.

Líný učitel: Tento myšlenkový konstrukt je úplně stejná hloupost jako věta: když kuchař používá polotovary s prošlou trvanlivostí, vůbec to neznamená, že nevaří dobře, třeba zdravě. Hloupost! Je to zkrátka alibistický nesmysl.

mirek vaněk: Jen nejsou zblblí rétorikou úředníků, aktivistů a médií.

Líný učitel: Nikdo se asi nedozví, proč vaněk hází do jednoho pytle úředníky, aktivisty a média. Mají snad jeden názor? Není například „aktivista“ z organizace Odyssea úplný opak byrokratického úředníka z MŠMT a oba jsou nesrovnatelní s novinářkou, která píše články o maturitách na zpravodajský web?

mirek vaněk:  Může to znamenat, že klesající počet procent popisuje jen klesající počty těch, kterým nedošlo co těmi nevhodnými pojmy nejapní reformátoři a kontroloři myslí nebo se odmítají podrobit diktátu diletantů.

Líný učitel: Tohle je další nesmysl. Vaněk je zastánce tradičního dogmatického vzdělávání. To moderní nedokáže pochopit a neumí realizovat a tedy hází špínu na zastánce moderního a svobodného vzdělávání. Ty, které haní, však chtějí chtějí pro žáky ve školách větší svobodu a více spolurozhodování, pro učitele více kreativity a volnosti, pro školy více autonomie. Chtějí mnohem více svobody ve školství, než si on dovede představit. A on je přitom označuje „kontroloři mysli“, což je jejich úplný opak! On sám s láskou vzpomíná na totalitní vzdělávání v roce 1980 a jiné nazývá „kontroloři mysli“? To není jen paradox, to je hluboká zaslepenost a hloupost. A ti „diletanti“? Je to ten, kdo chce ve vzdělání progres a moderní poznatky nebo spíše ten, kdo si staví na piedestal pedagogiku z doby „před čtyřiceti lety“?

mirek vaněk:  „Tradiční způsob vzdělávání není definován. Je to pojem neznalců, kteří neví o čem mluví.“

Líný učitel: Poslední hřebíček do rakve rozumu. A také vlastně celkem legrační bomba v dortu, která bouchá vaňkovi samému do tváře. Protože tradiční vzdělání bylo definováno nesčetněkrát, jenom neznalec jako vaněk to neví. Nebo nechce vědět, takže by nebyl neznalec, ale jen pouhý ignorant.

Poslední poznámka je o celé logice jeho příspěvku. Tak jak to vlastně je: kdo je tradiční je podle Vaňka vlastně konstruktivní nebo kdo chce být konstruktivní, je „nejapný reformátor“? A kdo chce větší kvalitu školství včetně větší svobody a autonomie, je „kontrolor mysli“, protože neučí jako v roce 1980?

Možná, že si někdo řekne: proč se starat o takové zamrzlíky v čase. Jsou jich plné sborovny, milí kolegové! A zcela vážně si myslí, co napsala několika násobná laureátka titulu „Oslí uši“, soudružka Eva Adamová: „Vzdělávání za totáče mělo ucelený systém. Rozhodně se tehdy nemohlo stát, že žáci dorazí na střední školy bez potřebného matematického aparátu – goniometrické funkce, lomené výrazy, které potřebují na tomto vyšším stupni škol ve fyzice a v odborných technických předmětech, a že žáci dorazí na VŠ bez znalosti základního diferenciálního počtu. Jistě, učebnice byly jen jedny, ale ty byly velmi kvalitně didakticky zpracované, kdežto dnes máme desítky učebnic do jednoho předmětu pro jeden ročník, které dostaly doložku MŠMT, aniž by vůbec někdo posuzoval jejich didaktické zpracování a dokonce nikdo neposuzuje ani, zda svým obsahem a náročností odpovídají věku a schopnostem dětí.  Vám, pane Čapku zřejmě totalitní školství svou uceleností, systémem a důrazem na skutečně základní znalosti u žáků nevyhovovaloale věřte tomu, že po odchodu starších učitelů, kteří učí především v matematice a přírodovědných předmětech tradičním způsobem, který spočívá především v logické návaznosti učiva, bude zle. Všichni se nemůžou živit humanitními bláboly….

Líný učitel: Kromě toho, že nám s. u. Adamová ukazuje pravý totalitní sentiment ještě i hezky ilustruje ten blud některých lidí, co umějí pouze sčítat a odečítat čísílka, že každá věda postavená na něčem jiném než jsou primtivní matematické operace, jsou „bláboly“. A primitivní píšu úmyslně, protože právě tohle je věc, která je lehce nahraditelná těmi nejjednoduššími programy. Proč tolik pýchy a arogance, když umějí jen tu nejjednodušší věc na světě? 🙂 Matematika je obor, který není nic více, ale ani nic méně, než kterýkoliv jiný. Mě spíš zajímá, proč je tak všeobecně oblíbená na prvním stupni a tak nenáviděná se zvyšujícím se věkem žáků. Svou teorii na to mám.

Tags: , , ,