„Odborníci“ ve spolku Pedagogická komora, díl 1.: RADEK SÁRKÖZI

„Odborníci“ ve spolku Pedagogická komora, díl 1.: RADEK SÁRKÖZI

I když jsem původně myslel, že během karantény nastane klid zbraní a soustředění se opravdu vážné problémy, nestalo se tak. Někteří níže jmenovaní se opět snaží vytřískat z každé situace kapitál – a to nemůžeme nechat jen tak být.  Jak se právě přesvědčujeme u koronaviru, může na jednu věc existovat hodně názorů. Od těch rozumných až po úplně pomatené. Byly doby, kdy se těm nejmoudřejším názorům říkalo expertní. Ovšem v českém pedagogickém prostředí, kde je leccos postavené na hlavu, se část pedagogické obce navykla „expertům“ posmívat. Dobře, pokud tedy někdo není nositelem expertního názoru, očekávám alespoň nějakou odbornost. Tak například zástupci Falešné pedagogické komory stále pláčou, že je nikdo nezve ke kulatým stolům, že je ignorují v pracovních skupinách, že je nikdo nechce. Ale na místě je otázka: jaké pedagogické názory vlastně tenhle spolek prezentuje? Protože ryba smrdí od hlavy, začněme samotným prezidentem. Roky jeho pedagogické praxe lze spočítat na prstech jedné ruky. Proč odešel ze školy? Podle jeho slov: nebyly tam pro něho dostatečné peníze. To je celkem zajímavé z pohledu dalších událostí. Jeho falešná Pedagogická komora je totiž víc než cokoliv jiného spíše finanční projekt. Doménu pedagogicka-komora.cz si Radek Sárközi registroval již 14. 05. 2009 a pak jen hledal, co a jak by na to narouboval a kde sežene bandu oveček, které by stříhal z vlny. Mimochodem‚ pamatujete na ten švindl se zakládáním známých domén, které pak jejich majitelé firmám prodávali? Radkovi po mnohaletém čekání (kdy mezitím načerpal pro svou neziskovku hezkou evropskou dotaci)  ke splnění jeho záměru napomohla vlna odporu učitelů ke kariérnímu řádu, na kterou nasedl a kde zastal úlohu podatelny, kam se posílají listy petice s podpisy. Divokým marketingem se pak snažil učitelskou obec přesvědčit, že je to celé jeho dílo a nefalšovaným spamem se pak snažil získávat nové členy své komory. Někteří na lep sedli.

Učitelé totiž citlivě vnímají své malé platy – a nikdo se jim nemůže divit – a Radek umí na tuto stránku zahrát. Proto píše v cílech svého spolku: „…to by umožnilo zvýšit platy pedagogických pracovníků na dvojnásobek“. Lákavé, že? Ale co jiné ideje, plány, projekty, jak zlepšit naše školství? Všechny takové nápady falešné Pedagogické komory jsou ukradené odjinud nebo hloupé. Jeden z jejich požadavků je „Žádáme odvolání náměstků MŠMT Václava Pícla a Petra Pavlíka“, což neukazuje žádnou koncepci, ale jen osobní averzi. Která organizace si do svých cílů dává odstranění konkrétních dvou úředníků? Nu, jen ta Radkova. Averzi má ostatně Radek Sárközi ke kdekomu a neštítí se ani udávání na Policii ČR, která má ovšem jistě lepší věci na starosti, než konejšit ublížené Radkovo ego.

Ale vraťme se k té odbornosti. Od Radka se jen tu a tam dozvíme moudra typu: „Vybaveny technikou jsou školy, moderní. Využívá se internet.“ Děkujeme, tomu by jeden nevěřil. Věta z jeho medailonku „v současnosti učí učitele v kurzech zaměřených na čtenářskou gramotnost, moderní vyučovací metody a reformu školství“ je asi stejně hodnověrná jako třeba věta: „Kat Mydlář, v současnosti učí učitele v kurzech zaměřených na péči o krk, humánní přístup k mučení a společenskou etiketu. Zkrátka jedna z mnohých stupidit českého školství.

Pěknou ukázkou Radkovi ne/odbornosti je čerstvý případ, kdy je pozván do médií. Toho je hodně lačný, bůhvíproč mu nikdo neřekl, že z obrazovky prostě vůbec nepůsobí dobře. Takže Radek na FB své komory píše: „Dnes bych měl hovořit na ČT24 od 17,30 na téma situace v mateřských školách… ???? Co tam mám říct?“ To je přesně ono! Radek Sárközi nemá vůbec nic společného s mateřskými školami, vůbec jim nerozumí, nic nechápe… co má říkat?! Ale přece nepromarní příležitost být v televizi! Nemá koule, čest ani sebereflexi, aby producentce řekl: „Tomuhle tématu moc nerozumím, ale máme v našem spolku Milenu Mottlovou, ředitelku benešovské Mateřské školy Čtyřlístek. Ta také ví o záměrech našeho spolku v této oblasti a zná realitu“ Tohle Sárközi neudělá, takže mele o školkách, o kterých ví prdlačku, další „odbornice“ z komory Karvaiová v rozhlase komentuje domácí vzdělávání, o kterém ví taky prdlačku. Je jim totálně jedno, že je poslouchají lidé, kteří tam reálně působí a pak skřípají zubama a říkají si: „co to tam mluví za pitomce ty nesmysly?“

Jak ukázaly mnohé příklady, Sárközi ani naváhá zjevně lhát nebo mlžit, pokud se mu něco hodí do krámu. V tisku se například objeví jeho tvrzení, že Česká školní inspekce „zjistila, že nekvalifikovaní učitelé vyučují méně kvalitně než kvalifikovaní a aprobovaná výuka je kvalitnější než neaprobovaná“. Tento názor tak výrazně popírají výzkumy realizované v mnoha zemích, že si řeknete: tohle musí být podložené nějakým hodně reprezentativním šetřením u nás. Ale chyba lávky! Sárközimu k jeho sebejistému, ale účelovému výroku stačila tato jedna jediná pasáž ze zprávy ČŠI: „Podíváme-li se např. na Zlínský kraj, je možné nadprůměrné výsledky, kterých žáci v tomto kraji v různě zaměřených testováních dosahují, provázat mimo jiné právě s vysokou mírou kvalifikovanosti i aprobovanosti učitelů působících ve školách tohoto kraje. Z opačného hlediska je pak možné poukázat na situaci v Karlovarském kraji..“ I hodně průměrný student sociologie v prváku by seznal, že jde o jasnou interpretační chybu zvanou „chybějící člen“. Ta proměnná, která způsobuje rozdíly, rozhodně není aprobovanost, ale sociální podmínky a náležitosti s tím svázané! A pokud někdo píše „je možné“, je přece vždy hlavně otázkou, nakolik je to realita. Je třeba možné, že sám Sárközi prošel změnou pohlaví. Proč ne?

Způsob, kterým Sárközi prezentuje činnost svého spolku je v podstatě čirý podvod. „Bombarduje“ (to je jeho vlastní výraz pro svou činnost) senátory a další politiky maily a výhružnými požadavky a když se něco v oblasti vzdělávání stane, co se mu hodí, prezentuje to jako výsledek svého úsilí. Příklad? Třeba ten z posledních dnů. MŠMT zveřejnilo „Manuál“ pro fungování znovu otevřených škol. Členka vedení spolku Pedagogická komora Karvaiová jásá: „Tak PK nakonec dotlačila mšmt ke zveřejnění. Hurááá!“ Na rozumnou námitku diskutujícího: „Myslím, že MŠMT k tomu tlačila spousta spolků, jednotlivců, médií, a koneckonců se k tomu MŠMT už tlačilo i samo“ odpovídá sám prezident Sárközi: „V tiskové zprávě z 1.5.2020 Pedagogická komora přímo upozorňuje, že manuály mělo MŠMT dát hned na svůj web. Role Pedagogické komory byla tedy klíčová.“ Jenomže administrátor webu Česká škola píše: „Pane Sárközi, Česká škola „bombardovala“ ministerstvo již dva dny před vydáním tiskové zprávy spolku PK. O tom se můžete snadno přesvědčit na této stránce. A jistě nebyla jediná. Takže tvrzení o klíčové roli spolku PK je dost problematické, není-li to přímo propaganda.“ A já konstatuji, že podobné jednání je pro Sárköziho typické. To, že ze sebe dělá šaška, mu nedochází. Opravdu si někdo myslí, že dokument, na který čekaly tisíce škol a statisíce pedagogů, byl „dotlačen“ díky mailu a jedné tiskové zprávě spolku, která má (kdo ví jestli) jen něco přes 2000 členů? (Mimochodem, FB stránka Líný učitel má skoro 5000 sledujících. Je možné, a je to dokonce více pravděpodné – než to šejdiřství falešné komory – že to já sám jsem manuál „dotlačil“! Ano, napsal jsem mail někomu, kdo zná někoho, kdo chodil s Plagou do školy!)

Naštěstí čím dál více pedagogů prohlédlo, kdo chce jejich jménem mluvit. Co naplat, že falešná komora zakládá FB stránky jako na běžícím pásu.  Jsou jich desítky, klamně nazvané třeba „Učitelé zeměpisu sobě“ nebo „Učitelé fyziky sobě“, ale jaksi v nich chybějí ti učitelé sami, co to prý sobě udělali. Třeba na „Učitelé přírodopisu a biologie sobě“ není jeden jediný záznam od jakéhokoliv učitele, na fyzice je 99% příspěvků pouze od jednoho učitele a situace se podobá té ze stránek samotné Pedagogické komory. Tam je u stránky „Naše koncepce“ napsáno „Děkujeme Vám za komentář, bude zveřejněn po schválení administrátorem tohoto webu.“ A víte, kolik je tam komentářů ke koncepci spolku, který se (cituji): „má stát největší organizací sdružující pedagogy v České republice, se kterou bude muset ministerstvo školství probírat všechny své kroky“? Nula. Za čtyři roky. Žádný. Takže buď to nikoho nezajímá nebo žádný názor nepřešel přes známého čističe a víceprezidenta spolku Janka Wagnera. Nevím, co je horší.

Je pozitivním prvkem, že některým se již v plném světle ukázala podstata projektu s názvem spolek Pedagogická komora. Radek Sárközi, jehož Facebook PK si svým mazáním, blokováním a bany s ničím nezadá se severokorejskými cenzory, je už také vyhazován z různých FB, naposledy před pár dny z „Pedagogické inspirace“. A bylo to vykopnutí, které bylo členy skupiny náležitě oslavováno. Další kopanec čekal Radka od ministra školství, který ve zprávách TV NOVA správně uvedl, že soukromý spolek „prezidenta Sárköziho“ říkající si „Pedagogická komora“ není řádná profesní komora a není tedy ani partnerem MŠMT. K tomu jen tolik, Radku: jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. A také: všeho do času. Je totiž jen otázkou času, kdy pedagogové ještě více prohlédnou, že takové vytunelování názvu Pedagogická komora a prezentace v Sárköziho stylu je v přímém rozporu s jejich zájmy. Radek Sárközi totiž nebojuje za učitele – kterým ani sám už dlouhé roky není – ale jenom za sebe.

Další díly:

„Odborníci“ ve spolku Pedagogická komora, díl 2.: JANA KUNŠTEKOVÁ

„Odborníci“ ve spolku Pedagogická komora, díl 3.: JANA KARVAIOVÁ

O Radkovi:

Prezident Titanicu, lhář a jak se dělá špína

Tags: , , , , ,