Pláč cermatovských bohemistů aneb hovor o maturitě

Pláč cermatovských bohemistů aneb hovor o maturitě

Prohlášení: „Společnost učitelů českého jazyka a literatury vítá, že Parlamentem ČR prošel a prezidentem byl podepsán vládní návrh novely, která vrací maturitní slohové práce a ústní zkoušku z českého jazyka a literatury zpět do kompetence škol a státu ponechá jen didaktické testy. Jsme přesvědčeni, že tyto změny pomohou vrátit hodinám českého jazyka a literatury smysl a otevřou nové možnosti, jak studenty zasvěcovat do tajů jazyka i literatury. Od zavedení státní maturity získala zkouška z češtiny pod vlivem stále nových centrálních zásahů velmi formální ráz a stala se zčásti souhrnem pojmů, definic a analýz. Maturitní model se samozřejmě promítal i do školní praxe a ztěžoval češtinářům jejich základní práci – naučit studenty slušně mluvit, psát, přemýšlet v souvislostech a probudit v nich lásku k literatuře i rodnému jazyku.“

Tohle veskrze správné stanovisko se objevilo na vícero pedagogických webech, ale na pavlači jménem Pedagogické info bylo v diskuzi nevybíravě napadeno. Já, vědom si své historické úlohy vše zaznamenat pro naše potomky, se toho chápu. Vybírám to podstatné. A aby byla stanoviska odpůrců jasná, připojují i překlad do řeči srozumitelné, nebohemistické.

J. Kostečka (Asociace středoškolských češtinářů a přátel Cermatu): „Vážně jste ohrozili vzdělanost národa tím, že teď nikdo nebude moct kontrolovat, jak češtináři na školách opravují maturitní slohy.“

(překlad: Bez dozoru státu se nedá učitelům jazyka věřit, je to banda podvodníků!)

J. Soukal (Asociace středoškolských češtinářů a přátel Cermatu): „Ignorovat přínos státní maturity je pošetilé, přisuzovat jí problémy vyvolané okolnostmi, jež maturita nemůže ovlivnit, nelogické.“

(překlad: Nepřisuzujte maturitě problémy, které způsobila! To nemohla ovlivnit! Že je to nelogické tvrzení? Ano, ale taková právě je „bohemistická logika“.)

Když něco napíše pan Lippmann, dostane se mu patřičné odpovědi.

J. Kostečka (Asociace středoškolských češtinářů a přátel Cermatu): „Pane Lippmanne, před časem jsem se rozhodl na vaše bláboly nereagovat – už jen proto, že diskutovat s fanatikem nemá smysl.

(překlad: Fanatikem jsou Kostečkovi odpůrci. Kostečka fanatik není, on je jen zapálený pro věc. A zase ta „logika“: rozhodl se nereagovat, ale reaguje, aby sdělil, že reagovat nebude 😊)

J. Soukal (Asociace středoškolských češtinářů a přátel Cermatu): „Skutečně si nepamatuju, že by zavedení státní maturity provázely přívaly takových ubohosti směrem ke kritikům tohoto kroku. Nemyslím si, že by mi moje svědomí tenkrát dovolilo, abych mlčel k proudu bezdůvodné špíny… Malá odbočka: Že se v tomto hnoji angažuje jistý jedinec, který se z božího dopuštění také nazývá učitelem, nepřekvapí.“

(překlad: Kdo se svými názory vzpouzí státní maturitě, píše „ubohosti“ a „bezdůvodnou špínu“. A „jistý jedinec“ – to píše Soukal o mně! 😊 Boží dopuštění! 😀 )

V. Stanzel (Asociace středoškolských češtinářů a přátel Cermatu): Jsem v pokušení položit otázku: „Kolik učebnic pro střední školu, popřípadě metodik, jste napsal vy?“ Odpověď samozřejmě znám – Ani jednu, takže se dotazu zdržím. Přesto si tento obkreslovač hrnců a výrobce klaunských čepic dovolí nazvat někoho, kdo jej pedagogicky a publikačně mnohonásobně převyšuje.

(překlad: Vladimíre, už to neberte. Propadl jste se sem z jiné reality!)

Pan Lippmann stále neví, že diskuze s trojkou bratří v Cermatovském triku Kostečka / Soukal / Stanzel nemá cenu (a mj. píše: „Já totiž na nikoho špínu neházím, ani jsem neházel, můj „nejtvrdším“ výrazem byl „lucifer“) a věnuje se i cenzuře svých příspěvků na webu Česká škola. Ale dostane se mu pravé bohemistické reakce.

J. Soukal (Asociace středoškolských češtinářů a přátel Cermatu): „Odpudivá cenzorská praxe, kterou jste zde popsal, vám ovšem nevadí, když chcete na webu Česká škola zveřejňovat své články. Také vám doposud nijak nevadily nechutné a lživé komentáře na adresu vašich oponentů. A navíc máte v sobě tolik drzosti, že se opovažujete srovnávat jednorázovou obranu proti vašemu trollingu s praxí neonormalizačního pokřivence. Zkrátka i když přejdu další proud vašeho nesmyslného obviňování, vaše zdejší stížnosti na Českou školu nelze brát jinak než jako čiré hlupáctví a pokrytectví.“

(překlad: Soukalův oponent je drzý, troll, čirý hlupák a pokrytec. Když ale někdo kriticky píše o Soukalových názorech, jsou to „nechutnosti“ a „lži“. Zatímco to, co píše sám Soukal, je… hmmmm… jak to popsat nějak slušně? To by mohla být otázka pro další test Cermatu! Vrcholem pomatenosti je, že Soukal slovníkem dlaždiče spílá svým odpůrcům, že se ho nezastali! Nebránili Soukala proti „nechutným a lživým komentářům“, které jim měly vadit, přestože nutně pocházely právě od nich, tedy těch, kterým podle něho vadit měly. Vím, že to zní bláznivě, ale tohle umí jen cermatovští bohemisté :-))

J. Kostečka (Asociace středoškolských češtinářů a přátel Cermatu): „Prosadili jste pinožení se na českém písečku v době, kdy se ve světě uznává jen taková maturita, kterou nehodnotí učitel na škole, ale naprosto nezaujatý hodnotitel zvenku. Nemáte ani ponětí, jak se maturuje ve skutečně vyspělých zemích. Nemáte ani ponětí o mezinárodní maturitě IB, kde se hodnotí zásadně mimo domácí školy. Můžete být na sebe pyšní.“

(překlad: Když si Cermat hrabe stovky milionů každý rok, což v Evropě nemá obdoby, není to podle Kostečky „pinožení na českém písečku“. Korupce učitelů / opravářů slohů Cermatem také není podle Kostečky „pinožení na českém písečku“. Podívejte se ale například, jaké drobné proti nám stojí maturita u našich slovenských sousedů. Ti se „pinoží“?  „Pinožením“ se to asi stává až tehdy, pokud v oblasti maturitních zkoušek rozvíjíme autonomii škol, podporovanou v celém svobodném pedagogickém světě.)

L. Dohnalová (Společnost učitelů českého jazyka a literatury): „Členové SUČJL mají velké ponětí o tom, jak se maturuje ve vyspělých zemích a znají mezinárodní maturitu IB. Důvod je prostý – členové SUČJL se nepinoží pouze na českém písečku, naopak, učí na bilingvách, sdílí zkušenosti s partnerskými školami v zahraničí, jejich studenti i děti absolvují maturity v jiných zemích. Členové SUČJL nechápou, jak by mohli ohrozit vzdělanost národa, když nikdo nebude moci kontrolovat, jak češtináři opravují maturitní slohy. Plyne z toho jen to, že češtináři jsou jakási nesvéprávná skupina, která podvádí na každém kroku. Členové SUČJL od počátku navrhovali systém opravy maturitních slohů dvěma hodnotiteli, což by jim připadalo daleko objektivnější než soud jednoho člověka, který potažmo ani nemusí prokazovat, zda je ve svém oboru skutečnou osobností a má za sebou úspěšnou praxi (tak jak to lze vidět např. v Anglii). Členové SUČJL neví, proč by na sebe měli být pyšní, taková emoce jimi necloumá.“

(překlad: Kolegyně Dohnalová si Kostečku namazala na chleba a pak s ním elegantně zametla a vytřela práh. S úsměvem a elegancí. Brava!)

J. Soukal (Asociace středoškolských češtinářů a přátel Cermatu): „Bohužel i k dalšímu komentáři paní kolegyně nemohu nepřipojit jen poznámku o nekorektním zjednodušování.“

(překlad: Přece oponentce Soukal nepřizná, že má pravdu. Ale když ona je tak slušná, že nemůže vytasit obvyklou ohranou desku se „lhaním“ a „špínou“. Tak plácne něco o „zjednodušení“, samozřejmě musí plivnout slinu o „nekorektnosti“.)

J. Kostečka (Asociace středoškolských češtinářů a přátel Cermatu): „Paní Dohnalová, bohužel jste mě zklamala. Vytáčíte se, jak to jen jde: „Tedy ano, naši členové učí na mezinárodní škole, kde se běžně IB maturita dělá.“ Tohle byla hodně nedůstojná odpověď. Jinými slovy: O IB vědí členové SUČJL houby.“

(překlad: Ať napíšete, co napíšete, jste proti nám a tedy „víte houby“. Státní maturitu si rozvracet nedáme! Všichni vědí houby, jenom trio Kostečka / Soukal / Stanzel vědí tři houby! Ale vážněji: tak někteří učitelé z SUČJL učí přímo na škole, kde se mezinárodní maturita IB realizuje a stejně „vědí houby“. Kostečka sedí v pražském kanclu a ví všechno. Není to přímo jeden z divů světa?)

V. Stanzel (Asociace středoškolských češtinářů a přátel Cermatu): „Můj příspěvek žádnou nadávku neobsahuje, pokud za ně nehodláte považovat obkreslovače hrnců a výrobce klaunských čepic.

(překlad: Ale vážně, Vladimíre. Škodí to zdraví.)

A na závěr ještě nezapomenutelně:

J. Soukal (Asociace středoškolských češtinářů a přátel Cermatu): „Ještě bych dodal, že ignorování argumentů a dehonestování oponenta bez důvodu je logickým doprovodem stavu vlastní argumentační nouze. Jedině tak lze cosi jako diskusi alespoň předstírat.“

(překlad: To, co zde Soukal píše, podle něj neplatí o něm samotném. Neeee! To platí o těch druhých! On přece oponenty nedehonestuje. Přece ty jeho výrazy (a to jenom v této jedné diskuzi!): lži, špína, hnůj, troll, neonormalizační omezenec, čiré hlupáctví, pokrytectví – to vůbec není dehonestování oponenta. Co to tedy je? Není to ten epizeuxis? Vlastně víte, jak svým nadávkám sám Soukal říká? Prý je to „výrazová exprese“. To je ale švanda, tihle cermatovští bohemisté. Škoda, že sami mají humoru jako funebráci a dobré vzdělání rozeznají od špatného asi tak bezpečně, jako koza synekdochu od aliterace.

 

Další text o diskuzním mistrovství J. Soukala

Tags: , , , , , , , , ,