Státní maturity: první kóta dobyta!

Státní maturity: první kóta dobyta!

Tak se to povedlo! Jeden malý, ale významný krok ke zlepšení našeho školství byl učiněn. A zatímco mnozí to oprávněně oslavují, jiní skřípou zuby. A já nyní jen s malými komentáři nechám mluvit druhé, považujte to za malou rekapitulaci, pelmel z různých webů a FB, který si ale zaslouží pozornost.

K. PAULENKOVÁ: Pro zrušení povinné maturity z matematiky bylo nakonec 78 z 99 přítomných poslanců. Zástupce studentů rozhodnutí potěšilo. „Jsme rádi, že poslanci dali na názory odborníků, ale i nás středoškoláků a našich učitelů a rodičů. Schválení novely by měl být impulz pro ministerstvo, aby připravilo akční plán pro zkvalitnění výuky matematiky,“uvedl Viktor Schilke, předseda České středoškolské unie. Poslanci v rámci úprav novely rozhodli také o tom, že společnost Cermat bude muset po maturitách zveřejnit zadání jejich společné části a také správná řešení zadaných úloh. Stejnou povinnost má mít Cermat i v případě přijímacích zkoušek na střední školy.

D. MARTINOVSKÁ: Srabové, národ jen plný humanitních věd. (poznámka Robert Čapek: Je smutné, že někomu slouží matematika k vymezování se vůči společenským vědám. Proč? A u učitele, který by pedagogiku a psychologii měl považovat za své pracovní nástroje, je to ještě smutnější.)

D. KLIMEŠ: Povinnou maturitu z matematiky ukládáme do hrobu v opravdu zuboženém stavu. Samotná idea byla přitom tak vznosná – vedle českého a cizího jazyka přece k základnímu dorozumění patří i zvládnutí jazyka logiky, tedy matematiky. Jenže toho nelze dosáhnout nadekretováním jednotné zkoušky pro celou republiku. Navíc u předmětu, který nutně potřebuje pedagogickou reformu. Když si už dnes matematiku vybere dobrovolně jen pětina maturantů, ale přesto jich 15 procent stejně pohoří, jak by to asi vypadalo, kdyby byla povinná?

J. LUKÁŠ: Poslanecká sněmovna výraznou většinou schválila novou podobu maturitní zkoušky. V médiích se mluvilo především o matematice, k výrazným změnám ale došlo i v jediném předmětu, který je povinný pro všechny uchazeče o maturitu – v češtině. Současní třeťáci tak budou maturovat jinak než deset ročníků jejich předchůdců. Jako češtinář jsem přesvědčen, že maturita z češtiny se vydává dobrým směrem. Směrem decentralizace. Ruší se závazná a svazující struktura ústní maturitní zkoušky. A ruší se také jednotná témata a jednotný způsob hodnocení maturitních slohovek. A to je dobře. Školy získávají větší prostor, aby v maturitním ukončování studia češtiny více reflektovaly svůj specifický způsob pojetí výuky.

J. SOUKAL: Schválená novela je výsledkem diskusí, k nimž nebyla připuštěna část těch, kdo zastávají odlišné názory, velmi často ani skuteční odborníci. (poznámka Robert Čapek: Rozumějme tomu tak, nebyl připuštěn J. Soukal a jeho dva kamarádi z Asociace středoškolských češtinářů a Přátel Cermatu)

L. ŠNIRCH: Ruší se povinná matematika a povinný cizí jazyk a vrací se školám písemná práce a ústní zkouška z ČJL a z cizích jazyků. Od příštího roku každý student udělá 2 státní testy a má státní část hotovou. Oba kroky značně zmenšily byrokracii, zlevnily státní maturity a hlavně přenesou odpovědnost za vzdělání a hodnocení tam, kam patří – do škol. Doba anonymních hodnotitelů bez transparentního hodnocení skončila.

J. SOUKAL: Stav nastolený novelou rovněž znehodnotí podstatnou část maturitních dat a připraví nás o možnost s nimi pracovat. (poznámka Robert Čapek: Copak s těmi daty za celá ta léta někdo smysluplně pracoval? Všechny „analýzy“ se scvrknuly jen do statistiky kolik žáků prošlo a kolik ne – a to bylo dáno každoroční rozdílnou obtížností testů. Jaká data? Totální nesmysl.)

K. LIPPMANN: Státní maturita nebyla zavedena kvůli kvalitě vzdělání, ale proto, aby postavila učitele (a jejich prostřednictvím vzdělání jako celek) „do latě“. To je základem každé ideologie a neúčinnější mechanismem, jak učinit lidi snáze manipulovatelnými.

J. SOUKAL: Ulehčí to nepoctivé jednání vedoucí k neoprávněnému získání maturitního vysvědčení. (poznámka Robert Čapek: Všimněte si, jak předseda Soukal opakovaně uráží učitele a ředitele neustálým omíláním, že bez jednotné maturity budou všichni podvádět.)

Společnost učitelů ČJL vítá, že Poslaneckou sněmovnou ČR prošel ve třetím čtení vládní návrh novely, která by měla vrátit maturitní slohové práce a ústní zkoušku zpět do škol a státu ponechat didaktické testy. Věříme, že tato novela projde i Senátem ČR a bude podepsána prezidentem. sme přesvědčeni, že tyto změny pomohou češtinářům vrátit hodinám ČJL smysl a otevřou pro ně nové možnosti, jak studenty zasvěcovat do tajů jazyka i literatury.
Doufáme také, že časem odpadnou i různé byrokratické nesmysly, které stále provází ústní zkoušku z ČJL (unifikované školní seznamy maturitní četby, formální rozbor dvaceti děl) a že školy dostanou příležitost postavit si ústní zkoušku podle profilu absolventů a na základě zkušeností a kreativity svých učitelů.

J. JIRÁSKO:  Přál bych si, aby se někdo zeptal studentů, jakou maturitu by si přáli oni. Možná by se jim líbilo, když by si mohli sami zvolit, v čem se chtějí předvést. Možná by ocenili, když by o tom za ně nerozhodoval někdo cizí, ale sami by dostali šanci ukázat, v čem jsou dobří a úspěšní, na co jsou experti.

Robert Čapek: Nikdo nemůže popírat, že autonomie škol, volba a svoboda vzdělávání jsou hodnoty, které jsou nadřazeny centrálnímu řízení a aroganci, se kterou byl školám vnucován vždy jediný způsob. Navíc se všemu těmi průvodními cermatovskými znaky, jako jsou byrokracie, nepřehlednost, vyhazování peněz oknem, mlžení a neférovost. Je dobře, že se tohle stalo a je to snad jenom ten startovní krok na správné cestě. První kóta dobyta!

Tags: , , ,