Martin Roman, PORG a bílé tabulky

Martin Roman, PORG a bílé tabulky

Martin Roman je exšéf ČEZu, dneska filantrop a předseda správní rady gymnázií PORG. V rozhovorech líčí své názory na vzdělávání a nešetří kritickými slovy. Potud v pořádku. Ale jako obvykle mě překvapilo, jak málo z didaktiky vědí ti, kdo o ní hovoří.

M. Roman říká: „Dneska typicky učitel položí otázku, přihlásí se 3 nejchytřejší žáci, on se jednoho z nich zeptá. Ten odpoví správně, učitel je spokojený a řekne: Výborně, můžeme jít dál. Ale to je strašně zkreslená zpětná vazba. Správná zpětná vazba je taková, že odpovídá v maximálním možném počtu celá třída. Můj oblíbený nástroj je bílá tabulka, která stojí 50 korun i s hadříkem. Každá škola si je může dovolit. Učitel položí otázku, děti odpoví na tabulku a ukážou ji všechny najednou. Tím jsou všechny zapojené. Když to není možné, položí se otázka, učitel počká 3 sekundy, to je strašně důležité, to jsou klíčové 3 sekundy, kdy děti vytahují z paměti informaci nebo znalost, v tom okamžiku se vytváří neuronové spoje, a potom náhodně řekne jméno studenta. Student musí odpovědět, to znamená, že do poslední chvilky se všechny děti na odpověď musí připravovat, protože vědí, že můžou odpovídat před celou třídou.

Nechme stranou, čemu M. Roman říká „zpětná vazba„. Tento terminus technicus je vyhrazen obvykle jiné věci: reflexi žáků. Ne jejich odpovědím na otázky učitele, které se týkají učiva. To, co M. Roman popisuje, je didakticky hodně slabé z několika důvodů. Má to sice ten malinký klad, že během tohoto orientační zkoušení se připravuje na odpověď každý, ale stejně je to bída. Protože:
1. Je to jasná frontální výuka a jeden z jejich nejhorších způsobů, ani ne řízená diskuze, ale technika, které můžeme říkat „výslech“.
2. Na tabulku se nepíší odstavce, ale jen stručné výrazy, hesla. Jde tedy o posílení odrážkového, nerozvíjejícího myšlení. Něco jako: „Karel IV – otec vlasti“. Nebo „Upálení Jana Husa – 1415“.
3. Nikdo nic zajímavého a užitečného nedělá. Nikdo nepracuje. Nikdo netvoří a ani nepřemýšlí. Jen se tu zkouší.
4. Na tabulku se nedají napsat dovednosti nebo postoje. Evidentně jde jen o znalosti a jejich reprodukci, tedy nejnižší úroveň myšlenkové činnosti.
5. Čas 3 vteřiny vyhovuje jen tomu „rychlému“ typu žáků. Ti pomalejší budou pod tlakem a ve stresu.
Vlastně je to řečeno: „3 sekundy, kdy děti vytahují z paměti informaci“. Žák tedy vytáhne informaci (pokud ji má) a napíše ji na tabulku. A co se děje? To je právě to – nic moc. Trochu to připomíná středověk a sborové odpovědi žáků. Mechanické, bez přemýšlení.
V rozhovoru dále bylo:
Takhle to na PORGu děláte? „Ve většině předmětů se to takto na PORGu snažíme dělat.“

A jak chcete prosadit, aby se bílé tabulky rozšířily i do dalších škol? „My jsme na PORGu od letošního roku zahájili vzdělávání pro učitele státních škol. Protože projekt PORG není o tom vytvořit jednu skvělou školu, na počátku byla moje motivace posunout celé české školství…“

Je oztázka, zda vůbec PORG je „skvělá škola“, o čemž mám nejen já pochybnosti. Ale metoda „bílé tabulky“ rozhodně není žádná didaktická první liga. Dokonce ani druhá liga.

 

Tags: , , ,