Jak Radek Sárközi prosazuje pozitivní změny

Jak Radek Sárközi prosazuje pozitivní změny

Konala se prezentace, která představovala Strategii 2030+. Můžeme si o strategii myslet cokoliv, ale důležité bylo, že se k ní vyjadřovali mnozí a mnozí se k ní ještě vyjádří. Tato prezentace ukazovala a vysvětlovala nový pohled na naše vzdělávání a je tedy důležité se k ní vyjádřit. A tak zatímco ona prezentace běžela online, mohli o ní diskutovat mnozí v chatu.  Někteří dávali najevo starost o důležitá témata – například Daniel Pražák se ptal: „Jak S2030+ zamýšlí ovlivňovat pregraduální přípravu učitelů?“. Zato jiní dávali najevo svou pitomost, jako třeba držitelka „Oslích uší“ Laďka Orlová, která diskuzi trollovala otázkami: „Co jsou „inovativní školy“ a proč je podporovat?“ nebo „Z jakých dat vychází rozhodnutí zavést do všech škol formativní hodnocení? Co když ho nechtějí učitelé, rodiče ani žáci/studenti?“ Co ale vzbudilo mou pozornost byl přínos samotného vůdce Falešné pedagogické komory, Radka Sárköziho. Podívejte, jaké pozoruhodné otázky kladl v porovnání s kolegy.

 Takže zatímco se kolegyně ptá velmi věcně třeba: ​Jaká konkrétní opatření budou implementována v první implementační fázi? A mnozí další mají stejně věcné otázky, vtom objevil se Radek a začal tak nějak „po soudružsku“.

Radek Sárközi: Proč má lobbistická neziskovka EDUin na konferenci 2 zástupce, ale řada profesních organizací, které sdružují učitele, žádného?

Lukas Seifert: Zváni byli zejména ti aktéři, kteří připomínkovali text Hlavních směrů a dále se účastnili kulatých stolů. Pedagogická komora bohužel nakonec své podněty k Hlavním směrům nedodala.

Radek Sárközi​: Pedagogická komora, z. s., zaslala řadu připomínek ke Strategii 2030+.

Tady do toho malinko vstoupím. Přečetl jsem si ony připomínky, je jich opravdu řada. Ale všechny od jedné jediné osoby, smutně proslulé speciálně pedagogické rasistky Jany Karvaiové a ty působí, jako by psala v době, kdy už má hezky pod čepicí… Posuďte sami:

Připomínkování spolku Pedagogická komora: Ty o voze, já o koze aneb Karvaiová v akci

 

 

 

 

Možná, až se budu chtít kapku rozveselit, se tomu mohu podrobněji věnovat. Ale pojďme k oné diskuzi, kdy Radek pokračuje ve svých „věcných podnětech“.

Radek Sárközi: ​Silvie Pýchová je rovněž pracovnice EDUinu, takže EDUin má mezi panelisty dokonce 3 zástupce…

Karel Gargulák: Silvie Pýchová už několik let vede významnou organizaci – SKAV. Díky moc Radku, že relevantními věcnými poznámkami pomáháte zvedat důvěru v celém vzdělávacím systému a aktéry vzdělávací politiky.

A zatímco desítky diskutujících přispívali svými užitečnými podněty, Radek…

Radek Sárközi​: Pražský inovační institut, z. ú., který zastupuje B. Kartous, vznikl 27. ledna 2020. Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ tudíž připomínkovat nemohl…

Pak mnoho dobrých a relevantních připomínek od spousty lidí a najednou opět se vynořil Radek:

Radek Sárközi: ​Pedagogická komora, z. s., sdružuje více než 2 800 učitelů, ředitelů škol a dalších pedagogických pracovníků, kteří budou v praxi Strategii 2030+ realizovat. Jejich připomínky by měly být akceptovány.

Do pytle, Radku, tak nedržkuj a už ty připomínky vysyp! Vždyť tahle diskuze je zrovna ten způsob, jak s nimi všechny seznámit! Tak o co jde? Po chvíli:

Radek Sárközi: Ředitelem Pražského inovačního institutu není B. Kartous, je jím pan Tomáš Šídlo.

Tak Radku, soustřeď se už šmarjájozef, přestaneš konečně kádrovat lidi a napíšeš už jednu, jedinou malinkou připomínku do té diskuze? Ne? Tak tedy ne. No nevadí, jsem rád, že jsi opět jednou ukázal, jak si přestavuješ slova „členství v Pedagogické komoře je nejefektivnější cesta k prosazení pozitivních změn ve školství“. Asi tak, že budeš kafrat nad tím, kdo sedí u jakého kulatého stolu a účastní se té které konference a útočit na ty, kdo chtějí naše vzdělání zlepšit? Možná jsi zase zapomněl, ty malý popleto, že máš heslo „hledáme, co nás spojuje“!

Prezident Titanicu, lhář a jak se dělá špína

Tags: , , , , ,