Děti jsou doma IV: poučení z krizového vývoje

Děti jsou doma IV: poučení z krizového vývoje

Ano, i mě zalévá pocit solidarity, spoluúčasti a spolupráce. Nejsem nelida. Ale nesouhlasím s tím, že by nyní mělo nastat období hájení a nemělo by se ukazovat na chyby, které se dějí. Pamatujete? Kdo mě hodnotí, ten pro mě pracuje. Kdo mě kritizuje, pracuje pro mě nejlépe! Myslím, že kritizovat pomůže! Dokonce velmi. Protože tahle doba bude relativně dlouhá a učitel, který se chytí za nos, své chyby opakovat už nemusí. A v některých školách se dějí věci, které jsou zkrátka špatně a stále jsou i učitelé, kteří totálně nepochopili, o čem vzdělávání je. A zjevně ani nynější distance od žáků jejich činnost nijak nezlepšila. Na základě současné praxe se podle mého soudu ukázaly například tyto nedostatky ve výuce na dálku (nejsou řazeny podle důležitosti):

 1. Metody. Domácí školáci mají obvykle lepší výsledky než školní žáci a je to dáno specifiky domácího vzdělávání, mezi které patří zejména způsoby práce. Ale někteří učitelé se snaží i do domovů narvat ze školy to nejhorší. Pokud je nejméně efektivní metodou výklad, když je učitel dva metry od žáků ve třídě, jak efektivní bude, když je žák se sluchátky kilometry daleko? Ano, ještě méně. Rada: na tyhle pro žáky pasivní metody zapomeňme.
 2. Přetěžování žáků. Tuhle mánii nechápu. Najednou je tu snaha ukázat, že učitelé za svůj plat i doma něco dělají? Takže budou posílat mraky domácí práce, aby veřejnosti ukázali, že tohle nejsou žádné prázdniny? Pamatujte, že co žák dělá s chutí, dělá dobře, co dělá s odporem, stejně ho nic nenaučí. Už se objevují hlasy žáků, kteří si stěžují, že posílané učivo výrazně převyšuje obvyklou porci. A výrazně přesahuje objem i v čase nad úkoly strávenými. Maminka píše: „Tak jen tak pro zajimavost syn sesta trida 2x A4 seznam „domacich ukolu“ do zitra. Dcera sedma trida 1x A4 seznam “ domacich ukolu“ do zitra. Navic tam maji nove ucivo. Navic mi prijde nesmyslne skoro vse fotit a posilat emailem„. Co si tihle učitelé myslí? Proč se raději nezamysleli, co tohle o nich vypovídá jako o pedagozích? Rada: méně je více, důležitý není objem, ale kvalita práce. Nechtějme naše žáky od sebevzdělávání definitivně odradit!
 3. Začátek práce. Už dříve se objevily výzkumy, že děti chodí do školy příliš brzy. Důležitý je dostatek spánku i pro imunní systém. To ale nezabraňuje učitelům svolávat své žáky na osmou, nebo dokonce na sedmou hodinu. Proboha! Rada: nechme děti alespoň do 9 hodin na pokoji. A pracujme nejvýše do doby oběda. Ale ne nepřetržitě!
 4. Monitory a obrazovky. Je velmi lehké navršit před žáky kupu dokumentů ke shlédnutí, držet je u online výuky, nechat je hledat věci po internetech a posadit je k televizi ke vzdělávacímu vysílání. Ale myslíte si, že tohle je dobrá výuka? Myslíte si, že sezení před obrazovkou nebo monitorem je to, co žáka učí? Samozřejmě, že ano, ale nepříliš efektivně a ne celé dopoledne! Pamatujme, žáka učí především vlastní práce. Rada: dobrý učitel drží žáka od monitorů a obrazovek a využívá je přiměřeně, tedy jako šafránu – stejně jako při dobré výuce ve třídě.
 5. Kooperace. Je online činnost učitelů koordinovaná? Nemůže se stát, že sourozenci musejí být u počítače ve stejný čas u různých učitelů? Nestane se, že jeden den se hned tři učitelé rozhodli pro online výuku, dokonce ve stejný čas? Jak to mají pořešit rodiny s více sourozenci a jedním PC? Musím opravdu učit takto? Objevují se případy, že se třeba v jedné třídě překrývají hodiny učitelů. Nebo že se u PC tlačí ve stejný čas více sourozenců. Rada: čím méně výuky v reálném čase, tím lépe. Dohodněte se ve škole maximálně na jedné online aktivitě ve třídě denně!
 6. Předměty. Vypadá to, že se najednou probrali učitelé předmětů jako je například hudební výchova a honem také zadávají plno úkolů. Dokonce i ty, které by žáci jinak nedělali, jako jsou referáty ze skladatelů apod. Tím sice vykazují činnost, ale je to čirý formalismus a didaktický nesmysl. Chcete dát žákovi úkol z hudební výchovy? Tak ať vám průběžně udělá seznam deseti nejoblíbenějších hitů, které doma poslouchá. U prvních tří může i popsat, co přesně se mi líbí. Nebo nakreslí obal alba své oblíbené kapely. A takový jeden úkol stačí na celý měsíc! Rada: požívejme zdravý rozum a dejme žákům prostor.
 7. Dobré klima. Žák je při práci doma, v prostředí, kde se většinou cítí velmi dobře. On bude pracovat, žádné strachy, pokud ho bude práce bavit. To je úkol učitele. Představme mu tu zábavnou tvář našeho oboru! Teď je na to ta nejlepší chvíle. Nepoužívejme hrozby a výhrůžky! Nestrašme žáky budoucím zkoušením, testy hned po příchodu do školy a podobně. Ke vzdělávání negativní emoce nepatří! Rada: neztrapňujme se před žáky a rodiči hrozbami, které ukazují leda učitelovu bezradnost.
 8. Časové úkoly. Existuje nějaký důvod, proč na zadané úkoly spěchat? Je nějak odůvodnitelné, když učitelé práci žáků ukládají smrtící limity? Píše maminka: „Za tech par dni, co jsou školy zavřené, jsem cetla spoooustu statusů a stížnosti od rodičů , jak učitele rodicum nakládají, jak určují casove sekvence plnění zadaných úkolu a to casto tak ze zadání pošlou treba ve tri odpolko a v sest maji rodice vyplněné úkoly zaslat zpět. Vždyť je to silene. V tehle situaci, kdy spousta rodičů pomalu nevi co sami se sebou, resi hlidani, praci, peci o starší příbuzné, se jeste maji stresovat timhle??? Vazne?“  Nejen tyhle časové limity jsou opakem individuálního přístupu a diferenciace obtížnosti. Rada: Opět platí i pro běžnou výuku – domácí zadání se plní ve větších časových intervalech, ne v šibeničních termínech nebo dokonce obratem.
 9. Technika. O tom, že rodina mívá obvykle jen jeden počítač, už byla řeč. To samé platí o chytrých telefonech, internetovém připojení, tiskárnách (někde jsou dokonce vyžadovány barevné!) nebo skenerech: není to úplná samozřejmost. A pokud je PC nebo notebook v domácnosti, je možné, že ho k obživě rodiny potřebuje rodič. Rada: nároky na techniku a její využívání bychom měli držet na nízké hladině.
 10. Rodiče. Ano, mnoho rodičů je nyní doma. Ale ani to z nich nedělá pomocné učitele. Co si myslíte, že dělá učiteli a škole lepší reklamu? Když žák sám, iniciativně a s radostí plní úkol učitele nebo když rodič musí vysvětlovat příklady, nad kterými tráví hodinu se svou ratolestí se stále se zvyšujícím odporem obou? Z vyjádření maminky: „nikdo nikde nepíše, aby se doma deti neucily. Ale proboha s rozumem! Tak, aby to bylo přijatelné a zvladatelné a ne ze je učitelům jedno, kde si například matky bez tiskárny vytisknou a naskenuji papíry kdyz je vsude zavřeno, nebo ze proste proste v tom zadaném časovém prostoru proste učivo nezvládají – daji proste do klasifikaci za 5???? To vam teda prijde fér? Me moc ne a diky za učitele, kteří to tolik nehroti, jak ted casto slýcham.“ A tatínek: „Jo to je potřeba připomenout hlavně učitelům. Obzvláště těm, kteří synkovi (1.stupeň) kamaráda zadali 30 úkolů na týden včetně např. výpočtů, které je ještě neučili.“ Je opravdu nepatřičné, uvádět na stránkách školy, že je „naprosto nutné, aby děti pracovaly pod vedením rodičů“. Rada: chovejme se, jako bychom rodiče k úkolům vůbec nepotřebovali. Žáci je přece mají plnit sami, jako nějakou zábavnou vzdělávací hru. Tak by to totiž mělo být i při běžném provozu, natož nyní, kdy mají plno starostí.
 11. Úkoly. Platí co samé, co ve výuce: to, co žáka na našem předmětu baví, je dobré používat, a to, co ho od předmětu odrazuje, je třeba eliminovat. Promýšlejme smysluplnost úkolů, ať je v tom vidět myšlenka profesionála na vzdělávání. Tatínek píše: „Doposud se skřípáním zubů děláme domácí úkoly, i když jsou učebnice plné chyb a špatných úloh, které se dají interpretovat jinak, než si přeje paní učitelka. Každopádně tato situace je velice nepříjemná.“ Rada: Zábavnost a smysluplnost úkolů je primárním cílem!
 12. Komunikace. I když by měl být učitel svobodný ve využívání didaktických programů, v některých oblastech je dobré sjednotit tok informací. Například v zadávání úkolů tak, aby i ostatní učitelé měl přehled o činnosti svých kolegů. Píše žák: „sjednoťte platformu, přes kterou nám úkoly a materiály zasíláte. Někteří z vás to posílají prosřednictvím mailů, jiní přes EduPage, na MS Teams zase máme datum a čas naplánované hodiny, něco mi dokonce chodí přes WhatsApp. a nepochybuji, že další ještě přibudou. V tom se skutečně nedá vyznat.“ Nebo tatínek: „některé informace mám v notýsku, některé informace má vytištěné na týdenním plánu na papíře A4, některé informace jsou v bakaláři“. Rada: v tomhle je nutná uživatelské přívětivost pro rodiče a žáky. Tohle je také úkol pro vedení školy, ne svolávat porady o prdu s osobní účastí nebo dokonce nutit učitele docházet denně do školy!
 13. Koronavir. Opět platí pravidlo zdravého rozumu. Děti jsou ze všech stran zasypávány informacemi a čísly o koronaviru. V televizi běží reportáže, rodiče o tom mluví, rádia to hlásají, internet tím překypuje, youtubeři o tom informují. Opravdu je nutné zadávat domácí práce typu „referát o koronaviru“ nebo „vytvoř prezentaci jak snížit možnost přenosu koronaviru“ a podobně? Tohle se mělo udělat první den domácí výuky a teď už s tím dejme žákům pokoj. Rada: nebuďme tendenční, buďme konzistentní.
 14. Zadávání úkolů. To, jak budou úkoly zadávány, je vizitka učitele. Jak asi vypadá úkol s poznámkou „zdroje jsou na internetu“? To je trapné a nedůstojné. Rada: úkoly by měly být zadávány se všemi náležitostmi, včetně zdrojů (a opět: pamatujme na minimalizaci internetu!).
 15. Obtížnost. Úkoly, které obsahují svobodnou volbu žáka, jak je bude realizovat, v sobě vlastně skrývají i diferenciaci obtížnosti. To, jak budou obtížné, rozhoduje žák. Ale ty typy úkolů, které zadává učitel dogmatičtěji, by rozhodně neměly mít pro jakéhokoliv žáka nesplnitelnou obtížnost! Jak by je měl plnit? Tatínek píše: „Včera jsem musel při úkolů dcery z Českého jazyka zavolat kamarádovi, který učí, jelikož jsme si po 2 hodinách nevěděl rady.“ To je nepatřičná situace, která jen ukazuje chybu učitele a jak mnoho ostatních zmíněných chyb, i tato snižuje autoritu učitele a jeho obraz před žáky i rodiči.  Rada: Úkoly by neměly být nesplnitelné pro žáka svou obtížností nebo dokonce obsahovat novou látku, kterou žáci neznají.
 16. Černá pedagogika. Do domácího vzdělávání nepatří to, co je nevhodné i ve škole. Testování. Udělování špatných známek. Přezkušování. Nedávejme drilovací úkoly na krátký termín, když mnohem lepší je dát kreativní úkol na termín delší. Nemůžeme být dráby nebo dozorci nucených prací! Rada: dobrá výuka má stále stejné zásady – přiměřenost, individuální přístup, zábavnost, volby žáka a další. Respektujme je právě nyní.

Naslouchejme rodičům. Ale nejen těm, kdo si nyní zkusili práci učitele a vzdávají nám hold. I těm, kteří poukazují na to, co je třeba odstranit a zlepšit! Například:Převážná většina učitelek na zdejší ZŠ si myslí, že jejich předmět je ten nejdůležitější a valí na dětí – spíše na rodiče, velký valoun v podobě zadávání úkolů. Místo podpory v této náročné době jen samé termíny, kdy děti budou po návratu do školy čekat písemné práce. Maminky se snaží chodit do zaměstnání, po příchodu domů je čeká vyhledávání zadaných úkolů, doučování svých ratolestí. Kdy mají odpočívat, vařit na druhý den, prát, žehlit a pod.? Jen lituji matku – samoživitelku, která má dvě děti na ZŠ. Mít děti u babičky nepadá v úvahu. Co je lepší, bezpečný pobyt dětí u prarodičů nebo našprtaná látka s tím, že děti zůstávají doma bez dozoru?“ Takových stesků je na internetu hodně. Pamatujme: to učitelé dělají servis žákům, nikoliv žáci a rodiče učitelům!  V době, kdy je potřeba spolupráce všech, by učitelé neměli ukazovat aroganci, ale naopak pokoru a pochopení. Je čas plně rozvinout individuální přístup k žákům. Nyní učitelé soutěží s domácími lákadly i s krizovou situací, která doléhá na psychiku všech. Žáky baví objevovat, tvořit, experimentovat, nacházet. Toho bychom měli využít. Vzdělávání by mělo přinést radost do těchto chmurných dní.

 

První část: několik zásad dobré výuka doma.

Druhá část:  Vytěžme pozitiva homeschoolingu!

Třetí částZeměpisná vsuvka.

Pátá část: Děti jsou doma V: Sonáta pro Petru aneb občanka, biologie, zeměpis

Šestá část: 10 skvělých postů + jeden důležitý

Sedmá část: Děti jsou doma VII: Deset zásad v TV Nova

Tags: , ,