Děti jsou doma III : Zeměpisná vsuvka

Děti jsou doma III : Zeměpisná vsuvka

Dostal jsem jeden zajímavý, přímo mně osobně adresovaný request. Snad bude inspirativní i pro další. Jdeme tedy na to.

Kolegyně:Jižní Amerika (probirame zrovna v zeměpise????). Mám 3 třídy, 3 témata (pralesy, El Nino, lov velryb) a spoustu otázek.“

A první odpověď je taková: „Vy neprobíráte Jižní Ameriku. Ona totiž není v RVP. Ale prostřednictvím Jižní Ameriky plníte nějaké OV. Dva nebo tři. A nějaká průřezová témata. Není to slovíčkaření, je to důležité pro pohled na učivo jen jako prostředníka pro naše skutečné cíle. Náš cíl totiž není učit učivo, ale učit žáky dovednosti a posilovat potřebné postoje jejich vlastní prací.“

Otázka: Jak přimět všechny děti zapojit se do diskuse?

Odpověď: Když jsme ve třídě, tak máme metody a aktivity, kde přímo platí pravidlo: každý promluví. V současné situaci online výuky / domácího učení bych zapojení do diskuze (při nějaké online konzultaci) nevyžadoval. Dokonce radím přenechat tento kanál jiným předmětům (cizím jazykům apod.) a v zeměpisu se nyní přiklonit k metodám domácího učení s občasným (a opravdu ne častým) společným sdílením výsledků práce.

Otázka: Dát jim k dispozici ověřené odborné články?

Odpověď: Ano, ale nepřehánějte to s nimi. Jeden kratší za týden / dva týdny stačí. Ovšem opět: neučíme je učivo, ale práci. V našem případě metody čtení s porozuměním. Tedy k tomuto prvnímu textu jim zadejte zpracovat ho pomocí insert značek. Druhý text, za 14 dní, zase třeba zpracovat pomocí klíčových slov. To úplně stačí. A ideální by bylo nechat vždy je vybrat ze dvou, tří textů. Volba motivuje.

Otázka: Nechat je hledat?

Odpověď: Jistě, ale tak, aby to bylo zábavné a dávalo to smysl. Například jim popište příběh ztraceného cestovatele a dejte jim indicie. Děti budou hledat, ke které zemi v oblasti indicie patří. Mohou sledovat jeho cestu kontinentem a zakreslovat ji na mapě, když to uděláte na etapy. Nebo „zakopejte“ poklad a směrujte je indiciemi k němu. Hledání tajemné sošky kmene  Tupinambů. Kdo by neměl rád Indiana Jonese a Laru Croft? Pak je hledat bude bavit. Mimochodem, s trochou invence tady budete plnit OV „žák posoudí, jak přírodní podmínky souvisejí s funkcí lidského sídla, pojmenuje obecné základní geografické znaky sídel“, právě na podmínkách Jižní Ameriky. Ale pozor: děti by neměly hledat stále jen na počítači, ale v atlasech a encyklopediích. Od počítače je držíme dál! A ne kvůli staromilství (to jako vášnivý pařan v tomto ohledu neznám), ale díky tomu, že mnozí kolegové žáky před monitorem nevhodně drží. Doporučuji udělat na dálku inventuru, jaké knižní zeměpisné skvosty doma děti mají. Na hodně zábavných úkolů by jim ale měl stačit atlas.

Otázka: Jak je MOTIVOVAT, aby o tom přemýšlely?

Odpověď: Tady je to jednoduché. Přemýšlet o tom budou, když na tom budou pracovat. A pracovat na tom budou, když je to bude zajímat a bavit. Ale samozřejmě existují i nástroje na podporu myšlení (srovnávací tabulka, SWOT analýza apod.), které strukturované myšlení podporují. Co bych měl v Brazílii chovat na farmě za zvíře? Zpracuj mi SWOT analýzu navrženého chovu.

Otázka: Jak formulovat zadání, aby hledaly pro a proti?

Odpověď: To bych nedělal, raději mám „podložený názor“. Takže spíše: jaký názor máš na lov velryb (sám nevím, jak se vám tohle téma do Jižní Ameriky dostalo ????) a napiš k němu tři důvody.

Otázka: Odkázat je na nějaká odborná videa (YouTube, stream)?

Odpověď: Z výše uvedených důvodů bych to nedělal. V normální výuce samozřejmě ano, ale protože to teď dělají všichni, i ti průměrní učitelé a mají bohužel dojem, že je to to pravé, vy to zvládnete lépe! Bez YouTube. Ale žáci ho mohou využívat jako zdroje, pokud budou mít chuť a možnost.

Otázka: Nechat vytvořit třeba „transparent“ na demonstraci proti kácení, lovu velryb… ??

Odpověď: To je zrovna typ úkolů, jakých je potřeba víc. Výborně. Ano, i když místo transparentu navrhuji plakát nebo inzertní stránku. A také vymyslet jiné aktivity na náš boj o záchranu přírody.

Kolegyně: „Materiály bych pak vzájemně třídam nasdilela, kazda z nich by se věnovala jednomu problému.“

Odpověď: Radil bych vám věci nekomplikovat, myslím, že byste měla nechat žáky sdílet jen práci spolužáků ze třídy. Asi budou zvědaví, jak kdo úkol zvládl. Ale nedělejte si z toho guláš. Není tak dobré, když si sdílejí třídy vytvořené materiály, jako jejich vlastní tvorba!

Kolegyně: Mám trošku obavu právě o tu motivaci, úkoly zadané na classroom celkem plní…

Odpověď: Zábava, hra, objevování, expedice do neznáma, volba vlastní činnosti, spontaneita, apod., to jsou aspekty, které motivaci zvyšují. A hlavně: nyní žádné opravování, známkování, testování, zkoušení, práce na čas a další zběsilosti. Žádné memorování ani dopisování nebo opisování.

Kolegyně: Pokud má někdo i nějaký pěkný na ověřený materiál…

Odpověď: Do textu pro inspiraci hodím pár úkolů z aktivity Truhla, kterou jsem zpracovával právě na Jižní Ameriku. Ale samozřejmě jsem dělal ještě další tematické hodiny: jednu jsem věnoval jen kávě, jednu argentinským kovbojům, další porovnávání světadílů z hlediska kriminality, porodnosti, nedostatku vody apod.

První část: několik zásad dobré výuka doma.

Druhá část:  Vytěžme pozitiva homeschoolingu!

Čtvrtá část: Poučení z krizového vývoje

Pátá část: Děti jsou doma V: Sonáta pro Petru aneb občanka, biologie, zeměpis

Šestá část: 10 skvělých postů + jeden důležitý

Sedmá část: Děti jsou doma VII: Deset zásad v TV Nova

Tags: , , , ,