ZŠ Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem: škola, která se lživě vymlouvá na ukrajinské žáky

ZŠ Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem: škola, která se lživě vymlouvá na ukrajinské žáky

K situaci v Základní škole Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem mám důležitý update. Ukazujete se, že i když dění ve škole zajímá mnoho rodičů, učitelů a občanů ve městě, někdo z jasných důvodů neustále mlží a zkresluje celkem jasnou situaci. Město v diskuzi na svých FB stránkách uvedlo: 1) V této chvíli čekáme na výsledky školní inspekce. 2) Také čekáme na výsledky školní inspekce. 3) Vzhledem k tomu, že stále probíhá vyšetřování, nemůžeme to zveřejnit, protože je to předmětem toho vyšetřování. 4) Teď jsou pro všechny důležité výsledky šetření, které ještě neskončilo. Tak na ně prosíme počkejme. Bez nich se ani vy, ani my nepohneme dál.  5) V této chvíli čekáme na výsledky školní inspekce. 6)  V této chvíli čekáme na výsledky školní inspekce. 7) Vzhledem k stále probíhajícímu šetření se jako město musíme zdržet dalších komentářů a hodnocení celé situace. 8) K dalšímu rozhodování čekáme na výsledky školní inspekce. 9) Ty jsou rovněž předmětem šetření, není možné je teď veřejně publikovat ani komentovat. Toto prohlášení a jeho formulace byla konzultována s právničkou města, protože právě to může mít vliv na další kroky, které se město rozhodne v návaznosti na výsledek šetření České školní inspekce podnikat. 10) Vzhledem k stále probíhajícímu šetření se jako město musíme zdržet dalších komentářů a hodnocení celé situace. 11) Šetření ohledně zápisků stále probíhá a nebylo ukončeno. 12) Ale pro naši další vyjádření potřebujeme počkat na výsledek šetření.

Ano, je to tak! Město celkem 12x v jedné jediné diskuzi tvrdilo, že musí počkat na výsledky šetření školní inspekce a že šetření probíhá. OK, dnes už je ale šetření skončené a výsledky máme před sebou. Ale stále tvrdí nějací lidé nesmysly typu: „Problém se zjevně týká jedné třídy, zveřejňujete zápisky psané jedním rukopisem“ nebo se ptají: „Nejedná se pořád o jeden a ten stejný bonzblok jedné jediné žákyně, která, chudák, ne zcela pochopila a své funkce se ujala zbytečně horlivě, jak hold některé základkové holky mají ve zvyku, ale zároveň ještě nemají cit pro míru?“ Odpověď zní: není to problém jedné třídy, protože byli osloveni všichni starostové na druhém stupni. Ale začneme odjinud. Nejprve připomenu, že jeden z excesů vedení školy bylo vytváření sítě udavačů z řad dětí (dokonce volených starostů). Ti dostali od zástupkyně ředitelky Tovarové za úkol zapisovat do bonzbloků, kdo z jejich spolužáků se „nevhodně“ chová. To pak mezi čtyřma očima hlásili právě Janě Tovarové v měsíčních periodách na základě svých zápisků a také některým učitelům. Některým dětem se to nelíbilo a řekli to rodičům a svým třídním učitelům. V reakci na to pak Tovarová tvrdila učitelům, že to děti „špatně pochopily“. Prý „měly zapisovat, jak se ukrajinské děti zapojují do výuky a do kolektivu ve škole“, tedy údajně jak zvládají školní adaptační proces!

Než půjdeme k tomu, co zjistila Česká školní inspekce, zastavme se na chvíli u této stupidní výmluvy, které může uvěřit jen naprostý mimoň. To nikoho nenapadlo, proč by měli volení žáci zapisovat, jak se ukrajinští spolužáci adaptují? Co vlastně mají zapisovat? „Můj spolužák Voloďa se adaptuje dobře, protože se baví s kluky„. „Ivana se neadaptuje, svačí sama.“ Který pitomec nechá žáky pozorovat tak složitý proces a který pitomec uvěří, že ten úkol opravdu žáci dostali? Aby to mělo nějaký význam, museli by pozorovatelé vědět, co to adaptační proces vůbec je, jak se projevuje a jaké jevy vlastně mají zaznamenat. To je oříšek i pro dospělého pedagoga, protože jak víme, běžný český učitel si s psychologií a diagnostikou moc netyká. Taková Tovarová tedy určitě neví, co to je, jak je vidět z jejich jiných činů. Kdyby to dělaly děti, musel by je někdo v tomto proškolit, což se nestalo (zato zapisování nekázně jde rozkázat ihned a každý ví, co co jde). A stejně: všechno to „zapisování“ prostě nemůže nahradit obyčejný rozhovor ukrajinského žáka s někým, kdo mu bude rozumět a bude dostatečně empatický. V České republice je v mateřských, základních a středních školách něco málo přes 50 tisíc ukrajinských uprchlíků a tvoří tak podíl kolem 3% všech dětí a žáků. V žádné škole jejich adaptaci nepodporují a nezjišťují zapisováním do podobných donašečských bloků. Jaký by to mělo smysl? Vždyť právě taková činnost by na ukrajinské žáky ukázala prstem a byla by překážkou jejich adaptace!

Důležitá věc: když se podíváte na sešitek, je plný bonzáckých zápisů o nevhodném chování spolužáků. Kde je nějaký sešitek, který zapisuje adaptační proces ukrajinských žáků? Proč ho škola nepředložila České školní inspekci, aby bylo vše jasné? Kde je nějaká činnost školy, která by využila ony poznatky z údajných zápisů o ukrajinských žácích? Kde jsou zápisy o ukrajinských žácích shromažďovány, aby byly využity? Probíhalo to přece celé týdny! Jsou tito ukrajinští žáci v každé třídě školy (protože zapisovači byli v každé třídě na druhém stupni)? Existuje nějaká metodika o podobném postupu? Nenechte se vysmát! Nic podobného neexistuje, protože tahle houpá výmluva je od začátku klam. Uvěřili tomu jen ti, co chtěli. Ti by zřejmě trojici Irena Jarešová, Karolína Salačová a Jana Tovarová uvěřili i to, že jsou legendární bratři v triku nebo že hrají za Real Madrid. Sebeklam a odmítání zjevné reality je ale znakem hlouposti.

To, že Jana Tovarová inspekci lhala, potvrzuje i následující příhoda. Jednoho dne vběhla tahle zástupkyně a výchovná poradkyně a kariérní konzultantka a pět dalších funkcí Tovarová do třídy na druhém stupni s bonzbločkem v ruce. Ukázala na stránku se zápisem a obořila se na paní učitelku: „Co to má znamenat?!“ Protože paní učitelka nepatřila k oblíbenkyním zástupkyně Tovarové, ta ji s chutí vedla ji k odpovědnosti za zapsaný projev nekázně v bonzovacím sešitku. Může mi někdo vysvětlit, kde je v této příhodě nějaké adaptace ukrajinských žáků? Takhle se totiž Tovarová chystala se sešitky pracovat: měl to být bič na některé učitele a zároveň zdroj informací, která plánovala využívat.

Takže postavme tuhle nesmyslnou taškařici opět na nohy: vedení školy chtělo zorganizovat donašečskou síť a zneužilo k ní žáky. Proč o tom takto píšu? Protože tu máme čerstvou zprávu České školní inspekce, která zkoumala jak udavačské sešity, tak i další specialitu téhle školy: trestnou lavici. Nejprve zůstanu u těch žákovských udavačů. Přečtěte si tuto větu ze zprávy: „Čtyři starostové uvedli, že je zástupkyně požádala, aby pozorovali chování všech žáků ve třídě, čtyři sdělili, že měli pozorovat ukrajinské žáky, jak se jim daří začleňovat do kolektivu„. Připomenu, že starostové nejsou žádní hlupáci, jsou to druhostupňové děti, zvolené do funkce celou třídou. Považuji za vyloučené, že by stejný úkol polovina z nich pochopila, že se jedná o „všechny žáky“ a druhá polovina, že se jedná „pouze o ukrajinské žáky“. Pokud by se někdo vůbec spletl, byl by to jeden, maximálně dva žáci. Jak je tedy možné, že je to přesně půl na půl, když pokyny dávala všem zástupkyně NAJEDNOU a STEJNÝMI SLOVY? Vysvětlení je podle mého názoru jasné a nemůže být jiné: čtyři žáci, kteří tvrdí, že měli pozorovat ukrajinské spolužáky, jsou ti, co podlehli tlaku a inspektorům lhali. Je to kruté, že to musím napsat, ale je to zjevné a pochopitelné. Nemusel to být nutně tlak ředitelky školy nebo její zástupkyně. O celé věci se hovoří a píše celé dny, s dětmi o tom mluví spolužáci i jejich rodiče. A například i ti mohli své děti naočkovat stejným strachem, jaký má mnoho rodičů – že když se postaví proti škole, tak to odskáčou. Prospěch a přijímačky, tedy budoucnost dětí, je mnohem důležitější, než cokoliv jiného. Proč si tedy přidělávat problémy? Takové chování jsme viděli mnohokrát předtím, není to nic nového a projevovalo se dlouhodobě i na této škole. Dalším důvodem mohla být zpětná manipulace ze strany Tovarové ne druhé schůzce se starosty, kdy na ně zbaběle a pokrytecky hodila ten „omyl“: neměli jste donášet na spolužáky, ale pozorovat Ukrajince!

Tím pádem je celá věc ještě hroznější. Nejen že jsou žáci zmanipulování k donášení, ale ještě jsou infikování strachem z následků a vedeni ke lhaní. O to víc vyniká hrdinství čtyřech statečných žáků, kteří mluvili pravdu. Jednání, které poškozovalo žáky a ničilo klima tříd a školy, byť se stalo před měsíci, tedy dostalo ještě další hrozný a současný rozměr. V tento okamžik, když je vše potvrzeno ČŠI, je tedy pravda zřejmá a je to podle mého soudu důvod pro okamžitou výpověď pro hrubé porušení pracovních povinností ze strany ředitelky školy a jejich zástupkyň. Ostudu jako trám si uřízla i radnice s prohlášením, podepsaným starostou. Ten papouškoval názor školy a tvrdil, že v mém blogu: „informace, které jsou v článku uvedené, jsou zavádějící, účelově podané a nepravdivé„. Dokonce byl starosta jen několik hodin před doručením zprávy ČŠI vedení školy osobně podpořit!

Prohlášení města, podepsané starostou: 1) Není pravdou, že by učitelé nutili žáky donášet na své spolužáky, že by je vyzývali k udavačským hlášením, že by jim zadávali notýsky k pořizování zápisků o chování spolužáků.

Ze právy České školní inspekce: „Jeden (žák) uvedl, že zapisování nevhodného chování spolužáků mu bylo velmi nepříjemné, ale ze strachu z třídního učitele v tom pokračoval a nikomu se nesvěřil. Řekl, že informace o spolužácích musel dvakrát týdně ukazovat třídnímu učiteli… Z rozhovoru s třídními učiteli vyplynulo, že tři z nich byli osloveni starosty třídy, že mají informovat zástupkyni o chování žáků ve třídě, nebo začlenění ukrajinských žáků, ale oni to nechtějí dělat… Jeden z třídních učitelů uvedl, že se mu žáci třídy v tomto školním roce svěřili s tím, že jejich starosta musel pod nátlakem jejich bývalého třídního učitele, který již není zaměstnancem školy, zapisovat do do notýsku informace o jejich chování a na základě toho jim byla ukládána výchovná opatření.“

Líný učitel: Lživé je zjevně prohlášení starosty, neboť zpráva ČŠI jasně ukazuje, že k nucení žáků ze strany učitelů došlo.

Prohlášení města, podepsané starostou: 2) V listopadu 2022 byli nově zvolení starostové tříd druhého stupně požádáni, aby spolužákům, jakož i spolužákům z Ukrajiny při začleňování a adaptaci poskytli pomoc, v případě potřeby ve spolupráci s učitelským sborem.

Líný učitel: Tahle věta je kamufláž, která nemá s udáváním spolužáků a celou kauzou nic společného. Jenom se do nesmyslu se zápisem o ukrajinských žácích vnáší zmatek o „poskytnutí pomoci“. Každý se může zamyslet nad rozdílem mezi poskytnutím pomoci spolužákům z Ukrajiny při začleňování a adaptacizapisováním chování ukrajinských žáků do sešitků. To první se stát mohlo, to druhé je nesmysl a prohlášení spoléhá na to, že to tak nějak splyne dohromady. Ano, milí občané města, nejspíše se kalkuluje s tím, že neumíte číst s porozuměním. Vidíte, jak je důležité učit to děti?

Prohlášení města, podepsané starostou: 3) Někteří žáci z důvodu nepochopení této snahy nabyli dojmu, že mají na spolužáky donášet.

Líný učitel: Už víme, že je nesmysl, že by takovou věc „nepochopila“ polovina zúčastněných žáků. „Nabyli dojmu“! Myslí si někdo, že pokud by někdo měl nějaké pochybnosti a jen tak „nabyl dojmu“ o každodenním donášení na spolužáky, tak by se zástupkyně nezeptal? Myslíte si, že by někdo jen na základě dojmu celé týdny zapisoval a udával spolužáky? Že u tak závažné věci, kterou někteří žáci dělali s nechutí a se strachem, se někdo bude řídit jen „dojmem“ a ne zcela jasným pokynem?

Prohlášení města, podepsané starostou: 4) To se však vysvětlilo během listopadu 2022 na schůzce třídních učitelů, kdy došlo k ujištění, že po žácích není požadováno žádné “udavačství” a “donášení” na spolužáky.

Líný učitel: Nic se nevysvětlilo. Někteří starostové prostě udávali a donášeli na své spolužáky a když to vzbudilo ohlas a nechuť některých žáků, rodičů a učitelů, tak se dala zpátečka a dodatečně se vymyslelo „ukrajinské“ krytí. Ve skutečnosti si Tovarová až po tomto tlaku svolala schůzku se starosty a krycí historkou o ukrajinských žácích je zpětně manipulovala. Neprávem je obvinila: „Já nic, to VY jste to špatně pochopili!“ A bohužel, někteří žáci to takhle mohli i akceptovat. Děti nedokážou někdy dohlédnout, kolik falše a zla může být v dospělých. Byla a je to stupidní výmluva, ale jak se ukazuje, mnohým (včetně zřizovatele nebo inspektorky) to stačí. Ale o donášení jsou důkazy: zápisky, výpovědi učitelů a žáků a zpráva české inspekce. I když se ČŠI tradičně drží zpátky a nic, co by potvrdilo „ukrajinskou verzi“ od školy nevyžadovalo (proč asi?), stejně jsou závěry zprávy jednoznačné: „ČŠI nemohla dostupnými prostředky ověřit obsah ani rozsah předávaných informací. Z vyjádření starostů je však zřejmé, že požadavek zástupkyně nevnímali stejně, naopak značně rozdílně. Činnost, kterou je zástupkyně pověřila, některým z nich byla nepříjemná, a celá akce tedy pedagogicky nepromyšlená. ČŠI považuje za velmi výchovně a pedagogicky nevhodné jednání třídního učitele, který od žáka vyžadoval sdělování a zapisování informací o svých spolužácích. ČŠI hodnotí stížnost jako důvodnou.

A jak to bylo s tou trestnou lavicí, jejichž existenci škola popírá? Samozřejmě to popřela i inspektorům, ale ti stejně zjistili (cituji ze zprávy): „Dva žáci řekli, že když někdo „zlobí, běhá po chodbě, tak si tam jde sednout“. Jiní dva žáci uvedli, že je na lavici ve školním roce 2022/2023 posílal sednout jejich třídní učitel o přestávkách, aby nezlobili. Další z dotazovaných žáků sdělil ČŠI, že na lavici ve školním roce 2022/2023 seděl, protože se nechoval vhodně…. Přestože pedagogové a žáci nepotvrzují v plném rozsahu tvrzení stěžovatele ohledně označení, funkce či možných důsledků užití stěžovatelem uváděné tzv. „trestné lavice“, považuje ČŠI toto opatření školy využívané k omezení nevhodného chování žáků za nevhodně pedagogicky zvolené, neboť využívá represivní přístup místo pozitivní motivace žáka k požadované změně jeho chování. ČŠI hodnotí stížnost jako důvodnou.“

Takže co bylo zavádějící, účelově podané a nepravdivé? Moje texty nebo prohlášení starosty města Lysá nad Labem? I když škola zatloukala, jak mohla a před inspektory mlžila až hanba, tohle už okecat nejde. Takže zpráva je na světě, vyšetřování skončilo, na co se bude město vymlouvat teď? Někteří míní, že se všechno už „dávno vyřešilo“ a zveřejnění „ubližuje dětem“. Jak se cokoliv mohl vyřešit, když se ve škole samé nehnul kamínek? Možná by tito lidé naslouchat rodičům, kteří oslovují město: „Tak dětem neuškodil /Líný učitel/ a budeme doufat, že pomůže. Děti jsou rády, že snad konečně skončí to dusno a atmosféra strachu, kterou tam ony „paní učitelky“ vytvářely. A kdybyste zašly mezi ty děti a normálně se jich zeptali, co se jim ve škole líbí, co je trápí, co by se třeba dalo změnit, tak byste se možná dozvěděli víc než od celé ČŠI. Pořád se oháníte tím, že chcete pro děti to nejlepší, ale to nejlepší z vašeho pohledu, ty děti ve finále nikoho nezajímají. Bývala to fajn škola, která se za posledních pár let změnila, a to k horšímu. A příhod k vyprávění mám opravdu hodně. Třeba když k synovi do třídy propadl romský chlapec a paní učitelka děti už předem varovala, aby se s ním nebavily, že ona ho tam nechtěla a že snad brzo zase odejde. Dva roky s touhle učitelkou byly peklem… Díky tlaku rodičů tato „paní učitelka“ odešla a opět díky snaze rodičů máme úžasnou paní učitelku.“ Takže milí rodiče, neustávejte v tom tlaku, ve snaze zlepšit školu, neboť ji stále vedou lidé, kteří tu způsobují toxické a poškozující klima.

Předchozí texty o škole:

První blog: ZŠ Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem: škola dětských udavačů

Druhá blog: ZŠ Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem: škola, která zabíjí sny

Čtvrtý blog: ZŠ Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem: škola, vydaná na pospas

 

 

 

 

Tags: , , ,