Radek Sárközi a EDUin: láska a nenávist

Radek Sárközi a EDUin: láska a nenávist

Při okurkové sezóně (děti mají prázdniny a školy nepracují) nejeden pedagog sáhne po oblíbené knize nebo osvědčeném seriálu. Stejně tak i já se ohlížím za dlouho vysílaným a osvědčeným seriálem s názvem „Radek Sárközi a EDUin„. Ovšem nejprve je důležité představit si herce v hlavních rolích. Kdo jsou to EDUin? Je to „obecně prospěšná společnost založená roku 2010 Tomášem Feřtkem, Zdeňkem Slejškou a Lucií Slejškovou„. Jejich hlavním cílem je, aby „veřejnost byla informovanější a schopnější o vzdělávání více přemýšlet a podporovat jeho proměnu – jak ve své škole, tak i ve městě či regionu“. Chtějí „zpřístupnit otázky a trendy současného vzdělávání srozumitelnou formou“. Chtějí také „jednoduše vysvětlovat podstatu změn a ukazovat takové příklady, kde to takzvaně jde“. Z EDUin tak plynou články, rozhovory, analýzy a další akce, směřované k laické i odborné veřejnosti.

Kdo je to Pedagogická komora, zapsaný spolek? Kromě toho, že tunelují název určený pro profesní komoru a jde přitom jen o partičku nekompetentních šejdířů, uvádějí, že „hlavním účelem PK je propojit mezi sebou pedagogické pracovníky (dále jen pedagogy) různých stupňů i typů škol a různého zaměření i odbornosti. PK je platforma, jejíž členové se soustředí na nalézání toho, co je spojuje. Cílem PK je vybudovat profesní společenství pedagogů, které bude založeno na vzájemné úctě a respektu vůči práci kolegů“. Jedním z prvků jejich činnosti je „propagace profese pedagoga a pedagogické práce“ a proto „je třeba, aby byl hlas pedagogů více slyšet v médiích“.

Každému rozumnému člověku musí připadat, že tyto dvě organizace by mohly a měli jít ruku v ruce, oběma jde o propagaci dobré praxe / dobré práce učitelů, kterou by předkládali veřejnosti. Proč je ale v řadách členů spolku Pedagogická komora taková nevraživost vůči EDUinu? Objevují se tu názory některých učitelů jako: „cokoliv je od eduinu, od ďábla jest“ nebo „eduin dojí státní rozpočet“ nebo „EDUin nemluví za učitele, ale proti nim. Celou dobu své existence“ nebo „EDUin je mediální projekt s přesně stanoveným zadáním a pečlivě vybranými žoldnéři s dobrými žaludky.“  Proč tolik nevraživosti u členů organizace, která hledá „co spojuje“ a je založena na „vzájemné úctě a respektu“? Vždyť pro EDUin pracuje a jejich myšlenkami se inspiruje celá řada jiných pedagogů, samozřejmě „nekomorových“. Jedním z důvodů této antipatie je sám „prezident“ spolku Pedagogická komora, Radek Sárközi. EDUin je mu trnem v oku, onu nesnášenlivost neustále pod různými záminkami rozdmýchává a já se domnívám, že několik důvodů toho mohu vysledovat z jeho vlastních výroků. Pojďme si je kategorizovat.

Peníze, peníze, peníze

Doménu pedagogicka-komora.cz si Radek Sárközi registroval v roce 2009 jako svůj tehdy ještě nekonkrétní finanční projekt. Jaký mohl být také jiný, než mlhavý, Radek byl tehdy úplný nýmand, doslova učitelský neopeřenec.  S platem učitele ovšem nebyl spokojen, takže raději se svou neziskovkou načerpal evropský grant ve výši 15 120 805 Kč a ze školy utekl za lepším, na pozici projektového manažera. Když psal o EDUinu, že „Feřtek… před lety spoluzaložil neziskovku Eduin s aktuálním ročním rozpočtem více než 7 milionů korun“, tak sám měl v době grantu roční rozpočet přes 5 milionů. Jenomže tyhle peníze už tu dávno nejsou a s vybíráním členských poplatků v jeho komoře to také není žádná sláva. Jsou to sice řádově stovky tisíc, ale na celý rok je to směšně málo. Jeho falešná pedagogické komora sice hospodaření nezveřejňuje, ale i kdyby šly Sárközimu do kapsičky, stejně jsou to jen troníky. Radek přece není žádný nuzák! Sárközi by se, jak sám tvrdí „rád zprofesionalizoval“, ale ať to stojí za to! Napsal: „Ať už bude komora s dobrovolným členstvím, nebo povinným; ať to bude jen spolek, nebo se podaří prosadit Zákon o Pedagogické komoře; ať bude financována z povinných členských příspěvku, nebo dobrovolných darů: vždy to bude lepší než současná situace, kdy není nic. Čím více členů bude komora mít, tím větší vliv může získat a prosadit více pro učitele. A čím méně finančních prostředků bude mít na provoz, tím hůře bude konkurovat organizacím s milionovým rozpočtem (EDUin)“. Pro Radka je totiž EDUin konkurent! V čem si konkurují? Na tom nezáleží, záleží na tom, že EDUin má na rozdíl od něho ty miliony. A to Radek stále připomíná jako kolovrátek: „Zdeněk Slejška s manželkou a Tomášem Feřtekem Eduin založili. Jistě na tom neprodělali.“ Nebo: „Když máte na rok k dispozici 13 milionů korun, jde to jako po másle.“ Nebo: „Vysvětlil jsem to už výše zde a na mnoha jiných místech. Eduinu opravdu nejde o nic jiného než využít učitele pro vlastní PR, získat vliv a peníze na další svou činnost v neprospěch školství.“ Jaká ta činnost v neprospěch školství je, to Radek nikdy nevysvětlí. Ale ty peníze mu stále před očima cinkají… cink, cink, EDUin! Cink, cink, EDUin! Závist je hrozný, nepříjemně sžíravý pocit a často vede až k umanutosti.

Padouch nebo hrdina, vždyť jsme jedna rodina

Proč vlastně EDUin vznikl? Radek Sárközi nám to vysvětlí: „Proč vznikl Eduin? Protože rodiče byli s českým školstvím spokojeni… Bylo s tím třeba něco udělat! Postupně se lidem z Eduinu a dalších neziskovek na něj napojených podařilo rozšířit nespokojenost se školstvím v médiích, mezi rodiči i politiky. Proto není ochota dávat do „nekvalitního školství“ více peněz“. Takže kdyby se rozšířila spokojenost se školstvím v médiích, tak by byla větší ochota dávat víc peněz? To je ale pitomost. Navíc zde Radek ukazuje svou obvyklou neinformovanost: čeští rodiče nejsou „nespokojeni“, většinově jsou s českým školstvím naopak až nepochopitelně spokojení. Hlavním důvodem té spokojenosti je, že si ani nedokážou opravdu kvalitní vzdělávání představit a nevědí, jakou kvalitu od školy požadovat. Sami dobré vzdělávání nezažili, neznají alternativní školy, nemají poznatky o moderním vzdělávání. Pravdou je, že míra spokojenosti rodičů se školami a vzdělávacím systémem klesá, nyní se pohybuje okolo 50 %, ovšem před 10 lety to bylo 74 %! Je to zásluha EDUin? Pokud ano, sláva jim. Neboť pokud EDUin v tomto směru rodičovskou veřejnost vzdělává, pracuje ve prospěch dobrých učitelů a kvalitních škol, ale rozhodně v neprospěch mizerných učitelů a špatných škol?  A my už víme, proč Radek skuhrá: „Vzhledem k tomu, že Eduin zahltil veřejnou diskuzi o školství a začal pronikat i do politiky, je to zásadní téma, protože to ohrožuje budoucnost vzdělávání“. Opravdu centrum o vzdělávání ohrožuje budoucnost vzdělávání? Nebo je spíše ohrožením pro zatuchlé bahýnko některých českých škol? Radek tvrdí: „Hlavní problém je v tom, že neziskovky jako Eduin zahltily média svými texty, takže pro názory učitelů už v nich nezbývá prostor. Mají na to finanční prostředky i pracovníky na plný úvazek.“ Samozřejmě, že média nejsou zahlceny a je jisté, že mnoho učitelů v nich prostor dostává. Zkrátka obvyklá Sárköziho manipulativní lež. V dnešním světě není třeba žádat o povolení, pokud máte zajímavé sdělení, prostor a své čtenáře si najde. Ale představte si, že by učitelé z Falešné pedagogické komory Radkem vyžadovaný prostor dostali. Co by sdělovali? Jako EDUin – „takové příklady, kde to takzvaně jde“? Vždyť základem sdělení těchto vyhořelých a věčně brumlajících „pedagogů“ je opak, totiž že nic nejde! Psali by snad: „dneska moje výuka nikoho nebavila, v testu jsem rozdala osm čtyřek a na chodbě po měl žák hodil křídou“? Asi ano, co také jiného? Ostatně, to, jaké pedagogické názory veřejně prezentuje dvojka z Komory Karvaiová / Kunšteková, je úplným vrcholem trapnosti.

Je tu totiž téma, kde se tyhle dvě organizace vůbec nesetkávají – a to je kvalita vzdělávání. Cílem EDUin je mimo jiné „rozproudění celospolečenské diskuse o otázkách efektivity a kvality vzdělávání“, přičemž je jasné, na jaké straně leží jejich preference. Zato spolek Falešné pedagogické komory alibisticky uvádí: „Pedagogická komora rozhodně nesmí učitelům vnucovat jednotný způsob, jak mají vyučovat. Každý pedagog pracuje svým stylem, jak nejlépe to umí.“ Každý prostě pracuje, jak to umí nebo neumí: ten zná jen výklad, ta křičí na žáky, ten přetěžuje děti nesmyslným šprtáním, ta má hysterické záchvaty. Hlavně když vstoupí do Komory a platí roční poplatek. A co za to? Slibem nezarmoutíš: ať je to pán nebo kmán, komora prý může „požadovat navýšení rozpočtu školství alespoň na průměr zemí EU, což je 6 % HDP. To by umožnilo zvýšit platy pedagogických pracovníků na dvojnásobek.“ Padouch nebo hrdina, padni komu padni, Radek by všechny nejraději zahrnul penězi. Sebe ovšem na prvním místě, to je jasné. A protože peníze se učitelům nakonec nevyhnutelně zvednou, pamatujte, že to bude jedině úspěch samotné Komory! Mimochodem, Sárközi je s kvalitou škol spokojen, neboť: „Školy se zásadně proměnily. Vybaveny technikou jsou školy, moderní. Využívá se internet.“ No není to hotový mudrc?

Podle sebe soudím tebe

Radek nenechá na EDUin nit suchou, hazí po nich kýble špíny, ale blog si u nich založil…

Radkova představa o „vzájemné úctě a respektu“ se zhmotňuje ve vztahu ke dvěma nejvýraznějším představitelům EDUin v posledních letech, Bobu Kartousovi a Tomáši Feřtekovi. Píše: „Eduin jsou v zásadě jen dva bývalí novináři, takže nemá mandát k jednání o školství s politiky“. Jaký mandát má ale jeho podvodnický spolek? Je opravdu legrační, jak Sárközi vyčítá druhým své vlastní chování, které je vždy násobně horší.

  1. Sárközi píše: „Feřtek a Kartous navrhují změny, které se týkají pracovníků škol, přestože sami ve školství nepracují ani nepracovali. Tahle dvojka bývalých novinářů si říká EDUin, aby vzbudili zdání důležitosti.“ A co udělal Radek, aby vzbudil zdání důležitosti? Ukradl českým pedagogům název jejich profesní komory a nazval se „prezident“.
  2. Sárközi píše: „A příště Eduin vydá tiskovou zprávu, že učit může kdokoliv, kdo má maturitu, např. elektromechanik, aby mohl Tomáš Feřtek nastoupit do školství?“ Jenomže co je vlastně sám Sárközi za učitele? Pokud se ho na jeho učitelství kdokoliv zeptal, okamžitě byl zablokován na FB jeho „Pedagogické komory“. Komora má ve stanovách, že: „členem PK se může stát každý, kdo splňuje podmínku: je kvalifikovaný pedagogický pracovník: učitel, pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, vychovatel, speciální pedagog, psycholog, pedagog volného času, asistent pedagoga, trenér, metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně, vedoucí pedagogický pracovník.“ Sárközi není nic z toho, přesto je prezident. On je ten poslední, kdo by měl jiné organizaci kádrovat lidi nebo se otírat o jejich funkční či pracovní předpoklady. Je podvodníkem dokonce i ve svém vlastním spolku!
  3. Sárközi píše: „Bohumil Kartous (Eduin): Vlastní životopis. Klikl jsem na záložku PROFIL a nestačil se divit, kdo nám tady mluví do školství.“ Nebo: „To by měl Tomáš Feřtek bez VŠ smůlu“. Radek má peďák a učitelem byl kdysi dávno tak krátkou dobu, že měl stále na zadku velké začátečnické Z ještě i v době, kdy to ve škole zabalil. Když jiným máchá nos v jejich vzdělání nebo neučitelství , je to stejně absurdní, jako kdyby vrátný v Temelíně školil vědce z jaderné fyziky, jen proto, že prošel školením o bezpečnosti. Přitom jeho nekompetentnost v oboru pedagogika je dnes už legendární. Má sice diplom, ale ten si může leda strčit za klobouk, neboť z povolání učitele vyfejdoval jako prd z kinosálu a svou „odborností“ moc cti své Alma mater nedělá.
  4. Sárközi píše: „Eduin radí ředitelkám MŠ, co si měly správně napsat do otevřeného dopisu premiérovi… Absurdní!“ Přitom je to on, kdo několikrát vedl spamovací přepady na jiné weby, například na FB Manipulátor.cz, kde mu (překvapení!) doložili četnou manipulaci v jeho vlastním textu. A také mnohokrát všem vesele radil, kam, jak a co psát. Projděte si FB Falešné komory a čtěte Sárköziho výzvy: „Neváhejte a rozhodně panu ministru Plagovi napište odpověď na jeho osobní dopis, aby se konečně dozvěděl, jaká je skutečná situace ve školách. E-mail pošlete na tyto tři adresy zároveň…“ nebo „Napište vedení ČMOS PŠ“ nebo „Napsat všem poslancům KSČM, ANO, ČSSD, SPD a radši i Pirátům… A to co nejdříve.“ Nebo: „Klidně napište i jiným stranám než ANO. Já pišu vždy všem.“ Nebo: „Tohle těm poslancům za KSČM, ČSSD a ANO napište“ nebo „Pište prosím poslancům ještě o víkendu 27. a 28. října“ nebo „napište reakci přímo do diskuze na FB profilu premiéra“ nebo „napište e-mail pedagogům z jiných škol“ – jsou toho prostě kvanta a dělají z té jeho hrstky pořádné internetové křiklouny. Organizovat spamovaní: to není absurdní?

Love to hate you

Dokonce doublepost, aby to bylo jasnější 🙂

Synth popová kapela ERASURE měla kdysi hit „Love to hate you“, kde Andy zpíval: „láska a nenávist, jaká to pěkná kombinace, způsobuje záchvěvy nahoru a dolů po mé páteři“. To je naprosto dokonalý popis vztahu Sárköziho k EDUin. Miluje je a nenávidí zároveň. Když píše „jak Feřtek s Kartousem pekli dort“, hrozně rád by také kousek s nimi ochutnal. Když sarkasticky poznamená: „Eduin ví všechno první“, také by to chtěl vědět s nimi! A když utrousí: „Tak se kluci zviditelnili“, miluje úplně stejný způsob zviditelnění, jen kdyby to uměl. Bohužel, jsou tu ty jeho osobní dispozice a nastavení. Jeho láska se proto projevuje agresí.  Sárköziho „vzájemná úcta a respekt“ prosvítá i do jeho četných výkřiků typu „To rozhodně, pan Kartous je skvělý odborník ve žvanění!“ nebo „Kartous byl ve Finsku, to ho pasuje na největšího experta. S tím nikdo nic neudělá.“ Nebo „Eduin prosazuje pravý opak, takže spolupráce je prakticky nemožná. Navíc používá nekalé praktiky. Máme s ním velmi špatné zkušenosti.“ Nekalé praktiky? Proboha a jaké? Naštěstí to vysvětlil jindy, kdy na otázku: „A to vše řídí Eduin?“ odpověděl: „Přesnější označení je tahá za nitky„. Ti bídáci! Školní ilumináti!  Jemu nikdo žádné nitky nepůjčí! Může tahat za nitky tak maximálně tu hrstku svých haterů a brmlalů z Falešné komory.

Ale vážně. Co dělá EDUin tak hrozného, že jsou učitelé (byť počtem nevýznamní), kteří mu lají nejhoršími jmény? Nebojím se klišé: nastavuje jejich nekvalitě zrcadlo. A také jim vytváří obraz nepřítele, jenž někteří nestabilní jedinci potřebují ke svým životům. Proč se tihle lidé cítí jako jako učitelé mizerně, práce je nenaplňuje a ve školní třídě prožívají pocity zmaru? Za to mohou jedině samotní žáci, rodiče, ministr, školní inspekce a EDUin. Ale oni sami ne. Musí na někoho ukázat prstem! A co se Radka týká: EDUin mu ukazuje úspěch, kterého on není s to dosáhnout. On sám není nikam zván, není respektován, nedostává dary a dotace, není inspirativní pro ostatní, není úspěšný. Proto stále jen obehrává písničku: „Proč Eduin prosazuje pravý opak toho, co chtějí pedagogové?“ Pravý opak čeho? Co si vlastně Radek myslí, že učitelé opravdu chtějí? Jako on – jenom ty peníze? Ale EDUin píše například i toto: „v souvislosti s nízkými platy učitelů i ředitelů, pedagogická populace stárne a atraktivita tohoto povolání je nízká“ a mnohokrát upozorňoval na „vysoce podprůměrnou úroveň financování veřejného školství„. Jsou tedy se Sárközim ve shodě. EDUin také chce víc peněz do školství, ale jako všichni rozumně myslící lidé přemýšlejí o tom, jak za ty peníze získat zkvalitnění. Na rozdíl od Radka to ale není jejich jediné téma. A na rozdíl od Radka nechtějí sypat peníze jen tak bez rozmyslu a plošně všem učitelům, co pracují, „jak kdo umí“, ať je to jakákoliv bída. A v tomhle přemýšlení nejsou rozhodně v EDUin sami. Ale pamatujme na ten základ, že jsou informačním centrem o vzdělávání a stejně jako jiní pouze vyslovují nápady a ideje. Jejich démonizace svědčí neinformovanosti, případně o nízkém intelektu. Sárközi by se neměl vysilovat svou nenávistnou láskou, ale poučit se. Neboť skutečně upřímně by jeho žalostný výkřik zněl jinak: „Proč se mi nedaří dělat to, co umí EDUin a proč mě nikdo nemá rád?“ 

 

 

Další blogy k tématu:

Radek Sárközi, prezident Titaniku a pilot slonů aneb vidím Radkův text „Školský Titanic vyplouvá“ a rád bych mu poradil

„Odborníci“ ve spolku Pedagogická komora, díl 1.: RADEK SÁRKÖZI

Jak Radek Sárközi prosazuje pozitivní změny

 

Tags: , , , ,