Michal Černý z ministerstva: maximálně mimo mísu

Michal Černý z ministerstva: maximálně mimo mísu

Média nám zaplavily titulky jako „Známky deformují vztah dětí k učení. Zrušíme je, ale nebude to revoluce, říká Michal Černý“ nebo „Konec známek ve školách? Ministerstvo chystá změnu pro nižší ročníky„. Vystupuje tu v rozhovorech Michal Černý, ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže a musím hned v úvodu konstatovat, že podobnou směsici antipedagogiky, nepodložených soudů a nekompetentnosti jsem už dlouho neviděl. Rád bych se věnoval několika jeho výrokům, abych ukázal, co za pitomost se na školy pravděpodobně zase snese. M. Černý v rozhovorech představuje vizi hodnocení v 1. až 3. třídě, která nahradí známky.

Michal Černý: U každé oblasti bude učitel vyznačovat míru toho, jak to dítě zvládá. Třeba pomocí čtverečků. Zaškrtne tři čtverečky z pěti, když žák pro danou dovednost potřebuje dopomoc a má se kam zlepšovat. Když čtverečků bude pět, tak to zvládá výborně. Bude to trochu připomínat známky, ale jen trochu.

Líný učitel: Začínáme tou největší blbostí. Učitel zatrhává pět čtverečků a sám Černý říká, že plný počet je „výborně“. To nepřipomíná známky „trochu“, to nepřipomíná známky ani hodně, to JSOU ZNÁMKY! Jen jinak – graficky – zapsané.

Michal Černý: Jde nám o kriteriální hodnocení. Jednotlivé složky vzdělávání, ale i chování se rozeberou podle určitých kritérií. Podle nich budou učitelé sledovat pokrok žáka během roku. Jedna známka na popsání vzdělávacích výsledků v dané oblasti nestačí. Na vysvědčení z matematiky dítě nebude mít jednu známku, ale řekněme pět různých hodnocení. Třeba hezky rýsuje, ale je slabší v početních operacích a tak podobně.

Líný učitel: Takhle si prosím ministerský ředník představuje „kritéria“. Třeba „hezky rýsuje“ nebo „je slabší v početních operacích“. To je totální hloupost, ba doslova antipedagogika. Za prvé to odporuje očekávaným výstupům, kde žádné takto holé položky jako „rýsování“ nebo „početní operace“ nejsou. Za druhé tohle vůbec není žádné kriteriální hodnocení! Zkusme domyslet škálu, o které Černý mluví. Pokud je v ní „hezky“, bude tu i nehezky, například ošklivě. Pokud je tu „slabší“, bude tu i silnější. Jak by mohlo vypadat těch slavných pět čtverečků? Například u rýsování: 1. zvláště ošklivý, 2. ošklivý, 3. něco mezi hezkým a nehezkým, 4. hezký, 5. zvláště hezký. A u početních operací? Třeba 1.nejslabší, 2. slabší, 3. ani slabý, ani silný, 4. silný, 5. nejsilnější. Tomu říkají na MŠMT kriteriální hodnocení? Jaké nesmyslné příklady hodnocení to dává v rozhovorech Černý? A že ta oslovina se čtverečky není jen náhlé pomatení mysli, ukazuje neustále opakování toho stejného v různých rozhovorech. Pokud chcete mapu pokroku žáka, nechte učitele dělat mapu pokroku! Pokud chcete formativní hodnocení, neotravujte s pěti čtverečky. Fušeři.

Za třetí: jak je celá ta představa stupidní, ukažme si na příkladu z ŠVP (úplně obyčejném, námátkou jsem vybral ŠVP ZŠ Strážek), kdy žák ve třetí třídě plní tyto OV: 1) Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků, 2) Čte, zapisuje a porovnává přirozená
čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti , 3) Užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose, 4) Provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly, 5) Řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace, 5) Orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času, 6) Popisuje jednoduché závislosti z praktického života,7) Doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel, 8) Porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky, 9) Rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině. Mohl by nám pan Černý ukázat to kouzlo a konkrétně napsat, jakých „pět různých hodnocení“ vytvoří z těchto devíti očekávaných výstupů? Pokud použijeme to jeho „slabší v početních operacích“, co to vlastně znamená? Je to hodnocení, že žák početní operace provádí zpaměti nebo tvoření úloh, kde žák modeluje početní operace nebo dovednost žáka početní operace aplikovat? Nebo to tak nějak zprůměrujeme? Pořád si někdo myslí, že je to kriteriální hodnocení, když tohle vše bude učitel křížkovat v pěti stupních a označovat slovem „slabší“ nebo „hezký“?

Michal Černý: Obecně vlastně vám každý pedagog, který je odborník na pedagogiku, řekne, že vlastně známky jsou poměrně škodlivá věc, která negativně třeba působí na psychiku dětí, stresuje je a tak dále.

Líný učitel: Předpokládal bych, že čelní pracovník MŠMT opře svou argumentaci o aktuální šetření, evropské výzkumy nebo ověřené pilotáže. Babské poudačky jsou trapné, zvláště když jsou nepravdivé. Není pravda, že každý pedagog (ani zvláštní Černého odrůda „pedagog, odborník na pedagogiku“) říká, že známky jsou škodlivá věc. Například já to neříkám. A neříká to ani Michal Černý, který před několika lety v rozhovoru řekl: „Známky samy o sobě nejsou zločin. Zločin je to, jak s nimi někteří lidé zacházejí.“ Přesně tak, pane Černý. Známky jsou jen jedním z druhů hodnocení a škodlivé není jeho používání, ale právě ta mizerná aplikace. Kvalita hodnocení nezáleží na používání nebo nepoužívání známek, ale na správné hodnotící filozofii. Děti nemají stres z jedniček. Kvalitní učitel nedává špatné známky, ten nekvalitní ubližuje hodnocením i bez známek. Pokud chcete známky nahradit, tak něčím, co dává smysl – ne tím samým v bleděmodrém! Pokud nekvalitním učitelům vezmete známky, nevezmete jim s nimi jejich škodlivé způsoby hodnocení: srovnávání žáků mezi sebou, tlak na výkon, nesmyslné požadavky, nulovou diferenciaci. Nekvalitní učitel dává prvňáčkovi nebo druháčkovi pětku, nyní mu Černého způsobem dá jeden čtvereček a hodnocení „slabý“. V čem je rozdíl?

Michal Černý: My je vlastně učíme, učíme, že se neučej kvůli tomu, aby něco uměly, ale právě proto, aby dostávaly tyhle čísla, který nedávaj žádnej smysl.

Líný učitel: Takže „čísla“ chce MŠMT nahradit pěti čtverečky, kdy plný počet čtverečků znamená „výborně“. To jim na ministerstvu smysl dává. Tvrdit, že malým žáčkům nedává třeba jednička smysl, je čirá demagogie. Stejně tak podsouvat mínění, jakoby známky ve školách u dobrých učitelů padaly na hlavy žáčků bez doplňujícího formativního hodnocení. Tohle primitivizování tématu a vynášení nepodložených, ba nesmyslných názorů dělá z Černého někoho, kdo neví, o čem mluví.

Michal Černý: V matematice může být cíl „rýsuje přesně a čistě“.

Líný učitel: Jak se tento cíl shoduje s OV, který zní: žák narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce? Je s ním v podstatě v rozporu, neboť do něj přidává výkonovou složku a požadavek, aby bylo rýsování „přesné a čisté„. Zatímco předtím mohl úkol splnit žák, když dokázal narýsovat požadované útvary podle svých schopností, nyní je tu požadavek na bezchybné splnění. To vlastně znemožní úkoly diferencovat a je to jasný krok zpět k „osnovovému“ hodnocení, kdy úspěch má jen bezchybný žák. Vkrádá se nám tu výkonové hodnocení, které je v rozporu s kvalitní výukou i školskými dokumenty. Strategie 2030+ říká: „Rovněž je nezbytné v širší míře využívat formativní hodnocení podporující proces učení„. TOHLE Černého čtverečkování a výkonová „kritéria“ NENÍ formativní hodnocení. Je to jeho pravý opak.

Michal Černý: Základ nebude o moc složitější než jsou známky.

Líný učitel: To opravdu ne, protože ve skutečnosti jsou to špatně zamaskované známky, udělované za primitivní výkonové cíle, maskovaná jako kritéria.

Michal Černý: Odbourá to problémy, které ty známky přínáší.

Líný učitel: Je M. Černý tak naivní nebo tak nekompetentní? Jak by mohlo pětistupňové zaškrtávání čtverečků, které si každý z žáčků a rodičů okamžitě přepočítá na známku, odstranit problémy známek?

Otázka: Co když nebude zaškrtnutý žádný čtvereček? To je stejné jako pětka, nebo ne? Michal Černý: Ano, ale jelikož půjde jen o jednu oblast z několika, nebude to tak fatální.

Líný učitel: A kde Černý bere jistotu, že půjde jen o jednu oblast? V mnoha případech neúspěšných žáků je to tak, že například v matematice jsou slabší ve více oblastech, často i ve všech. Je zřejmé, že když to bude z více oblastí, fatální to bude a jsme tam, kde jsme byli. Ba hůř: místo jedné špatné známky obdrží žák třeba hned čtyři nebo pět „čtverečkovaných“ pětek. A proč by měl žák vůbec dostávat analogii pětky z jakékoliv oblasti?

Otázka: Budete ten návrh pilotovat, aby se vychytaly mouchy? Michal Černý: Škol, které neznámkují, je hodně, jejich zkušenosti již máme k dispozici.

Líný učitel: Nevím, jestli má někdo na ministerstvu potřebnou kapacitu k pochopení, ale zkusím to: to, že existují školy, kde se neznámkuje, NEZNAMENÁ, že to nahrazuje pilotáž pěti čtverečků a výkonových kriterií MÍSTO známek. Jsou to dvě naprosto rozdílné věci! Kdybych byl škodolibý, ještě bych chtěl vědět, jak probíhal ten „sběr zkušeností“, které prý má MŠMT „k dispozici“. Proč není nějaká taková zpráva k dispozici jako podklad pro tento návrh? Nebo Černý jen tak někoho potkal u pokecu na ministerském večírku u chlebíčků? Prostě samé mlžení, lež a manipulace – copak se na MŠMT nikdy nepoučí? Kam se spěchá? Desítky let se hodnotilo blbě a nyní se bude bez ověřování šturmovat? Černý se chová jako někdo, kdo na otázku: ověříte ten nový způsob brzd u automobilů? odpoví: máme k dispozici zkušenosti z plachetnic. Poslední roky se vymývaly učitelům hlavy formativním hodnocením – nic proti němu – které málem lezlo z každé konzervy a najednou přichází ministerstvem nařízený opak? Dokonce u prvních tří tříd, kde je individuální přístup, diferenciovaná obtížnost a formativní způsob hodnocení nejdůležitější?

Otázka: Je o zavedení změny i o její podobě už rozhodnuto? Nebo se o tom ještě bude diskutovat se zainteresovanou veřejností? Michal Černý: Rozhodnuto je zatím o návrhu, musí být ještě schválen. Ale není to tak, že já, Michal Černý, jsem se svévolně rozhodl, vycházíme z názoru odborníků.

Líný učitel: JAKÝCH ODBORNÍKŮ? Kdo je to MY u „vycházíme“? Kdo se pod návrh tohoto nesmyslu konkrétně podepsal? Zatím známe M. Černého, bývalého ředitele základky. Ehm… být ředitelem školy, ať bývalým nebo současným, není vůbec záruka odbornosti, dokonce ani zdravého rozumu. To už všichni víme. Dokonce se objevují důkazy o tom, že původně rozumní lidé na ministrestvu školství hloupnou. Jedna věc je, když odborníci tvrdí, že současná podoba hodnocení na školách není dobrá. OK, to je fakt. Druhá věc je, který z odborníků schvaluje tuhle čtverečkovací popletenost a pitomost typu „hezky / nehezky rýsuje“, která stav ještě zhorší? Když už je řeč o odbornících „na pedagogiku“, velmi bych doporučoval ministerstvu, aby věci o výuce konzultovalo s opravdovými odborníky na pedagogiku. To nejsou akademici, školští úředníci, bývalí ředitelé, co neviděli výuku na prvním stupni celé roky, školní inspektoři, politici, gymnaziální učitelé / lobbisté ani lidé, co se živí přijímačkovým byznysem.

Shrňme si to tedy. Ministerstvo přináší místo známek pět čtverečků a místo očekávaných výstupů nějaké primitivní výkonové cíle, které vydává za kriteria. Nesmyslná až hloupoučká argumentace je, jak je zvykem, postavená na vodě a praštěných nápadech. Opět se nebude nic ověřovat, zase se nic nevyzkouší na pilotních školách, ale rovnou se bude rozkazovat všem. A MŠMT se vymlouvá na tu amébní Strategii 2030+, které to ve skutečnosti odporuje, ze které se aplikují pitomosti a ignorují věci, které by opravdu pomohly. Černý říká: Na kulatém stole jsme vysvětlili, jak to myslíme. Připomínek bylo hodně, ale podstatu nikdo nerozporoval. Tak nevím, jestli si ministerstvo z učitelů nedělá zase prdel. Všichni víme, co to je „kulatý stůl“ v podání MŠMT. Jakmile trochu vykřikujete, příště už bude „u stolu“ někdo povolnější. A když někdo něco někdo zakritizuje, co na tom? Stejně se jede dál. Podstatu toho, že se v českých školách hodnotí nekvalitně, však opravdu nelze rozporovat. Ale k tomuhle stupidnímu nápadu prostě musí být připomínek mraky. Kde je jejich soupis a věcné, konkrétní vypořádání? Ministerstvo by nejspíš hrozně chtělo udělat něco moderního, málem alternativního – ale nikdo to tam neumí ani vymyslet, natož prezentovat odborné veřejnosti. Černý tedy rozhodně ne. Místo pěti stupňů známky bude pět čtverečků. Kocourkov. To teď pálí české školství? Po trapném etickém kodexu tu máme další velké haló z ministerstva u další lajdácké a hloupé fušeřiny. A mimochodem: kam se tedy sakra podělo to formativní hodnocení?

 

 

Tags: , , , ,