Má ZŠ Špitálská prolhanou ředitelku? Možná se jen mýlí. Anebo taky ne.

Má ZŠ Špitálská prolhanou ředitelku? Možná se jen mýlí. Anebo taky ne.

Na FB Líného učitele jsem zveřejnil ukázku hodnocení učitelky Mgr. Jaroslavy Součkové, která nesmyslně a nepochopitelně drtila žáka negativními komentáři a špatnými známkami. Její agresivita a nekompetentnost se dá doslova krájet. Případ se stal na Základní škole Špitálská, Praha 9. Už v prvních týdnech docházky si žák odnášel čtyřky a tohle se pak dělo celé dlouhé měsíce. Rukopisem, horším než má žák první třídy, píše tahle osoba, která je učitelkou pouhým omylem, hodnocení „Strašný“. Co je ještě horší, jako by řvala na psa, přidává naprosto nevhodné „Fuj!“. Její dlouhodobě antipedagogické jednání způsobilo, že nakonec maminka, která se nedovolala ve škole zastání, vzala dítě do domácího vzdělávání. Ale s nechutí chlapce cokoliv psát se potýká dodnes. I když v současnosti je ve třetí třídě, ani tento časový odstup ještě nevylečil rány, které mu způsobila tahle „učitelka“. Ukázkou tohoto případu jsem nechtěl vytahovat dva roky staré kostlivce ze skříně, ale ukázat, že následky nekvalitního hodnocení nese dítě i po takové době.

To, co jsem nezveřejnil, jsou i další ukázky hodnotící práce téhle „učitelky“. Poznámky jako „nic moc“ nebo „horší“ patřily do každodenního vybavení J. Součkové. Zřejmě její způsob formativního hodnocení. Také se podívejte na první obrázek, co si tahle osoba představuje pod pojmem „pochvaly“. V každém případě nyní J. Součková ničí motivaci žáků v jiné škole, v ZŠ Tusarova na Praze 7. Myslíte, že změnila svůj přístup? Možná škodí čtvrťákům méně než prvňáčkům. Ale to jsou hrozné představy, utěšovat se tím, že mizerná učitelka škodí starším dětem méně než mladším. Učitel by měl přece dětem pomáhat!

Já jsem ve svém blogu napsal: „Takto hodnotí učitelka prvňáčka v prvních měsících jeho školní docházky. Vítejte na ZŠ Špitálská Praha 9, která má motto: „Brána do spokojeného života“. Kdo má ale být v té škole spokojený? Asi učitelé a ředitelka, která odmítá podobné „maličkosti“ s rodiči řešit. Takhle podle učitelky v první třídě asi vypadá formativní hodnocení a individuální přístup k žákům. Ale ve skutečnosti je to učitelská nekompetentnost, nedostatek pedagogické empatie a mrzačení motivace žáků. Škola, která tohle dopustí, je hanebná instituce a ředitelka, která nezasáhne, by si měla vyměnit své místo s uklízečkou. Teda jestli ředitelka umí alespoň zametat. Protože paní uklízečka povede tu školu lépe, to je bez debaty“.

Protože se věci chopila média, novinářka vyzvala ředitelku dané školy – PaedDr. Alenu Nídlovou – aby se vyjádřila. Ředitelka je ve funkci dlouhé roky, tedy stav školy je výsledkem její práce, není se za koho schovat. Ovšem A. Níslová se vyjádřila takto: „reaguji na Vaše upozornění na stránku Písanky pro 1. ročník, kterou jste mi zaslala naskenovanou. Obešla jsem ihned všechny 1. třídy a prohlédla Písanky. Naši pedagogové ještě na této stránce s dětmi nepsali, jedná se o jednu z posledních stránek Písanky 4. Sešity si vybíráme s paní zástupkyní každý rok pravidelně ke kontrole a posouzení úrovně. Nevím tedy, čí by to měl být sešit, z naší školy určitě ne. Velmi se nás to dotýká, je to velmi nepříjemné, znehodnocuje to práci našich pedagogů“.

Moment, proč si ředitelka myslela, že má obcházet a kontrolovat současné písanky právě teď? Tohle se týkalo stavu hodnocení na její školy dlouhodobě, asi zapomněla na stížnosti této maminky. Ta se dozvěděla od této konkrétní ředitelky, že „je jediná, které na tom něco vadí„. Vyřízené. Takže ředitelka pak tvrdí, že písanka není z její školy? Prý „Z naší školy určitě ne„. No, mám tu obrázek, který ukazuje pravý opak. Takhle veřejně a zbaběle lhát, paní ředitelko, to se dělá? Namísto toho, aby se k věci postavila čestně, ředitelka mlží, zapírá a tvrdí, že kontroluje sešity „každý rok„. Takže tohle hodnocení učitelky z její školy J Součkové v předchozích letech přehlédla? Buď tedy lže, nebo ta kontrola stála za prd, nebo si z její kontroly dělají učitelky dobrý den a má nulový účinek… ani nevím, co z toho je horší. Nejspíš to platí všechno dohromady. A na onu větu o „znehodnocení práce kolegů“ bych rád uvedl, že to ona, sama ředitelka, znehodnocuje práci kolegů! Protože spolu s těmi kvalitními, které ve škole má, nechá působit i ty mizerné, jako je J. Součková – a to bez nějaké revize a řízení. Přesně tak, jak to popsala letošní zpráva České školní inspekce: „Přestože vedení školy pravidelně monitoruje kvalitu průběhu vzdělávání, k zjištěným nedostatkům následně nepřijímá adekvátní opatření vedoucí ke zlepšení„. Jak hodnotila tato čerstvá zpráva školu? Třeba takto: „Převládala frontální výuka doplněná řízeným rozhovorem a samostatnou prací žáků. Ve sledovaných hodinách vyučující většinou cíleně nepracovali s chybou, ani nerozvíjeli hlubší porozumění problematice pomocí vhodně volených otázek a na vhodných problémových úlohách“. Mizérie. To, že sama ředitelka A. Nídlová nedostatečně působí na učitele, ukazuje třeba zpráva ČŠI z roku 2015, kde je jasně v návrhu na zlepšení stavu školy ředitelka úkolována, že má: „zvýšit možnosti sebereflexe žáků při vzdělávání, např. sebehodnocením nebo vzájemným hodnocením žáků„. A co vytýká škole zpráva z roku 2022? Přesně to samé, co před lety: „Učitelé tak v dostatečné míře nevedli žáky k objektivnímu posouzení kvality vlastního výkonu ani k hodnocení svých vrstevníků podle předem daných kritérií, které by podpořilo jejich schopnost sebereflexe„. Za celé ty roky nebyla Nídlová schopna posunout školu v této oblasti ani o píď! Ale nedivíme se, přece vidíme, jak vypadá hodnotící práce na této škole.

Takže podtrženo sečteno: místo nejapných vytáček je třeba pohlédnout kriticky na vlastní práci, objektivně posoudit možnosti zlepšení a hlavně – konat! Pokud žák odchází ze školy do domácího vzdělávání, protože se ve škole setkal s mizernou prací učitelky, která ho jen shazovala a ničila jeho vztah ke vzdělání, je to pro školu obrovská ostuda! Rodič se nedovolal nápravy, vedení strčilo hlavu do písku a to stejné dělá i nyní – a to je trapné. Poučit se z vlastních omylů je první, ale nezbytný krok k progresi. Jde nám přece o děti! A a co s učitelem, který dětem škodí a stále tvrdošijně trvá na svém žáky poškozujícím stylu „učení“? Jednoduchá rada: udělat z něj neučitele. A analogicky: co s ředitelkou, která…

Pokračování: Má ZŠ Špitálská prolhanou ředitelku? 2 díl. Ano, má! Potvrzeno.

 

 

 

Tags: , ,