Helena Patáková: podvodnice ředitelkou školy?

Helena Patáková: podvodnice ředitelkou školy?

Být úspěšný ředitel, který vede svou školu k rozkvětu, u nás neznamená nic. Starosta městské části Praha – Újezd  Václav Drahorád vyhlásil konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky ZŠ Formanská, Praha 11 – Újezd u Průhonic. Řekli byste si, že úplně postačí, když současný ředitel Tomáš Kunst odprezentuje svou výtečnou práci, uvede správné cíle rozvoje školy a komise by to měla pochopit a správně se rozhodnout. To se ale nestalo a rád bych ukázal, jak může podvodnice, která vzdělávání vůbec nerozumí, doslova ukrást ředitelské místo. Za pomoci lokálních politiků ze stejné strany to jde celkem lehko. Víte, kdo vyhrál výběrové řízení, konané 14. 12. 2023, vypsané starostou městské části Praha – Újezd Václavem Drahorádem? Zastupitelka městské části Praha – Újezd Mgr. Helena Patáková. Ta kandidovala a byla zvolena za ODS. A za jakou stranu kope starosta? Za ODS. Bylo tedy výběrové řízení šaškárnou? Posuďte sami.  

Součástí výběrového řízení je návrh koncepce řízení a rozvoje školy na období 6 let (včetně další specifikace). Také je přímo v dokumentu o výběrovém řízení uvedeno, že se od kandidáta čeká „moderní přístup ke vzdělávání, sledování novinek ke vzdělávání“. Podívejme se nyní, jak se v tomto smyslu prezentovala vítězka konkurzu, Helena Patáková. Proč jsem nazval H. Patákovou podvodnicí? Už celý úvod její „koncepce“ je plagiátem, okopírovaným z Koncepce rozvoje a řízení školy, která byla zpracována Mgr. Marcelou Šeblovou v červenci 2015 pro účely konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ Škvorec – Praha Východ. Tento text je volně dostupný. I další pasáže upravila podle tohoto textu. Další části své „koncepce“ zase šlohla jinde. Pasáž o ekonomické oblasti zase ukradla z jiné Koncepce rozvoje školy, která byla zpracována Ing. Andreou Mrázovou pro účely konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ Uničov, Pionýrů 685 a která je také dostupná. Z tohoto textu máme také hezký závěr, kde Patáková nepřidala jediné vlastní slovo. I tento text je veřejně dostupný

Za podobné plagiátorství, opisování bez uvedení zdrojů, se odebírají tituly a diplomy. Otázka je, jak kvalitní může být ředitelka, která není schopna se ani malinko zamyslet a napsat o rozvoji školy – která jí má být svěřena – nějakou vlastní smysluplnou myšlenku. Jak je na tom H. Patáková odborně? Podle její koncepce, která je na úrovni průměrně obdařeného středoškoláka, moc pedagogického rozumu nepobrala. Školní vzdělávací program je pro ni „školní vzdělávací plán“, SWOT analýzu opakovaně označuje jako SWAT (asi se příliš koukala na seriál S.W.A.T.). Její koncepce obsahuje třeba i tento bizár:  „Stálá podpora využívání prvků moderních pedagogických směrů (Tvořivá škola, Začít spolu, Genetická metoda, badatelské vyučování) a jejich podpora v DVPP“. Tohle nakupení pojmů ve stylu „každý pes, jiná ves“ – přičemž NIC z Patákové jmenovaných pojmů NENÍ „pedagogický směr“ – je možná omluvitelné u prváka na střední pedagogické škole. Možná.

U těchto blábolů asistovali jako hned tři (!) členové komise z České školní inspekce. Buď jim to bylo úplně lhostejné nebo jsou totálně nekompetentní. Nepřišli tedy ani na to, že pasáž z Patákové textu „Základní vize školy“ je doslovným přepisem z RVP: „Základní vizí školy je umožnit žákům osvojit si strategii učení, motivaci k celoživotnímu vzdělávání. Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů v různých životních situacích. Vést žáky k otevřené a účinné komunikaci. Rozvíjet u žáků schopnost tolerance a ohleduplnosti ke svému okolí. Vést žáky k samostatnosti, aby mohli uplatňovat svá práva a plnit si své povinnosti. Učit aktivně chránit a rozvíjet své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně zodpovědný…“ RVP je dokument, který by školní inspektoři, kteří už 19 LET kontrolují jeho plnění, znát opravdu měli.

Nejen inspektoři, ale i ostatní členové komise také úplně přehlédli, že Patákové „koncepce“ vůbec neobsahovala požadovanou část: “zajištění rychlého a bezproblémového přechodu ze stávající školy 1. stupně (1.–5. ročník) na plnohodnotnou školu (1.–9. ročník) – s důrazem na spolupráci se stávající základní školou s následným spojením do jednoho vzdělávacího subjektu.” Text Mgr. Patákové (na rozdíl od jejího soupeře v konkurzu) se danému tématu vůbec nevěnuje, přičemž zřizovatel vyhlášení výběrového řízení přímo odůvodnil tím, že bylo třeba jej vyhlásit právě z důvodu rozšiřování školy o druhý stupeň.

Takže, členové komise byli:

  • 2 členové určení zřizovatelem – to byl sám starosta a místostarostka J. Draštíková;
  • člen určený Magistrátem hl. m. Prahy (v našem případě PhDr. Zdenka Klesnilová);
  • člen, který je odborníkem v oblasti psychologie, určený Českou školní inspekcí – PhDr. Galina Jarolímková,
  • člen, který je školním inspektorem České školní inspekce – Ing. Zuzana Bejrová,
  • člen, který je odborník v oblasti organizace a řízení ve školství, určený Českou školní inspekcí – Mgr. Luděk Doležal,
  • člen, určený pedagogickým sborem Základní školy Formanská
  • člen, který je členem školské rady při Základní škole Formanská, zvoleným zákonnými zástupci nezletilých žáků.

Výsledky hlasování byly tyto: Mgr. Helena Patáková se umístila šestkrát na prvním místě a dvakrát na druhém místě (celkový součet sedm). Mgr. Tomáš Kunst se umístil šestkrát na druhém místě a dvakrát na prvním místě (celkový součet jedenáct). Předpokládám, že dva vítězné hlasy pro ředitele Kunsta pocházely ze školy, všechny ostatní posbírala Patáková. Gratuluji tedy České školní inspekci, jak se skvěle podílí na zkvalitnění našeho školství. Kdo je to PhDr. Galina Jarolímková? Pracovnice PPP, která píše články o tom, jak má správný ředitel školy podporovat wellbeing. Kdo si myslí, že H. Patáková vytvoří lepší wellbeing než ředitel Kunst, ten musí být opilý nebo nesvéprávný.  Případů, kdy Česká školní inspekce podporuje nekvalitu a sama je jejím nositelem, je opravdu hodně a vlastně už ani nepamatuji případ, kdy by inspektoři k něčemu pozitivně přispěli. Ano, šéfinspektor umí líbivě řečnit. Ale rozhodují činy a ty jsou k pláči. Nekompetentnost, kamarádšofty, korupce, ignoranství, alibismus, lidská hloupost – stále dokola a dokola. Ještě schází takhle malinko a sami školní inspektoři se budou stydět za svou profesi. Už nyní mnozí z nich raději řeknou, že pracují jako tanečníci u tyče nebo programátoři Windows.

Zarážející už není, kromě samotného průběhu tohoto povedeného „výběrového řízení“, že sama Patáková nebyla v minulých letech příliš kvalitní ředitelkou, když působila na Základní škole a Mateřská škole Věry Čáslavské v Praha 6. To, že to nebyla žádná sláva, potvrzují i inspekční zprávy: „nedostatečné řízení kvality pedagogického procesu, nekomplexnost a nesystematičnost přijímaných opatření ve vztahu k průběhu a výsledkům vzdělávání, nižší míra metodické podpory pedagogů“. OK, ale jak to, že ani takový člověk nedovede samostatně ani zpracovat několik odstavců o koncepci školy, kde se uchází o ředitelské místo? Neumí dokonce ani zpracovat ŠVP a shání někoho, kdo by to udělal za něj. Větší bídu už si ani nelze představit. Člověk s takovými odbornými „kvalitami“ a morálkou podvodnice bude nyní ovlivňovat učitele a žáky této školy?

Takhle to prostě chodí ve školství v naší zemi. Místní politici chtějí upíchnout jednoho ze svých řad na ředitelské místo, zlikvidují ředitele, který školu vypiplal, Česká školní inspekce tohle svinstvo posvětí a není boha, jak tomu zabránit. Nemusím asi zmiňovat, že podklady pro výběrové řízení od stávajícího ředitele byly zpracovány o dva, tři levely kvalitněji. Přesvědčte se sami. Na tom však nezáleží. Patáková mohla odevzdat třeba recept na pizzu, vítězství měla přece v kapse. A že děti ve škole plakaly, protože odchází jejich oblíbený pan ředitel? O děti přece jde u nás až v poslední řadě. Ale možná, že přece jen řešení je. Prostě nejít do této školy. Ať všichni učitelé, všichni rodiče této školy zůstanou doma. A tahle „ředitelka“ může koukat na těch pár trapných stránek ukradeného textu „koncepce“ v ředitelně, která je i s ní prázdná.

Iniciativa rodičů této školy, kterým na dětech záleží.

 

 

Tags: , , , , ,