Expedice Afrika

Expedice Afrika

Napsal mi kolega Filip Tomeš: „Dnes se žákům podařilo něco úžasného, co jsem zažil za mou učitelskou praxi poprvé. Doslova se zažrali a ponořili do práce v hodině tak, že nikdo nezaznamenal, že zvonilo na přestávku. V rámci očekávaného výstupu problematiky ohrožených živočišných a rostlinných druhů jsem použil, vlastně tak trochu okopíroval Vaši aktivitu Expedice Afrika. Jako nestačil jsem zírat do jakých detailů se žáci pouštěli a řešili. To, že si dokázali rozdělit expertní role (zoolog, botanik, technik aut, lékař, grafik loga atd..) bylo to nejmenší, ale řešili letenky, dopravu aut, trajekty, tak aby byly na místě v den, kdy dorazí celá expediční skupina. Očkování, oblečení no prostě velká fantazie!!!“

Skvělá didaktická práce! Filipovo zadání bylo jednoduché, ale dobře promyšlené:

Expedice Afrika

Jakožto úspěšného vědce Akademie věd vás zaujal projekt Expedice Afrika. Tento projekt vznikl na základě ochrany ohrožených rostlinný a živočišných druhů v Africe. AV dlouhodobě spolupracuje se zoo ve Dvoře Králové a botanickou zahradou v Praze, které se na projektu úzce spolupodílí. Co je Vaším úkolem? V první řadě si vybrat z řad svých spolupracovníků a vytvořit tak 7 – členný tým, který bude po dobu tří týdnů provádět v Africe výzkum. O tom, zda Váš tým bude tím, který se expedice Afrika účastní rozhodnou následující kritéria. Přeji úspěšnou práci.

S pozdravem Filip Tomeš (vedoucí projektu Expedice Afrika)

Kritéria hodnocení:

1. Vytvoř logo vaší expedice.

2. Geografická lokace vašeho výzkumu (tábořiště).

3. Jaké automobily včetně příslušenství a technických specifikací zvolíte pro svou expedici.

4. Jaké oblečení, přístřešky (hardwarové i softwarové vybavení).

5. Jaké druhy zvířat budete odchytávat (alespoň 5 druhů) a proč zrovna ty?

6. Jaké druhy rostlin budete sbírat (alespoň 5 druhů) a proč zrovna ty?

7. Jaký bude rozpočet na vaší expedici?

Filip mi ještě napsal: „Ještě dovětek ke skupině, která si vybrala Nigérii. Uvedli některé živočichy, kteří se v dané lokalitě nevyskytují. Záměrně jsem jim nic neříkal, neopravoval, v podstatě na to přišly ostatní skupiny při závěrečném hodnocení, snad jen s výjimkou žluvy černohlavé, kterou by v Nigérii hledali fakt marně. Je fajn je nechat chybovat, protože je to pak nutí dávat pozor i při hodnocení, zda nejsou řečeny nějaké nesmysly„.

Líný učitel: Krásná hodina! Skvělá variace pro téma, kterému se učitel chtěl věnovat. „Expedice Afrika“ vznikla na základě vyprávění na mém semináři, kdy líčím různé metody a také učení „velkého tématu“. Expedice Afrika nemusí být jen konkrétní projektová výuka nebo problémové vyučování, ale obsah výuky třeba celý měsíc! Učitel v různých hodinách volí pestré aktivity, spojené tématem expedice. V tom může být zahrnuto všechno možné – některé metody a aktivity tu uvedu.

Učitel může nechat žáky rozdělit si v týmů různé role, jak o tom píše Filip. Například žákům přiblíží potřebné obory: Zoologie se zabývá studiem živočichů. Botanika neboli rostlinopis je také přírodní věda, spadající do okruhu věd biologických, ale zkoumá tu část přírody, kterou označujeme termínem flóra, tedy rostliny a vše, co s nimi souvisí. Нistorie (většinou myšlená jako dějiny lidstva) se obvykle dělí na pět období: pravěk, starověk, středověk, novověk a období soudobých dějin, sahajících až do současnosti. Z velké rodiny oborů antropologie si vybereme kulturní a sociální antropologii, což je je společenská věda, která se zabývá lidskými kulturami, jejich vznikem a vývojem, srovnáváním různých kultur a významem kultury pro člověka. Filip dal úkoly, které potřeboval, ale například v metodě „Truhla“ si žáci úkoly vybírají pro sebe nebo do malých týmů. Učitel přinese do třídy truhlu (kterou třeba reprezentuje papírová krabice) nebo (pokud zvolí skupinovou práci) ji má pro všechny skupiny. Ty jsou velké: klidně mohou mít od 10 do 15 žáků. Truhla obsahuje různé artefakty: zápisky z deníku, jízdní řády, dobové noviny, nákresy, obrázky, mapy fotografie apod.) Úkolem žáků je určit, které ze známých osobností patřila. Tato úloha může s malými obměnami fungovat nejen v přírodních vědách, ale i v dějepise (kde by se jmenovala třeba Panovníkova truhla) nebo v českém či cizím jazyce. V zeměpise může znít libreto takto:

V archívu Geografického ústavu byla objevena truhla, pozůstatek po neznámém cestovateli. V ní bylo mnoho zajímavých předmětů a ty, jako vědecký pracovník ústavu, je máš za úkol určit a zařadit. Použij atlas a učebnici. Učitel ti poskytne i další potřebné knihy a jiné zdroje, které bys mohl(a) potřebovat. Odpovědi si zapisuj do sešitu!

 

 

 

 

 

Další aktivita, která se nabízí, je „Pošta„. Zpravidla se organizuje jako skupinová práce a cestovatelské (nebo archeologické týmy) jsou pro ni ideální. Spočívá ve vyřizování balíku „došlé pošty“ který může učitel zaměřit určitým způsobem. Může každé skupině předat balík s jinými problémy, anebo může dát všem skupinám stejnou „poštu“. Úkoly mohou od účastníků vyžadovat vytvořit plány, pracovní postupy apod. Na pracovní archy posluchači zapisují svá rozhodnutí, koncepty řešení dopisů, sdělením skupiny na základě diskuze o řešení členů skupiny apod. Po skončení práce s poštou následuje prezentace skupin o výsledcích a řešení.

Přišlo na adresu archeologického týmu:

 • Dopis od vedoucího univerzity s otázkou: jaké místo bude pro výzkum obchodních cest v pravěku nejlepší? Kolik času výkopy zaberou?
 • Mail od vedoucího laboratoře, který žádá stanovení priorit v určování stáří předmětů. K tomuto účelu posílá seznam předmětů nalezených v uplynulém týdnu.
 • Dopis od vedoucího zásobovacího oddělení s otázkou: které nástroje budou pro archeologický výzkum potřebovat?
 • Výběr mezi třemi uchazeči na místo terénního archeologa (přiloženy fotografie a životopisy).
 • Katalog automobilů – který by byl pro expedici nejvhodnější? Výběr a odůvodnění zašlete vedoucímu ekonomického oddělení.

Přišlo na adresu expedice do Afriky:

 • Stránka ze zápisníku zmizelého cestovatele, obsahující několik indicií. Kde se ztratil?
 • Mail od předsedy zemědělského podniku. Žádá radu: jakou palmu by mohl pěstovat na jižních svazích nedaleko Olomouce?
 • Žádost od velké cestovní kanceláře: kam vypravovat zájezd, aby účastníci viděli co nejvíce exotických zvířat.
 • Dopis od nakladatelství učebnic zeměpisu, který obsahuje fotografie několika zvířat, které si žádají pojmenování a umístění jejich výskytu na mapě.
 • Dopis od malé holčičky, která chce přivést nějaké malé zvířátko na chov jako mazlíčka. Jaké by bylo nejvhodnější?
 • Katalog automobilů – který by byl pro expedici nejvhodnější? Výběr a odůvodnění zašlete vedoucímu ekonomického oddělení.

To vše a mnoho jiného může učitel se žáky dělat, pokud „Expedice Afrika“ bude jeho velké téma. Každé „Velké téma“ si zaslouží velkorysý přístup. Pokud tedy učitel učí v zeměpisu AFRIKU, nezajímá ho (a ani jeho žáky) pouze ten geografický aspekt. Učit řeky, pohoří, státy… proč? Vždyť je to nesmysl! Pokud pedagog chce – a to by měl – prezentovat tento kontinent v celistvém pohledu, musí při vzdělávacích aktivitách využít i další obory: biologii, ekologii, historii, antropologii, sociologii a mnohé další. Představuje kulturní i přírodní artefakty, primární prameny, buduje pohled na tento kontinent jako ojedinělou a exkluzivní cestu svých žáků. Tedy do tématu patří i fair trade, kolonialismus, dějiny objevování Afriky, Dr. Holub, umění kanystrů – prostě vše, co si učitel s žáky vyberou, aby to zpracovali. Žádná frontálka, žádné šprtání, žádné diktování se zápisy do sešitu!

Umění kanystrů? Co to je? Něco, co můžeme dělat se žáky. Stejně jako se „tetovat“ po vzoru afrických obyvatel nebo vymýšlet plán autentického safari a rozmisťovat do plánku zvířata.

Aktivita: Umělecká galerie

Světoznámí umělci pracují s odpady a vytvářejí z nich umělecké kousky. Je to skvělá ilustrace procesu, které se říká Upcyklace. V ní jde o přeměňování odpadového materiálu nebo nepotřebných produktů v nové materiály či produkty lepší kvality, pro zlepšení hodnot životního prostředí. A co může zvýšit hodnotu prostředí lépe než umění?

Romuald Hazoumè je jorubský umělec z Republiky Bénin. K tvorbě svých děl (většinou afrických masek) používá pouze recyklované materiály a komentuje to: „Posílám zpět na Západ to, co jim patří, to jest odpad konzumní společnosti.“

Aktivita: Tetování.

V tomto úkolu budeš pracovat buď sám nebo ve skupině, podle rozhodnutí učitele. Možná víš, že se původní obyvatelé světadílu zdobili: pery, listy, kostmi, ulitami a podobně. Také se tetovali nebo malovali barvami.

Úkol: Vyber si s týmem tetování, které se vám líbí. „Potetujte se“ tetovacími pery, které vám rozdá učitel. Ale ničím jiným! Tetování smyjte až doma.

Doplňující otázky: Jaké má tetování funkce u původních kmenů? Proč se lidé i dnes tetují?

Aktivity: Cesta světadíly, Muzeum

Žáci mohou na základě obrázků určovat, které jsou africké (a jiné) hudební nástroje, šaty, stavby, zbraně apod. Lze používat grafické organizéry (jako srovnávací nebo kriteriální tabulky), hledat typické znaky. Nebo vytvářet muzeální expozici. Týmy vybírají jednotlivé předměty do expozice: jeden kroj, jeden pohár, jednu misku apod. Skupiny mohou mít na starost různé světadíly nebo (starší děti) různé oblasti Afriky.

Aktivita: Čtení grafů

Také je důležité si Afriku zařadit. Učitel může každé skupině nebo dvojici přinést graf nebo nějakou infografiku, aby žáci viděli, v jakých oblastech a jak si Africké země vedou – oproti světu nebo Evropě. Za úkol mají žáci grafy analyzovat, uvést grafem sdílená fakta a případně i interpretovat důvody.

Tags: , , , ,