Děkan Balík: arogance moci a slovník totality aneb malá lekce politologie politologovi.

Děkan Balík: arogance moci a slovník totality aneb malá lekce politologie politologovi.

V pátek jsem poslouchal rozhovor se Stanislavem Balíkem a to mě vede k popisu jedné situace, která nedávno výrazně zčeřila vody. Na úvod jen podotknu, že kdysi jsem studoval na Fakultě sociálních studií v Brně. Jako student jsem poznal pět vysokých škol a výuka v Brně byla bez konkurence nejslabší, zejména přístupem ke studentům. Ale sama sociologie je fascinující obor a hodně mi dala. Fascinovali mě například učitelé sociologie, co pak se svými studenty vyšli do ulic bojovat za důležité myšlenky, které jim říkali předtím v posluchárnách. To nebyli čeští učitelé sociologie, samozřejmě, mluvím o historii sociologie. Ale dění na FSS mě zajímá stále, zvláště když jde o okupační stávku. Studenti chtěli poukázat na klimatickou krizi a přimět vládu k aktivnějším krokům a akce „Univerzity za klima“ spojila studenty z více vysokých škol v Česku. Největší pozornost připoutala okupační stávka v atriu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a to zejména kvůli výrokům děkana Stanislava Balíka. A já musím za sebe konstatovat, že takovou hromadu pitomostí bych od děkana / politologa / akademika / profesora neočekával. Asi se budu muset vrátit k cenám Oslích uší, tady je toho na dvojitou cenu. Vybírám z jeho výroků pro média a rád bych ukázal na paradoxy, neslučitelné se zdravým rozumem. Co děkanovi vadí nejvíc? Malé počty protestujících, zneužití pojmů stávka a okupace a to, že se protest odehrává na univerzitě. Postavil se proti svým studentům a rázem se stal oblíbencem různých obskurních médií, jako je „Svobodný svět“ či „Pravý svět“ a jiných. Jako jediný ze všech děkanů škol, kde se studenti zapojili. Neměl ale odvahu nazvat věci právými jmény a tak vše zamlžil do podivných výmluv. Pamatujete na rčení: představuje si to jako Hurvínek válku? Možná se bude v Brně říkat: představuje si to jako Balík okupační stávku. Nejlépe, když se stávka neuděje nikde a nebude protestovat nikdo proti ničemu. A někde mimo lidi. Jen taková stávka je podle Balíka ta správná.

1. Jsem pro, takže dělám všechno proti

Děkan Balík: „Problém ochrany klimatu považuji za hodně důležitý“ / „Změnu klimatu i já osobně vnímám jako palčivý a akutní problém.“

Líný učitel: Hurá, děkan považuje problémy, proti kterým bojují stávkující, za stejně akutní a palčivé, jako oni. Bohužel, nelíbí se mu prý „radikální“ forma protestu. Radikální? Nemusela se odvolat jedna jediná minuta výuky, nikdo nebyl blokován ani omezován, tomu nelze říkat radikální ani ve snu. Studenti si dokonce zajišťovali vlastní hygienické potřeby, čisticí prostředky a pak uklízeli své prostory. Radikální? Děkan Balík asi neví, jak vypadá radikální protest studentů. Ale na moment si představte, že někdo protestuje s požadavky, se kterými souhlasíte. Co uděláte? Vyjádříte nějak podporu. Pomůžete. Možná se připojíte. Nebo alespoň podpoříte dobrým slovem. Co udělal děkan? Vyhrožoval policií, studentům vypnul wifi, topení a elektřinu, uzavřel átrium. Pozval si na univerzitu proti studentům bezpečáky. Tak si říkám: ještě že jejich myšlenky děkan podporuje. Kdyby byl proti, jak by to asi vypadalo? Lil by jim na hlavu rozžhavenou smůlu?

2. Okupace? Stávka? Zneužití termínů

Děkan Balík: „Tohle je zneužití termínů okupace a stávka. Na naší fakultě našlo útočiště před skutečnou ruskou okupací na Ukrajině zhruba sto studentů, kteří tady mají být v bezpečí. A najednou mají čelit opakování zážitků s okupací. V pondělí podvečer jsem byl na pietním aktu v Kounicových kolejích, kde jsme si připomínali oběti skutečné německé okupace českých zemí.“ / „Stejně tak termín stávka odkazuje k nejzazšímu momentu, kdy si na instituci nejsem schopen vynutit řešení, a už mi nezbývá nic jiného.“/ „To není novodobý termín spojený jen s Ukrajinou. Když se řekne v české populaci okupace, tak se lidem jednoznačně vybaví německá nebo sovětská okupace Československa.

Okupační stávka je terminus technikus. Prostě se tak jmenuje jeden ze způsobů občanského protestu a obě slova mají dohromady svůj význam. Jinak to pojmenovat nejde. To, co studenti realizovali byla skutečná okupační stávka. NE okupace. To je jiné slovo. Firemní kultura NENÍ firma, minerální pramen NENÍ minerál. Argumentace děkana Balíka je jedním slovem trapná. To, že je politolog a měl by to vědět, ukazuje buď na to, jak mizerný je ve svém oboru nebo to, jak si kroutí význam slov podle své potřeby. Ani nevím, co je horší. Také je nechtěně legrační. Představte si třeba nějakého učitele na lékařské fakultě, který řekne: „Nelíbí se mi slovo pitva člověka, zní to tak násilně! Ode dneška tomu budeme říkat dekonstrukce těla„. Dělám si trochu z děkana Balíka legraci, ale jeho život musí být peklo. Představte si třeba, že si čte nějakou reportáž ze sportovního utkání.

Oba týmy svedly bitvu o střed hřiště…“ Děkan Balík: „Cože, bitvu? To mi připomíná bitvu u Zborova, kde padlo mnoho našich legonářů!“

Dobrá obrana torpédovala snahu soupeřů o přečíslení…“ Děkan Balík: Torpéda? Vždyť Lusitanii také torpédovali! A 1195 nevinných zahynulo!

Obránce nedovoleně atakoval soupeře a tím přerušil útok…“ Děkan Balík: Tak atak? A útok? Na Ukrajinu také zaútočili! Naši Ukrajinští studenti nesmí na hokej. Je to pro ně příliš bolestivé!

Domácí pak na dlouhou dobu okupovali útočnou třetinu...“ Děkan Balík:Okupace! Na naší fakultě našlo útočiště před skutečnou ruskou okupací na Ukrajině zhruba sto studentů, kteří tady mají být v bezpečí. A najednou mají na hokeji čelit opakování zážitků s okupací!“

Líný učitel, bývalý student FSS: Je to absurdní, ale to, z čeho obviňuje studenty, dělá právě děkan Balík. To on zneužívá pojmy „okupace“ a „stávka“, nesmyslně je odděluje od sebe a dává jim významy, které hrají do karet jemu, ale s věcí vůbec nesouvisí.

3. Proč okupují fakultu?

Děkan Balík: „Nerozumím tomu, proč okupují fakultu, na kterou nemají žádné reálné požadavky. Má smysl okupovat instituci, s níž jsem neúspěšně jednal, která mi nechce vyjít vstříc a nemám jinou možnost než skrze okupační stávku si něco vynutit„.

Líný učitel, bývalý student FSS: Ač jsem studovaný pedagog a psycholog, rád politologovi vysvětlím tuhle trivialitu. Okupační stávka studentů se provádí například tam, kde stávkující chtějí získat pro své názory ostatní. To se nejlepe realizuje v prostředí, které znám a kde jsou lidé, které umím oslovit. Studenti chtějí informovat jiné studenty, své vrstevníky a získat je pro své názory. Mají snad za nimi jít někam na nádraží nebo na palouk v lese? Už pramáti všech studentských stávek – obsazení Sorbonny v roce 1968 – ukázalo, že na půdě univerzity lze úspěšně protestovat i proti celostátním tématům a lze i z akademické půdy tlačit na vládu. Chce to trochu znalosti politické historie, děkane Balíku. Právě příklad z vaší vlastní fakuty ukázal, že je to správná cesta.

4. Je jich málo

Děkan Balík: „A do jaké míry je to palčivé pro nastupující generaci? Včera jsem rozesílal hromadný mail na 3275 adres, což je aktuální počet studujících na fakultě. Když jste šel kolem, viděl jste tam třicet čtyřicet z nich? Jsou to nanejvýš 2 procenta. Zbylých 98 procent se ke stávce nepřipojilo. / „Jak už jsem naznačil, stávkuje naprostý zlomek studentů„.

Líný učitel, bývalý student FSS: Opět trochu odborný debakl děkana Balíka. Rád vysvětlím to, co ví sedmák na základní škole v hodině občanky. Právě proto, že nějaký požadavek nemá zatím velká čísla příznivců, se podobné akce dělají. A paleta možností i příkladů je veliká. Podívejme třeba, v jaký kolos se proměnila Greenpeace. Na začátku bylo několik lidí, kteří dělali vidtelné akce. Právě příklad brněnské stávky ukazuje, že lze získat pozornost médií i v malých počtech. Sám jste se o to svým zpátečníckým jednáním zasloužil, děkane Balíku. Něco tak odporného, jako postavit se proti svým studentům si vysloužilo velký mediální ohlas. Myslím, že stávkující by měli děkanovi poslat poděkování a nějaký suvenýr. Třeba stávkové ponožky nebo nějaký hezký transparent. Určitě si ho vystaví v pracovně, když je sám tak „klimatický“. A ještě něco: pokud 98% se nepřipojila k akce, která reflektuje „palčivý a akutní problém“ (slovy děkana Balíka), nebyl bych moc hrdý na studenty této fakulty, kterým je to zřejmě šumafuk. Co je tam učíte? Divil bych méně studentům nějaké techniky, ale politologům a sociologům? Studentům, kteří na téže fakultě studují „environmentální studia“?! Nerozumím tomu, proč se nezapojily celé ročníky těchto oborů! Že by je děkan svým jednáním zastrašil?

5. Ozývají se mi Pragováci

Děkan Balík: „Ale ozývá se mi řada studentů, kteří vyjadřují nesouhlas s formou protestu. I pro ně je ochrana klimatu palčivé téma, ale zásadně se distancují od formy protestu a že studenti zvolili konfrontaci s vedením fakulty.“ / „Dobře vím, že řada studentů souhlasí s tím, že klimatická krize je závažné téma, že se mu má věnovat pozornost a že se má řešit, ale zásadně nesouhlasí s tímto typem protestu a toto stanovisko mi od nich různými kanály přichází ve velkém počtu“. / „Přichází mi neuvěřitelné množství emailů a zpráv právě od neprotestujících studentů naší fakulty, kteří mi vyjadřují podporu a děkují, že jsem se pokusil o domluvu – a že když ta byla znemožněna, že jako fakulta jednáme tak, jak jednáme“.

Líný učitel, bývalý student FSS: Tak především studenti nezvolili konfrontaci s vedením fakulty, ale naopak. Děkan Balík zvolil konfrontaci se svými studenty, kterým vyhrožoval i policií, jakkoliv pak tento nehorázný čin zatloukal. Mnoho dalších vedení různých fakult, kde se podobná akce konala, žádnou konfrontaci nezvolilo. Děkan Balík bojoval proti stávce proto, že se se studenty „nedohodl“. A jak ta jeho dohoda měla vypadat? No, že by okupační stávka vůbec nebyla okupační stávkou, samozřejmě. Něco jako hladovka s přestávkami na jídlo. Mimochodem, tu „řadu studentů„, co se „zásadně distancují“ bych chtěl vidět. Jak si stěžují… ale na co vlastně? Nepřišli o jedinou minutu výuky, nikdo je v ničem neblokoval… Ale další politologická exkurze do historie mi říká, že kdejaký tyran má vždycky po ruce nějaké Pragováky, kteří se dožadují přesně toho, co on chce. Zajímavé… nechci úplně naznačovat, že děkan Balík lže, ovšem… třeba ti Pragováci, co tu u nás v roce 1968 chtěli Rusy, nakonec taky nebyli všichni praví pragovací… Tak děkanovi přichází „neuvěřitelné množství“ emailů a zpráv od studentů, kteří mu děkují. Kdybych byl ignorant a do všeho nesmyslně míchal dění na Ukrajině, jak to dělá děkan Balík, hned by mě napadla paralela: ruská propaganda nám také nalhávala, jak jim občané „děkují“. Ale protože podobné věci nedělám, volám: sem s číslem! Pokud je to číslo „děkujících studentů“ větší než 2, tak se přiznávám, že má děkan pravdu: to by pro mě opravdu bylo neuvěřitelné.

6. Jsou jak děti?

Děkan Balík: Jsou jak děti, které chtějí spát ve škole.“

Líný učitel, bývalý student FSS: Novinářka Apolena Rychlíková děkana Balíka nepřímo přirovnala ke komunistickému aparátčíkovi Miroslavu Štěpánovi, protože podle ní chtěl v předvečer 17. listopadu povolat na akademickou půdu policii. Ať je to tak nebo ne, jsem jediný, komu slova děkana Balíka připomínají onen smutně proslulý výrok Miroslava Štěpána: „Neexistuje to, aby patnáctileté děti určovaly to, kdy má odejít prezident, nebo kdy má přijít a kdo jim má být..“ A stejně jako tehdější dav bychom měli Balíkovi připomenou: „Nejsme děti“.

Závěr: Rozumná slova

I když se děkan postavil proti nám, my nejsme proti fakultě. Původní plán proto neplánujeme nijak měnit a chceme tu přebýt až do středečního odpoledne. Podporuje nás také řada doktorandů i akademiků a akademiček,“ reagoval mluvčí hnutí Univerzity za klima Marek Soška. „Myslím si, že dochází ve společnosti k velkému nedorozumění vůči tomu, čeho chtějí docílit protesty proti globálnímu oteplování. Četl jsem reakce lidí na tento protest a velmi mě mrzí. Jde o to, že problémy globálního oteplování jsou tak komplexní a závažné, že je nutné proti nim jednat rychle a důrazně. To, jak se tyto problémy řeší teď, nestačí. Na to chtěli studenti upozornit. Nejsou to extremisté a tvrzení pana Balíka o tom, že okupační stávka za klima má nějak odkazovat k okupaci, mi nepřijde fér. Hodně z protestujících aktivně pomáhá ukrajinským uprchlíkům, určitě si nepřáli tímto termínem někoho zranit,“ okomentoval situaci učitel fakulty Ľuboš Slovák z katedry environmentálních studií.

Líný učitel: Souhlasím se slovy ministra školství Balaše, který o stávkujících studentech konstatoval, že „neví, co by mohl studentům vytknout“ a „to, že mají zodpovědnost za svoji budoucnost, je jedině dobře“. Já bych je také jedině pochválil, že se rozhodli podpořit správnou věc činy. Akademický svět má svá specifika. Jedním z nich je to, že kdokoliv z učitelů, pokud tomu věnuje čas a energii anebo se tak situace prostě vyvrbí, může být děkanem nebo proděkanem, rektorem nebo prorektorem. Ukáže se, že špičkový odborník třeba řízení fakulty úplně nezvládá nebo naopak, někdo se v té administrativní a řídící práci najde, zatímco jako učitel stál za starou bačkoru. Jiný neumí dobře ani to, ani tamto. S tím vším se tak nějak počítá a další volby to mohou napravit. Nejhorší ale je, když to někomu stoupne do hlavy a zapomene, že on je tam pro studenty a nikdy ne naopak! Pak se takový akademik začne chovat mocensky jako nějaký zatracený papaláš. Děkan Balík láká nové studenty takto: „Sledujete svět kolem sebe a chcete mu lépe porozumět? My vás to naučíme„. Ano, dal svým studentům lekci. A byla to opravdu nechutná a smutná podívaná.

 

Titulní obrázek: Stávkující studenti na přednášce pořádané v rámci akce. Foto: Nikola Káňová

 

Tags: ,