ZŠ Nové Město nad Cidlinou: další vzdělávací bída… a  zápis je už příští čtvrtek

ZŠ Nové Město nad Cidlinou: další vzdělávací bída… a  zápis je už příští čtvrtek

Představte si, že přijdete jako pedagog na školu, například do ZŠ Nové Město nad Cidlinou. Vidíte, jaká výuka tam probíhá. I přes malé počty dětí ve třídě (10-21) jde u většiny učitelů o hodiny pouze frontální, bez fantazie, bez pozitivní motivace – prostě jen otravná nuda a trápení. Individuální přístup a skupinová práce jsou tu naprosto neznámé pojmy a hodnocení jen trestá chyby žáků. Ve škole, kde je přes 70 dětí, existuje seznam cca 30 dětí (!), které podle slov ředitelky na školu nepatří. Jejich rodiče cítí strach, nespokojenost s nesmyslnou náročností výuky a bezradnost. Několik maminek se vám při rozhovoru přímo rozpláče…

Z mnoha příkladů dva: je tu žákyně, které má mnoho zameškaných, ale omluvených hodin. Holčička je po vážné operaci a proto při každé infekci zůstává doma. To učitelé to ví, ale považují to za rozmazlenost a výmluvy. Podle ředitelky se  fláká a chce ji nechat propadnout. , do školy nechodí, tudíž má opakovat. Holčička cítí negativní emoce od učitelů, takže se bojí komunikovat a ve škole hovoří jen šeptem. Je tam chlapec, který narušuje výuku, ale jen z důvodu, že svou učitelku naschvál bojkotuje. Jakmile přijde někdo cizí do třídy, chlapec v pohodě pracuje. Má skvělou fantazii a vyjadřování i písemné na výjimečné úrovni, ale stále opakuje, že dobrou známku nemůže dostat, „protože zlobí“. Proto je jeho motivace na nule a s učitelkou nemůže najít společnou řeč. Ztratil k ní důvěru.

Česká školní inspekce byla ve škole loni a nenapsala dobrou zprávu, to ani náhodou. V závěrečném hodnocení vytkla zejména tyto slabiny: Ve výuce převažoval frontální způsob práce, který ve většině hospitovaných hodin nebyl efektivní, nevedl k motivaci a aktivizaci žáků. Učitelé nedostatečně diferencovali učivo vzhledem k různé úrovni znalostí a dovedností žáků. Většina učitelů nevedla žáky k vzájemnému vrstevnickému hodnocení, nevyužívala v hodinách formativní hodnocení, u některých učitelů výrazně převyšovala negativní zpětná vazba nad pochvalami a pozitivním hodnocením žáků.

Řekli byste, že jde prostě o další mizernou školu, typickou pro české školství. Ale tady je ta mizérie povýšená na další úroveň. Mezi všemi učiteli neblaze vyniká Kateřina Horáková. Kopie sešitů s úhledným pětkovým hodnocením jsou ukázkou její „práce“. Jsou to sešity druháčků! Vyučování v jejích hodinách je jak z hodně děsivého thrilleru. Děti se bojí nejen promluvit, ale i zasmát. Nejen, že jde jen o frontálku, ale má i velmi negativní vztah k žákům. Každý, ale opravdu každý, kdo k ní přijde se sešitem s vypracovaným zadáním, dostane vynadáno. Buď, že má chybu, nebo špatnou úpravu nebo nese práci příliš pozdě. Není možné, aby kohokoliv pochválila, usmála se… To hraničí s týráním, pokud to týrání už není. Nyní učí ve třetí třídě. Stejně.

Jak se tahle osoba dostala k dětem? Těžko říct. Její bývalá zaměstnavatelka na jiné základní škole Horákové neprodloužila smlouvu, neboť u ní shledala „absenci empatie“ a konstatovala, že se „naprosto nehodí k malým dětem a její působení na prvním stupni ZŠ jim může způsobit újmu“. Když s ní mluvila a dávala ji zpětnou vazbu, ta ji odpověděla, že se nebude přetvařovat.

Kvalitnější práce učitelky by podle Horákové bylo „přetvařování“. A jak hodnotí tohle učitelské monstrum ředitelka školy, Mgr. Hana Pacáková? Nemůže si ji vynachválit, neboť „třída, převážně chlapecká, byla zlobivá a hlučná a teď jsou tak hodní…“ Ne, nejsou hodní, ale jsou zastrašení. Zřizovatel? Tomu je to jedno. Na předchozí škole se zřizovatel školy staral, proto tam Horáková nemohla být a musela odejít. Je dobře ilustrativní, že v současnosti Horáková vykládá, že na své minulé škole pracovala 18 let. Ne, pouhé dva roky, než zjistili, co je zač a jakou práci ve třídě odvádí.

Milí rodiče, kteří máte děti v této škole, nebuďte zbabělí a lhostejní. Jde o Vaše děti, o jejich budoucnost. Poškození v nejdůležitějších žákovských letech může být trvalé. Zatlačte na zřizovatele, to vaše hlasy ho poslaly na radnici. Pokud se takto stará o budoucnost vašich dětí, zaslouží si vaši podporu? Ať jedná, je to jeho povinnost a vaše zase je se o to postarat. Není možné, aby děti chodily do školy bez radosti a se strachem. Není možné, aby učitelka děti zasypávala pětkami a namísto podpory a práce s chybou je za chyby trestala. Není možné, aby ředitelka školy nechávala takovou osobu mezi ostatními učiteli a ještě ji chválila za její bachařskou práci. Není možné, aby opakovaně ignorovala nálezy České školní inspekce, které prokazují nekvalitní práci učitelů a tím i její nekvalitní řízení. Nebuďte pasivní, tohle za vás nikdo neudělá. Spojte se, předejte si informace a jednejte. Uvidíte, že když vytrváte, dosáhnete svého. Vaše děti za to stojí.

A vy, kdo jste se chystali do této školy dítě zapsat, si to pořádně rozmyslete.

 

Tags: , ,