Štítek: občanská výchova

Na téma revize RVP a občanské výchovy

„Občanská trojčlenka„, tedy trojice Ondřej Horák (Centrum občanského vzdělávání) & Tomáš Hazlbauer (CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s.) plus za Občankáře Petra Slámová (členka Asociace učitelů OV/SV) nedávno přišli s textem, který se jmenuje Doporučení v oblasti občanského vzdělávání Expertnímu panelu pro revize RVP ZV. Revize RVP je teď velké téma. Začínám mít obavy, že…
Více