Štítek: body

HODNOCENÍ BODY

Někteří učitelé pocítili touhu vyměnit známky za body, většinou z důvodů větší “spravedlnosti”, “přehlednosti” a “objektivnost”. Je to často chiméra, protože sice vyměnili známky za body, ale chyby ve svém hodnocení tím neodstranili, ale naopak – zvýraznili. Pokud je totiž hodnocení výkonové, srovnávající a nediferencované, jsou body mnohem horší než známka, protože ukazují na rozdíly mezi žáky výrazněji.…
Více