Recenze: na webináři s Veronikou Tlapákovou o dramatické výchově

Recenze: na webináři s Veronikou Tlapákovou o dramatické výchově

Po desítkách webinářů, které jsem vedl v posledních měsících, jsem si řekl, že by bylo zajímavé vyměnit si role. Přihlásil jsem se tedy na webinář o dramatické výchově – jako účastník. To je téma, které mě zajímá a které je důležitou součástí didaktiky. Kdysi jsem na pedagogické fakultě učil předmět dramatická výchova a řekl jsem si, že bych mohl svoje znalosti kapku osvěžit a obohatit. Lektorkou webináře byla Veronika Tlapáková, která je psycholožkou s praxí školního psychologa, nyní mateřskou dovolenou přerušená doktorandka. Její témata, kterými se zabývá a některé i webinářuje, jsou pestrá: věnuje se i vztahům ve sborovně, prevenci a dalším. Je to zkrátka taková psychologicko – pedagogická renesanční bytost. To není na škodu.

Účastníků webináře nebylo mnoho. Jako lektor, který wedl webináře pro stovky účastníků a v několika případech i pro tisícovky, mohu potvrdit, že lektorovi je to v podstatě jedno. Mluví do monitoru, není na pódiu. Samozřejmě je tu odpovědnost, pro veliké množství účastníků se třeba osobně snažím mluvit slušněji, zatímco před sborovnou jsem uvolněnější. Webinář byl jen hlasový, bez kamer, pouze s prezentací. Veronika má velmi příjemný hlas a její dikce je také dobře poslouchatelná. Skoro by mohla nahrávat audioknihy. To je důležité, a i když webinář nebyl dlouhý, stejně bych nevydržel poslouchat nějaký mečák nebo pilku.

Nebudu tady prozrazovat veškeré informace, jen ty „recenzní“. Obsah byl na začátku velmi lákavý. Veronika viditelně o věci ví, byla účastníkem i školení od zahraničních odborníků a sama (podle svých slov) mnohokrát dramatické celky ve škole realizovala. Také filozofie, se kterou by měl učitel dramatické metody dělat, zazněla z jejích úst velmi správně. Například slova „Jde nám o proces, ne o výsledek“ – to je jako z knihy Líný učitel, že? Jenomže začátek byl i hodně definiční – Veronika nezapřela začínajícího akademika a stigma vysokoškolské výuky. Prvních dvacet minut bych tedy označil jako rozehřívání, které bylo trochu školometské. V další části ale Veronika začala konkrétně mluvit o dramatických celcích a promítala do svého vyprávění i zkušenosti. Tady jsem trochu na pochybách, zda je potřeba mluvit o tom, že je dobré posunout ve třídě lavice a podobně. Možná je to dobré připomenout, nebo je to ztráta času. Pro mě to druhé. Také bych nemusel slyšet ty známe věci jako „expozice / kolize / vyvrcholení / rozuzlení“. Tohle jsem poslouchal jako student peďáku před desítkami let a stejně to není moc o výuce, ale spíše o dramatickém umění.

Dostalo se i na příklady. Sněhurka, která nechce přestat kouřit, mě pobavila. Bohužel, drtivá většina příkladů byla preventistická (kouření, vztahy, bulimie a podobně). Školní psycholožka se nezapře. Nicméně i když Veronika říká jen základní věci, prokládá je užitečnými postřehy. Pak lépe snesete i rady typu „dávejte jasné a srozumitelné instrukce“. Opravdu? To by mě nenapadlo :-). Ale tohle je zase otázka preferencí, někdo může rád poslouchat i tyhle na první pohled přebytečné pokyny. V každé případě i tyto samozřejmosti webináři daly hodnověrnost. V další časti se Veronika dala do probírání dramatických metod a mnohé i jmenovala (např. techniky, jako je „Ulička“ nebo „Titulkování“), ale stále jen obecně a bez zařazení do jakéhokoliv předmětu a bez učiva. Opět: tak nějak vysokoškolsky. Že by se dostala až na úroveň očekávaných výstupů nebo průřezových témat, tak to ani náhodou. To byl asi největší nedostatek: i když webinář se jmenuje „jak využít dramatizaci ve vzdělávání„, chybělo tam mnou očekávané „jak využít dramatizaci ve výuce„. Možná jsem ale čekal příliš.

Příklady z výuky, které Veronika ukázala na jednom jediném slidu, byly bohužel – mírně řečeno – nepříliš originální a nápadité. Pouhé čtyři příklady, u kterých mě okamžitě napadlo něco mnohem lepšího, akčnějšího a kreativnějšího pro žáky. Třeba když navrhuje, aby žáci dělali v Zeměpise scénku a ostatní hádali národ (například Španělé tančí flamenco apod.), já mám v hlavě, že třída udělá Španělsko ze své třídy a všichni se Španěly stanou. Včetně výzdoby, scenérií, kostýmů, pokrmů, hudby, rostlin a zvířat – zkrátka všechno. A že se celá škola stane Evropou a do každé třídy / země na druhém stupni budou chodit žáci z prvního stupně „na výlet“. Je prostě vidět, že Veronika neuvažuje didakticky / učitelsky, ale psychologicky / vztahově / teambuildingově. To není úplně špatně (a vychází to právě z její role školní psycholožky), ale pro poslouchajícího učitele je to nepochybně mírný nedostatek. Jedinou konkrétní výukovou hodinou (dramatickou lekcí), kterou nám lektorka představila podrobněji a takříkajíc krok za krokem, byla aktivita o anorexii. Ovšem ta byla výtečná.

Dal jsem kolegyni „zátěžovou otázku„: Mohla byste zkusit vymyslet nějakou dramatizaci pro hodinu fyziky, chemie nebo matematiky? Veronika odpověděla: že by se mohly ztvárnit osobnosti vynálezců a slavné scény. Jablko padající na hlavu, Archimédes a vana… hmmm. To rozhodně není úplně mimo! Hned jsem si představil různé vynálezy na lístečcích a žáky, jak si vyberou svůj a pak zpracují jako scénku (neboli díl našeho seriálu „Světové vynálezy“) vznik toho jejich vynálezu. Balón, hromosvod, dynamit, žárovka. Hodina jako víno! V chemii si Veronika vzpomněla na „Molekuly“ (což je stará známá hra z mateřské školky, oblíbená na fotbalových trénincích a zejména u puberťáku, protože se u ní hodně objímá). U matematiky prvního stupně Veronika vymyslela hru na obchod. To je dobrý nápad. Dokonce jsem v jedné škole viděl přímo místnůstku, která je jako obchod s regály plné výrobků zařízená, na každém předmětu jsou cizojazyčné nápisy a využívá se k výuce cizích jazyků. Pak lektorka dokonce hlouběji zaimprovizovala a přišla s nápadem na scénku „rodina si bere půjčku“. To dobře sedne do obvyklé hodiny v Občanské výchově o rodinném rozpočtu. To vůbec není špatné na vymýšlení jen tak spatra!

Takže nakonec hodnotím webinář (podle škály metalového magazínu, kde jsem roky redaktorem) zaslouženou a příznivou čtyřkou z šesti hvězdiček. Preventisté nechť si jednu hvězdu ještě přidají. Řečí heavy metalového koncertu: řinčení pod kotlem! 

Tags: , , , ,