Program nového ministra školství

Program nového ministra školství

Možná i proto, že se v poslední době objevily hlasy, které mne spojují s postem ministra školství (vím alespoň o dvou), asi nikoho nepřekvapí, že jsem tuto nabídku opravdu obdržel! A přijímám!!! Ano, budu nový ministr školství. Přestože bývalý ministr Plaga patří mezi ty nejlepší ministry školství od počátků věků, když jsem ho seznámil se svým programem, získal jsem jeho podporu. Sám by prý na podobné věci neměl odvahu, ale popřál mi, abych „zlomil vaz“. Považuji za férové, když se svým programem seznámím veřejnost ještě před svým nástupem. Protože si chci ještě užít letní prázdniny, do funkce nastoupím 1. září. A slibuji, že žádné prvňáčky strašit do školy první den školy nepřijdu. Ani na předávání vysvědčení ne.

Můj třináctibodový ministerský program:

 1. Státní přijímačky budou zrušeny. Každá škola bude mít pravomoc organizovat přijímací řízení podle svých potřeb, pokud budou zachovány principy férové hry, podobně jako vysoké školy rozhodují o podobě svých přijímacích zkoušek. Tím se samozřejmě ruší i ta pitomost s cut-off score. A poprosil bych hejtmany, aby se starali o to, čemu rozumějí – pokud taková věc existuje.
 2. Státní maturity budou zrušeny. Školy dostanou autonomii, aby maturity realizovaly po svém, podobně jako vysoké školy rozhodují o podobě svých závěrečných zkoušek. Jedinou podmínkou je, aby maturity odpovídaly profilu absolventa dané školy.
 3. Plošné testování žáků se realizovat nebude. Nijak a nikdy. Místo toho dostanou prostor rozsáhlé možnosti evaluace vlastních škol žáky a studenty. Pokud se bude provádět hodnocení škol, tak ne statisticky, ale kvalitativně (tedy pozorováním, rozhovory, zjišťováním školního klimatu apod.)
 4. CERMAT bude zrušen. Ještě jsem úplně nerozhodl, co bude místo něho, nejspíše Centrum po zkvalitnění výuky, kde se za peníze MŠMT budou učitelé školit výukové metody apod. Pokud o to pracovníci Cermatu požádají, mohou dostat novou identitu a začít nový život nějakou poctivou prací. Ostatní přejdou automaticky do programu ochrany svědků.
 5. Víceletá gymnázia budou zrušena. Jen co dostudují stávající ročníky, zavřou se brány této nekvalitně učící a diskriminující mašinerie. Přebývající učitelé budou přeučeni na kvalitnější práci se žáky a poté – po přezkoušení komisí opravdových učitelů z výukových metod, podporujícího hodnocení apod. – mohou být zaměstnáni v základních školách. To, že kvalita našeho vzdělávacího systému vzroste, je jisté.
 6. O 75% se sníží počet zaměstnanců MŠMT, o 80% byrokracie ve školách. S tím očekávejte i pokles obsazených budov ministerstva, služebních vozů, nákladů na provoz apod.: ušetří se doslova na každém kroku. Získané prostředky budou využity zejména pro speciální školství a podporu příchodu odborníků do škol. Školní psycholog a speciální pedagog se stane systémovým místem na všech plnostupňových školách. Ředitelům škol se uvolní ruce pro opravdovou pedagogickou i manažerskou práci ve škole. Nebudu chtít žádné papíry ze škol, budu ten nejlínější ministr na světě. 
 7. Platy se zvýší všem učitelům na 39900 Kč a zruší se mzdové tabulky. Buď učitel pracuje anebo ne a pokud tedy pracuje, tedy zasluhuje stejný učitelský plat – jako každý.  Neexistuje jediný důvod, proč by měla o výši mzdy rozhodovat výsluha let. Škola není důchod. Jeden výzkum za druhým prokázal, že kvalita výuky a doba pedagogické praxe spolu nijak nesouvisí. Funkční příplatky jsou na místě, ale za kvalitní plnění této nadstavby.  Ředitelé dostanou mnohem větší možnost oceňovat kvalitu, takže někteří učitelé mohou dostat i 50 – 60 000 Kč měsíčně. Žádné plošné zvyšování nad základní tarif, ale pořádně zaplatím kvalitu.
 8. Školy budou pořádně proškoleny, aby dokázaly vytvořit své kurikulární programy. Žádné osnovy, žádné přecpávání učivem, žádné zásahy České inspekce do školních vzdělávacích plánů. Každá škola a její vedení zodpovídá za tvorbu a realizaci svého vlastního plánu, který je vypracován k podpoře specifik dané školy. V pestrosti je kvalita, ne v unifikaci! Stejně tak učitelé – dost bylo nesmyslně narvaných tematických plánů. Být učitelem je kreativní profese, ne byrokratická.
 9. Soukromé školy budou podporovány úplně stejně, jako státní – ale pouze tehdy, pokud nebudou vybírat školné. Kdo touží po založení školy alternativní nebo jiné, třeba lesní školy apod. – budiž.  Potřebujeme rozmanité školství, plné nabídek pro rodiče a jejich děti. Soukromé školy budou finančně i materiálně podporovány úplně stejně jako veřejné. – ale jen pokud nebudou mít školné. Na různé projekty, zvláštní vybavení apod. bude myšleno pomocí speciálních, dlouhodobých i krátkodobých grantů. Soukromé komerční školy budou ze státní podpory naopak zcela vyjmuty.
 10. Pedagogické fakulty budou zcela přeorganizovány. Stanou se z nich učitelské ústavy s přiměřeným stupněm oborové přípravy  (asi tak 25% současné „odborné náplně“) a maximem přípravy na učitelskou praxi. Všichni „vědci“ přijdou o svá místa ve prospěch výborných didaktiků. Pedagogické fakulty nebudou financovány podle dosažených vědeckých bodů, ale podle úrovně připravenosti budoucích učitelů. Základem bude předání dobrého vztahu k profesi. Desítky milionů, určených na nesmyslné „vědecké“ granty, konferenční turistiku do zahraničí a různé akademické prebendy se použijí na vytvoření pravých fakultních škol, kde se budou studenti připravovat na svou profesi.
 11.  Školské odbory by měly konečně ukázat, proč tu jsou. Nebudu jako ministr s nikým z odborů jednat, pokud nezorganizují alespoň jednu stávku za rok. Od čeho tady jsou? S nicneděláním ve školství je konec, milí odboráři!
 12. Přičiním se o založení Pedagogické komory. Té opravdové, jako mají třeba lékaři. Má své úkoly, posílí standardy profese, vypracuje etický kodex apod. To dva kašpárci, Sarkozy a Wágner, co si nechávají říkat „prezident pedagogické komory“ a „čistič komory“, ke mně do kanceláře ministra ani nepáchnou. Nejdřív oba musí 100x napsat na tabuli „My nejsme žádná pedagogická komora, my jsme jen drzí podvodníci, co si tak pojmenovali svůj srandovní spolek“. Pak je možná na ministerstvu nechám pustit do nějaké podřadné zasedačky. Ale co tam budou dělat? Netuším. O platy učitelů se královsky postarám a jiné téma nemají.
 13. Poslední bod se týká funkce ministra školství, tedy mé práce. Vyhlašuji svou neodvolatelnost a také neodvolatelnost všech mých opatření po dobu celé jedné školské generace. Nechme alespoň tyto šťastné děti projít školou svobodnou, bez testů, bez stresů, bez diskriminace. O budoucnost takových žáků strach nemám.

 Ano, neplašte se, je to jen apríl! Ale víte co? Dvanáct ze třinácti bodů jsem myslel naprosto vážně…

Tags: , , , , , ,