Pro Radka Sárköziho jsou naši kolegové „amatéři a diletanti“

Pro Radka Sárköziho jsou naši kolegové „amatéři a diletanti“

Hochštapler Radek Sárközi, který se podvodně vydává za „prezidenta Pedagogické komory“ ztratil poslední zbytky studu a z vlastních popisků už odstraňuje slovo „spolek“, kterým kdysi tuhle špinavost kamufloval. Že mu to prochází, jenom ukazuje ten pravý Kocourkov, kterým naše školství je. Divím se všem těm učitelským sdružením a asociacím, které na tuhle hru přistupují, že je hanba nefackuje. Divím se i učitelům, kteří se nestydí za přestavu, že tahle osoba mluví jejich jménem. A nejvíce se divím samotným členům toho pitoreskního spolku. Členové téhle „komory“ jsou nejspíše ideální klienti her typu Letadlo nebo Herbalife, neboť nalítnou kdekomu.

Nedosti na tom. V posledních dnech Sárközi spustil doslova nenávistnou kampaň proti novele zákona o pedagogických pracovnících, kterou na facebooku všech skupin, které spravuje, komentoval takto: Učitel má být kvalifikovaný. Žádné výjimky. Stejně jako u lékařů. Pedagogické vzdělání je základ. Spousta kvalifikovaných učitelů odešla jinam za vyššími platy. Cesta je přilákat aprobované učitele zpět do škol. Nikoliv přeučovat amatéry a diletanty na učitele v rychlokurzech…

To, že Radek rozumu moc nepobral, víme všichni. Pojďme si ukázat, proč je takový názor stupidní zejména v době, kdy každý dobrý pedagog je drahý jako šafrán. A nebudu ani tolik používat své argumenty, nechám mluvit kolegy učitele – dokonce výhradně ze Sárköziho správcovaných facebookových skupin. Jaké jsou důvody pro tvrzení, že je tahle protikampaň hloupá?

První důvod: je učitelský diplom z peďáku vůbec záruka kvalitního učitele?

Kolega Zajíček: „Upřímně i s pedagogickým vzděláním je v oboru spoustu amatérů a diletantu. Pro odborné předměty se daleko více hodí lidi z praxe než teorií posedlí učitelé. To, že má člověk vystudovanou PF neznamená, že je dobrý učitel. Kolikrát lidi, kteří mají nadšení a nadání učit nemusí mít ani pedagogické minimum a jsou daleko lepšími učiteli.“ Kolegyně Šiffel: „Též nejsem absolvent pedagogické školy, presto se za vzdělaného člověka považuji, nedělala jsem žádný kurz, ale dodělávala další vzděláni, přesto jsem na začátku učila jen s VŠ. A už jsem v praxi 20 let. Jsem diletant, jak jsem dnes četla, když nemám pedagogickou fakultu? Byť diplom, dokonce červený, mám? Statní zkouška pedagogika, didaktika, psychologie… Znám mnoho diletantu vzešlých z pedagogických škol, práce je to o lidech, nikoliv o typu diplomu.“ Kolegyně Škodová: „Ne každý musí být amatér a diletant. Lidé, kteří nejsou studovaní učitelé, ale učit chtějí, mají k dětem vztah a chtějí pracovat i na sobě, v některých případech to může fungovat. Učím teď 1. stupeň, jsem vystudovaný 3. stupeň, přírodovědecká fakulta, ve škole jsme měli minimum pedagogiky či psychologie. A učím druháky.“

Druhý důvod: je snad příprava budoucích učitelů na peďácích kvalitní?

Kolega Neč: „Učím dvanáctý rok. Když jsem začínal, musel jsem se sám znovu učit. Vysoká škola mi dala spoustu kontaktů, morálních ponaučení, zážitků a krásných vzpomínek do osobního života. Do toho profesního vůbec, ale vůbec nic.“ Kolegyně Zmeškalová: „Podle mne jsou docela super cesta projekty jako třeba Učitel naživo. Kde prostě dostanete mentory, supervize, někdo vám pomáhá pochopit základy didaktiky, metodiky, ale hlavní je zájem o obor a o to vůbec učit. Tohle je podle mne adekvátní cesta vedle fakult, jak se stát učitelem. A rozhodně bych fakulty neviděla jako jedinou možnost. Ne v současné době a ne při současných možnostech fakult.“ Kolegyně Vágnerová: „Kdyby někdo dal dotazník, co nám dala VŠ, tak já bych vyplnila, že jsem se sice naučila plavat a lyžovat a mám spoustu nových přátel, ale do praxe? Tak možná pětinu z toho všeho, co jsem absolvovala, využiji.“

Třetí důvod: nemůže být snad pedagog bez pedagogického diplomu nebo dokonce bez VŠ diplomu dobrý učitel?

Kolega Kotek: „Mě zajímá člověk, kterej bude učit u mě ve škole, a když bude dobrej, je mi jedno, že nemá Mgr.“ Kolegyně Smatanová: „Snad se nebojíme odborníků, kteří si doplní ped. vzdělání, že by snad mohli pro svůj obor umět lépe zaujmout?“ Kolegyně Brhelová: „Mít chuť učit je základ. A pokud má VŠ vzdělání v příbuzném oboru ta k já nemám žádný problém. Opravdu nevím, proč by nemohl někdo s ing. chemie učit chemii. To se opravdu tak bojíme konkurence? A že nám učili maturanti to nám nevadilo? Zažila jsem spoustu nevole mezi „starými praktiky“ bez vzdělání, když měli dokončit VŠ. A tvrdit, že všichni budou diletanti je prostě ubohé.

Čtvrtý důvod: cožpak ředitelé nezaměstnají sami toho, kdo bude pro jejich školu přínosem?

Zřejmě ne, takhle si to představuje sám Sárközi, který má ředitele škol za nějaké trotly a tvrdí: „Mnoho ředitelů si tohle neuvědomuje. Nebo chtějí zaměstnat svou nekvalifikovanou kámošku?“ Radek by to zřejmě také udělal, kdyby nějakou kámošku měl nebo byl dokonce něčeho ředitel. Ale žádnou kámošku nemá a protože je on sám nevolitelný a žádný konkurz by nikdy neudělal, tak prezidentuje podvodem a alespoň ředitele očerňuje.

Nějak nám z toho názvu SPOLKU mizí ten „spolek“

Jinak je to přesně tak, jak píší mnozí. Diplom nezaručuje nic, protože pedagogické fakulty v ČR nedávají svým absolventům žádnou podstatnou přidanou hodnotu. Zrovna tak, jak to popisuje kolegyně Lenka Müllerová: „Já v tomto akademickém roce končím kombinované studium na FPE. A mám pocit, že mi fakulta dala do praxe minimum. Vážně. Studuju 5 let jen kvůli papíru a titulu, ale studium samo mě obohatilo minimálně.“ Naopak, mnoho učitelů konstatovalo, že si museli spíš hlavu od peďáku vyčistit, aby mohli opravdu kvalitně učit. Srovnávání s lékaři a jejich přípravou je směšné. Spíše se to podobá tvrzení, že ten, kdo nemá titul M.B.A., nemůže být úspěšný manažer nebo dobře řídit firmu. A to je hloupost. Proč se Sárközi tak upnul na boj proti té novele? Většina klientů jeho Letadla jsou totiž nepříliš kvalitní a celkově vyhořelí učitelé, kteří nejvíce slyší na jeho mantru o penězích. Samozřejmě, učitelé by měli mít větší platy, ale jiné téma Sárközi ani nemá. Tohle jeho útočení je vlastně taky jen o tom samém: žádní odborníci do škol, nasahejte nám na platové tabulky, žádné peníze do volného tarifu, všechno chceme mít nárokové, ať učíme, jak učíme, žádná praxe do škol, všechno to naše bahýnko zakonzervujeme. Ještě by se ukázalo, že kdejaký odborník učí lépe než aprobovaný učitel a to nemáme zapotřebí! Stále ta stejná písnička, která vyhovuje zejména „učitelům typu Karvaiová“, kteří se více starají o své pracovní benefity, než o cokoliv jiného. To je mimochodem právě jeden z typických znaků vyhořelosti.

Opakovaně připomínám, že kvalita výuky není závislá ani na věku učitele, ani na počtu let jeho praxe. A nechci ani tedy ani tvrdit tu hloupost, že staří učitelé jsou horší než mladší. Ale nejsou kvůli věku ani lepší! Pravda ale je, že velká část naší učitelské populace má diplomy ještě ze socialistických vysokých škol, kde byly ve skriptech podobné hlody, jako: „Komunistická výchova je historicky nový model výchovy všestranně rozvinuté osobnosti jako angažovaného občana socialistické společnosti, který se všemi svými silami uvědoměle podílí na jejím budování i na její obraně. Tato výchova stojí na ideologických východiscích marxismu-leninismu, integruje všeobecné a odborné vzdělání jedince s jeho výchovou světonázorovou, morální a politickou a usiluje o stálé sepětí rozvoje osobnosti se životem společnosti, s jejími potřebami a perspektivami. Základní ideové postoje, charakterizující tuto výchovu, tvoří dialekticko-materialistický světový názor, socialistické vlastenectví a proletářský internacionalismus, socialistický humanismus a komunistický vztah k práci jako tvůrkyni všech hodnot materiálních i kulturních.“ A někdo chce tvrdit, že tenhle diplom je záruka čehokoliv dobrého? Někdo chce tvrdit, že si ze svého studia před desítkami let ještě pamatují cokoliv užitečného? Já ovšem zastávám názor, že i z tohoto marastu mohl povstat dobrý pedagog, pokud měl své učitelské poslání rád a pokud se dokázal během své další praxe vzdělávat. A to samé čekám od kohokoliv, kdo si za svou profesi zvolí učitelské povolání. Ať má titul nebo ne, ať peďák absolvoval nebo neabsolvoval. A kvalita, ta se neukáže s cárem papíru, jak víme všichni, ale až ve školní třídě před žáky.

A pamatujte si všichni, kdo učíte odborné předměty na středních školách, všichni ti učitelé fotografie a webdesignu a puškařství a aranžerství a záměčnictví a autoklempířství, ale také i ti, co se z filozofických fakult dostali k učení dějepisu, z chemických fakult do našich školních kabinetů chemie, z přírodovědných fakult k učitelství biologie a mnozí další, pamatujte si dobře, jak jste byli nazváni Radkem Sárközim. Podvodníkem a lhářem, který se vydává za vašeho reprezentanta. Přestože se trapně ohání heslem, že „hledá, co nás spojuje“, označil vás všechny za amatéry a diletanty. A je to přesně tak, jak píše naše kolegyně Stania Hošková: „Amatéry a diletanty?! Co to je za rétoriku?! Vysokoškolsky vzdělaný člověk není nikdo, nad koho byste se mohl takhle arogantně povyšovat!

Tags: , , , , ,