Pomýlení učitelé dějepisu aneb jak z Hitlera udělat Beneše

Pomýlení učitelé dějepisu aneb jak z Hitlera udělat Beneše

Zatímco existují učitelé dějepisu, kteří jsou výbornými didaktiky, stále jde jen o výjimky. Ostatně jako v jiných předmětech. Badatelská výuka? Zapomeňte. RVP? Nikdo ho nezná. Platí jen maskované osnovy a libovůle učitele, co všechno do své výuky narve a co bude po žácích požadovat. A mizérie výuky dějepisu nespočívá jen v nucení žáků do memorování letopočtů. Podívejte se na ukázku testu pro devátou třídu. „Učitel Trockého“ je dokonalý reprezentant nafukování učiva směšným obsahem a nesmyslnými objemy učiva. Požadavek na rozpoznání Trockého je dokonale absurdní. Stejně jako následné názory „Učitele Trockého“. Ale tento učitel není ve své pomýlené výuce sám, jak ukazuje i další obrázek s ukázkou. Co takoví učitelé učí?

O tom vypovídají sami:

Učitel Trockého: Jediné, co by měly znát z meziválečného Ruska. Lenin, Stalin, Trockij – to mi přijde jako úplný základ. Základy marxismu – leninismu.

Další názor: Opravdu je to jediné,co by měli žáci znát z meziválečného Ruska? Já nevím teda, ale co třeba Kerenský, Kolčak, Nikolaj II a carská rodina, a další?

Učitel Trockého: To jsme probírali jako součást první světové války.

Líný učitel: Tak „Učitel Trockého“ učí Kolčaka, Trockého, meziválečné Rusko, základy marxismu leninismu…. A víte, co by učit měl? Samozřejmě OV, které znějí takto:

Žák na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky.
Žák rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů.
Žák charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět, rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu.

Každý z těchto výstupů může být realizován na základě samostatné nebo skupinové práce žáků s dobovými dokumenty, měl by být součástí velkých témat jako je „Demokracie“ nebo „Válečná technika„, měl by vést k poznání na základě badatelské práce a interpretace primárních pramenů. Proč by měl učitel vyžadovat v testech inflaci v Německu nebo poznávat Trockého? Jak se může v takovém testu objevit „roaring twenties“, tedy odkaz na kulturní trend dvacátých let minuého století? Je daný žák génius? Určí Trockého, ví o inflaci v Německu a zná roaring twenties! Ale pak nerozpozná Hitlera?! Ne, to opravdu není génius, jen se mu podařilo našprtat jedno a přehlédnout druhé. Všechno je to pro něho vlastně stejně důležité. To je přesný důsledek takové mizerné výuky dějepisu: žákovi splývá Hitler s tanečnicí Josephine Baker, protože pro něj je to jedno a to samé. Pitomost, co se musí našprtat. A to, co by měl umět, tedy historicky přemýšlet, znát širší souvislosti, demonstrovat a charakterizovat, se prostě nekoná. Jen papouškuje to, co mu aktuálně paměť dovolí. Bez pochopení a bez poznání. Pak se krátkodobá paměť vyprázdní a nezůstane nic. A RVP pláče.

Proč píšu, že důležité je RVP a ne Školní vzdělávací programy? Protože ty jsou velmi často dokonale zprzněné. Ano, některé ŠVP jsou dokonalým výsměchem RVP a koho to zajímá? Česká školní inspekce je schopná buzerovat školy kvůlu sebemenší byrokratické maličkosti, ale smysl jim evidentně uniká. Podívejte se na ŠVP ZŠ Vejprty, ale takový šlendrián byste našly u stovek škol. Jde o stejné téma, o kterém píšu výše. Podívejte se na řádek „Očekávané výstupy z RVP“ a pak na sloupec „Učivo„. Pokud přijdete na to, jak to spolu souvisí, vyhráli jste cenu Zlatého Amose. Papír snese všechno, ale je to jasné jako facka: prostě RVP a ŠVP tu spolu nemají nic společného. Hlavně, že se dělá revize RVP, že? S tou ovšem školy naloží úplně stejně jako to udělaly s RVP před 18 lety, tedy jako s nějakou papírovou formalitou, která se výuky nedotkne.

To se netýká jen základních škol. Podívejte se na ukázku ze Školního vzdělávacího programu Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře. Všimněte si frajerského pojmenování tématu. Prý: „1. světová válka a Říjnová revoluce v Rusku„! Nic podobného, stejně jako ty další kupy učiva, kterou vidíme ve třetím sloupci, by ale učitele dějepisu učit takto neměl, natož pak aby z toho zkoušel žáky! Divíme se, že žáci si z hodin dějepisu nenesou vědomí o důležitosti demokracie nebo že v sobě nemají barometr pro poznávání škodlivých podob nacionalismu, ale kdo to po nich chce? Učitelé dějepisu jedou staré osnovy, chronologické šprtání dějin. Hlavně se naučte na testy, žáci, abyste si nepokazili průměr známek!

Je to dokonalý Absurdistán. Učitel má vést žáky k opravdové práci po vzoru historiků, archivářů, antropologů, archeologů a k těmto aktivitám si z historie vybírat to potřebné! Ne ho indoktrinovat, valit na něj nepodstatné a nepřiměřené poznatky, které bez milosti vyžaduje a jejich neznalost penalizuje!

Naštěstí ne všichni učitelé dějepisu jsou zbloudilí zastánci osnov! Správně argumentuje Petr Václav Michna: „V životě jsem se nesetkal s problémem, že bych potřeboval správně rozeznat podobiznu Hitlera a Beneše. Opravdu tohle děti potřebují umět?“ Anebo Milan Ploc: „Myslím si, že největší přínos dějepisu pro žáky by mělo být ponaučení se z chyb historií prověřených. V problematice světové války bych asi nehledal největší smysl v rozeznání fotek jednotlivých státníků, podle mě by si student měl odnést vědomost o tom, že ve zbídačené době masy lidí rády hledají viníka a spasitele, což často vede k prosazení extrémismu potlačujícího lidská práva. Měl by si uvědomit, že demokracie a rovnoprávnosti, které považujeme za samozřejmost, není vždy samozřejmostí„. Aleluja!

Na závěr jen tolik: důležitou součástí práce učitele je sebereflexe. Smutné je, že podobní učitelé ji postrádají. Vidí ty testy s omyly žáků, které jasně ukazují jejich vlastní učitelské chyby. Ale nic na své práci nezmění. Jen zesměšňují žáky, například v FB postech, kde se právě ignorantsky diví, že žák nepoznal Mussoliniho, Hitlera nebo Beneše. Za nic na světě je nenapadne, že to je vizitka jejich práce! Pokud žák nepozná Hitlera, je přece opravdu něco špatně, souhlasím. Především ale ve výuce samotného učitele! Spojit tvář Hitlera nebo Stalina s totalitními systémy se musí pomocí kvalitních vzdělávacích aktivit žáků.

 

 

Tags: , ,