Pedagogická komora versus Učitelská platforma I: Učitelé mínus

Pedagogická komora versus Učitelská platforma I: Učitelé mínus

Tajný učitel si nedávno namazal na chleba Pedagogickou komoru. Věru, můžeme mu věřit každé slovo. Sám jsem už před dobou tento spolek malinko pitval (Pedagogická komora: spolek zpátečníků?) a příliš se od té doby nezměnilo. Je třeba velká dávka sebežroutství, udělit si ve svém vlastním spolku titul „prezident“, je třeba hodně drzé čelo, nazvat ten spolek Pedagogickou komorou, i když komorou pedagogů není a nikdy nebude. Je také nutné zcela odhodit soudnost, aby člověk, který se ohání heslem „hledáme to, co nás spojuje“, zároveň plival kolem sebe na každého, komu patří větší díl pozornosti médií. Ať je to Kartous, Feřtek, kdokoliv jiný, (včetně mojí maličkosti), „prezident“ Sarkózy nikdy nepodpoří jedinou cizí myšlenku, ani jeden jediný názor na cokoliv. Jen vše pomluví a pošpiní, samozřejmě jen mezi svými, jinam jeho hláseček nedolétne. Sám nějaké hlubší či dokonce originální myšlenky postrádá, s výjimkou onoho: „peníze, peníze, peníze“, což je téma Pedagogické komory číslo jedna, dva, tři, čtyři až dvacet osm. Zkrátka napoleonský komplex malého človíčka s malými schopnostmi, kterému za zády vykukuje věrný inkvizitor, člověk na špinavou likvidační práci, voják první linie diskuzí Janek Wagner, tuplovaný sedmilhář. Cituji tohoto zábavného šejdíře, jak hodnotí svou činnost admina FB P. komory: „těch zhruba dvacet vyloučených…“ Prý dvacet! Dobré… Toto číslo padlo už před mnoha a mnoha měsíci, nyní to bude zcela jistě už dvojnásobek, pravděpodobně ale ještě více.

Cenzura, likvidace nepohodlných a nepřikyvujících: věci, které se dějí na FB Pedagogické komory. Něco mě ale nutí kritiku Tajného učitele – byť zaslouženou – vyvážit. Že by můj přepjatý cit pro spravedlnost? Jak je tomu na FB Učitelské platformy, která se tak ráda staví jako protipól „totalitní“ P. komoře? Učitelské platforma má vlastně dvě FB skupiny, jednu pod svým jménem (vcelku nudnou) a druhou se jménem Učitelé+. Postují se tam různé příspěvky, většinou i několik za den, které se týkají vzdělávání. Mnoho z nich směřuje na příklady dobré praxe. Diskutuje tu pravidelněji odhadem 20 – 30 pedagogů, ale tu a tam se připojí i další. Skupinu spravují Petra Mazancová, Michal Kaderka, Vojtěch Hála a v této činnosti téměř neviditelná a neaktivní Kristina Zůbková. Všichni působí ve vysokých funkcích ve spolku Učitelská platforma. O propojení UP s U+ píší sami toto: „Máme vlastní FB skupinu, kde učitele informujeme o všem, co se ve vzdělávání děje. Učitelé + nejsou jako každá jiná pedagogická skupina… Není to jedna velká zeď pedagogického nářku mixovaná s inzeráty na nabídky pozic ve školách či zapojení do projektů. V Učitelé+ kultivovaně diskutujeme o vzdělávacích politikách, radíme se a pomáháme. Najdete zde nejvýraznější osobnosti učitelského prostředí, nejzkušenější ředitele i učitele.

Nu, to je hezké promo. Ale malinko falešné, neboť i zde se mocně naříká, jsou tu inzeráty i nabídky projektů. Zmínka o kultivovanosti je však spíše legrační. Sice se zde nenadává sprostě, ale i zde lítá ve vzduchu osočování, jak na správné pedagogické pavlači. Největší čistič, M. Kaderka, ovšem zasahuje jen tehdy, šlápne-li mu někdo osobně na palec nebo se objeví opačný názor než jeho. Jinak se nevzrušuje, buď si sám přisolí anebo hraje mrtvého brouka s tím, že musí doma konat domácí práce. Pravda, likvidátorské kvality páně Wágnera z FB Pedagogické komory M. K. nedosahuje. V každém případě pravidla, která se stále hrdě rozpínají na vrcholu celé skupiny, jsou využívána účelově, jak se to názorově zrovna hodí. Navíc jsou ve skupině U+ falešné identity a anonymy (různé „Kat Ky“ a „Splašené učitelky“), někteří jedinci se tedy vyjadřují, aniž by za nimi stálo nějaké jméno. Ne toto mám ale dnes na paškálu. Tedy k meritu věci: co má Učitelská platforma stanoveno jako jeden ze tří strategických cílů? Zasadíme se o zlepšení kvality vzdělávání v České republice. Pojďme se nyní podívat, jak tyto cíle naplňuje právě skupina Učitelé +. Proč plus? O tom si můžete myslet cokoliv. Přestože sám mám se svými příspěvky na U+ své zkušenosti, využiji raději pro zajímavý rozbor FB status na U+, kde se objevil rozhovor s Ondřejem Kaniou, „který v 25 letech spoluzaložil a řídí tři střední školy“. V tomto rozhovoru projevil O. K. názory, ze kterých vybírám:

 • opravdu a reálně se snažil zkvalitnit školství a k tomu projevoval konzistentní a správné myšlenky;
 • vidí optimisticky současného ministra, který se snaží nenasekat chyby;
 • označuje tlaky na školství z průmyslové sféry za „šílenosti“, které dělají ze žáků laciné dělníky;
 • kritizuje plošné zvyšování platů;
 • konstatuje, že část učitelů učí tak, jako učili před 30 lety;
 • snaží se přinést do ČR poznatky z jiných školství;
 • je proti hledání chyb a nedostatků u žáků, proti represím;
 • je proti negativní roli inspekce;
 • je proti studijní a výkonové segregaci;
 • kritizoval kvalitu středních odborných škol;
 • porovnával současnou výuku s jednotnou socialistickou výchovou (za Husáka);
 • kritizoval nepartnerskou spolupráci školy a rodičů, správně zdůraznil, že rodiče jsou klienty školy a učitelů;
 • kritizuje používané výukové metody ve třídách;
 • kritizuje přípravu budoucích učitelů na pedagogických fakultách apod.

To VŠE jsou věci, se kterými moderně myslící učitel musí souhlasit. Jsou to názory, které říkají mnozí, o kterých píší mnozí – včetně mě – protože jsou pravdivé. Kdyby se tyto názory braly v potaz jako analýza současného stavu (kterou také jsou), šlo by o jeden z kroků, které by mohly vést k nápravě.

Jak reagovali učitelé na FB Učitelé+? Jako vždycky, když někdo kritizuje učitele: nevraživě, s osobními útoky, často bez jakýchkoliv protiargumentů. Statisticky to vypadalo takto: 17 názorů negativních (odmítavých, výsměšných nebo ironizujících), 3 neutrální a 2 souhlasné. A NIKDO z kritizujících neuvedl jediný protiargument na cokoliv z množství názorů, které O. K. uvedl. Všechny útoky směřovaly jen na osobu, která je pronesla. Podívejme, co učitelé, kteří by měli být příkladem racionálního a objektivního myšlení, psali (cituji):

 • tyto argumenty spíše považuji za příklad zastaralého pozorovatele než zastaralého učitele;
 • jako vést školičku pro boháče ve 25 letech je fakt dobročinný skutek;
 • já bych mu s takovou chutí jednu flákla;
 • dobrý příklad, že arogance nijak zvlášť daleko nevede;
 • další věrozvěst – podnikatel kroužící kolem podvyživeného českého školství.

Perličkou schizofrenie je názor, který mu přiznává pravdu, ale stejně považuje pojmenování kritického stavu za „pomlouvání“: „dosud nepochopil, že pomlouváním učitelů změny nemůže dosáhnout, byť to může být minimálně zčásti pravda“. Pojmenování negativního stavu je podle učitele prostě pomluva, tečka. Vtipné, že? Ne, smutné. Vrcholem ignorantství je pak hodnocení, které dokonce bez znalosti obsahu rozhovoru, jen na základě jakési parapsychologické projekce tvrdí: „Předesílám, že jsem se na to nedíval… Podobně jako v jeho ostatních rozhovorech nejde o žádnou analýzu stavu školství nebo návrhy na nějaká realizovatelná řešení. Jde pouze o reklamu na jeho podnikání. Pomlouvání konkurence je bohužel součástí jeho práce. Pan Kania je zkrátka obchodník se strachem.“

Jarda se toho nebojí!

Ještě jednou jasně konstatuji, že osobně souhlasím se všemi myšlenkami kolegy Kanii – až na jednu. Není pravdou, že by se všichni báli povědět nahlas, že problém je v nekvalitě velké části učitelů a jejich špatné práce ve třídě (a podobně). Jak jsem již uvedl, sám to říkám a píšu minimálně patnáct let a mnozí další také. Nějaký „strach“ mne vůbec neinteresuje, mě zajímá jen kvalita vzdělávání u nás. A vím i o mnoha dalších, kteří míní stejně. Je to totiž jako houska na krámě, nemůže o tom být pochyb. Nakonec jediný, kdo přinesl do diskuze relevantní argumenty, byl zastánce Kaniových názorů, jako vždy statečný ředitel Jaroslav Jirásko, který cituje ze zprávy ČŠI: „Nadále setrvává stav, kdy na obou stupních ZŠ převládají frontální způsoby výuky. Okrajově nebo vůbec se nevyskytlo problémové učení a téměř vůbec projektové vyučování… Pedagogové vyučující na 2. stupni nevyužívají v dostatečné míře rozmanité metody a formy práce, neuplatňují diferenciaci učiva a individualizovaný přístup k žákům; přetrvávají rozdíly v pojetí výuky mezi 1. a 2. stupněm…“ atd. atd. atd. Jenomže kolega Jirásko jistě ví, že právě tohle je popis většiny českých učitelů, ale možná přehlédl, že takových je i většina účastníků diskuze na Učitelé+! Jakmile se někdo zmíní o špatné kvalitě výuky na českých školách, následuje lynč a stejné reakce, jaké schytal O. Kania. Nedílnou součástí těchto hloupostí je pak opakovaná obhajoba výkladu, jako metody, se kterou mají někteří „výborné zkušenosti“, zastávání se státních maturit a státních přijímaček, smutek za osnovami a další laskominky.

Ale zpět k oné diskuzi. Objevil se tu i opravdu nepříliš chytrý, pravděpodobně ironický dotaz: „proč se tu tedy neangažuje“ (O. Kania)? Myšleno takto: proč nechodí do skupiny Učitelé+, kde by mohl „zlepšovat“ české školství? Ale čím? Tím, že by se do něj strefovali všichni ti zastánce frontální výuky, gymnaziálního šprtání, státních maturit a decimování žáků negativním hodnocením? Tím, že by dostával kapky od špatných, anonymitou skrytých „pedagogů“? To je prostě absurdní.

Co z tohoto příkladu vyplývá? Zjistěte ve druhém díle, nazvaném Pedagogická komora versus Učitelská platforma II: Scylla nebo Charybda

Tags: , ,