Jaká třída, takový učitel? Ale ne v září…

Jaká třída, takový učitel? Ale ne v září…

 

Přípravný týden v plném proudu, učitelé pilně chystají své třídy. Někteří.  Je to hodně důležité, pěkná třída podporuje dobré klima, ve škole by se dětem mělo líbit. U prvního stupně jsou třídy většinou hezky vyzdobené, úplně jako z cukrárny. Druhý stupeň ale takový nebývá. Prvnímu stupni se ani nepřibližuje, a tak to zůstane, od prvního září až do posledního června. Během celého školního roku druhý stupeň zkrátka tahá za kratší konec. Výkladní skříní školy jsou třídy prvňáčků, ne deváťáků. Proč to tak je? A mělo by to být jinak? Už z logiky věci – mělo.

Nestačí připlácnout „výzdobu“ izolepou? Některým učitelům ano…

Ale pojďme zpět do přípravného týdne. V zásadě jsou dva typy tříd ve škole: mateřská třída a odborná učebna.  Čím více odborných učeben, tím mají učitelé fajnovější život. Zato žáci se stěhují po škole jako kočovníci každou přestávku. Potřebují učitelé zeměpisu, češtiny, cizího jazyka nebo přírodopisu odbornou učebnu? Samozřejmě, že ne. Někteří říkají, že potřebují učebnu, protože tam mají vycpávky, slovníky, tabulky a mnoho dalších, vesměs pro kvalitní výuku nepotřebných věcí. Dobrá, pokud má škola učeben jako sladkých jablek, je to jedno. Ale na většině škol každá taková učebna sebere třídě její útočiště, jejich školní domov.  Jak se mají žáci naučit o něco starat, mít za něco zodpovědnost, když to vůbec nedostanou? Místo, aby se péči o třídu učili ve škole žáci, učí škola zodpovědnosti za třídu vlastní učitele. Místo aby v žácích rostla chuť své třídy zdobit a vylepšovat, chovají se ve třídách, jako by byli v nějaké neosobní čekárně. Učitelé pak pomalu, ale jistě, na vytváření podporujícího prostředí rezignují. Ovšem nyní – v srpnu – zdobí. A jak jim to jde? Hodně špatně. Nejhorší je, že až přijdou žáci druhého stupně do školy, čekají je tam  stejně ohavné třídy jako před prázdninami, jen s o něco čistší tabulí. Pro vzdělání zbytečné a nehezké nástěnné didaktické pomůcky budou hyzdit stěny – a často budou viset na stejných místech celý školní rok.

Nesmyslně zaplácaná stěna, podle sborovny ovšem pěkná třída :-(

„Připravená“ třída, ve skutečnosti bída

Pamatuji, že jsem jednou viděl ve třídě nástěnku „Zažili jsem o prázdninách“, na které byl jeden pokroucený obrázek. V květnu. Ano, správně, tato nástěnka (ve skutečnosti byla dokonce přes celou zadní stěnu třídy)  tu vydržela v tomhle bídném stavu celý školní rok, od září až do května. Milí učitelé, nechte si své mapy, nepravidelná slovesa, vizuální pomůcky plné školometských dat, nepotřebné obrazy spisovatelů a hudebních skladatelů. Nezdobte třídy, ale připravte je k zajímavé práci. Vybavte třídy prázdnými nástěnkami, sítěmi na věšení, magnetickými tabulemi a textilními podložkami – a během následujících týdnů je zaplňte produkty žákovské práce. Myšlenkové mapy, tematické koláže, výukové listy, ilustrace, bilboardy, mapy, kmeny a kořeny, Vennovy diagramy, názorná schémata, obrázky, komiksy a mnohé další žákovské produkty vzdělávacích aktivit – to je správná výzdoba třídy! Neustále se měnící, zajímavá, inspirující. A protože taková práce deváťáků má už nějakou úroveň, právě to by měly být výkladní skříně školy! Že mnoho učitelů vůbec neumí učit tak, aby takové věci žáci  realizovali? To už je jiný příběh. Ukaž mi svou třídu a já ti povím, jaký jsi učitel. Ale ne teď, až v říjnu. Nyní může ještě třída klidně být s prázdnými stěnami jako čistý a útulný holobyt…

 

Tags: , , ,