Jak učit o ruské agresi na Ukrajinu?

Jak učit o ruské agresi na Ukrajinu?

Podlý útok Ruska na Ukrajinu nemohl nechat český vzdělávací systém bez povšimnutí. Nejen že se objevuje otázka současných ukrajinských a ruských dětí ve škole, ale časem půjde i o děti uprchlíků. Pamatuji ještě ze své žákovské minulosti, že v každé třídě byl nějaký řecký žák nebo žákyně, děti uprchlíků ze své země po vojenském převratu. Někteří tu i zůstali. Možná to bude i případ ukrajinských dětí, tedy minimálně to, že možná budou chodit do našich škol. Ale také se objevuje otázka, jak a co děti učit o současné situaci. Někteří vědí dost od svých rodičů. V každém případě i zde platí zásada, že by učitel neměl děti indoktrinovat, ale vést je k vlastnímu názoru na základě práce s informacemi. Nezapomínejme, že i v tomo případě se svět informací naplnil fake news, polopravdami a produkty proruské propagandy. Neříkáme žákům „pravdu“, ale vedeme je k tomu, aby k ní hledali cestu.

Filip Heyduk vytvořil pracovní list od předmětu Zeměpis na téma „Válka na Ukrajině„. Lze ho samozřejmě využít i v Občance nebo Dějepisu. Je povedený, ale lze jej upravit ještě do lepší kvality. V první část se věnuje oběma prezidentům. Aby ovšem mělo toto porovnání smysl, mělo by se v něm hovořit o stejných věcech. Pokud je například zmíněna Putinova rodina, měla by tu být i informace o rodině Zelenského. Navíc – když budou žáci hledat na internetu – se mohou dočíst, že je také terčem pro útok speciálních ruských sil. Stejně tak nejsou symetrické informace o vzdělání nebo povolání. Žáky by jistě zaujalo, že nynější hrdiný vůdce ukrajinského národa byl i komikem. Kdo bude chtít pracovní list upravit, možná by mohl postavit do kontrastu i dvě videa: nějaký Putinův projev (třeba tohle) a Zelenského videa z Kyjeva. A rozhodně bych žáky nechal přemýšlet (a interpretovat své myšlenky) o tomto snímku,kde je Putin se svým ministrem obrany a Zelenskyj se svým ministrem obrany.

Druhá část je ale výborná, protože žáky seznámi s důležitými zeměpisnými podmínkami. Stejně tak otázky 3, 4, a 5, ke kterým mám jen malé poznámky. Není třeba psát do zadání pracovního listu (najdi na mobilu). Pokud je to práce pro internet, měly by takový být celá a klidně vyrazíme s úkoly i do počítačové učebny. To má větší kvalitu než mžourání na minidispleje mobilů. Také bych nedával smajlík do otázky o pomoci, jak by to byla jen nějaká hra, mrky mrky. Jde přece o věci, které můžeme a budeme realizovat. Jinak považuji materiál – když přihlédnu k té rychlé improvozaci – jako povedený a po úpravách by byl ještě lepší.

 Renata Nová připravila powerpointovou prezentaci s úkoly a pracovním listem a vede žáky ke kritickému myšlení s použitím mediální výchovy. Nabízí paralely Putin = Hitler a třeba přirovnání vpádu Rusů do Ukrajiny ke vpádu Hitlerových vojsk do Evropy. Netvrdí to však ani ona, ani materiály, žáci jsou ke svému poznání vedeni. To oni mají určit, nakolik jsou si oba vůdci podobní a tak dále. Já osobně ale považuji tohle přirovnání za vhodné jen pro základní školu. Pro středoškoláky na gymnáziu bych už volil spíše přirovnání Stalin = Hitler, respektive vpád v roce 1968 do Československa s agresí Rusů na Ukrajinu. Je tam mnohem více podobností, které mohou vést žáky k závěrům vyššího řádu, k zobecnění, k prognózám, k analýze, nakolik se politika Ruska změnila v časové lince apod.

Pokud bychom chtěli ukázat, jak hrdinný je odpor Ukrajinců, bylo by vhodné ukázat tabulky, kde jsou srovnávány jejich armády. Dobré příklady jsou zde: první tabulka, druhá tabulka, třetí tabulka, čtvrtá tabulka, pátá tabulka, šestá tabulka. Jsou to vlastně kriteriální tabulky a žáci by se z nich měli naučit číst různé údaje. Nejen v občance a dějepise, dobrý učitel z toho udělá třeba i různé příklady na matematickou gramotnost.

Velmi dobré tipy připravil i Tajný učitel. Jde o práci s médii, ale také o kritické myšlení. Takže určitě se inspirujte a také skauti mají velmi dobrý materiál pro práci s dětmi: Jak mluvit s dětmi o válce. Myslím, že jeden tip může dát i Líný učitel: buďme empatičtí, chápající a laskaví. Vlastně takoví, jací jsou kvalitní učitelé každý den.

 

.

Tags: ,