Epigramy Karla Havlíčka pro dnešní školství

Epigramy Karla Havlíčka pro dnešní školství

Všichni známe epigramy Karla Havlíčka Borovského. Tedy alespoň některé, jiné tak známe nejsou. Napadlo mě, co by asi říkal na dnešní české školství a jestli by pak jeho epigramy nezněly trochu jinak? Tak jsem jednoho večera políbil múzu a trochu je zmodernizoval. Samozřejmě s veškerou pokorou a respektem, který k tomuto bojovníkovi cítím. Berte to prosím s humorem, který byl i tomuto velikánovi vlastní.

 

Z historie literatury české

Českých knížek hubitelé lítí:

plesnivina, moli, maturiti.

 

Pedagogická komora

Nechoď Radku S. pány na led,

Mnohý příklad známe, že pán sklouzne

A Wágner mu ještě nohy zláme.

 

Školské odbory

Odjakživa dovolují

odbory kantorům,

míti třeba tisíc členů,

jenom žádný rozum.

 

Powerpoint

Vejklady kantora Doubravy

snadno chápe, kór

každý žák, i třebas bez hlavy,

když svítí projektor.

 

Lektorská

Nekřesej do kaše,

křesej do troudu;

a o dobré výuce

nekaž velbloudu.

 

RVP

Všechno, co v RVP stojí,

smysl má dvojí, trojí;

proto jsem učiteli radu dal,

aby se o programech nehádal.

 

Frontální výuka

Kdykoli slyšívám

hlásat profesora výklad nějaký,

vždycky si vzpomínám,

že Bileamův osel mluvil taky.

 

Absolvent pedagogické fakulty

Umí učit, věřte mně,

didaktiku sice jenom prostředně,

být učitelem ale zapomněl,

je škoda, že do školy ani nedošel?

 

Státní maturita

Náš CERMAT jak kladivem lasturu

pořád zkoumá jen a zkouší maturu;

jenom to je, milí braši, bída,

praxe jí málo odpovídá.

 

Prezident spolku

Také tobě, Radku radu dám:

nemluv před lidmi o sobě sám.

Neboť jest to proti zdvořilosti

mluvit o neřádu v společnosti.

 

Škádlení

Odkud vzalo – zkouším žáky –

jméno Kartous počátek? –

„Z EDUin, neb oni taky

chodí pořád nazpátek.“

 

Učitelská

Řádný učitel, když je mlád,

celou školu by předělal rád,

když pak přijde do středních let,

pro výuku chce mít celý svět;

a potom, když je již stár,

chce mít na důchod korun pár.

 

CERMAT

Div-li, že pár ministrů za ty kačky

přichystali maturu i přijímačky?

Vždyť pak podnes ještě tyto divy

tolik tisíc pánů živí.

 

Verba docent, exempla trahunt

„Co sám nechceš, nečiň jinému!“

vyčinil kantor Čapkovi kdesi,

třepaje ho za pačesy.

Tags: , ,