Alcatraz na školách anebo prohibice energeťáků

Alcatraz na školách anebo prohibice energeťáků

Jistá škola o sobě ve svém školním vzdělávacím programu napsala: „neautoritativní škola má sloužit jako model demokratické společnosti, jenž vede k toleranci, partnerství…“ Krásná slova, že? Ta samá škola ale zakázala žákům do školy nosit a ve škole pít energetické nápoje. Nejsou však zákazy a represe za jejich neplnění opakem partnerství? Jiná škola zase uvádí, že „je zaměřena na vytváření příznivého klimatu“ a chce „připravovat žáky k tomu, aby se projevili jako svobodné a zodpovědné osobnosti“.  Je to ale ta samá škola, kde se ve školním řádu praví: „Pokud bude žák přistižen s neotevřeným energetickým nápojem, bude mu zabaven a předán zákonným zástupcům. Pokud bude přistižen s otevřeným nápojem, bude nápoj vylit do umyvadla, a to z hygienických důvodů.“ Jak to jde dohromady? Ba co víc „zaměstnanci školy mají i možnost zkontrolovat obsah jakékoliv nádoby, pokud mají podezření, že v ní má žák takový nápoj.“ Ano, milí žáci, my jsme učitelé, kteří tě připravují jako svobodnou a zodpovědnou bytost, ale okamžitě mi ukaž svou láhev a pokud mi tvoje pití bude podezřelé, bez milosti to vyliju do umyvadla.

Ve škole se učí a zkouší kdejaká hloupost. Opravdu je tak těžké naučit žáky důvody, proč škodí energeťáky zdraví?

Jak to, že školy deklarují ty nejvznešenější úmysly a pak se chovají jako bachaři ve vězení: samé zákazy a tresty? Důvody vidím dva. První je ten, že do svých Školních vzdělávacích programů dají kdejaký kec, aniž by za ním stáli nebo si byli vědomi, jak ho naplnit. Je to klamání veřejnosti, čirý formalismus a pedagogické selhání v jednom. Nedávno jsem v jednom podobném programu našel, že jsou ve vyučování malotřídní školy zařazeny „prvky daltonské pedagogiky“. Ale nejen, že nebyly – nikdo z učitelek ani nevěděl, jaké to jsou a co to slovní spojení vlastně znamená. Natož aby to dokázaly realizovat! Druhým důvodem, proč se taková pedagogická zvěrstva dějí, je ten, že vedení škola a učitelé selhávají v samotné filozofii vzdělávání.

Abyste změnili jakékoliv chování žáka, je nutné, aby sám uvěřil v užitečnost a důležitost takové změny. Tedy pokud například mluví vulgárně, je třeba mu vysvětlit, proč by tak neměl mluvit. Tresty nic nezmohou. Jestliže škola ví, že jsou problémem energetické nápoje, měla by pracovat na poli edukace, ne zákazů. Je třeba vysvětlit žákům škodlivost zvýšené konzumace a srozumitelně jim prezentovat bezpečnostní rizika – a že jich není málo. Pokud to škola udělá dobře, nemusí se bát o své žáky, protože piják energeťáků už pro ně nebude vzorem. Bude jim připadat jako hlupák, který nemá potřebné informace. Namísto učitelky, která hlasitě ve třídě deklamuje, že bez kafe se ani nenastartuje, se nabízí jako vzor tělocvikář / sportovec, který ví, že energetické nápoje zatěžují organizmus. Pokud učitelé ve škole opravdu umějí učit, jak těžké může být naučit něco, co se bezprostředně dotýká zdraví žáků? Ovšem dobře učit v české škole je želbohu jev řídký. Ale zákaz problém nevyřeší, stejně jako občany nezbavila neřestí prohibice. Zakázané ovoce nejvíce chutná a i když bude prohibice ve škole úspěšná, problém se přesune za hranice školy – přesně tak, jak je to už celé roky s kouřením. Je to vlastně od školy velmi alibistické a nezodpovědné: místo práce s postojem žáků zakáže škodlivé energeťáky na svém území a pak už může předstírat, že se jí to netýká. Oni přeci udělali maximum.

Ne, neudělali. Jenom zhoršili klima ve své škole policejní praxí, ukázali žákům, za co stojí takové „partnerství“ a „svoboda“ či „neautoritativní škola“ a ukázali na sebe prstem, jako na nekompetentní a nezodpovědné pedagogy. Umí česká škola něco jiného než zakazovat a zakazovat? Rád bych věřil, že alespoň některá ano.

Malý dodatek: ředitel oné školy tvrdil, že „energetický nápoj, který je plný kofeinu, do rukou dětí a do školy vůbec nepatří. Proto jsme se rozhodli zákaz zařadit do školního řádu“. Dobře, pane řediteli, ale jste si vědom, že existují i energetické nápoje úplně bez kofeinu? Stejně tak, jako se jiné firmy snaží zbavit své energetické nápoje cukru. Například firma Monster má řadu s názvem „Unleaded“, tedy bezolovnatý / bez kofeinu. A posílají svým zákazníkům vzkaz: „Unleash the caffeine free beast!“ Ať vám to učitel angličtiny přeloží.

Tags: , , , ,