Štítek: metodika

Přiručka pro učitele ke „skandální“ učebnici dějepisu: rozbor didaktika aneb frontálka není badatelská výuka!

Po rozboru samotné učebnice „Soudobé dějiny, badatelská učebnice dějepisu pro 9. ročník ZŠ a VG“ se nyní budu věnovat „Soudobé dějiny pro 9. ročník ZŠ a VG, přiručka učitele badatelského dějepisu“. V předchozí diskuzi totiž ukázali autoři minimum sebereflexe, nikde žádnou chybu neudělali, učebnice získala cenu, je skvělá. Takže určitě nebude od věci vysvětlit lépe, co to znamená kvalitní didaktika.…
Více

Metodika „Nové třídní schůzky“

  Při svém semináři o spolupráci učitelů s rodiči jsem se věnoval také třídním schůzkám a slíbil účastníkům, že se s nimi podělím o starou metodiku, kterou jsem o organizaci třídní schůzky kdysi zpracoval v nějakém grantu. Tady je: Nové třídní schůzky