Svět podle Vondráka: totální nasazení!

Svět podle Vondráka: totální nasazení!

Nedávno se odehrál naprosto neuvěřitelný rozhovor hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka, který mne vedl k černým myšlenkám o kvalitě a rozumu lidí, spravujících náš stát.

 Zčásti alibistickým, zčásti zbabělým krokem ministra školství Plagy je to, že hejtmani budou rozhodovat o věcech, o kterých jim nikdy nemělo být rozhodovat dovoleno. Ministr totiž slíbil přenechat krajům kompetence rozhodnout, jaké obory a s jakou kapacitou se budou na středních školách otevírat. Kraje údajně „nejlépe ví, jaký je trh práce a kde je potřeba přidat výuku a kde naopak nepotřebujeme otevírat nové obory.“ Jestli to kraje vědí tak, jako hejtman Vondrák, tak potěš koště. Hejtman se totiž přímo maniakálně upnul zejména na maséry, kteroužto profesi během krátkého rozhovoru negativně zmínil hned několikrát. Kraj by podle něj měl vymýtit „excesy“ (další oblíbené slovo hejtmana), tedy „utlumit obory, které jsou zajímavé názvem a… nabízí maséry“ protože „dneska tyhle věci na trhu nepotřebujeme.“ Na otázku, zdali jsou maséři tak nezaměstnatelní, hejtman přiznal, že si „najdou práci, ale podle mého názoru potřebujeme zajistit ekonomiku kraje a celé české republiky“.

IT CROWD: Opravdu mě políbil na zadek?

K těm masérům: člověk je může studovat jako tříleté i čtyřleté maturitní studium. Kdyby jich opravdu bylo u nás velké množství, měli bychom se radovat. Znamenalo by to, že jsme vyspělá země, protože právě v nich je největší počet pracovníků ve službách. Kdyby jich bylo velké množství, byla by to i známka toho, že se dobře staráme například o naše nemocné a důchodce. Obor masér má totiž toto uplatnění: „absolvent je připraven pro výkon povolání masér v ústavech sociální péče, v zařízeních geriatrické, hospicové a respitní péče“. Jeho vzdělání z něj dělá potencionálního podnikatele i v dalších oborech, spojených se zdravím: „Bude poskytovat poradenské služby z hlediska péče o tělo, správné životosprávy a zdravého životního stylu. Při masérských službách uplatňuje zdravotní hlediska a zásady hygieny. Umí poskytovat masérské služby, používat přípravky v souladu s technologickými postupy, jednat s klienty, spolupracovníky a obchodními partnery a vykonávat obchodně-podnikatelské aktivity v masérských službách.“ Sám mám masérskou licenci, kterou jsem získal při studiu tělesné výchovy a vím, že ta práce je tvrdá dřina. Jak to, že Vondrákovi zrovna tento obor tak leží v žaludku? Člověk by si myslel, že hejtman stejně jako v seriálu IT CROWD dostal od maséra hubana na zadek, jak je tím doslova posedlý.

To je pohodička…

Dovolte mi malou škodolibost. Kdybych já uvažoval, koho poslat do výroby, byli by to mnohem více nepotřební lidé, než maséři. Byli by to lidé, které platí jiná hejtmanka, jeho kolegyně Jermanová a dává jim nehorázné sumy za „analýzu hudebních festivalů“, „sledování aktuálního dění a poskytování zpětné vazby“ a „zajišťování monitoringu periodik“. Pět milionů za analýzy a tihle lidé se přitom tak stydí za svou práci, že se k ní ani jmenovitě nepřiznají. Copak masér, ale analytik hudebních festivalů, to je přece nepotřebná profese!

Jenže špatná správa nejen pro maséry je to, že hejtman na otázku: „Je úkolem českého vzdělávacího systému, aby respektoval potřeby trhu práce nebo se podle něho řídit?“ odpovídá: „Samozřejmě vychovává lidi pro život – a život je o čem? O práci! Jestliže my budeme vychovávat pouze maséry, tak budeme mít národ masérů a nebude mít kdo vyrábět.“ Ano, nejspíše mluvíme o válečném hospodářství, kde je nutné vyrábět, vyrábět a jen vyrábět a lidi k pásu budeme totálně nasazovat tak, že jim zamezíme přístup na atraktivní obory. Ty budou krajem korigovány. První věcí, kterou si ale člověk musel všimnout hned, je popletení hejtmana Vondráka v čase. Podobné změny budou viditelné za čtyři, pět, ale spíše ještě výrazně více let. Sám ovšem v rozhovoru vícekrát uvedl „dneska máme problémy nasytit trh práce“ nebo „abychom zasytili to, co dneska chybí“. Je si ten člověk vědom toho, že i když bude sebevíc restriktivní, vzdělávací systém nedává výsledky hned, ale spíše v dlouhodobém horizontu? To je také důvod, proč má toto odvětví řídit ministr školství s dlouhodobou vizí, a ne hejtman, který nevidí ani tak daleko, jak je jeho volební období. Proboha Plago, proč?

 Ano, to je otázka dne: proč budou o vzdělávání rozhodovat lidé, kteří vzdělávání vůbec nerozumí a jdou na ruku jakési „výrobě“. Namísto toho, aby byla budoucí generace schopna přinášet nové impulzy a technologie, byla dostatečně vzdělaná vzít svou budoucnost do svých rukou a vytvářet hodnoty, tak ji budeme připravovat pro dnešní potřeby výrobních linek. A lidé jako hejtman Vondrák nás budou s potměšilým úšklebkem častovat takovýmito zkazkami: „Ředitel školy přišel o milion, protože si vzal z přijímaček jen ty nejlepší – a škola má nyní vysokou úroveň z hlediska výuky, má vysokou úspěšnost z hlediska maturit a to vidím příklad, jak by to mělo fungovat.“ Ale ve skutečnosti je to přesně naopak! Dobrá škola se nepozná tak, že se na ty nejslabší vykašle, nabere si smetánku a tu nechá došprtat k maturitě. Kvalitní výuka se pozná tak, že si škola vezme i ty předtím neúspěšné žáky a dodá jim impulz být vzděláván a také se sám vzdělávat a tím položí základ k jejich další studijní i profesní budoucnosti. Ale ne kvůli procentům z maturity, jde jim o ty žáky! Ti jsou přece živoucími bytostmi se svými zájmy a životními cíli. Nejsou to nějací bezcenní peóni, kterými budeme šoupat jako s nějakou otrockou pracovní silou.

Prý chytré školství – tak tomu se říká ironie.

Bylo navíc dobře vidět, že názory hejtmana Vondráka jsou často v nejlepším případě úsměvné, bráníme – li se vyslovit slovo hloupoučké. Je zarážející, že se takto vyjadřuje bývalý akademik a bývalý rektor. Člověk se až zachvěl trapností při větách typu „my si děláme analýzy, které jsou objektivizované, založené na datových analýzách“, naprosto nepatřičného poučování moderátora „buď se budeme bavit jako normální lidé“ či „vy to nechápete, mám dojem, že to nechápete“ nebo zmateného koktání „rozdíl mezi maturantem a vyučeným je rozdíl mezi 2,9, pardon, 2,9, pardon, 2,4 a 1,9“. V soutěži o nejméně chytrého hosta v dějinách pořadu pak Vondrák zvítězil touto neuvěřitelnou motanicí: „Testy budou mít dva rozměry: jeden je přísně znalostní, který může být daný tím, že dítě chodí na špatnou školu, ve špatném místě, a ten druhý je ten kompetenční, který udělá to psychologické ověření toho člověka, do jaké míry je schopen třeba tu nedokonalost v tom studiu znalostí kompenzovat tím, že je talentovaný a je schopen věci se doučit rychle.“ To je nesmysl z tolika úhlů pohledu, pedagogického, psychologického či sociologického, že se do toho ani nebudu pouštět. To, jak hejtman Vondrák rozumí vzdělávání, prokazuje i tato jen těžko akceptovatelná myšlenka: „Škola, která má úspěšnost u maturity 40% by se měla zrušit… protože neplní své cíle.“ Ale cílem školy přece není maturita, ale realizace školního vzdělávacího programu! Ani slovo o tom, jaké měla škola vstupy, s jakými žáky pracovala! Prostě 40% a jde do kytek! Můžeme se tedy těšit na to, jak se v moravskoslezském kraji budou hromadně likvidovat po náběhu povinné maturity z matematiky školy, to bude přímo drtivý sesun vzdělanosti na samé dno. Ale aspoň budou ty lidi k pásu, že?

Tags: , , , , ,