Letní škola Líného učitele: inspirace I.

Letní škola Líného učitele: inspirace I.

Letní škola Líného učitele skončila, ale inspirace nezapadly. A aby byly sdíleny ještě ve větší míře, pokusím se o některé věci podělit. Nepůjde ani tak o konkrétní metody, ale o komentované příklady aktivit, připravené a realizované účastníky. V jedné části Letní školy totiž na mnou zadaná témata vymýšleli způsob, jak dané učivo využít. A nepočínali si věru zle. A co jedna skupina účastníků vymyslela, tak také realizovala, neboť zbylých pět skupin (tedy zhruba 25 „žáků“) vytvořilo třídu.

Chystá se Verne, úkoly musí být na tabuli

Aktivita I „Jules Verne“

V této aktivitě se nejprve Jules Verne připomněl a pak žáci skládali názvy jeho děl a podle toho se dělili do skupin. Tedy například jeden žák měl lístek „tajuplný“ a druhý „ostrov“. Pak měla skupina dva úkoly: nakreslit obal jeho knihy (bez názvu) a po vzoru Vernea vymyslet nějaký vynález. Když skupina představila obal, ostatní hádali, k jaké je knize. Vynález byl prezentován bez jakékoliv pointy.

Hodnocení Líného učitele: Určitě je dobré, když jsou ve skupině různé úkoly. Je to ta správná individualizace, ve které mají žáci výběr dělat to, co je více baví. Upřímně ale nechápu, proč by měli žáci hádat podle obalu název a nejsem si jistý, zda mají vůbec takové znalosti Verneových děl. „Tajuplný ostrov“, „Kolem světa za 80. dní“ a možná „20000 mil pod mořem“ – a dál? Ale třeba mně nějaký češtinář udělá anketu ???? A svoboda, kterou žáci dostali na vynálezy, přinesla různé teleporty a podivné koloběžky, což bylo divné. Smysluplnější by mi přišlo zahrát si na Vernea jinak: žáci by nakreslili obal jeho knihy a snažili se spojit název s nějakým vynálezem, právě podle toho názvu. Například „Ze Země na Měsíc“ – co mohl Verne vymyslet tady? Nebo „Plující město“? Nebo „Robur Dobyvatel“? A pak by učitel odhalil skutečný Verneův vynález v té knize. Možná by tak nalákal žáky a Verne by získal nové čtenáře!

Každá ze skupin jen o té vodce….

Aktivita II „James Bond“

James Bond je vyslán do Ruska. A skupinová práce je poradit mu, jak se proměnit, aby se mezi opravdovými Rusy ztratil a splynul. Skupiny pak hlásily věci, na které nesmí Bond zapomenout. Samozřejmě, měl by umět rusky. Několikrát se opakovalo: pití vodky, kouření, nevkusné oblečení a tepláky. Jedna skupina si vzpomněla na pirožky a boršč, jiná zase na to, aby jeho společnice byla přehnaně namalovaná a kýčovitě oblečená.  

Hodnocení Líného učitele: Přestože u této aktivity bylo hodně legrace, už během ní si leckdo začal uvědomovat, že to nebude to pravé ořechové. Činnost se totiž mohla stejně tak dobře jmenovat „vyjmenuj všechna negativní klišé o Rusech“. James Bond může sloužit jako téma pro osobní rozvoj nebo pro anglické reálie, ale proč figuruje v poznávání Ruska – a ještě takhle? Nakonec to organizátoři pěkně pomotali i s hodnocením. Žáci měli lepítky označit, která skupina je nejlepší „přípravna do Ruska“, ale učitelka k žákům pronesla, že ona má hodnotících lepítek víc než oni! Líný učitel by se naopak vzdal lepítek a nepotřeboval by žádné, když hodnotí žáci.

Tak tohle je drakkar!

Aktivita III „Vikingové“

Skupiny dostaly své slovo a jediný úkol: najděte jeho význam a vysvětlete ho ostatním formou prezentace.

Hodnocení Líného učitele: Je vidět, že v jednoduchosti je síla. Slova, určená k prezentaci, byla drakkar, Odin, Normandie, Trelleborg. Prezentace byly jasné, stručné, výstižné a i žáci (tedy pro připomenutí: učitelé / účastníci) přiznávali, že se dozvěděli něco nového. Měl jsem námitky k výběru slov, ale dozvěděl jsme se, že jde o „otevírací“ aktivitu a témata mytologie, osídlení a podobně budou dále rozšířena v následných hodinách. Proto každá ze slov mělo reprezentovat jinou oblast. Ten zdánlivý zmatek je tedy záměr! Ideální by bylo, kdyby žáci čerpali z primárních pramenů, odborných knih, ne aby v mobilu lovili Wikipedii. U mě ale aktivita super. Vzájemné učení prostě funguje!

Zavřete oči, letíme!

Aktivita IV „Liverpool“

V každé z předchozích aktivit se měnilo rozestavení stoliček a stolů. Zde žáci začínali v řadách jako „v letadle“. A opravdu, když zavřeli oči, uslyšeli zvuk letícího a pak přistávajícího letadla. A hned po přistání dostala každá ze 4 skupin své „tajné slovo“. Úkolem bylo prezentovat ho zvukem, aby si ho žáci mohli představit, když zavřou oči. Mezitím, co skupiny v krátkém čase přichystaly své zvukové představení, změnily se židle do vícečetného malého kruhu, jakéhosi rozčtvrceného koláče ze židlí. Když si skupiny obsadily každá svou čtvrtinu, tři zavřely oči a první začala prezentovat své slovo. A bylo to „anglické počasí“, tedy žáci bubnovali tiše prsty a rozfoukávali mořský vítr. Druhá skupina byla hlučnější, ozývalo se fandění a nesmělý nápěv hymny „You´ll never walk alone“. Byli jsme na Anfieldu, stadionu Liverpool FC. Třetí skupina zapěla „Yellow Submarine“ na poctu THE BEATLES a čtvrtá bušila kopyty do závodní dráhy Velké liverpoolské.

We all live in a yellow submarine…

Hodnocení Líného učitele: Nádherná, tichá, smyslová, intimní a teambuildingová záležitost. Nejkrásnější byl závěr, kdy nejprve učitelka postupně rozeznívala a ztišovala jednotlivé skupiny v jedné souvislé „písni“ o Liverpoolu a nakonec nechala všechny opakovat celý ten cyklus společně. Nejlepší aktivity jsou ty, které lze realizovat jak na prvním stupni, tak i ve vyšších třídách, přes střední až po vysokou školu. Tohle byla jedna z nich. Myslím, že na ni účastníci nikdy nezapomenou. Poznání je možné jedině přes zážitek a osobní rozvoj.

Tags: , , ,