Proč se peďáky nezlepší – díl první

Občas se na netu objeví nějaký text, komentář nebo iniciativa, která si přeje, aby se zlepšila příprava studentů na Pedagogických fakultách. Dokonce se vynořilo i hnutí zevnitř, od samotných studentů, kteří zlepšení přípravy sami požadují. Domnívám se ale, že podobné zkvalitnění není v současnosti možné. Pominu nyní zoufalou motivovanost samotných adeptů učitelství, kteří se mnohdy jako budoucí učitelé necítí ani v posledním ročníku studia a peďák je pro ně pouze nepříliš obtížná cesta k diplomu. Stručně bych se však pozastavil u Pedagogických fakult samotných a uvedl 3 hlavní důvody toho, proč zlepšení čekat nejde.

Důvod 1: Financování fakult aneb kafemlejnek mele

Vždy pro mě bylo záhadou, jak rychle se akademický svět poddal tzv. kafemlejnku: tedy hodnocení výkonu fakult a VŠ učitelů na základě vědeckých bodů. Kafemlejnek mele už hodně let a konec v nedohlednu. Učitel na peďáku nevymýšlí vynálezy a nepodává patenty, tedy je jeho zdrojem vědeckých bodů výhradně publikační činnost. Body jsou udělovány za knihy, texty v odborných časopisech nebo články ve sbornících – ale pouze, pokud jsou časopisy impaktované nebo sborníky zařazené ve vědeckých databázích. To je obrovský problém, neboť dostat text do takového časopisu je hotové martýrium. Jen si to představte: impaktovaných časopisů v pedagogice je jenom hrstka a sedí na nich lidé z Prahy nebo Brna. Proč by měli publikovat někoho z Českých Budějovic nebo Ústí a posilovat tak přímého konkurenta v boji o jeden společný balík peněz? Pokud se už odvážíte poslat nějaký příspěvek do tematického čísla nějakého českého časopisu s impaktem, přijde recenze, která obsahuje desítky z prstu vycucaných připomínek a v podstatě se jedná o „odbornou šikanu“ – o to účinnější, že posudky jsou anonymní. Snáze si vytrhnete ledvinu holou rukou, než uspokojíte takového recenzenta. Samozřejmě, cílem toho všeho je zveřejnění zabránit, ne text vylepšit. Celé tohle publikování v českých podmínkách je vlastně série špinavých dohod, tlaků a vyjednávání, které je hodno světa drogových dealerů a zkorumpovaných poldů. Univerzity, které tyto časopisy kontrolují, si sami vytvářejí frontu příspěvků, která je v jejich zájmu, a do této řady nohu nestrčíte.

Relativně snáze se publikuje v zahraničí a kolem toho se vyvinula celá komplikovaná strategie. V podstatě jsem za ty roky kafemlejnku nikdy od kolegů z fakulty neslyšel nic o výuce samé, metodách, hodnocení studentů apod., zato se 80% porad týkalo publikování a vědeckých bodů. Probíralo se například, jak dostat článek do estonského časopisu nebo litevského sborníku.  Taková věc ale leze zatraceně do peněz, neboť i pokud si chudák VŠ učitel neplatí překlad, konferenční poplatek a další náklady šplhají do tisíců. Někoho napadne, že by VŠ učitel na pedagogické fakultě měl skvěle anglicky umět – ale proč by vlastně měl? Navíc opravdu špičkové zahraniční odborné časopisy vyžadují překlady od konkrétních překladatelských kanceláří. V každém případě je cestování za publikováním nákladné a granty, které to dokáží zatáhnout, jsou nedostatkové zboží. Proděkani a prominentní členové fakult si to ale vezmou z vlastní (rozuměj fakultní) kasy a mají to spojené s fešáckým cestováním. Publikování provázané s hezkou konferenční turistikou ale není pro prostého učitele oborové didaktiky, který bývá na katedře tím nejmenším koněm. Ten se musí snažit jinak, zoufale hledá kontakty na redakční rady a své články jim pravidelně vnucuje. Musím uvádět, že tyto texty jsou obludným formalismem s nulovým dopadem na praxi českých škol? Stejně nulový dopad mají i na přípravu studentů PdF. Jsou to dílem pitomosti, dílem se objevuje Amerika. Musí se v nich ocitovat každý, kdo si v české pedagogice uprdnul na důležitém místě a nyní je z něho citovaná autorita. Dostatek citací musí být i ze zahraničí – bez ohledu na to, jak relevantní prameny to jsou. Kontroluje se nejen rok vydání pramene (musí tam být i ty nové!), tak i původ citované literatur, (každý musí přece znát základní díla anglicko-americká i německá, cení se Francie).

Diví se někdo, že většina českých učitelů – na rozdíl od jiných zemí – nečetla za celou svou kariéru ani jediný text, který vyplodili akademici na vysoké škole? Jen si představte jiný obor, kde stovky a stovky „vědeckých pracovníků“ plodí ročně tisíce textů – aniž by o ně měla praxe tohoto oboru (tedy školy) byť jen minimální zájem. To není Kocourkov, to je Blbákov. Sám si pamatuji na jeden „výzkum“ z grantu, který se týkal jedenácti (!) respondentů. Byly tu však peníze na konferenční poplatky a další výdaje a tak se z tohoto bezcenného šetření vygenerovaly hned tři články, které ihned zamířily do zahraničních časopisů. Jen pro zajímavost: v publikačním světě vědeckých bodů není Slovensko zahraničí. Takže je tu jeden z mnoha paradoxů: naše odborné texty, který by v této zemi, díky společným kulturně – společenským podmínkám, možná mohly k něčemu být, jsou právě pro tuto podobnost penalizovány a nemá cenu je zde ani vydávat.

Zvláštní kapitolou jsou knihy, které také mohou být zdrojem vědeckých bodů. Ale musí nejen splňovat jasné znaky (rejstřík, cizojazyčné anotace apod.), ale také se zalíbit odbornému panelu, který je hodnotí a z vědecké databáze je také hojně vyřazuje. Že je to něco, jako kdyby Koperník nesl své knihy dominikánům, nemusím asi vysvětlovat. Panel, kde sedí ti nejotrlejší honicí psi našeho školství, neomylně ničí konkurenci pro své univerzity a samozřejmě cokoliv, co zavání modernou nebo praxí. Praxe je totiž v pedagogice opakem vědy, víme? Hbitě se vylučuje například všechno, co má ikonky, strukturovaný text nebo se podobá metodice – tedy nemůže projít žádná publikace pro učitele ve školách nebo studenty.

Vidíte, čím se zabývá učitel na PdF? Sháněním vědeckých bodů, kterých musí za rok nasbírat určené penzum, aby ho při pravidelném rekonkurzu nevyhodili – ale ne přípravou studentů. Ta je vedení fakulty lhostejná, přestože mohou navenek  mluvit jinak. Více je zajímá, co je živí. Vědecké body se přepočítávají na peníze a peďáky, kde se žádná věda očividně nedělá, musí konkurovat všem těm farmačkám a technikám. Tedy se na vědu alespoň snaží hrát.  Zeptejte se jakéhokoliv děkana, kdo je pro univerzitu cennější: dobrý odborný didaktik a skvělý učitel, co se ale zmůže jen na jeden text do „Komenského“ nebo doktorand, který za rok napublikuje sedm textů do zahraničních impaktovaných časopisů? Odpovědí jsou i každoroční odměny, které jsou vázány na zisk vědeckých bodů a mohou vyskočit do desetitisíců a pro jedince i statisíců korun. Ze svých povinností jsou uvolňování ti, kdo svedou takto psát a jsou ostatním dávání za vzor – i kdyby místo semináře hráli na tamburínu a kouřili bongo. A naopak, na fakultě učitelé i podepisovali dodatek do pracovní smlouvy, že mohou být vyhozeni dříve, než jim skončí pracovní smlouva – pokud nesplní „vědecké úkoly“.

Že nejsem sám, kdo kriticky poukazuje na celou tu pitomost, ukazuje třeba audit mezinárodní firmy Technopolis, který uvádí: Použití Metodiky hodnocení pro účely institucionálního financování je nevhodné, protože deformuje chování, snižuje stabilitu výzkumného systému a je na překážku jeho výkonnosti. Obecně bere hodnocení v potaz nevhodné ukazatele.” Jeden z autorů návrhu celého systému, V. Hořejší, píše:  „Jakmile se ale systému zmocnili úředníci, kteří v něm našli jakýsi zázračný “objektivní” nástroj, který z nich sejme zodpovědnost za rozhodování, a začalo se s přidělováním části institucionálních prostředků přímým převodem “kafemlejnkových” bodů, začaly být zřejmé zásadní problémy: špatná souměřitelnost různých oborů a naprostá nevhodnost systému pro některé obory (humanitní, technické, matematika), ve kterých není nutně primárním způsobem zveřejňování výsledků publikování v mezinárodních časopisech a ve kterých je korelace impaktových faktorů časopisů s “kvalitou” velmi problematická. Vše toto u některých subjektů pak vede k absurdní produkci “bodů pro body”, což nemá nic společného s původním bohulibým záměrem objektivizovat výzkumnou produktivitu.“

Takže první důvod, proč je zakonzervovaná nekvalita na peďácích, je zřejmý: nikoho nezajímá kvalita přípravy budoucích učitelů, peďáky podle ní nejsou hodnoceny. Univerzity (potažmo fakulty) jsou hodnoceny – a financovány! – podle vědeckých bodů. Vědecké body nelze za dobrou přípravu studentů nebo jejich kvalitní výuku získat, ba právě naopak: ten kdo ušetřenou energii a čas uplatní na publikování, je oceňován,  A to i přesto, že už existují výzkumy a analýzu, které ukazují škodlivost kafemlejnku – zejména pro společenské vědy! Poukazuje se právě na ohromující neefektivitu vynaložených prostředků, pokřivené chování akademických pracovníků, zbytečnost publikování našich poznatků v zahraničí a malý přínos pro vlastní odbornou praxi. Ale říkejte to školním byrokratům z ministerstva.  A velkým univerzitám, které v tomto boji o peníze drží v ruce všechny trumfy a které jsou nejvíce v Praze slyšet, tahle praxe náramně vyhovuje…           

 

Příspěvek od kolegyně z VŠ: příklad, jak se liší publikování v Cambridge od naší PdF

541 thoughts on “Proč se peďáky nezlepší – díl první”

 1. Pingback:Proč se peďáky nezlepší – díl druhý – ROBERT ČAPEK

 2. Pingback:Proč se peďáky nezlepší – díl třetí – ROBERT ČAPEK

 3. Pingback:Bída pedagogických fakult nekončí – ROBERT ČAPEK

 4. Pingback:essayforme

 5. Pingback:cialisvi.com

 6. Pingback:new siriustube442 abdu23na848 abdu23na34

 7. Pingback:topfuck123gals.mobi

 8. Pingback:newtube sirius910 abdu23na981 abdu23na89

 9. Pingback:raitauwapar1984.wikidot.com

 10. Pingback:newtube tube planet490 afeu23na8648 abdu23na69

 11. Pingback:fknjn544a663 afeu23na4394 abdu23na21

 12. Pingback:jigdf43g6261 afeu23na958 abdu23na8

 13. Pingback:119z2njqw8r

 14. Pingback:hdmobilesex.me

 15. Pingback:cialisonla.com

 16. Pingback:schatshadowengine.mobi

 17. Pingback:xxxbestrank.mobi click to see more 6uyeW

 18. Pingback:schatshadowrank.mobi

 19. Pingback:adultshadowengine.mobi link FZ7RHD

 20. Pingback:click

 21. Pingback:pronshadowengine.mobi click here jzmg

 22. Pingback:schatfreese.mobi follow the link

 23. Pingback:pronvipse.mobi

 24. Pingback:schattopengine.mobi click to continue dt5G5g

 25. Pingback:pronbestrank.mobi link to details

 26. Pingback:schatshadowrank.mobi read article

 27. Pingback:fastsexsearch.mobi

 28. Pingback:fastfuckse.mobi article source 9NvpF

 29. Pingback:learn more here

 30. Pingback:topdatingse.mobi

 31. Pingback:topsexportal.mobi more info

 32. Pingback:fastfucksite.mobi

 33. Pingback:speedsexsite.mobi read further 7QT

 34. Pingback:click to go

 35. Pingback:visit web page

 36. Pingback:topfucksearch.mobi here is the link

 37. Pingback:oklandbestsecuritysystems.us

 38. Pingback:oklandtophomeguard.info article source

 39. Pingback:oklandbesthomesecurity.info more on the page

 40. Pingback:oklandviphomesecurity.us as reported here

 41. Pingback:oklandviphomeguard.us check this out

 42. Pingback:oklandbestsecuritysystems.info link to a continuation cFv4

 43. Pingback:oklandvipsecuritysystems.us taken from here mHjzW

 44. Pingback:oklandviphomeguard.info visit web page

 45. Pingback:oklandtophomeguard.us

 46. Pingback:youtube.com Coub видео приколы

 47. Pingback:solars.biz

 48. Pingback:Cialis 20mg

 49. Pingback:ABrand

 50. Pingback:generic cialis tadalafil uk

 51. Pingback:tadalafil generic

 52. Pingback:cialis generic name

 53. Pingback:cialis generic

 54. Pingback:cialis generic availability

 55. Pingback:cialis generic availability 2018

 56. Pingback:cialis generic prices

 57. Pingback:cialis generic tadalafil

 58. Pingback:cialis generic pharmacy

 59. Pingback:levitra generic

 60. Pingback:sildenafil citrate

 61. Pingback:levofloxacin 750 mg

 62. Pingback:viagra 100mg

 63. Pingback:sildenafil 100mg

 64. Pingback:azithromycin 250 mg

 65. Pingback:amiodarone 200 mg

 66. Pingback:lipitor generic

 67. Pingback:simvastatin 20 mg

 68. Pingback:best price for viagra

 69. Pingback:diflucan 150 mg

 70. Pingback:levitra 20 mg

 71. Pingback:viagra pills

 72. Pingback:cialis 20mg tablets prices

 73. Pingback:levitra 20mg best price

 74. Pingback:biaxin generic

 75. Pingback:biaxin antibiotic

 76. Pingback:cost of biaxin antibiotic

 77. Pingback:biaxin coupon

 78. Pingback:biaxin coupons

 79. Pingback:fluoxetine hcl

 80. Pingback:fluoxetine 20 mg

 81. Pingback:cleantalkorg2.ru

 82. Pingback:a2019-2020

 83. Pingback:facebook

 84. Pingback:facebook1

 85. Pingback:javsearch.mobi

 86. Pingback:buy viagra

 87. Pingback:viagra

 88. Pingback:cialis without a doctor's prescription from canada

 89. Pingback:can you buy viagra in mexico without a prescription

 90. Pingback:female viagra

 91. Pingback:sildenafil tablets

 92. Pingback:viagra generic

 93. Pingback:viagra tablet

 94. Pingback:viagra tablets

 95. Pingback:prednisone 20 mg

 96. Pingback:buy sildenafil

 97. Pingback:sildenafil

 98. Pingback:cialis 20mg

 99. Pingback:cialis prices

 100. Pingback:viagra online

 101. Pingback:sildenafil 20 mg

 102. Pingback:viagra coupons

 103. Pingback:sildenafil generic

 104. Pingback:cialis online

 105. Pingback:viagra doctor prescription

 106. Pingback:sildenafil 50 mg

 107. Pingback:cialis tablets

 108. Pingback:tadalafil 20mg

 109. Pingback:sildenafil 100

 110. Pingback:cialis pills

 111. Pingback:sildenafil coupons

 112. Pingback:sildenafil 100 mg

 113. Pingback:cheap cialis

 114. Pingback:sildenafil citrate 100mg

 115. Pingback:buy cialis online

 116. Pingback:cialis tadalafil

 117. Pingback:sildenafil citrate tablets

 118. Pingback:sildenafil citrate pricing

 119. Pingback:free bitcoin cash

 120. Pingback:bactrim ds

 121. Pingback:ceftin antibiotic

 122. Pingback:cephalexin 500mg

 123. Pingback:ciprofloxacin 500mg

 124. Pingback:fluconazole 150 mg

 125. Pingback:levofloxacin 500 mg

 126. Pingback:levitra

 127. Pingback:generic cialis

 128. Pingback:cefdinir 300 mg

 129. Pingback:bactrim antibiotic

 130. Pingback:100mg viagra without a doctor prescription

 131. Pingback:natural viagra

 132. Pingback:viagra on line

 133. Pingback:over the counter viagra

 134. Pingback:buy viagra online

 135. Pingback:cheap viagra

 136. Pingback:viagra connect

 137. Pingback:viagra prices

 138. Pingback:cialis vs viagra

 139. Pingback:female viagra pills

 140. Pingback:viagra for men

 141. Pingback:viagra vs cialis

 142. Pingback:generic viagra

 143. Pingback:viagra for women

 144. Pingback:viagra without a doctor prescription

 145. Pingback:generic viagra 100mg

 146. Pingback:viagra without a doctor prescription usa

 147. Pingback:generic viagra available

 148. Pingback:viagra medicine online order

 149. Pingback:viagra without doctor prescription usa

 150. Pingback:cialis

 151. Pingback:cialis 5 mg

 152. Pingback:cialis 20 mg

 153. Pingback:cialis coupon

 154. Pingback:cialis generico

 155. Pingback:cialis generika

 156. Pingback:tadalafil

 157. Pingback:tadalafil 5mg

 158. Pingback:tadalafil 20 mg

 159. Pingback:tadalafila

 160. Pingback:amitriptyline hcl and esophageal spasm

 161. Pingback:uses of baclofen

 162. Pingback:side affects of escitalopram

 163. Pingback:how does prednisone help muscle pain

 164. Pingback:northwest pharmacy canada

 165. Pingback:canadian pharmacies that ship to us

 166. Pingback:Viagra prices

 167. Pingback:Low cost viagra 20mg

 168. Pingback:Viagra purchasing

 169. Pingback:Buy generic viagra

 170. Pingback:Cialis 20 mg

 171. Pingback:cialis canada

 172. Pingback:cialis cost

 173. Pingback:cialis coupons

 174. Pingback:cialis cooupons

 175. Pingback:cialis dosage

 176. Pingback:cialis free trial

 177. Pingback:atorvastatin

 178. Pingback:cymbalta

 179. Pingback:atorvastatin 10 mg

 180. Pingback:cymbalta dosage

 181. Pingback:cialis online pharmacy

 182. Pingback:atorvastatin 10mg

 183. Pingback:cymbalta for pain

 184. Pingback:cymbalta generic

 185. Pingback:levitra coupon

 186. Pingback:cymbalta medication

 187. Pingback:levitra dosage

 188. Pingback:cialis side effects

 189. Pingback:cymbalta reviews

 190. Pingback:cymbalta side effects

 191. Pingback:buy tadalafil pills

 192. Pingback:levitra vs viagra

 193. Pingback:cymbalta withdrawal

 194. Pingback:vardenafil

 195. Pingback:generic cialis tadalafil

 196. Pingback:duloxetine

 197. Pingback:vardenafil 20 mg

 198. Pingback:duloxetine 20 mg

 199. Pingback:vardenafil 20mg

 200. Pingback:duloxetine hcl

 201. Pingback:duloxetine side effectss

 202. Pingback:duloxetine 60 mg

 203. Pingback:Viagra tablets australia

 204. Pingback:buy cialis generic tadalafil

 205. Pingback:augmentin

 206. Pingback:levaquin

 207. Pingback:augmentin 875

 208. Pingback:levaquin 500 mg

 209. Pingback:buy levitra

 210. Pingback:levaquin 750 mg

 211. Pingback:cheap levitra

 212. Pingback:buy levitra online

 213. Pingback:augmentin and alcohol

 214. Pingback:buy viagra without a doctor's prescription

 215. Pingback:levaquin antibiotic

 216. Pingback:augmentin antibiotic

 217. Pingback:levaquin dosage

 218. Pingback:augmentin dosage

 219. Pingback:levaquin for uti

 220. Pingback:augmentin dose

 221. Pingback:cialis 20mg generic

 222. Pingback:levaquin lawsuit

 223. Pingback:augmentin for dogs

 224. Pingback:cialis 20mg tablet prices

 225. Pingback:levaquin renal dose

 226. Pingback:vardenafil generic

 227. Pingback:levitra 20mg

 228. Pingback:levitra cost

 229. Pingback:levaquin side effects

 230. Pingback:augmentin side effects

 231. Pingback:levaquin uses

 232. Pingback:augmentin uses

 233. Pingback:levitra vs viagra comparison

 234. Pingback:what is levaquin

 235. Pingback:augmentin vs amoxicillin

 236. Pingback:levitra online

 237. Pingback:side effects augmentin

 238. Pingback:what is augmentin

 239. Pingback:levitra prices

 240. Pingback:cialis pharmacy

 241. Pingback:levitra recviews

 242. Pingback:levitra side effects

 243. Pingback:viagra without doctor prescription

 244. Pingback:levitra vs cialis

 245. Pingback:levitra cheapest price

 246. Pingback:cialis tablets australia

 247. Pingback:cialis without a doctor prescription

 248. Pingback:vardenafil generic

 249. Pingback:vardenafil hcl 20mg

 250. Pingback:generic cialis 20mg

 251. Pingback:what is levitra

 252. Pingback:generic cialis available

 253. Pingback:buying levitra

 254. Pingback:tadalafil without a doctor prescription

 255. Pingback:free cialis

 256. Pingback:5mg cialis

 257. Pingback:free cialis coupon

 258. Pingback:cialis copay card

 259. Pingback:free cialis samples

 260. Pingback:cialis patent expiration

 261. Pingback:buying cialis online

 262. Pingback:generic cialis canada

 263. Pingback:canadian cialis

 264. Pingback:cialis coupons printable

 265. Pingback:cialis price

 266. Pingback:generic cialis reviews

 267. Pingback:canadian pharmacy cialis

 268. Pingback:cialis daily

 269. Pingback:cialis professional

 270. Pingback:cialis reviews

 271. Pingback:generic for cialis

 272. Pingback:cheap cialis generic

 273. Pingback:cialis dosage information

 274. Pingback:cialis samples

 275. Pingback:cheap generic cialis

 276. Pingback:cialis drug interactions

 277. Pingback:cialis saving card

 278. Pingback:liquid cialis

 279. Pingback:cialis for sale

 280. Pingback:marley generics cialis

 281. Pingback:cialis for women

 282. Pingback:cialis soft

 283. Pingback:natural cialis

 284. Pingback:cialis 5mg

 285. Pingback:no prescription cialis

 286. Pingback:cialis 5mg coupon

 287. Pingback:cialis from canada

 288. Pingback:cialis walmart

 289. Pingback:non prescription cialis

 290. Pingback:cialis wikipedia

 291. Pingback:online cialis

 292. Pingback:cialis generic canada

 293. Pingback:cialis without prescription

 294. Pingback:otc cialis

 295. Pingback:cialis and alcohol

 296. Pingback:cialis medication

 297. Pingback:cost of cialis

 298. Pingback:tadalista vs cialis

 299. Pingback:cialis black

 300. Pingback:cialis on line

 301. Pingback:discount cialis

 302. Pingback:Viagra purchasing

 303. Pingback:buy viagra online safely

 304. Pingback:buy cheap viagra in canada

 305. Pingback:generic levitra

 306. Pingback:dutch women viagra

 307. Pingback:generic viagra online pharmacy

 308. Pingback:cialis over the counter at walmart

 309. Pingback:pfizer generic viagra

 310. Pingback:sildenafil 20 mg tablet vs viagra

 311. Pingback:sophia viagra

 312. Pingback:viagra dosage recommendations

 313. Pingback:viagra for sale

 314. Pingback:viagra online canada pharmacy

 315. Pingback:cialis generic tadalafil 10mg

 316. Pingback:cialis generic tadalafil 60mg

 317. Pingback:cialis generic tadalafil walmart

 318. Pingback:cialis generic tadalafil for sale

 319. Pingback:cialis generic tadalafil india

 320. Pingback:viagra sex

 321. Pingback:cialis prices 10mg

 322. Pingback:viagra side effects

 323. Pingback:cialis prices 100mg

 324. Pingback:viagra without a doctor prescription from canada

 325. Pingback:cialis prices 20mg

 326. Pingback:cialis prices 5mg

 327. Pingback:generic cialis tadalafil 20mg

 328. Pingback:cialis prices walmart

 329. Pingback:generic cialis pricing

 330. Pingback:best place to buy cialis online without script

 331. Pingback:generic viagra sildenafil citrate

 332. Pingback:buy cialis canada online

 333. Pingback:sildenafil 100mg tablets

 334. Pingback:buy cialis online without script

 335. Pingback:sildenafil 20 mg tablet

 336. Pingback:where can i buy cialis over the counter at walmart

 337. Pingback:where to buy cialis online safely

 338. Pingback:sildenafil citrate 20 mg

 339. Pingback:sildenafil dosage

 340. Pingback:sildenafil side effects

 341. Pingback:canadian viagra

 342. Pingback:cost of viagra

 343. Pingback:generic viagra prices

 344. Pingback:herbal viagra

 345. Pingback:marley generic viagra

 346. Pingback:online pharmacy viagra

 347. Pingback:online viagra

 348. Pingback:real viagra

 349. Pingback:viagra alternative

 350. Pingback:viagra cost

 351. Pingback:cialis vs levitra

 352. Pingback:viagra in action

 353. Pingback:viagra online pharmacy

 354. Pingback:generic cialis online

 355. Pingback:viagra pill

 356. Pingback:viagra price

 357. Pingback:slcshop.top

 358. Pingback:levitra 20mg

 359. Pingback:viagra without a doctor prescription

 360. Pingback:cheap viagra

 361. Pingback:viagra tablets

 362. Pingback:buy viagra

 363. Pingback:pharmacy uk

 364. Pingback:drugstore online

 365. Pingback:canada pharmacy

 366. Pingback:international pharmacy

 367. Pingback:canadian online pharmacies

 368. Pingback:buy cialis online

 369. Pingback:cialis tadalafil

 370. Pingback:cialis 20 mg

 371. Pingback:buy cialis online

 372. Pingback:cheap cialis

 373. Pingback:canada pharmaceuticals online

 374. Pingback:canadian pharmacies

 375. Pingback:canada pharmacy

 376. Pingback:viagra online

 377. Pingback:we-b-tv.com

 378. Pingback:hs;br

 379. Pingback:tureckie_serialy_na_russkom_jazyke

 380. Pingback:tureckie_serialy

 381. Pingback:serialy

 382. Pingback:00-tv.com

 383. Pingback:+1+

 384. Pingback:æóêè+2+ñåðèÿ

 385. Pingback:Ñìîòðåòü ñåðèàëû îíëàéí âñå ñåðèè ïîäðÿä

 386. Pingback:Ñìîòðåòü âñå ñåðèè ïîäðÿä

 387. Pingback:watch

 388. Pingback:âûòîïêà âîñêà

 389. Pingback:++++++

 390. Pingback:HD-720

 391. Pingback:guardians+of+the+galaxy+2

 392. Pingback:strong woman do bong soon

 393. Pingback:my id is gangnam beauty

 394. Pingback:guardians of the galaxy vol 2

 395. Pingback:2020

 396. Pingback:kpop+star+season+6+ep+9

 397. Pingback:Video

 398. Pingback:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 399. Pingback:wwin-tv.com

 400. Pingback:movies

 401. Pingback:movies online

 402. Pingback:karan johar

 403. Pingback:Top Movies

 404. Pingback:Movies1

 405. Pingback:11 10 2019

 406. Pingback:smotretonline2015.ru

 407. Pingback:Serial smotret

 408. Pingback:kinokrad

 409. Pingback:kinokrad 2020

 410. Pingback:ñïèñîê íîâûõ ôèëüìîâ

 411. Pingback:amoxicillin 500 mg

 412. Pingback:Watch TV Shows

 413. Pingback:casino

 414. Pingback:Kinokrad 2019 Kinokrad Hd

 415. Pingback:filmy-kinokrad

 416. Pingback:kinokrad-2019

 417. Pingback:filmy-2019-kinokrad

 418. Pingback:serial

 419. Pingback:cerialest.ru

 420. Pingback:youtube2019.ru

 421. Pingback:dorama hdrezka

 422. Pingback:movies hdrezka

 423. Pingback:HDrezka

 424. Pingback:kinosmotretonline

 425. Pingback:LostFilm HD 720

 426. Pingback:trustedmdstorefy.com

 427. Pingback:bofilm ñåðèàë

 428. Pingback:bofilm

 429. Pingback:1 seriya

 430. Pingback:Êîíñóëüòàöèÿ ïñèõîëîãà

 431. Pingback:topedstoreusa.com

 432. Pingback:hqcialismht.com

 433. Pingback:viagramdtrustser.com

 434. Pingback:купить аналог виагры

 435. Pingback:гдз геометрия 10 11

 436. Pingback:гдз 9 класс бархударов

 437. Pingback:canadianpharmacystorm.com

 438. Pingback:gencialiscoupon.com

 439. Pingback:genericvgrmax.com

 440. Pingback:гдз атанасян 9

 441. Pingback:гдз мордкович 7 класс

 442. Pingback:гдз 3 класс

 443. Pingback:гдз по геометрии 7

 444. Pingback:гдз по английскому

 445. Pingback:гдз 6 класс виленкин

 446. Pingback:гдз по английскому языку биболетова

 447. Pingback:viagrawithoutdoctorspres.com

 448. Pingback:гдз атанасян 9

 449. Pingback:гдз мордкович 11 класс

 450. Pingback:гдз 9 класс бархударов

 451. Pingback:гдз геометрия 11

 452. Pingback:гдз по английскому

 453. Pingback:гдз 8 класс макарычев

 454. Pingback:гдз по алгебре 8

 455. Pingback:canpharmb3.com

 456. Pingback:гдз 10

 457. Pingback:гдз по алгебре 11 класс

 458. Pingback:гдз 2011

 459. Pingback:гдз по английскому 6 класс

 460. Pingback:4serial.com

 461. Pingback:See-Season-1

 462. Pingback:Evil-Season-1

 463. Pingback:Evil-Season-2

 464. Pingback:Evil-Season-3

 465. Pingback:гдз математика 6 класс виленкин

 466. Pingback:Evil-Season-4

 467. Pingback:Dollface-Season-1

 468. Pingback:Queer-Eye-We-re-in-Japan-Season-1

 469. Pingback:гдз мордкович 7 класс

 470. Pingback:гдз по русскому языку ладыженская

 471. Pingback:гдз по английскому языку

 472. Pingback:гдз 9

 473. Pingback:гдз по афанасьевой

 474. Pingback:гдз геометрия атанасян 10

 475. Pingback:бархударов гдз 9

 476. Pingback:гдз по русскому языку разумовская

 477. Pingback:ciapwronline.com

 478. Pingback:nileriver

 479. Pingback:cupooftea

 480. Pingback:serial 2020

 481. Pingback:Dailymotion

 482. Pingback:Watch+movies+2020

 483. Pingback:genfio.com

 484. Pingback:fioricet2020.com

 485. Pingback:serial-video-film-online

 486. Pingback:tvrv.ru

 487. Pingback:1plus1serial.site

 488. Pingback:#1plus1

 489. Pingback:1plus1

 490. Pingback:Watch Movies Online

 491. Pingback:Film

 492. Pingback:Film 2020

 493. Pingback:Film 2021

 494. Pingback:Top 10 Best

 495. Pingback:watch online TV LIVE

 496. Pingback:human design

 497. Pingback:dizajn cheloveka

 498. Pingback:parazity-oskar-2020

 499. Pingback:human design human design

 500. Pingback:DSmlka

 501. Pingback:+

 502. Pingback:¯jak Son³k

 503. Pingback:astrolog

 504. Pingback:film-kalashnikov-watch

 505. Pingback:watch online

 506. Pingback:kinoxaxru.ru

 507. Pingback:pobachennya u vegas

 508. Pingback:Proshanie so Stalinym

 509. Pingback:strelcov 2020

 510. Pingback:film t-34

 511. Pingback:online pharmacy

 512. Pingback:canadian pharmacy

 513. Pingback:Beograd film 2020

 514. Pingback:psiholog

 515. Pingback:coronavirus

 516. Pingback:PSYCHOSOCIAL

 517. Pingback:rasstanovka hellinger

 518. Pingback:viagra daily canada

 519. Pingback:goodrx cialis

 520. Pingback:Cherekasi film 2020

 521. Pingback:coupon for cialis

 522. Pingback:Best price for generic viagra

 523. Pingback:film doktor_liza

 524. Pingback:cialis 5mg price

 525. Pingback:buy cialis online

 526. Pingback:djoker film

 527. Pingback:levitra vs cialis

 528. Pingback:cialis 20 mg

 529. Pingback:Generic viagra cheap

 530. Pingback:gidonline-filmix.ru

 531. Pingback:prices of cialis

 532. Pingback:koronavirus-v-ukraine-doktor-komarovskiy

 533. Pingback:when will cialis go generic

 534. Pingback:Canadian Online Pharmacies

 535. Pingback:Canadian Pharcharmy Online

 536. Pingback:viagra generic

 537. Pingback:mens ed pills

 538. Pingback:generic cialis online

 539. Pingback:non prescription erection pills

 540. Pingback:generic viagra

 541. Pingback:ed pills gnc

Comments are closed.